Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23636ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` ռետինե սալիկների ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-05-30 11:00:00
23613ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` գրասենյակային գույքի ձեռքբերում17Շնորհում2023-05-29 11:00:00
23240ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/04Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում4Շնորհում2023-05-02 10:00:00
22476ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Ավարտված2023-03-06 10:00:00
22349ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ամենագնաց մեքենայի ձեռքբերում1Ավարտված2023-02-21 11:00:00
22338ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Ավարտված2023-02-20 14:00:00
20268ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերում1Չկայացած2022-10-25 10:00:00
19855ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերում1Չկայացած2022-09-23 10:00:00
19221ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-01 10:00:00
19220ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-01 10:00:00
19241ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/20Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերում5Ավարտված2022-08-02 10:00:00
18965ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում10Ավարտված2022-07-18 14:00:00
18943ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16Վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2022-07-11 14:00:00
18925ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Չկայացած2022-07-08 10:00:00
18935ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Չեղարկված2022-07-08 14:00:00
18898ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Չկայացած2022-07-11 10:00:00
13975ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01Ջրցան մեքենա1Չկայացած2021-08-13 15:00:00
18901ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Ավարտված2022-07-11 11:00:00
18410ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Դյուրակիր համակարգիչ1Ավարտված2022-06-06 12:00:00
17910ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Չկայացած2022-05-11 11:00:00
17434ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Դիզելային վառելիք1Ավարտված2022-04-05 14:00:00
17480ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Համակարգիչներ-22Չկայացած2022-04-07 10:00:00
16975ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3Համակարգիչներ2Չկայացած2022-03-09 10:00:00
19937ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12Ավտոմոբիլային վառելիք2Ավարտված2022-09-26 10:00:00
19742ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11Գերհամակարգիչ1Չկայացած2022-09-12 10:30:00
15572ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Համակարգչային սարքեր9Շնորհում2021-12-06 11:00:00
15105ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Համակարգչային տեխնիկա3Չկայացած2021-11-16 11:00:00
14817ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Համակարգչային սարքեր10Ավարտված2021-11-01 10:00:00
14525ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Ավտոմոբիլային վառելիք2Ավարտված2021-10-13 10:00:00
14262ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-09-16 16:00:00
Ընդհանուր 9170 տվյալ Չափաբաժիններ 80519
1 2 3 4 5 ... 305 306