Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
26413ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԵՆԶԻՆ/2024/Հ-2ՀՀ ՆԳՆ կարիքների համար ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԵՆԶԻՆ/2024/Հ-2 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-25 11:00:00
26368ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՊՐԵՄԻՈՒՄվառելիք պրեմիում1Հրապարակված2023-12-25 10:45:00
26364ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՌԵԳՈՒԼՅԱՐվառելիք ռեգուլյար1Հրապարակված2023-12-25 10:00:00
26363ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-218/23ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր1Հրապարակված2023-12-22 12:00:00
26335ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-24/14ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԴԱԲԱՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ1Հրապարակված2023-12-22 11:00:00
26300ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/179«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար պլաստմասե արկղների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/179 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-12-22 10:00:00
26330ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5Լարային հեռահաղոդակցական ցանցով տվյալների փոխանցման ծառայությունների1Հրապարակված2023-12-22 09:30:00
26372ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/21ՀՀԿԳՄՍՆ 2024թ կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների(Իրազեկման արշավ) ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-21 14:30:00
26412ԿՈՏ-ԷԱՃԾՁԲ-24/1ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-12-21 14:30:00
26343ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-24/06ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ /ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ/ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-12-21 14:00:00
26385ՀԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4համակարգիչների1Հրապարակված2023-12-21 11:00:00
26416ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-216/23Զոդման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ12Հրապարակված2023-12-20 15:00:00
26337ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար բենզին, ռեգուլյարի մատակարարում1Հրապարակված2023-12-20 14:30:00
26399ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13տրանսպորտային նյութեր9Հրապարակված2023-12-20 14:00:00
26405ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14վառելիքի1Հրապարակված2023-12-20 14:00:00
26373ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Գ-1«Գավառի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2024 թվականի սննդամթերքի ձեռքբերում19Հրապարակված2023-12-20 12:00:00
26386ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում40Հրապարակված2023-12-20 12:00:00
26391ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕՆՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման, ցանցային, հեռախոսային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ու պարագաների ձեռքբերում71Հրապարակված2023-12-20 11:00:00
26423ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2023-12-20 10:45:00
26422ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար վառելիքի (բենզին, ռեգուլյար) ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2023-12-20 10:30:00
26421ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար ըմպելու ջրի և ուղղահայաց շերտավարագույրի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2023-12-20 10:00:00
26406ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12գրասենյակային ապրանքների56Հրապարակված2023-12-20 09:15:00
26415ՇՄԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/42Հյուրասիրության ծառայություն Ամանորի միջոցառման համար1Հրապարակված2023-12-19 16:00:00
26349ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-212/23Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ17Հրապարակված2023-12-19 15:00:00
26324ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար թուղթ A4 ֆորմատի մատակարարման պայմանագիր1Չեղարկված2023-12-19 14:30:00
26341ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր22Հրապարակված2023-12-19 14:00:00
26323ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13ըմպելու ջրի1Հրապարակված2023-12-19 11:30:00
26282ՀՀ ԱԱԾ- ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-A4թուղթ, A4 ֆորմատի1Հրապարակված2023-12-19 11:00:00
26388ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/20ապրանքների5Հրապարակված2023-12-19 11:00:00
26414ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԵԴԱԼ-24/1ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար մեդալների, կրծքանշանների և հուշանվերների ձեռքբերում5Հրապարակված2023-12-19 11:00:00
Ընդհանուր 11504 տվյալ Չափաբաժիններ 99047
1 2 3 4 5 ... 383 384