Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13646ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ9Հրապարակված2021-05-17 10:00:00
13645ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/52021 թ. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգիչների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերում10Հրապարակված2021-05-17 10:00:00
13644ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/18ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ Հ Ր Ա Վ Ե Ր5Հրապարակված2021-05-14 14:00:00
13643ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար կնիքի և սմարթ քարտեր կարդացող սարքերի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2021-05-14 10:00:00
13642ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/62021 թ ՀՀԿԳՄՍՆ ԲՈՀ-ի կարիքների համար դոմենային անվանումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2021-05-14 14:30:00
13641ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/32021թ.ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում /Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ/1Հրապարակված2021-05-14 12:00:00
13640ՄԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/3Վառելիքի ձեռքբերում1Հրապարակված2021-05-17 10:30:00
13639ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/11-Քբազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքերի1Հրապարակված2021-05-14 10:00:00
13638ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Սպիրտի և դիմակի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ3Հրապարակված2021-05-13 12:00:00
13637ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/2ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/2 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար գրքերի կազմման ծառայությունների գնման հրավեր1Հրապարակված2021-05-13 11:00:00
13636ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/6վառելիք (բենզին ռեգուլյար)1Հրապարակված2021-05-14 11:00:00
13635ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/5ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2021-05-13 11:00:00
13634ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/5ծանրոցների փոխադրման ծառայությունների1Հրապարակված2021-05-12 14:00:00
13632ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/5վառելիքի2Հրապարակված2021-05-13 10:30:00
13630ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/42021 թ. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար կենցաղային սառնարանների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/4 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ հրավեր1Հրապարակված2021-05-13 10:00:00
13623ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Սպիրտի և դիմակի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ3Չեղարկված2021-05-12 12:00:00
13622ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար վկայականների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2021-05-12 10:00:00
13621ՀՀՔԿ-ԷԱՃԾՁԲ-ԱԽ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման1Հրապարակված2021-05-12 11:00:00
13620ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Ցուցանակների և հարակից առարկաների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2021-05-11 15:00:00
13619ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/02ՀՀ ԲՏԱՆ կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ3Հրապարակված2021-05-12 11:00:00
13617ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/4համազգեստի37Հրապարակված2021-05-11 10:00:00
13615ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/02ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2021-05-11 11:00:00
13613ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/01ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար «Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթներ» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2021-05-10 12:30:00
13612ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր36Հրապարակված2021-05-10 11:00:00
13611ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8-Քհեռուստացույցների2Հրապարակված2021-05-10 11:00:00
13610ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/02Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2021-05-07 11:30:00
13609ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10-Քտնտեսական ապրանքների5Հրապարակված2021-05-11 10:00:00
13608ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9-Քտնտեսական ապրանքների8Հրապարակված2021-05-10 10:00:00
13606ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/019նախագծերի կառավարման համակարգի սպասարկման1Չկայացած2021-05-06 11:30:00
13605ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/2ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ2Չկայացած2021-05-06 10:30:00
Ընդհանուր 107 տվյալ
1 2 3 4