Загрузка
Код
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/1
Название
ФОРМА ОДЕЖДЫ СЛУЖАЩИХ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА
Покупатель
Комитет государственных доходов Республики Армения
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հայտարարված ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/1 ծածկագրով ընթացակարգի էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի մեջ նշված է, որ պահանջվող 47 անուն ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն Համաձայնագիրը կնքվելուց հետո 20-30 օրացուցային օրվա ընթացքում, որը իրատեսական և ողջամիտ ժամկետ չէ: Հրավերով նախատեսված ապրանքատեսակների գործվածքները պատվիրվում են արտասահմանյան տարբեր Ընկերությունների, որոնք պատվերի կատարման ժամկետ են պահանջում 60-90 օր: Իսկ ՀՀ ներկրումը, Լարսի անցակետը բաց լինելու պայմաններում, տևում է շուրջ 30 օր:Հրավերով պահանջված ժամկետում արտադրում և մատակարարում կարող է կատարել միայն այն կազմակերպությունը, որը վաղօրոք վստահ է մրցույթը շահելու մեջ և դրանից ելնելով նախապես պատվիրել է պահանջվող գործվածքեղենը, որը դիտվում է արդար մրցակցության սկզբունքի խախտում: Խնդրում ենք վերանայել տեխնիկական բնութագրի մատակարարման ժամկետները և տրամադրել ողջամիտ ժամկետներ:2023-02-03 15:41:40

ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով նախատեսված ապրանքները վերահայտարարվել են երկրորդ անգամ՝ ուստի դրանով է պայմանավորված նաև սեղմ ժամկետները, որոնք հիմնավորված են, համարվում են խելամիտ, չեն հակասում օրենսդրությանը:

-

Время публикации
2023-01-31 16:43:09
Срок подачи заявок
2023-02-16 10:00:00
Reverse auction
2023-02-17 10:00:00
You can send request before
2023-02-11 10:00:00
Статус
Заключение
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD6666667 AMD20 %8000000.40 AMD
21ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20766667 AMD20 %24920000.40 AMD
31ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMD
41ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20833333 AMD20 %24999999.60 AMD
51ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
61ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
71ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1250000 AMD20 %1500000.00 AMD
81ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD6666667 AMD20 %8000000.40 AMD
91ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
101ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMD
111ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1166666 AMD20 %1399999.20 AMD
121ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1166666 AMD20 %1399999.20 AMD
131ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1666666 AMD20 %1999999.20 AMD
141ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1666666 AMD20 %1999999.20 AMD
151ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
161ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20625000 AMD20 %24750000.00 AMD
171ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1666666 AMD20 %1999999.20 AMD
181ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20800000 AMD20 %24960000.00 AMD
191ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1166666 AMD20 %1399999.20 AMD
201ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20700000 AMD20 %24840000.00 AMD
211ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD
221ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20700000 AMD20 %24840000.00 AMD
231ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD833333 AMD20 %999999.60 AMD
241ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20750000 AMD20 %24900000.00 AMD
251ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD625000 AMD20 %750000.00 AMD
261ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD208333 AMD20 %249999.60 AMD
271ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD12500000 AMD20 %15000000.00 AMD
281ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD416666 AMD20 %499999.20 AMD
291ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD15000000 AMD20 %18000000.00 AMD
301ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD416666 AMD20 %499999.20 AMD
311ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD15000000 AMD20 %18000000.00 AMD
321ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD416666 AMD20 %499999.20 AMD
331ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD15000000 AMD20 %18000000.00 AMD
341ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD13541666 AMD20 %16249999.20 AMD
351ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD37500000 AMD20 %45000000.00 AMD
361ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD1666666 AMD20 %1999999.20 AMD
371ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20250000 AMD20 %24300000.00 AMD
381ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD208333 AMD20 %249999.60 AMD
391ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD17500000 AMD20 %21000000.00 AMD
401ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD11250000 AMD20 %13500000.00 AMD
411РИМНА ООО Полное описание товара0 AMD 7560000 AMD0 %7560000 AMD7560000 AMD0 %7560000.00 AMD
412ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD
421ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20700000 AMD20 %24840000.00 AMD
431РИМНА ООО Полное описание товара0 AMD 6480000 AMD0 %6480000 AMD6480000 AMD0 %6480000.00 AMD
432ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD
441РИМНА ООО Полное описание товара0 AMD 6480000 AMD0 %6480000 AMD6480000 AMD0 %6480000.00 AMD
442ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD
451ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD20625000 AMD20 %24750000.00 AMDОтклонено
461РИМНА ООО Полное описание товара0 AMD 9000000 AMD0 %9000000 AMD9000000 AMD0 %9000000.00 AMD
462ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD
471РИМНА ООО Полное описание товара0 AMD 29887000 AMD0 %29887000 AMD17524650 AMD0 %17524650.00 AMD
472Текстиль Пип Полное описание товара0 AMD 20920900 AMD20 %25105080 AMD19246344 AMD20 %23095612.80 AMD
473ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара0 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMD

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 18221400/507 Шерстяное зимнее представительское пальто мужское, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 6666667 AMD 2023-02-17 10:00:37
2 18221400/508 Шерстяное зимнее представительское пальто мужское, от майора до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20766667 AMD 2023-02-17 10:00:55
3 18211500/519 Представительский форменный пиджак мужской, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 5000000 AMD 2023-02-17 10:01:14
4 18211500/513 Представительский форменный пиджак мужской, от майора до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20833333 AMD 2023-02-17 10:01:41
5 18231400/505 Представительские брюки мужские, от майора до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 833333 AMD 2023-02-17 10:01:57
6 18331200/514 Представительская сорочка мужская, от майора до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 833333 AMD 2023-02-17 10:02:08
7 18221400/509 Представительское шерстяное зимнее пальто женское, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1250000 AMD 2023-02-17 10:30:44
8 18221400/510 Представительское шерстяное зимнее пальто женское, от майора до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 6666667 AMD 2023-02-17 10:31:00
9 18211500/520 ԳПредставительский форменный пиджак женский, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 833333 AMD 2023-02-17 10:31:35
10 18211500/517 Представительский форменный пиджак женский, от майора до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 5000000 AMD 2023-02-17 10:32:07
11 18231200/503 Представительская юбка женская, от майора до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1166666 AMD 2023-02-17 10:32:24
12 18331200/516 Представительская сорочка женская, от майора до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1166666 AMD 2023-02-17 10:32:43
13 18211500/512 Демисезонная мужская куртка, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1666666 AMD 2023-02-17 11:00:35
14 18211500/518 Повседневная мужская куртка, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1666666 AMD 2023-02-17 11:00:45
15 18231600/506 Свитер мужской, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 833333 AMD 2023-02-17 11:01:10
16 18231600/507 Свитер мужской, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20625000 AMD 2023-02-17 11:01:42
17 18331200/519 Белая рубашка с длинными рукавами мужская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1666666 AMD 2023-02-17 11:02:16
18 18331200/522 Белая рубашка с длинными рукавами мужская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20800000 AMD 2023-02-17 11:02:35
19 18331200/517 Темно-синяя сорочка с длинными рукавами мужская от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1166666 AMD 2023-02-17 11:33:31
20 18331200/520 Темно-синяя сорочка с длинными рукавами мужская от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20700000 AMD 2023-02-17 11:30:38
22 18331200/518 Темно-синяя сорочка с короткими рукавами мужская от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20700000 AMD 2023-02-17 11:30:54
23 18221400/511 Осеннее водонепроницаемое пальто женское от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 833333 AMD 2023-02-17 11:32:18
24 18221400/512 Осеннее водонепроницаемое пальто женское от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20750000 AMD 2023-02-17 11:32:32
25 18211500/515 Повседневная женская куртка, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 625000 AMD 2023-02-17 12:00:30
26 18231600/508 Свитер женский полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 208333 AMD 2023-02-17 12:00:48
27 18231600/509 Свитер женский от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 12500000 AMD 2023-02-17 12:01:01
28 18331200/527 Белая рубашка с длинными рукавами женская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 416666 AMD 2023-02-17 12:01:27
29 18331200/524 Белая рубашка с длинными рукавами женская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 15000000 AMD 2023-02-17 12:01:39
30 18331200/523 Темно-синяя сорочка с длинными рукавами женская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 416666 AMD 2023-02-17 12:01:57
31 18331200/528 Темно-синяя сорочка с длинными рукавами женская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 15000000 AMD 2023-02-17 12:31:22
32 18331200/525 Темно-синяя сорочка с короткими рукавами женская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 416666 AMD 2023-02-17 12:31:34
33 18331200/526 Темно-синяя сорочка с короткими рукавами женская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 15000000 AMD 2023-02-17 12:31:46
34 18231200/504 Юбка от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 13541666 AMD 2023-02-17 12:32:06
35 18231600/510 Полевой свитер мужской и женский, от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 37500000 AMD 2023-02-17 12:33:02
36 18331300/505 Трикотажная блуза “поло” мужская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 1666666 AMD 2023-02-17 12:32:22
37 18331300/506 Трикотажная блуза “поло” мужская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20250000 AMD 2023-02-17 14:00:33
38 18331300/507 Трикотажная блуза “поло” женская, от полковника до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 208333 AMD 2023-02-17 14:00:50
39 18331300/508 Трикотажная блуза “поло” женская, от младшего лейтенанта до подполковника
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 17500000 AMD 2023-02-17 14:01:05
40 18421120/502 Галстук мужской, от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 11250000 AMD 2023-02-17 14:01:32
42 18421130/502 Перчатки мужские и женские, от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20700000 AMD 2023-02-17 14:01:56
45 18421170/504 Поясная сумка-ремень, мужская и женская, от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта
ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ 20625000 AMD 2023-02-17 14:30:51
47 35811190/502 Петлицы от младшего лейтенанта таможенной службы до полковника таможенной службы
РИМНА ООО 20711600 AMD 2023-02-17 14:33:57
Текстиль Пип 20502391 AMD 2023-02-17 14:38:48
РИМНА ООО 20293180 AMD 2023-02-17 14:43:20
Текстиль Пип 20083971 AMD 2023-02-17 14:47:55
РИМНА ООО 19874762 AMD 2023-02-17 14:52:29
Текстиль Пип 19665553 AMD 2023-02-17 14:55:26
РИМНА ООО 19456344 AMD 2023-02-17 14:59:16
Текстиль Пип 19246344 AMD 2023-02-17 14:59:51
РИМНА ООО 17524650 AMD 2023-02-17 14:59:57