Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
22139ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2023թ. կարիքների համար <<Ամառային անվադողերի>> գնում8Հրապարակված2023-02-13 10:00:00
22138ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25գրասենյակային նյութերի68Հրապարակված2023-02-13 09:00:00
22137ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերման նպատակով ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-02-13 12:00:00
22136ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14ՀՀ Շիրակի մարզ Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար ռեգուլյար Բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-13 11:00:00
22135ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Համակարգչների և տպիչ սարքերի ձեռքբերում4Հրապարակված2023-02-13 10:00:00
22134ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԱՎՎ/ԳՐ/Ա-30ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրենական պարագաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԱՎՎ/ԳՐ/Ա-301Հրապարակված2023-02-13 10:00:00
22133ՀՀՌ-ԷԱՃԾՁԲ-23/07ՀՀՌ կարիքների համար տաքսի ծառայությունների ձեռք բերում1Հրապարակված2023-02-13 11:00:00
22132ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/1ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ47Հրապարակված2023-02-16 10:00:00
22131ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1623/16 Մասիս համայնքի 2023թ. կարիքների համար <<Գրասենյակային գույքի>> ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-10 15:00:00
22129ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/39գույքի (աթոռներ, գրապահարաններ)2Հրապարակված2023-02-10 15:00:00
22128ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-Ա/ՄԱՍԵՐ4ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ82Հրապարակված2023-02-10 14:40:00
22126ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07Համակարգչային գույք15Հրապարակված2023-02-10 12:30:00
22125ՄՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/11համացանցային1Հրապարակված2023-02-10 11:30:00
22124ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ24Հրապարակված2023-02-10 12:00:00
22123ՄՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10համացանցային1Հրապարակված2023-02-10 11:10:00
22122ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/23Մետաղներ, գունավոր մետաղներ65Հրապարակված2023-02-13 14:00:00
22121ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22շինանյութի1Հրապարակված2023-02-14 10:00:00
22120ՀՀՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/2Տավուշի մարզպետարանի 2023թ կարիքների համար ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր1Հրապարակված2023-02-10 10:00:00
22119ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06ՀՀՌ կարիքների համար կահույքի ձեռք բերում5Հրապարակված2023-02-10 11:00:00
22118ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15թղթի1Հրապարակված2023-02-10 10:00:00
22117ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03A4 ֆորմատի թղթի1Հրապարակված2023-02-15 12:00:00
22116ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-223/14-2 Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2023թ. կարիքների համար սննդամթերքի ձեռք բերում2Հրապարակված2023-02-10 11:30:00
22115ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18ip հեռախոսների1Հրապարակված2023-02-13 10:30:00
22114ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՑԱՆՑԱՅԻՆցանցային համակարգ1Հրապարակված2023-02-17 16:00:00
22113ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-323/14-3 Արարատի մարզի Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2023թ. կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-02-10 11:00:00
22111ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17-Աներքին շերտավարագույրների1Հրապարակված2023-02-13 10:00:00
22110ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-1Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) համար սննդամթերքի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-02-15 10:00:00
22109ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/6-2ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/6-2 ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-02-09 15:00:00
22108ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19աղբամանների, նստարանների և զրուցատաղավարների5Հրապարակված2023-02-10 10:00:00
22107ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով մոմախծուծներիի և խծուծներիի ձեռքբերում16Հրապարակված2023-02-10 14:00:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 ... 256 257