Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
2557ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2019/1Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար տպագրական ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2019/1 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր9Որակավորում2019-02-01 10:00:00
1617ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-19 11:00:00
1412ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-07 10:00:00
603ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր22Որակավորում2018-10-31 10:00:00
426ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-10-10 10:00:00
3248ՏՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/01ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար ՏՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Աճուրդ2019-02-19 14:00:00
2396ՏԿՏՏՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի գնման «ՏԿՏՏՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգ14Որակավորում2019-01-29 11:00:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
1877ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1Տալինի ԲԿ 2019թ համար Վառելիքի ձեռքբերում 2 չափաբաժին2Որակավորում2018-12-28 10:00:00
1102ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/11/18Բժշկական պարագաներ և քիմիական նյութեր10Որակավորում2018-11-23 12:00:00
1421ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-30/11/2018Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 2019թ.կարիքների համար լվացքի և չոր մաքրման ծառայությունների ձեռք բերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-07 14:00:00
2057ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-28/12/2018Բժշկական պարագաների ձեռք բերում 2019111Որակավորում2019-01-10 11:00:00
2611ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-25/01/2019/2Քիմիական նյութեր 2019/231Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-04 09:45:00
2610ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-25/01/2019Քիմիական նյութեր 201937Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-04 09:30:00
1883ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-19/12/2018Դեղորայք և պատվաստանյութեր 2019թ.172Որակավորում2018-12-27 15:00:00
1820ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-18/12/2018Տպագրական ծառայություններ 201973Որակավորում2018-12-26 10:00:00
1445ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-03/12/2018Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 2019թ.կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռք բերում71Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-11 12:00:00
192ՎՕԳԿ-ԷԱԱՊՁԲ-06.09.18Վառելանյութի ձեռքբերում2Որակավորում2018-09-14 11:00:00
2628ՎՊՈԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Վարդենիսի պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-ի 2019 թ. կարիքների համար բժշկական պարագաների և նյութերի ձեռք բերման գնման հրավեր41Որակավորում2019-02-05 11:00:00
2593ՎՊՈԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Վարդենիսի պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-ի 2019թ կարիքների համար քիմիական նյութերի գնման հրավեր22Որակավորում2019-02-01 15:00:00
2489ՎՊՈԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Վարդենիսի պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-ի 2019 թ. կարիքների համար դեղորայքի գնման հրավեր87Որակավորում2019-01-30 12:00:00
3238ՎՁՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-05/19ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի կարիքների համար բենզինի/ռեգուլյար/գնում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-20 15:00:00
2617ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/4-4Վաղարշապատի հիվանդանոց ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/4-4 ծածկագրով դեղերի ձեռքբերում ՀՀ Գնումների օրենքի 15/6կետով52Որակավորում2019-02-04 10:00:00
2123ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/15Վաղարշապատի հիվանդանոց ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/15 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Գնումների օրենքի 15/6կետով88Որակավորում2019-01-17 14:00:00
1852ՎՀ-ԷԱԱՊՁԲ-15/4Վաղարշապատի հիվանդանոց ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/4 ծածկագրով դեղորայքի ձեռքբերում ՀՀ Գնումների օրենքի 15/6կետով80Որակավորում2018-12-28 10:00:00
2102ՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9Վեդու ծննդատուն ՓԲԸ-ի 2019թ. կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով քիմիական նյութերի ձեռբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը ՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/912Որակավորում2019-01-17 12:30:00
3227ՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10Վեդու ծննդատուն ՓԲԸ-ի 2019թ. կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով քիմիական նյութերի ձեռբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը ՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1013Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-19 12:00:00
2137ՎԾ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/1«Վեդու ծննդատուն» ՓԲԸ-ի 2019թ. կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով տպագրական աշխատանքների ձեռբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը ՎԾ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/156Որակավորում2019-01-17 15:00:00
2987ՎԳԿՊ-ԷԱԱՊՁԲ-19/5ամբուլատոր պոլիկլինիկական կաբինետային դեղորայք18Որակավորում2019-02-13 15:00:00
2986ՎԳԿՊ-ԷԱԱՊՁԲ-19/4Բժշկական սարքեր, գործիքներ, պարագաներ 2019թ. առաջին կիսամյակ32Որակավորում2019-02-13 11:00:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 33 34