Բեռնում

Ծածկագիր
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3
Վերնագիր
Հայտարարություն Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով ապրանքների ձեռքբերման մասին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3
Գնորդ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Մատակարարման յամանակացույց չկա:2018-10-25 13:23:37Հրավերի տեքստում առկա է հետևյալ դրույթը՝ ապրանքների մատակարարումը կիրականացվի 2019-2021թթ.` համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով նախատեսված ժամկետում` պահպանելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի համար 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջները:
Բարև Ձեզ: Հարցս հետևյալն է - փորցեցի դիմել էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 մրցույթին մասնակցելու համար: Դիմելուց հետո, երբ համակարգը առաջարկեց ներբեռնել հավելված 1-ը ՝ Դիմում-Հայտարարագիրը և այն իմ կողմից նշված տիրույթից իմ համակարգչի մեջ ներբեռնեցի Դիմում- Հայտարարություն_signed ֆայլը, այն Ձեր մոտ նախնական դիտման փուլում երևաց ոչ այն ֆորմատով, որով ես կազմել էի և որ ամենակարևորն է առանց էլեկտրոնային ստորագրության: Այդ տեսքով պետք է երևա Դիմում- Հայտարարություն_signed ֆայլը ? թե այնուամենայնիվ ինչ որ բան համակարգը ճիշտ չէ արել իմ ինչ որ սխալի պատճառով ? Կանխավ շնորհակալ կլինեմ պարզաբանման համար2018-11-01 10:59:05Ձեր հարցը /կայքի հետ կապված ցանկացած տեխնիկական/ անհրաժեշտ է ուղղել կայքի սպասարկման և ծրագրային ապահովման մասնագետներին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից:
Խնդրում եմ պարզաբանել ,հետագայում թյուրիմածություններից խուսափելու համար:ՍՊԸ-ի շահառու հանդիսանում է Ընկերության հիմնադիրը՝ ով 100% բաժնետեր է,թե Ընկերության Գործադիր տնօրենը:2018-11-03 17:46:26Մասնակցի իրական շահառուների մասին տվյալներ են՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ): Վերոնշյալ անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից:
Հրապարակման ժամանակ
2018-10-25 11:29:42
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-11-09 12:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-11-12 12:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-11-07 12:00:00
Կարգավիճակ
Որակավորում
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԸնկերությունՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցության իրավունք
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 38741000 AMD 31400600 AMD20 %37680720 AMD23985994 AMD20 %28783192.80 AMD
12ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 38741000 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD24300000 AMD20 %29160000.00 AMD
13Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 38741000 AMD 32284166 AMD20 %38740999.2 AMD25300000 AMD20 %30360000.00 AMD
14ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 38741000 AMD 32250000 AMD20 %38700000 AMD32250000 AMD20 %38700000.00 AMD
15ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 38741000 AMD 32284166.67 AMD20 %38741000 AMD32284166.67 AMD20 %38741000.00 AMD
16Մաստերֆուդ ՍՊԸ 38741000 AMD 54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMD54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMDՄերժված
17Աքվատիկ ՍՊԸ 38741000 AMD 65248000 AMD20 %78297600 AMD65248000 AMD20 %78297600.00 AMDՄերժված
18Սավա ՍՊԸ 38741000 AMD 81478440 AMD20 %97774128 AMD81478440 AMD20 %97774128.00 AMDՄերժված
21Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 38741000 AMD 31400600 AMD20 %37680720 AMD22685994 AMD20 %27223192.80 AMD
22ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 38741000 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD23000000 AMD20 %27600000.00 AMD
23Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 38741000 AMD 32284166 AMD20 %38740999.2 AMD24600000 AMD20 %29520000.00 AMD
24ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 38741000 AMD 32284166.67 AMD20 %38741000 AMD30421988 AMD20 %36506385.60 AMD
25ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 38741000 AMD 32262417 AMD20 %38714900.4 AMD32262417 AMD20 %38714900.40 AMD
26Մաստերֆուդ ՍՊԸ 38741000 AMD 54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMD54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMDՄերժված
27Աքվատիկ ՍՊԸ 38741000 AMD 65248000 AMD20 %78297600 AMD65248000 AMD20 %78297600.00 AMDՄերժված
28Սավա ՍՊԸ 38741000 AMD 81478440 AMD20 %97774128 AMD81478440 AMD20 %97774128.00 AMDՄերժված
31Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 38741000 AMD 31400600 AMD20 %37680720 AMD24735994 AMD20 %29683192.80 AMD
32ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 38741000 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD25050000 AMD20 %30060000.00 AMD
33ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 38741000 AMD 32284166.67 AMD20 %38741000 AMD26371988 AMD20 %31646385.60 AMD
34Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 38741000 AMD 32284166 AMD20 %38740999.2 AMD27000000 AMD20 %32400000.00 AMD
35ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 38741000 AMD 32127840 AMD20 %38553408 AMD32127840 AMD20 %38553408.00 AMD
36Մաստերֆուդ ՍՊԸ 38741000 AMD 54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMD54373333.33 AMD20 %65247999.99 AMDՄերժված
37Աքվատիկ ՍՊԸ 38741000 AMD 65248000 AMD20 %78297600 AMD65248000 AMD20 %78297600.00 AMDՄերժված
38Սավա ՍՊԸ 38741000 AMD 81478440 AMD20 %97774128 AMD81478440 AMD20 %97774128.00 AMDՄերժված
41Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 36034952 AMD 29857530 AMD20 %35829036 AMD22101424.7 AMD20 %26521709.64 AMD
42Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD22400000 AMD20 %26880000.00 AMD
43Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD26402849.4 AMD20 %31683419.28 AMD
44ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD30029125 AMD20 %36034950.00 AMD
45ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 36034952 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
46Մաստերֆուդ ՍՊԸ 36034952 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
51Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD21800000 AMD20 %26160000.00 AMD
52Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 36034952 AMD 29857530 AMD20 %35829036 AMD22101424.7 AMD20 %26521709.64 AMD
53Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD22700000 AMD20 %27240000.00 AMD
54ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD27104274 AMD20 %32525128.80 AMD
55ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 36034952 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
56Մաստերֆուդ ՍՊԸ 36034952 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
61Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD21800000 AMD20 %26160000.00 AMD
62Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 36034952 AMD 29857530 AMD20 %35829036 AMD22101424.7 AMD20 %26521709.64 AMD
63Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD23000000 AMD20 %27600000.00 AMD
64ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 36034952 AMD 30029125 AMD20 %36034950 AMD27408548 AMD20 %32890257.60 AMD
65ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 36034952 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD29200000 AMD20 %35040000.00 AMD
66Մաստերֆուդ ՍՊԸ 36034952 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
71ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29239788 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD16650000 AMD20 %19980000.00 AMD
72Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD17013800 AMD20 %20416560.00 AMD
73ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29239788 AMD 24337890.83 AMD20 %29205468.99 AMD17256907 AMD20 %20708288.40 AMD
74Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD17500000 AMD20 %21000000.00 AMD
75Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24309291.67 AMD20 %29171150 AMD18400000 AMD20 %22080000.00 AMD
76ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24349330 AMD20 %29219196 AMD24349330 AMD20 %29219196.00 AMD
77Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29239788 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
81Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD16900000 AMD20 %20280000.00 AMD
82ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29239788 AMD 24337890.83 AMD20 %29205468.99 AMD17226936 AMD20 %20672323.20 AMD
83Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD17716000 AMD20 %21259200.00 AMD
84Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24309291.67 AMD20 %29171150 AMD18700000 AMD20 %22440000.00 AMD
85ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24306400 AMD20 %29167680 AMD24306400 AMD20 %29167680.00 AMD
86ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29239788 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
87Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29239788 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
91Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD16657000 AMD20 %19988400.00 AMD
92Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29239788 AMD 24366490 AMD20 %29239788 AMD16900000 AMD20 %20280000.00 AMD
93ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29239788 AMD 24337890.83 AMD20 %29205468.99 AMD17226936 AMD20 %20672323.20 AMD
94ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29239788 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD19200000 AMD20 %23040000.00 AMD
95ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24299400 AMD20 %29159280 AMD24299400 AMD20 %29159280.00 AMD
96Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29239788 AMD 24309291.67 AMD20 %29171150 AMD24309291.67 AMD20 %29171150.00 AMD
97Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29239788 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
101Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24881275 AMD20 %29857530 AMD17500000 AMD20 %21000000.00 AMD
102ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29898712 AMD 24909874.17 AMD20 %29891849 AMD17756621 AMD20 %21307945.20 AMD
103Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29898712 AMD 24909874 AMD20 %29891848.8 AMD18000000 AMD20 %21600000.00 AMD
104Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29898712 AMD 24915594 AMD20 %29898712.8 AMD18256000 AMD20 %21907200.00 AMD
105ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24337890 AMD20 %29205468 AMD21012621.1 AMD20 %25215145.32 AMD
106ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29898712 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
107Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29898712 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
111Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29898712 AMD 24915594 AMD20 %29898712.8 AMD17252000 AMD20 %20702400.00 AMD
112Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24881275 AMD20 %29857530 AMD17500000 AMD20 %21000000.00 AMD
113ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29898712 AMD 24909874.17 AMD20 %29891849 AMD17756621 AMD20 %21307945.20 AMD
114Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29898712 AMD 24909874 AMD20 %29891848.8 AMD18900000 AMD20 %22680000.00 AMD
115ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24738270 AMD20 %29685924 AMD20752617.3 AMD20 %24903140.76 AMD
116ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29898712 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
117Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29898712 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
121ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29898712 AMD 24909874.17 AMD20 %29891849 AMD17756621 AMD20 %21307945.20 AMD
122Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24881275 AMD20 %29857530 AMD18500000 AMD20 %22200000.00 AMD
123Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29898712 AMD 24915594 AMD20 %29898712.8 AMD19212000 AMD20 %23054400.00 AMD
124Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29898712 AMD 24909874 AMD20 %29891848.8 AMD19456000 AMD20 %23347200.00 AMD
125ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29898712 AMD 24309290 AMD20 %29171148 AMD19956907.1 AMD20 %23948288.52 AMD
126ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29898712 AMD 40000000 AMD20 %48000000 AMD40000000 AMD20 %48000000.00 AMDՄերժված
127Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29898712 AMD 42898750 AMD20 %51478500 AMD42898750 AMD20 %51478500.00 AMDՄերժված
131Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 139335024 AMD 118049750 AMD20 %141659700 AMD85000000 AMD20 %102000000.00 AMD
132Մաստերֆուդ ՍՊԸ 139335024 AMD 166480416.67 AMD20 %199776500 AMD88000000 AMD20 %105600000.00 AMD
133Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 139335024 AMD 120925986.67 AMD20 %145111184 AMD98000000 AMD20 %117600000.00 AMD
134ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 139335024 AMD 190000000 AMD20 %228000000 AMD190000000 AMD20 %228000000.00 AMDՄերժված
141Մաստերֆուդ ՍՊԸ 139335792 AMD 166481333.33 AMD20 %199777599.99 AMD89000000 AMD20 %106800000.00 AMD
142Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 139335792 AMD 120925986.67 AMD20 %145111184 AMD98000000 AMD20 %117600000.00 AMD
143Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 139335792 AMD 118050400 AMD20 %141660480 AMD100000000 AMD20 %120000000.00 AMD
144ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 139335792 AMD 190000000 AMD20 %228000000 AMD190000000 AMD20 %228000000.00 AMDՄերժված
151ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 24482850 AMD 20360737.5 AMD20 %24432885 AMD16130000 AMD20 %19356000.00 AMD
152Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24482850 AMD 19736175 AMD20 %23683410 AMD16500000 AMD20 %19800000.00 AMD
153Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 24482850 AMD 18320500 AMD20 %21984600 AMD16700000 AMD20 %20040000.00 AMD
154Մաստերֆուդ ՍՊԸ 24482850 AMD 31228125 AMD20 %37473750 AMD31228125 AMD20 %37473750.00 AMDՄերժված
155ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 24482850 AMD 300000000 AMD20 %360000000 AMD300000000 AMD20 %360000000.00 AMDՄերժված
161ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29965004 AMD 24895850 AMD20 %29875020 AMD19675000 AMD20 %23610000.00 AMD
162Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29965004 AMD 24745875 AMD20 %29695050 AMD19900000 AMD20 %23880000.00 AMD
163Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29965004 AMD 22496250 AMD20 %26995500 AMD20170000 AMD20 %24204000.00 AMD
164ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29965004 AMD 24738377 AMD20 %29686052.4 AMD20696525 AMD20 %24835830.00 AMD
165Մաստերֆուդ ՍՊԸ 29965004 AMD 44992500 AMD20 %53991000 AMD44992500 AMD20 %53991000.00 AMDՄերժված
166ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29965004 AMD 300000000 AMD20 %360000000 AMD300000000 AMD20 %360000000.00 AMDՄերժված
171Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 108562184 AMD 89374650 AMD20 %107249580 AMD80000000 AMD20 %96000000.00 AMD
172Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 108562184 AMD 90473824.8 AMD20 %108568589.76 AMD82000000 AMD20 %98400000.00 AMD
173Վիլ Ֆուդ ՍՊԸ 108562184 AMD 96044400 AMD20 %115253280 AMD83906200 AMD20 %100687440.00 AMD
174Մաստերֆուդ ՍՊԸ 108562184 AMD 100046250 AMD20 %120055500 AMD100046250 AMD20 %120055500.00 AMDՄերժված
175ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 108562184 AMD 300000000 AMD20 %360000000 AMD300000000 AMD20 %360000000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 15332290/503 ջեմեր
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 31050000 AMD 2018-11-12 12:02:00
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 30735994 AMD 2018-11-12 12:02:50
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 30400000 AMD 2018-11-12 12:04:45
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 30085994 AMD 2018-11-12 12:05:08
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29700000 AMD 2018-11-12 12:06:25
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29385994 AMD 2018-11-12 12:06:40
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29000000 AMD 2018-11-12 12:07:51
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28685994 AMD 2018-11-12 12:08:04
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 28000000 AMD 2018-11-12 12:09:22
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 27685994 AMD 2018-11-12 12:09:46
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 27300000 AMD 2018-11-12 12:10:25
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26985994 AMD 2018-11-12 12:10:44
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 26600000 AMD 2018-11-12 12:11:10
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26285994 AMD 2018-11-12 12:11:23
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 25950000 AMD 2018-11-12 12:12:26
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 25635994 AMD 2018-11-12 12:12:36
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 25300000 AMD 2018-11-12 12:13:11
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 24950000 AMD 2018-11-12 12:14:27
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24635994 AMD 2018-11-12 12:19:09
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 24300000 AMD 2018-11-12 12:23:12
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23985994 AMD 2018-11-12 12:27:44
2 15332290/504 ջեմեր
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 31050000 AMD 2018-11-12 12:02:20
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 30735994 AMD 2018-11-12 12:03:04
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 30421988 AMD 2018-11-12 12:05:13
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 30107982 AMD 2018-11-12 12:05:25
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29700500 AMD 2018-11-12 12:07:01
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29386494 AMD 2018-11-12 12:07:30
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29000000 AMD 2018-11-12 12:08:28
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28685994 AMD 2018-11-12 12:08:43
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 28000000 AMD 2018-11-12 12:09:07
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 27685994 AMD 2018-11-12 12:09:18
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 27300000 AMD 2018-11-12 12:10:45
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26985994 AMD 2018-11-12 12:10:57
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 26600000 AMD 2018-11-12 12:11:38
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26285994 AMD 2018-11-12 12:11:58
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 25950000 AMD 2018-11-12 12:13:02
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 25300000 AMD 2018-11-12 12:13:26
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 24950000 AMD 2018-11-12 12:14:09
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 24600000 AMD 2018-11-12 12:16:39
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24285994 AMD 2018-11-12 12:20:46
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 23950000 AMD 2018-11-12 12:25:10
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23635994 AMD 2018-11-12 12:28:37
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 23000000 AMD 2018-11-12 12:29:44
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22685994 AMD 2018-11-12 12:30:00
3 15332290/505 ջեմեր
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 31050000 AMD 2018-11-12 12:02:45
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 30735994 AMD 2018-11-12 12:03:16
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 30421988 AMD 2018-11-12 12:05:31
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29771988 AMD 2018-11-12 12:05:46
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 29457982 AMD 2018-11-12 12:08:43
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 29000000 AMD 2018-11-12 12:08:52
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28685994 AMD 2018-11-12 12:09:08
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 28200000 AMD 2018-11-12 12:10:08
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 27885994 AMD 2018-11-12 12:11:09
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 27500000 AMD 2018-11-12 12:13:25
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 27000000 AMD 2018-11-12 12:15:19
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26685994 AMD 2018-11-12 12:19:45
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 26371988 AMD 2018-11-12 12:21:29
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26057982 AMD 2018-11-12 12:24:42
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 25700000 AMD 2018-11-12 12:26:02
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 25385994 AMD 2018-11-12 12:28:25
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 25050000 AMD 2018-11-12 12:29:11
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24735994 AMD 2018-11-12 12:29:35
4 15332230/507 մուրաբա
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29558954.7 AMD 2018-11-12 12:01:50
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29260379.4 AMD 2018-11-12 12:03:40
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28602849.1 AMD 2018-11-12 12:04:54
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 28304000 AMD 2018-11-12 12:07:27
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28005424.7 AMD 2018-11-12 12:07:43
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 27000000 AMD 2018-11-12 12:09:44
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 26701424.7 AMD 2018-11-12 12:10:19
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 26402849.4 AMD 2018-11-12 12:13:52
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 26000000 AMD 2018-11-12 12:15:01
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 24000000 AMD 2018-11-12 12:17:20
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23701424.7 AMD 2018-11-12 12:21:24
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 23000000 AMD 2018-11-12 12:22:45
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22701424.7 AMD 2018-11-12 12:27:13
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 22400000 AMD 2018-11-12 12:28:25
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22101424.7 AMD 2018-11-12 12:28:53
5 15332230/508 մուրաբա
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29558954.7 AMD 2018-11-12 12:02:24
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 29260379.4 AMD 2018-11-12 12:03:50
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 28961804 AMD 2018-11-12 12:06:33
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 28663228.7 AMD 2018-11-12 12:06:52
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28364653.4 AMD 2018-11-12 12:07:17
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 28000000 AMD 2018-11-12 12:08:33
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 27701424.7 AMD 2018-11-12 12:09:00
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 27402849.4 AMD 2018-11-12 12:09:32
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 27104274 AMD 2018-11-12 12:13:01
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 26805650 AMD 2018-11-12 12:16:13
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 26400000 AMD 2018-11-12 12:17:39
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 26100000 AMD 2018-11-12 12:20:04
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 25801424.7 AMD 2018-11-12 12:22:08
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 25000000 AMD 2018-11-12 12:22:22
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24701424.7 AMD 2018-11-12 12:22:48
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 23000000 AMD 2018-11-12 12:23:33
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 22700000 AMD 2018-11-12 12:27:47
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 22400000 AMD 2018-11-12 12:28:42
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22101424.7 AMD 2018-11-12 12:29:06
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 21800000 AMD 2018-11-12 12:29:50
6 15332230/509 մուրաբա
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 29558954.7 AMD 2018-11-12 12:03:01
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 29200000 AMD 2018-11-12 12:03:33
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28901424.7 AMD 2018-11-12 12:04:20
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 28602849.4 AMD 2018-11-12 12:05:25
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 28304274 AMD 2018-11-12 12:06:12
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 28005698.7 AMD 2018-11-12 12:06:26
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 27707123.4 AMD 2018-11-12 12:08:30
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 27408548 AMD 2018-11-12 12:11:36
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 27109972.7 AMD 2018-11-12 12:11:48
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 26811397.4 AMD 2018-11-12 12:14:23
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 26500000 AMD 2018-11-12 12:15:58
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 26200000 AMD 2018-11-12 12:19:40
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 25901424.7 AMD 2018-11-12 12:22:22
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 24000000 AMD 2018-11-12 12:23:09
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23701424.7 AMD 2018-11-12 12:25:14
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 23000000 AMD 2018-11-12 12:25:38
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22701424.7 AMD 2018-11-12 12:29:20
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 22400000 AMD 2018-11-12 12:29:38
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22101424.7 AMD 2018-11-12 12:29:49
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21800000 AMD 2018-11-12 12:30:00
7 15332230/510 մուրաբա
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24066198.7 AMD 2018-11-12 12:31:52
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20000000 AMD 2018-11-12 12:33:49
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19756907 AMD 2018-11-12 12:37:16
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19500000 AMD 2018-11-12 12:38:59
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 19200000 AMD 2018-11-12 12:42:49
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18900000 AMD 2018-11-12 12:43:06
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18656000 AMD 2018-11-12 12:47:09
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 18400000 AMD 2018-11-12 12:47:45
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18156000 AMD 2018-11-12 12:51:37
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17912907 AMD 2018-11-12 12:56:04
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 17500000 AMD 2018-11-12 12:56:18
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17256907 AMD 2018-11-12 12:58:12
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 17013800 AMD 2018-11-12 12:59:34
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 16650000 AMD 2018-11-12 12:59:52
8 15332230/511 մուրաբա
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24063336 AMD 2018-11-12 12:32:04
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20000000 AMD 2018-11-12 12:34:03
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19756900 AMD 2018-11-12 12:38:03
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19500000 AMD 2018-11-12 12:39:21
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19256000 AMD 2018-11-12 12:43:25
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18985000 AMD 2018-11-12 12:45:27
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 18700000 AMD 2018-11-12 12:48:06
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18456000 AMD 2018-11-12 12:51:17
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 18212936 AMD 2018-11-12 12:55:50
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 17960000 AMD 2018-11-12 12:56:39
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 17716000 AMD 2018-11-12 12:57:17
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 17470000 AMD 2018-11-12 12:58:23
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17226936 AMD 2018-11-12 12:58:39
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 16900000 AMD 2018-11-12 12:59:21
9 15332230/512 մուրաբա
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 24000000 AMD 2018-11-12 12:30:16
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23757006 AMD 2018-11-12 12:32:17
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20000000 AMD 2018-11-12 12:34:19
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19757000 AMD 2018-11-12 12:38:16
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19500000 AMD 2018-11-12 12:39:36
ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 19200000 AMD 2018-11-12 12:39:57
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18900000 AMD 2018-11-12 12:42:50
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18657000 AMD 2018-11-12 12:46:51
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18414000 AMD 2018-11-12 12:50:51
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18171000 AMD 2018-11-12 12:55:09
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 17920000 AMD 2018-11-12 12:56:55
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 17677000 AMD 2018-11-12 12:57:36
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17226936 AMD 2018-11-12 12:58:57
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 16900000 AMD 2018-11-12 12:59:36
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 16657000 AMD 2018-11-12 12:59:46
10 15332230/513 մուրաբա
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24094511 AMD 2018-11-12 12:32:56
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 22000000 AMD 2018-11-12 12:34:54
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 21756000 AMD 2018-11-12 12:39:15
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21500000 AMD 2018-11-12 12:40:03
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 21256000 AMD 2018-11-12 12:43:41
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21012621.1 AMD 2018-11-12 12:43:58
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20500000 AMD 2018-11-12 12:44:12
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20200000 AMD 2018-11-12 12:48:27
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19000000 AMD 2018-11-12 12:48:54
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18756000 AMD 2018-11-12 12:53:23
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18500000 AMD 2018-11-12 12:55:05
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18256000 AMD 2018-11-12 12:58:20
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18000000 AMD 2018-11-12 12:59:01
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17756621 AMD 2018-11-12 12:59:14
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 17500000 AMD 2018-11-12 12:59:55
11 15332230/514 մուրաբա
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 24490887 AMD 2018-11-12 12:33:09
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 24243504.3 AMD 2018-11-12 12:33:56
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 22000000 AMD 2018-11-12 12:35:20
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 21752600 AMD 2018-11-12 12:39:43
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21500000 AMD 2018-11-12 12:40:20
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21252617.3 AMD 2018-11-12 12:42:00
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21000000 AMD 2018-11-12 12:43:07
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20752617.3 AMD 2018-11-12 12:44:56
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20000000 AMD 2018-11-12 12:48:27
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 19752617 AMD 2018-11-12 12:52:52
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19485000 AMD 2018-11-12 12:55:26
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19237000 AMD 2018-11-12 12:58:06
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 18900000 AMD 2018-11-12 12:58:42
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 18652000 AMD 2018-11-12 12:59:11
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17756621 AMD 2018-11-12 12:59:31
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 17500000 AMD 2018-11-12 12:59:44
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 17252000 AMD 2018-11-12 12:59:56
12 15332230/515 մուրաբա
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 24066197 AMD 2018-11-12 12:33:17
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 23823104 AMD 2018-11-12 12:33:34
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 22000000 AMD 2018-11-12 12:35:41
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21756907.1 AMD 2018-11-12 12:37:29
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 21500000 AMD 2018-11-12 12:40:00
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21000000 AMD 2018-11-12 12:42:53
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20756907.1 AMD 2018-11-12 12:44:20
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 20500000 AMD 2018-11-12 12:48:00
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20200000 AMD 2018-11-12 12:48:43
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 19956907.1 AMD 2018-11-12 12:52:25
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19713000 AMD 2018-11-12 12:55:37
Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան 19456000 AMD 2018-11-12 12:57:12
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19212000 AMD 2018-11-12 12:57:52
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 18500000 AMD 2018-11-12 12:59:23
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17756621 AMD 2018-11-12 12:59:46
13 15871230/503 տոմատի կետչուպ
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 116869252.5 AMD 2018-11-12 14:01:47
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 115688755 AMD 2018-11-12 14:03:35
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 114500000 AMD 2018-11-12 14:07:10
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 113319502.5 AMD 2018-11-12 14:10:48
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 112000000 AMD 2018-11-12 14:14:31
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 110000000 AMD 2018-11-12 14:18:18
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 108819502.5 AMD 2018-11-12 14:22:44
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 107500000 AMD 2018-11-12 14:24:14
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 106000000 AMD 2018-11-12 14:26:10
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 103700000 AMD 2018-11-12 14:28:12
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 102000000 AMD 2018-11-12 14:29:10
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 100000000 AMD 2018-11-12 14:29:27
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 98000000 AMD 2018-11-12 14:29:31
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 88000000 AMD 2018-11-12 14:29:44
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 85000000 AMD 2018-11-12 14:29:55
14 15871230/504 տոմատի կետչուպ
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 116869896 AMD 2018-11-12 14:02:02
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 115689392 AMD 2018-11-12 14:03:47
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 114500000 AMD 2018-11-12 14:07:26
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 113319496 AMD 2018-11-12 14:11:30
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 112000000 AMD 2018-11-12 14:15:10
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 110000000 AMD 2018-11-12 14:19:12
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 108800000 AMD 2018-11-12 14:23:15
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 106000000 AMD 2018-11-12 14:26:20
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 103700000 AMD 2018-11-12 14:28:28
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 102000000 AMD 2018-11-12 14:29:16
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 100000000 AMD 2018-11-12 14:29:36
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 98000000 AMD 2018-11-12 14:29:51
Մաստերֆուդ ՍՊԸ 89000000 AMD 2018-11-12 14:29:52
15 15331490/506 մարինացված վարունգ
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 18137295 AMD 2018-11-12 14:00:52
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 17954000 AMD 2018-11-12 14:04:12
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17770795 AMD 2018-11-12 14:04:37
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 17500000 AMD 2018-11-12 14:07:50
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 17316795 AMD 2018-11-12 14:11:39
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 17100000 AMD 2018-11-12 14:15:26
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 16900000 AMD 2018-11-12 14:19:30
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 16700000 AMD 2018-11-12 14:23:33
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 16500000 AMD 2018-11-12 14:26:32
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 16316000 AMD 2018-11-12 14:29:04
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 16130000 AMD 2018-11-12 14:29:57
16 15331490/505 մարինացված վարունգ
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 22271287.5 AMD 2018-11-12 14:01:07
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 22046300 AMD 2018-11-12 14:04:26
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 21821337.5 AMD 2018-11-12 14:04:58
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21596375 AMD 2018-11-12 14:06:34
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 21371412.5 AMD 2018-11-12 14:08:03
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 21146450 AMD 2018-11-12 14:10:05
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 20921487.5 AMD 2018-11-12 14:13:33
ՆՈՐ ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20696525 AMD 2018-11-12 14:16:30
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 20400000 AMD 2018-11-12 14:19:46
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 20170000 AMD 2018-11-12 14:23:54
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 19900000 AMD 2018-11-12 14:26:50
ԱՁ Աբգար Ավետիսյան 19675000 AMD 2018-11-12 14:27:35
17 15333100/503 տոմատի մածուկ
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 88480900 AMD 2018-11-12 14:03:11
Վիլ Ֆուդ ՍՊԸ 87587150 AMD 2018-11-12 14:07:26
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 86600000 AMD 2018-11-12 14:11:32
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 85706200 AMD 2018-11-12 14:15:48
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 84800000 AMD 2018-11-12 14:19:38
Վիլ Ֆուդ ՍՊԸ 83906200 AMD 2018-11-12 14:23:32
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 83000000 AMD 2018-11-12 14:26:14
Արարատ Սննդի Կոմբինատ ՍՊԸ 82000000 AMD 2018-11-12 14:27:00
Հ.Ա.Ն.Ս.-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 80000000 AMD 2018-11-12 14:29:15