Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
21066ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-186/22շինանյութի, շինապրանքների և սոսինձների10Հրապարակված2022-11-28 14:30:00
21065ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-182/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր1Հրապարակված2022-11-28 14:00:00
21064ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-23/2ՀՀ Ազգային ժողովի 2023թ. կարիքների համար կրծողների և մակաբույծների ոչնչացման ծառայությունների ձեռքբերում2Հրապարակված2022-11-29 10:00:00
21061ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/31բենզինի1Նախաաճուրդային2022-11-28 09:30:00
21060ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21շերտավարագույրի1Հրապարակված2022-11-28 12:00:00
21059ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-23/08Ինտերնետ ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների1Նախաաճուրդային2022-11-28 10:00:00
21058ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար դիզելային վառելիք1Նախաաճուրդային2022-11-28 10:00:00
21057ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար բենզին1Հրապարակված2022-12-01 11:00:00
21056ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊՀ-23/1պահատուփերի1Նախաաճուրդային2022-11-28 11:00:00
21055ԿԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում7Նախաաճուրդային2022-11-28 11:00:00
21054ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/94-Քխոնավաչափի1Հրապարակված2022-11-28 14:00:00
21053ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/4Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար գրենական պիտույքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/448Հրապարակված2022-11-28 16:00:00
21052ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 եվրոդիզելի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 15:15:00
21051ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01ՀՀՌ կարիքների համար բենզինի ձեռք բերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 14:00:00
21050ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-էԱՃԱՊՁԲ-23/1-գրենականգրասենյակային ապրանքների99Նախաաճուրդային2022-11-28 11:00:00
21049ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԾՁԲ-ԱԽ-23/1արխիվային ծառայությունների1Հրապարակված2022-11-28 12:00:00
21048ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1ՆՈւՀ ՀՈԱԿ ների և բնակավայրերեում գործող խմբերի կարիքների համար կենտրոնացված կարգով սննդի ձեռքբերում38Նախաաճուրդային2022-11-25 16:00:00
21046ՄԱԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3ՀՀ ՄԱԿ կոմիտեի կարիքների համար ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 16:00:00
21045ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-23/29Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի կարիքների համար «Հայաստան-Սփյուռք գործակցության (իԳործ)» ծրագրի շրջանակներում միջոցառումների կազմակերպման և ուղևորափոխադրման ծառայությունների ձեռքբերում2Նախաաճուրդային2022-11-25 12:15:00
21044ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33Վարչական սարքավորումներ2Նախաաճուրդային2022-11-25 12:30:00
21043ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023ՊՊԳՎ/ՇԿշների չոր կեր1Նախաաճուրդային2022-11-25 12:10:00
21042ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1ՀՀ ՏԿԵՆ 2023 թվականի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 14:00:00
21041ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար քրեակատարողական ծառայողների հանդերձանք31Հրապարակված2022-11-28 12:00:00
21039ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-23/3ՀՀ Ազգային ժողովի 2023թ կարիքների համար Հայկական մեդիա դաշտի մոնիթորինգի և վերլուծության ավտոմատացված առցանց հարթակի ծառայությունների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 12:00:00
21038ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊՎՀ-22/69ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար վթարային դեպքերում էլեկտրականության սնուցման համակարգի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2022-11-25 11:30:00
21037ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար գեներատորների ձեռքբերում1Աճուրդ2022-11-25 11:00:00
21035ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/164«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/164 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2022-11-25 14:00:00
21034ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Պ-22/71ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերում5Աճուրդ2022-11-25 11:15:00
21033ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/93-Քտնտեսական ապրանքների17Հրապարակված2022-11-29 12:30:00
21032ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ5Աճուրդ2022-11-25 11:00:00
Ընդհանուր 6756 տվյալ Չափաբաժիններ 55745
1 2 3 4 5 ... 225 226