Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23162ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ռադիոդետալների ձեռքբերման թիվ ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր314Շնորհում2023-04-25 15:30:00
21431ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7-ԵԽԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ների (ք. Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք) 2023 թվականի կարիքների համար հանդերձանքի և անկողնային պարագաների գնման ընթացակարգ181Ավարտված2022-12-26 10:00:00
21502ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-1-ԵԽԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ների (ք. Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք) 2023 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ 1159Ավարտված2022-12-27 10:00:00
15598ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-Ա/ՄԱՍԵՐ4ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ158Ավարտված2021-12-09 09:15:00
15318ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃ-22/1-ՀԱՄ-3ՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման, ցանցային, հեռախոսային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում154Ավարտված2021-11-30 09:00:00
16313ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-ԵԽԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետաան ոչ առևտրային կազմակերպությունների ք. Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք 2022 թվականի կարիքների համար՝ հանդերձանքի և անկողնային պարագաներ148Ավարտված2022-01-12 15:30:00
18748ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերում145Ավարտված2022-07-01 14:00:00
21497ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-Ա/ՄԱՍԵՐ3ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ142Ավարտված2022-12-27 10:15:00
14685ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/21ավտոպահեստամասերի137Ավարտված2021-10-26 11:00:00
15278ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ԵԽՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (ԵՐԵՎԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ)137Ավարտված2021-11-22 14:05:00
20145ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/153Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/153130Ավարտված2022-10-11 15:45:00
15734ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետաան ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ք. Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք) 2022 թվականի կարիքների համար՝ տնտեական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութեր126Ավարտված2021-12-13 11:00:00
21291ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-Ա/ՄԱՍԵՐ2ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ125Ավարտված2022-12-19 10:15:00
22590ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3Շինարարական ապրանքների124Ավարտված2023-03-13 14:00:00
15159ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-Ա/ՄԱՍԵՐ1ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ114Ավարտված2021-11-19 09:15:00
17235ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գրենական ապրանքների ձեռքբերման ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր112Ավարտված2022-03-23 16:00:00
20912ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8-ՎՎարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2022 թվականի սննդամթերքի111Չեղարկված2022-11-22 11:00:00
20996ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8-ՎՎարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2023 թվականի սննդամթերքի111Ավարտված2022-11-25 12:00:00
21283ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ՏՆՏ3ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ111Ավարտված2022-12-20 11:30:00
15492ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ2ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ110Ավարտված2021-12-06 15:15:00
15254ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ՎՎարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2022 թվականի սննդամթերքի110Ավարտված2021-11-22 10:00:00
21528ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02ԵՊՀ Ծաղկաձորի ՈՒԱԲի համար սնունդի ձեռքբերում109Ավարտված2022-12-26 10:00:00
23041ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով խողովակների կցամասերի ձեռքբերման հրավեր108Ավարտված2023-04-17 09:00:00
23353ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/68«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շինարարական և տնտեսական նյութերի ձեռքբերման թիվ ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր108Շնորհում2023-05-08 15:45:00
21338ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-էԱՃԱՊՁԲ-23/1-ՀԱՄ1համակարգչային, պատճենահանման, ցանցային, հեռախոսային սարքավորումների և օժանդակ նյութեր106Ավարտված2022-12-21 11:00:00
23243ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51տնտեսական ապրանքների106Շնորհում2023-05-02 09:00:00
23105ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով բենզինային սարքավորումների, նրանց մասերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման հրավեր106Ավարտված2023-04-18 09:00:00
22568ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/34Քիմիական նյութերի105Ավարտված2023-03-13 10:00:00
16567ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ԵԽ-4ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ԵԽ-4 ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (ԵՐԵՎԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ)105Ավարտված2022-02-08 09:15:00
15849ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Քարթրիջներ102Ավարտված2021-12-17 10:00:00
Ընդհանուր 9175 տվյալ Չափաբաժիններ 80530
1 2 3 4 5 ... 305 306