Loading

Code
ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/1
Title
Purchasing auxiliary materials for copying equipments for the needs of the RA Investigative Committee
Procurer
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2019-02-19 20:00:09
Bid end time
2019-02-27 11:00:00
Reverse auction
2019-03-01 11:00:00
You can send request before
2019-02-25 11:00:00
Status
Live
Statement
Invitation

Bids

ID Lot number Lot title The initial auction price Startdate
57211 1 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57210 2 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57209 3 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57208 4 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57207 5 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57206 6 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57205 7 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57204 8 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57203 9 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57202 10 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57201 11 տոներային քարտրիջներ AMD Canceled
57200 12 տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար AMD Canceled
57199 13 տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար AMD Canceled