Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18899ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-06 10:00:00
18898ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-11 10:00:00
13975ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01Ջրցան մեքենա1Չկայացած2021-08-13 15:00:00
18901ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18410ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Դյուրակիր համակարգիչ1Ավարտված2022-06-06 12:00:00
17910ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Չկայացած2022-05-11 11:00:00
17434ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Դիզելային վառելիք1Ավարտված2022-04-05 14:00:00
17480ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Համակարգիչներ-22Չկայացած2022-04-07 10:00:00
16975ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3Համակարգիչներ2Չկայացած2022-03-09 10:00:00
15572ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Համակարգչային սարքեր9Շնորհում2021-12-06 11:00:00
15105ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Համակարգչային տեխնիկա3Չկայացած2021-11-16 11:00:00
14817ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Համակարգչային սարքեր10Ավարտված2021-11-01 10:00:00
14525ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Ավտոմոբիլային վառելիք2Ավարտված2021-10-13 10:00:00
14262ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-09-16 16:00:00
18199ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների ծառայությունների ձեռքբերում10Ավարտված2022-05-25 09:00:00
14101ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Չկայացած2021-08-25 15:00:00
17995ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2022 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռքբերում6Չկայացած2022-05-10 12:00:00
14029ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Չկայացած2021-08-13 14:00:00
13658ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Չկայացած2021-05-20 12:30:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Ավարտված2021-08-02 16:00:00
17357ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2022ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2022-03-31 10:30:00
13646ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ9Ավարտված2021-05-17 10:00:00
17041ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-02/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Չկայացած2022-03-11 16:00:00
15856ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-12-17 12:45:00
15481ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-12-01 11:30:00
15480ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-12-01 10:30:00
15012ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ4Ավարտված2021-11-11 10:00:00
14563ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ5Ավարտված2021-10-15 12:00:00
14256ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ6Չկայացած2021-09-16 15:00:00
17994ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2022 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում4Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-05-10 11:00:00
Ընդհանուր 4813 տվյալ Չափաբաժիններ 42039
1 2 3 4 5 ... 160 161