Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19427ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2022-08-16 11:00:00
19426ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21-1ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ N 1 ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏ Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունների տրամադրում ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿ6Հրապարակված2022-08-16 12:00:00
19425ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9-1Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ ՊՈԱԿ ի կարիքների համար անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ միջոցառման սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի մատակարարում3Հրապարակված2022-08-15 16:00:00
19424ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր28Հրապարակված2022-08-16 09:00:00
19423ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46Դիզելային վառելիք1Հրապարակված2022-08-15 15:30:00
19422ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/102գրասենյակային ապրանքներ34Հրապարակված2022-08-15 16:00:00
19421ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-131/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-08-17 11:00:00
19420ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-130/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար լվացքի մեքենայի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-08-17 11:00:00
19419ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/45ԳՈՎԱԶԴԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ1Հրապարակված2022-08-16 11:00:00
19418ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/22Սպիտակ համայնքի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում30Հրապարակված2022-08-16 10:00:00
19417ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով սարքերի մասերի ձեռքբերման հրավեր14Հրապարակված2022-08-15 11:30:00
19416ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34Վառելիք1Հրապարակված2022-08-15 12:00:00
19415ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-22/133արբանյակային ինտերնետ կապի ծառայությունների1Հրապարակված2022-08-15 14:00:00
19414ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/287Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/287 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում50Հրապարակված2022-08-19 10:00:00
19413ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տեխնիկական սարքերի /մաս 2/ ձեռքբերում41Հրապարակված2022-08-15 15:00:00
19412ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/293Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/293 ծածկագրով տնտեսական և կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում24Հրապարակված2022-08-16 10:00:00
19411ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/58hամակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի13Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19410ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/42ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/42 ծածկագրով զբոսաշրջային ճանաչողական տուրերի և ԶԼՄ ներկայացուցիչներին հյուրընկալելու ծրագրերի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-08-16 10:00:00
19409ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19408ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/55Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար ավտոմեքենաների մաքրող միջոցների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19407ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-22/06ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում12Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19406ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/128Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար А 4 ձևաչափի թղթի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1281Հրապարակված2022-08-15 15:00:00
19405ԷԱՃԾՁԲ-2022/8-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տպագրության ծառայությունների ձեռքբերում6Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19404ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37անխափան սնուցման աղբյուրների և սկաներների2Հրապարակված2022-08-15 12:00:00
19403ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/286նստարանների1Հրապարակված2022-08-16 09:15:00
19402ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/34Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` վկայականների տպագրման աշխատանքների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19401ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/79Քարթրիջներ և համակարգչային պարագաներ49Հրապարակված2022-08-15 10:00:00
19400ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հատակի էլեկտրական հովհարի ձեռքբերման ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր1Հրապարակված2022-08-15 12:00:00
19399ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար տրանսֆորմատորի ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-08-15 12:00:00
19398ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համարՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով քարտարանային պահարանների և ֆոտոնկարահանման խցիկի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-08-15 11:00:00
Ընդհանուր 5260 տվյալ Չափաբաժիններ 45511
1 2 3 4 5 ... 175 176