Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
29145ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ԲԵՆԶԻՆ-ՌԵԳՈՒԼՅԱՐՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-03 11:00:00
29144ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գործող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2024թ. կարիքների համար <<Սննդամթերքի>> ձեռքբերում86Հրապարակված2024-05-31 10:00:00
29121ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կարիքների համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-05-30 14:00:00
29111ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գործող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2024 թ․ կարիքների համար <<Սննդամթերքի>> ձեռքբերում85Հրապարակված2024-05-30 10:00:00
29172ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/116ԵՊՀ կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում6Հրապարակված2024-05-29 16:00:00
29091ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-84/24«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար 15Д100 դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասերի (գլանի պարկուճի) ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-29 12:00:00
29153ՄԻՊԱ-ԷԱՃԾՁԲ-24/3-3Տպագրության ծառայություններ1Հրապարակված2024-05-29 11:00:00
29167ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/51մարզագույքի24Հրապարակված2024-05-29 11:00:00
29142ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30ավտոմեքենաների անիվների2Հրապարակված2024-05-29 10:30:00
29131ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/87«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/87 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր31Հրապարակված2024-05-29 10:30:00
29164ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3Համակարգիչներ2Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29183ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար A4 ֆորմատ թղթի ձեռքբերման նպատակով ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:1Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29102ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կարիքների համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29176ՀՊՄՀ-ԷԱՃԾՁԲ-24/12Սննդի առաքման ծառայություններ1Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29108ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61Արարատի մարզի Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2024թ. կարիքների համար <<Սննդամթերքի>> ձեռքբերում88Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29182ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29161ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/84ԵՊՀ հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային և կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում24Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29178ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով բեռնատար մեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր9Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29175ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2024/3Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար՝ բենզին պրեմիումի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2024/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր1Հրապարակված2024-05-29 10:00:00
29140ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29խորհրդակցությունների սենյակի սեղանի1Հրապարակված2024-05-29 09:30:00
29181ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Հրապարակված2024-05-29 09:00:00
29125ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35Հայփոստ ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային սարքեր սարքավորումների ձեռքբերում2Հրապարակված2024-05-27 16:00:00
29168ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1"Վարդենիսի բժշկական կենտրոն'' ՓԲԸ-ի կարիքների համար արյան գազային վերլուծիչի ձեռքբերման նպատակով ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-05-27 16:00:00
29129ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/24Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար թթվածնի խոնավացուցիչների ձեռքբերում2Հրապարակված2024-05-27 16:00:00
29151ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/56Ծառերի ձեռքբերում3Հրապարակված2024-05-27 15:45:00
29174ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով պարարտանյութերի ձեռքբերման հրավեր4Հրապարակված2024-05-27 15:45:00
29171ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/111Լաբարատոր գույքի ձեռքբերում7Հրապարակված2024-05-27 15:35:00
29118ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2024-05-27 15:00:00
29170ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/562024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԼԱՆՇԵՏՆԵՐԻ1Հրապարակված2024-05-27 15:00:00
29165ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-02Մարտունու ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռք բերում2Հրապարակված2024-05-27 15:00:00
Ընդհանուր 13758 տվյալ Չափաբաժիններ 120476
1 2 3 4 5 ... 458 459