Բեռնում

Ծածկագիր
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41
Վերնագիր
բժշկական սարքավորումների
Գնորդ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ պարզաբանել 27-րդ չափաբաժնի համար 1.Ի՞նչ տեսակի երևակիչ և ֆիքսաժ է օգտագործվելու, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է չորացման ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան 40-65°C:2018-10-22 17:36:42Հարգելի մասնակից/ներ 40-65°C անհրաժեշտ է բարձր որակի ռենտգեն ժապավենների չորացման համար, այլ ոչ թե երևակիչի և ֆիքսաժի ջեռուցման համար
Սույն մրցույթի 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ <<Մատակարարը պարտավորվում է կատարել տեղադրման և տեղադրման հետ կապված բոլոր շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները,....>>: Խնդրում եմ առավել մանրամասն նկարագրել տվյալ աշխատանքները: Կանխավ շնորհակալություն2018-10-24 11:02:17Հարգելի գործընկեր/ներ Տեղադրման հետ կապված շինարարական աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են` պատի ապամոնտաժում ավտոկլավի տեղադրման համար, ինչպես նաև տեղադրումից հետո պատի վերականգնում: Ցանկության դեպքում կարող ենք կազմակերպել այց տեղադրման վայր` ավելի ստույգ պատկերացում կազմելու համար:
Հարգելի գործընկերներ, Խնդրում եմ տալ պարզաբանում Ձեր կողմից հայտարարված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի Հավելված 4-ի (Պայմանագրի նախագիծ) հետևյալ կետերի վերաբերյալ. 3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի 8.15 կետում նշված համաձայնագրին կից վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը: Հաշվի առնելով, որ հակադարձ աճուրդը կայանալու է 31.10.2018թ., ինչից հետո հաղթող մասնակից ճանաչվելու և պայմանագրի կնքման գործընթացը կարող է տևել ևս մի քանի օր (ենթադրենք՝ 3 օր), ստացվում է, որ պայմանագիրը կնքվում է լավագույն դեպքում նոյեմբերի 2-ին: Մատակարարման ժամկետը այս էլեկտրոնային աճուրդի բոլոր չափաբաժինների համար սահմանված է 50 օր: Առավելագույն ժամկետով հաշվարկելու դեպքում, մատակարարման հնարավոր ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 21-ին: Նույն պայմանագրի նախագծի 2.1.7.1 կետի համաձայն, 15 օր մատակարարման ժամկետները խախտելը համարվում է ոչ էական խախտում, և մատակարարման ժամկետի այդ խախտման համար կարող է հաշվարկվել պայմանագրով նախատեսված տույժ-տուգանք, բայց Պատվիրատուն չի կարող հրաժարվել մատակարարված ապրանքից (եթե մատակարարվել է Պայմանագրի մյուս կետերին, այդ թվում նաև տեխ.բնութագրին համապատասխան ապրանք): Բացի այդ, պայմանագրի նախագծի 5.2 կետի համաձայն, Պատվիրատուն ունի 15 աշխատանքային օր՝ մատակարարված ապրանքի՝ պայմաններին համապատասխանությունը որոշելու և ապրանքը վերջնական ընդունելու կամ ընդունումը մերժելու համար: Այսինքն, բավականին մեծ հավանականությամբ, բոլոր հնարավոր դեպքերում, ապրանքի մատակարարումը լինելու է դեկտեմբերի 21-ից հետո, իսկ 2.1.7.1. և 5.2. կետերը հաշվի առնելով, հնարավոր է նույնիսկ 2019թ. Հունվարի ընթացքում: Խնդրում եմ պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչպես է իրականացվելու մատակարարված ապրանքների համար վճարումը: Կանխավ շնորհակալություն, Հարգանքով՝ Նունե Անդրեասյան Ար.Մեդտեխնիկա ՍՊԸ փոխտնօրեն +374 93 882040 n.andreasyan@armedtechnica.com2018-10-24 18:55:21Հարգելի գործընկեր/ներ Հաշվի առնելով, որ սույն հրավերով սահմանված գնման առարկաների համար ֆինանսական միջոցներ հատկացված չեն` գնումը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան, ուստի համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև սույն հրավերով ներկայացված պայամանագրի նախագծի 8.15 կետի, բժշկական սարքավորումների մատակարարումները իրականացվելու են ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում, ընդ որում պայմանագիրը կլուծվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չնախատեսվեն:
Բարև Ձեզ, մրցույթի 5-րդ չափաբաժնում նշված է, որ պահանջող մահճակալը պետք է ունենա հետևյալ չափորը` 2000մմx900մմx4000մմ(L*D*H), խնդրում եմ հաստատել արդյոք մահճակալի բարձրությունը պետք է լինի 4000մմ, թե դա վրիպակ է։2018-10-25 16:54:56Հարգելի գործընկերներ Մրցույթի 5-րդ չափաբաժնում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ` «4000մմ» փոխարեն խնդրում եմ ընդունել «400մմ» Կանխավ շնորհակալ եմ
Բարև Ձեզ, մրցույթի 26-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքը պետք է ունենա ներկառուցված թերմոտպիչ, խնդրում եմ տեղեկացնել արդյոք Ձեզ համար ընդունելի է, եթե թերմոտպիչը արտաքին է ։2018-10-26 11:39:1926-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքի թերմոտպիչը պետք է լինի ներկառուցված: Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանում տալ 6-րդ չափաբաժնի մասով. Տեխնիկական բնութագրում ասվում է՝ <<բախկացած երկու խցիկից>>, խցիկները պետք է բաժանված լինեն միջնապատով թէ կարող է ներսից լինել ամբողջական:2018-10-26 15:59:08Հարգելի գործընկերներ Լաբարատոր նյութերի պահպանման համար նախատեսված սառնարանի խցիկները նախնտրելի է բաժանված լինեն միջնապատով` խցիկների ջերմակայունությունը պահպանելու համար Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հարգելի գործընկեր, տրված պարզաբանումը չհստակեցրեց առաջարկվող սերտիֆիկատների համարժեք լինել կամ չլինելը, եթե <<սերտեֆիկատների համարժեքություն>> հարցադրումը տվյալ փուլում հստակեցնել հնարավոր չէ, նշեք կարևոր պայմաններ՝ անվտանգության,հոսանքի,ծախսատարության կամ այլ կարևոր հատկանիշներ և նորմեր, ինչը մեր կազմակերպությանը հնարավորություն կտա որոշել առաջարկվող ապրանքատեսականու սերտեֆիկատների մասով համարժեքությունը:2018-10-26 20:31:00Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված սետիֆիկատների վերաբերյալ մեր ունեցած տեղեկատվությամբ կարող ենք արձանագրել, որ վերջիններս նախատեսված չեն բժշկական նշանակության սարքերի համար, ուստի համարժեք չեն ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 սետիֆիկատներին: Հարկ ենք համարում նշել, որ Ձեր կողմնից նշված անվտանգության, հոսանքի, ծախսատարության կամ այլ հավելյալ հատկանիշներ և նորմեր չեն կարող նշվել մեր կողմից, քանի որ նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի նախագծում: Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հրապարակման ժամանակ
2018-10-20 20:21:34
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-10-29 09:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-10-31 09:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-10-27 09:00:00
Կարգավիճակ
Որակավորում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԸնկերությունՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցության իրավունք
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 4350000 AMD0 %4350000 AMD4256500 AMD0 %4256500.00 AMDՄերժված
21ԱՎԷՄԵԴ ՍՊԸ 0 AMD 28000000 AMD0 %28000000 AMD27720000 AMD0 %27720000.00 AMDՄերժված
22Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ 0 AMD 33300000 AMD0 %33300000 AMD33300000 AMD0 %33300000.00 AMDՄերժված
23Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ 0 AMD 42600000 AMD0 %42600000 AMD42600000 AMD0 %42600000.00 AMD
24Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 51570000 AMD0 %51570000 AMD51570000 AMD0 %51570000.00 AMD
25Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 0 AMD 63814500 AMD0 %63814500 AMD63814500 AMD0 %63814500.00 AMD
26Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 0 AMD 65400000 AMD0 %65400000 AMD65400000 AMD0 %65400000.00 AMD
31Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 0 AMD 2300000 AMD20 %2760000 AMD1938666 AMD20 %2326399.20 AMD
32Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 2166666 AMD20 %2599999.2 AMD1960333 AMD20 %2352399.60 AMD
33Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ 0 AMD 4440000 AMD0 %4440000 AMD4440000 AMD0 %4440000.00 AMD
34Զորաշեն ՍՊԸ 0 AMD 8000000 AMD20 %9600000 AMD8000000 AMD20 %9600000.00 AMD
41Զորաշեն ՍՊԸ 0 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD49000000 AMD20 %58800000.00 AMD
42Մաունթ ՍՊԸ 0 AMD 90000000 AMD0 %90000000 AMD62200000 AMD0 %62200000.00 AMD
43Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 115000000 AMD20 %138000000 AMD115000000 AMD20 %138000000.00 AMD
44Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 120000000 AMD20 %144000000 AMD120000000 AMD20 %144000000.00 AMD
45Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 0 AMD 137500000 AMD20 %165000000 AMD137500000 AMD20 %165000000.00 AMD
51Ա.Բ.ՄԵԴ ՍՊԸ 0 AMD 416667 AMD20 %500000.4 AMD416667 AMD20 %500000.40 AMDՄերժված
52Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 15400000 AMD0 %15400000 AMD15400000 AMD0 %15400000.00 AMD
53Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ 0 AMD 15540000 AMD0 %15540000 AMD15540000 AMD0 %15540000.00 AMD
54Մեդիմպեքս ՍՊԸ 0 AMD 17500000 AMD0 %17500000 AMD17500000 AMD0 %17500000.00 AMD
55Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 23100000 AMD0 %23100000 AMD23100000 AMD0 %23100000.00 AMD
56Զորաշեն ՍՊԸ 0 AMD 24000000 AMD20 %28800000 AMD24000000 AMD20 %28800000.00 AMD
57Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 0 AMD 29166666.67 AMD20 %35000000 AMD29166666.67 AMD20 %35000000.00 AMD
58Մաունթ ՍՊԸ 0 AMD 31000000 AMD0 %31000000 AMD31000000 AMD0 %31000000.00 AMD
61Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 0 AMD 4333333.34 AMD20 %5200000 AMD4333333.34 AMD20 %5200000.00 AMD
62Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 4500000 AMD20 %5400000 AMD4500000 AMD20 %5400000.00 AMD
71Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 487500 AMD20 %585000 AMD487500 AMD20 %585000.00 AMD
81Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 422500 AMD20 %507000 AMD422500 AMD20 %507000.00 AMD
91Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 562500 AMD20 %675000 AMD562500 AMD20 %675000.00 AMD
101Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 520000 AMD20 %624000 AMD520000 AMD20 %624000.00 AMD
111Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 422500 AMD20 %507000 AMD422500 AMD20 %507000.00 AMD
121Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 495834 AMD20 %595000.8 AMD495834 AMD20 %595000.80 AMD
131Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 2668750 AMD20 %3202500 AMD2668750 AMD20 %3202500.00 AMD
141Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 833333 AMD20 %999999.6 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
211Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն ՍՊԸ 0 AMD 1300000 AMD20 %1560000 AMD1300000 AMD20 %1560000.00 AMD
231Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 3166667 AMD20 %3800000.4 AMD3166667 AMD20 %3800000.40 AMD
241Ա.Բ.ՄԵԴ ՍՊԸ 0 AMD 1183334 AMD20 %1420000.8 AMD1080000 AMD20 %1296000.00 AMDՄերժված
242Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն ՍՊԸ 0 AMD 1100000 AMD0 %1100000 AMD1100000 AMD0 %1100000.00 AMD
243ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 0 AMD 2670000 AMD20 %3204000 AMD2670000 AMD20 %3204000.00 AMD
244Դելտա ՍՊԸ 0 AMD 4000000 AMD20 %4800000 AMD4000000 AMD20 %4800000.00 AMD
245Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 4200000 AMD0 %4200000 AMD4200000 AMD0 %4200000.00 AMD
246Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 0 AMD 5100000 AMD0 %5100000 AMD5100000 AMD0 %5100000.00 AMD
247Մաունթ ՍՊԸ 0 AMD 10500000 AMD0 %10500000 AMD10500000 AMD0 %10500000.00 AMD
251ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 0 AMD 8330000 AMD20 %9996000 AMD5030000 AMD20 %6036000.00 AMD
252ՌՈՄԱ ՍՊԸ 0 AMD 6146000 AMD0 %6146000 AMD6146000 AMD0 %6146000.00 AMD
253Դելտա ՍՊԸ 0 AMD 12000000 AMD20 %14400000 AMD12000000 AMD20 %14400000.00 AMD
254Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 13300000 AMD0 %13300000 AMD13300000 AMD0 %13300000.00 AMD
261ՌՈՄԱ ՍՊԸ 0 AMD 2754000 AMD0 %2754000 AMD2754000 AMD0 %2754000.00 AMD
262ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 0 AMD 4470000 AMD20 %5364000 AMD4470000 AMD20 %5364000.00 AMD
263Դելտա ՍՊԸ 0 AMD 7200000 AMD20 %8640000 AMD7200000 AMD20 %8640000.00 AMD
264Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 10500000 AMD0 %10500000 AMD10500000 AMD0 %10500000.00 AMD
271Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 2000000 AMD20 %2400000 AMD2000000 AMD20 %2400000.00 AMD
272Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ 0 AMD 2300000 AMD0 %2300000 AMD2300000 AMD0 %2300000.00 AMD
281«ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 0 AMD 4999000 AMD0 %4999000 AMD4999000 AMD0 %4999000.00 AMD
282Լինարե ՍՊԸ 0 AMD 6000000 AMD0 %6000000 AMD6000000 AMD0 %6000000.00 AMD
283Մեդպրո ՍՊԸ 0 AMD 7083000 AMD20 %8499600 AMD7083000 AMD20 %8499600.00 AMD
284Զորաշեն ՍՊԸ 0 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMD
285Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 0 AMD 11666666.67 AMD20 %14000000 AMD11666666.67 AMD20 %14000000.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 33121150/503 էլեկտրասրտագրիչ
Մեդպրո ՍՊԸ 4300000 AMD 2018-10-31 09:04:58
Մեդպրո ՍՊԸ 4256500 AMD 2018-10-31 09:09:18
2 33111360/503 ուլտրաձայնային սարքավորումներ
ԱՎԷՄԵԴ ՍՊԸ 27720000 AMD 2018-10-31 09:02:37
3 33111150/503 ռենտգենադիտման սարքեր
Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 2144500 AMD 2018-10-31 09:01:28
Մեդպրո ՍՊԸ 2100000 AMD 2018-10-31 09:06:08
Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 2070000 AMD 2018-10-31 09:09:42
Մեդպրո ՍՊԸ 2048333 AMD 2018-10-31 09:14:34
Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 2026666 AMD 2018-10-31 09:19:31
Մեդպրո ՍՊԸ 2004999 AMD 2018-10-31 09:24:18
Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 1982000 AMD 2018-10-31 09:24:30
Մեդպրո ՍՊԸ 1960333 AMD 2018-10-31 09:29:25
Թագ ՀԷՄ ՍՊԸ 1938666 AMD 2018-10-31 09:29:55
4 33191110/501 ավտոկլավներ
Մաունթ ՍՊԸ 69300000 AMD 2018-10-31 09:03:22
Զորաշեն ՍՊԸ 68600000 AMD 2018-10-31 09:06:31
Մաունթ ՍՊԸ 67900000 AMD 2018-10-31 09:11:02
Զորաշեն ՍՊԸ 67180000 AMD 2018-10-31 09:14:30
Մաունթ ՍՊԸ 66480000 AMD 2018-10-31 09:18:44
Զորաշեն ՍՊԸ 65780000 AMD 2018-10-31 09:21:58
Մաունթ ՍՊԸ 65080000 AMD 2018-10-31 09:24:11
Զորաշեն ՍՊԸ 64380000 AMD 2018-10-31 09:25:56
Զորաշեն ՍՊԸ 63680000 AMD 2018-10-31 09:29:28
Մաունթ ՍՊԸ 62200000 AMD 2018-10-31 09:29:54
Զորաշեն ՍՊԸ 49000000 AMD 2018-10-31 09:29:59
24 33141164/501 արյան մակարդիչներ (կոագուլյանտներ)
Ա.Բ.ՄԵԴ ՍՊԸ 1080000 AMD 2018-10-31 10:00:49
25 33191100/501 մանրեազերծող սարք
ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 5200000 AMD 2018-10-31 10:01:40
ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 5100000 AMD 2018-10-31 10:05:51
ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ 5030000 AMD 2018-10-31 10:10:36