Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13520ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՆ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում34Ավարտված2019-08-19 14:30:00
13522ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՆ-19/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում26Որակավորում2019-08-30 14:00:00
13521ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում18Որակավորում2019-08-20 10:30:00
13519ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տոներների և տոներային քարտրիջների ձեռքբերում9Ավարտված2019-08-16 14:30:00
13523ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԴԼ-19/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար մեդալների, կրծքանշանների և տուփերի ձեռքբերում7Ավարտված2019-09-03 14:00:00
13518ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4ՀՀ ՖՆ կարիքների համար ցուցանակների և հարակից առարկաների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն, հրավեր3Ավարտված2019-08-16 12:30:00
13525ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5ՀՀ ՖՆ կարիքների համար ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր2Հրապարակված2019-09-20 12:00:00
13524ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/3ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տոներների ձեռքբերում2Որակավորում2019-09-05 14:30:00
13517ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Բ-19/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2019-07-24 11:00:00
Ընդհանուր 9 տվյալ