Բեռնում

Ծածկագիր
ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/14
Վերնագիր
Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 6 ձեռքբերում
Գնորդ
ՆԱԻՐԻԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2019-02-14 19:43:38
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2019-02-22 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2019-02-25 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2019-02-20 10:00:00
Կարգավիճակ
Աճուրդ
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Հ/հ Չափաբաժնի համար Չափաբաժնի անվանում Աճուրդի մեկնարկային գին Մեկնարկ
54244 1 Դեքսպանթենո 7333.34 AMD 2019-02-25 10:00:00
54243 2 Դեքսամեթազոն AMD Չկայացած
54242 3 Ցետրիմիդ, բենզալկոնիումի քլորիդ 30250 AMD 2019-02-25 10:00:00
54241 4 Դիկլոֆենակ 9166.67 AMD 2019-02-25 10:00:00
54240 5 Ինդոմետացին, տրօքսերուտին AMD Չկայացած
54239 6 Քլորհեքսիդին AMD Չկայացած
54238 7 Միկոնազոլ 2700 AMD 2019-02-25 10:00:00
54237 8 Ատրակուրիում AMD Չկայացած
54236 9 Սուքսամեթոնիում 26308.34 AMD 2019-02-25 10:00:00
54235 10 Դեքսկետոպրոֆեն 29166.67 AMD 2019-02-25 10:00:00
54234 11 Կետոպրոֆեն 7250 AMD 2019-02-25 10:30:00
54233 12 Իբուպրոֆեն 66600 AMD 2019-02-25 10:30:00
54232 13 Իբուպրոֆեն 48700 AMD 2019-02-25 10:30:00
54231 14 Ադամանդյա կանաչ AMD Չկայացած
54230 15 Պովիդոն յոդ AMD Չկայացած
54229 16 էթանոլ AMD Չկայացած
54228 17 Իզոսորբիդի դինիտրատ AMD Չկայացած
54227 18 Նեոստիգմին 2733.34 AMD 2019-02-25 10:30:00
54226 19 Դոպամին AMD Չկայացած
54225 20 Պերինդոպրիլ 41666.67 AMD 2019-02-25 10:30:00
54224 21 Ֆուրոսեմիդ 56625 AMD 2019-02-25 10:30:00
54223 22 Ինդապամիդ 40833.34 AMD 2019-02-25 11:00:00
54222 23 Լիզինոպրիլ AMD Չկայացած
54221 24 Սիմվաստատին AMD Չկայացած
54220 25 Գլիցին AMD Չկայացած
54219 26 Նիկեթամիդ 29500 AMD 2019-02-25 11:00:00
54218 27 Ալֆա-բրոմիզովալերաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ, գայլուկի յուղ AMD Չկայացած
54217 28 Էթիլբրոմիզովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պղպեղային անանուխի յուղ AMD Չկայացած
54216 29 Մենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերաթթվում 38604.17 AMD 2019-02-25 11:00:00
54215 30 Երկաթ + ֆոլաթթու AMD Չկայացած
54214 31 Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 122916.67 AMD 2019-02-25 11:00:00
54213 32 Նադրոպարին կալցիում AMD Չկայացած
54212 33 Գլիցերոլ 16000 AMD 2019-02-25 11:00:00
54211 34 Մետոկլոպրամիդ 21233.34 AMD 2019-02-25 11:00:00
54210 35 Կալցիումի գլյուկոնատ 3208.34 AMD 2019-02-25 11:30:00
54209 36 Կալցենովա 30000 AMD 2019-02-25 11:30:00
54208 37 Պիկովիտ + 29762.5 AMD 2019-02-25 11:30:00
54207 38 Վիտամիքս AMD Չկայացած
54206 39 Նիկոտինաթթու 32500 AMD 2019-02-25 11:30:00
54205 40 Ասկորբինաթթու 28375 AMD 2019-02-25 11:30:00
54204 41 Ասկորբինաթթու 36825 AMD 2019-02-25 11:30:00
54203 42 Գլիկլազիդ AMD Չկայացած
54202 43 Ինսուլին մարդու AMD Չկայացած
54201 44 Պիրանտել 24833.34 AMD 2019-02-25 12:00:00
54200 45 Լակտոբացիլուս ռամնոսուս, լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս AMD Չկայացած
54199 46 Լակտոբացիլուս ռամնոսուս, լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս AMD Չկայացած
54198 47 Նալիդիքսաթթու AMD Չկայացած
54197 48 Դիոսմեկտիտ 64583.34 AMD 2019-02-25 12:00:00
54196 49 Կվամատել AMD Չկայացած
54195 50 Կարբոցիստեին սիրոպ AMD Չկայացած
54194 51 Հերբիոն օշարակ 13958.34 AMD 2019-02-25 12:00:00
54193 52 Տետրակաին, նատրի խլորիդ, բենզակաինի խլորիդ AMD Չկայացած