Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
26511ՕԶԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-43/23«Օրենսդրության զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ծառայությունների ձեռբերում1Ավարտված2023-12-25 11:00:00
24033ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք3/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար կենցաղային ապրանքների և հեռախոսների ձեռքբերում7Ավարտված2023-06-26 11:00:00
24049ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք2/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում4Ավարտված2023-06-27 11:00:00
23939ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք1/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում9Ավարտված2023-06-19 14:00:00
25646ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/23 ծածկագրով «Օրենսդրության զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային պլանշետի և դյուրակիր համակարգչի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2023-11-13 10:00:00
25211ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/23 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների գնման ընթացակարգ2Ավարտված2023-10-12 14:00:00
25657ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-34/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-34/23 ծածկագրով «Օրենսդրության զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում6Ավարտված2023-11-13 11:00:00
24468ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-15/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար տպագրության աշխատանքների ձեռբերում10Ավարտված2023-08-07 10:00:00
29621ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` դյուրակիր համակարգիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-24 10:00:00
28340ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային աթոռների ձեռքբերում1Ավարտված2024-04-15 09:10:00
27932ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2024-03-22 14:00:00
27553ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար տրակտորի ձեռքբերում2Ավարտված2024-03-04 14:00:00
26103ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում7Ավարտված2023-12-07 14:00:00
24467ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ լուսանկարչական սարքերի ձեռքբերում3Ավարտված2023-08-07 10:00:00
24316ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ լուսանկարչական սարքերի ձեռքբերում3Չկայացած2023-07-24 10:00:00
23636ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` ռետինե սալիկների ձեռքբերում1Ավարտված2023-05-30 11:00:00
23613ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` գրասենյակային գույքի ձեռքբերում17Ավարտված2023-05-29 11:00:00
23240ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/04Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում4Ավարտված2023-05-02 10:00:00
22476ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Ավարտված2023-03-06 10:00:00
22349ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ամենագնաց մեքենայի ձեռքբերում1Ավարտված2023-02-21 11:00:00
22338ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Ավարտված2023-02-20 14:00:00
20268ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերում1Չկայացած2022-10-25 10:00:00
19855ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերում1Չկայացած2022-09-23 10:00:00
19221ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-01 10:00:00
19220ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-01 10:00:00
19241ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/20Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերում5Ավարտված2022-08-02 10:00:00
18965ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար` համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում10Ավարտված2022-07-18 14:00:00
18943ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16Վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2022-07-11 14:00:00
18935ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Չեղարկված2022-07-08 14:00:00
18925ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Չկայացած2022-07-08 10:00:00
Ընդհանուր 14183 տվյալ Չափաբաժիններ 124467
1 2 3 4 5 ... 472 473