Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13975ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01Ջրցան մեքենա1Չկայացած2021-08-13 15:00:00
15572ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Համակարգչային սարքեր9Շնորհում2021-12-06 11:00:00
15105ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Համակարգչային տեխնիկա3Չկայացած2021-11-16 11:00:00
14817ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Համակարգչային սարքեր10Ավարտված2021-11-01 10:00:00
14525ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Ավտոմոբիլային վառելիք2Ավարտված2021-10-13 10:00:00
14262ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-09-16 16:00:00
14101ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Չկայացած2021-08-25 15:00:00
14029ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Չկայացած2021-08-13 14:00:00
13658ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Չկայացած2021-05-20 12:30:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Ավարտված2021-08-02 16:00:00
13646ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ9Ավարտված2021-05-17 10:00:00
15856ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-12-17 12:45:00
15481ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-12-01 11:30:00
15480ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-12-01 10:30:00
15012ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ4Ավարտված2021-11-11 10:00:00
14563ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ5Ավարտված2021-10-15 12:00:00
14256ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ6Չկայացած2021-09-16 15:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ12Ավարտված2021-07-30 16:00:00
13840ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ17Ավարտված2021-07-16 10:00:00
13725ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-06-15 15:50:00
13687ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2021 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոմեքենայի մարտկոցի ձեռքբերում1Չկայացած2021-06-03 12:00:00
13581ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ29Ավարտված2021-04-22 12:00:00
13557ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-04-07 15:30:00
13556ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-04-07 11:30:00
14795ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/64Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար արտաքին լուսավորման լամպերի և էլեկտրական լարերի ձեռքբերման հայտարարություն3Ավարտված2021-10-29 12:30:00
14073ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման հրավեր3Ավարտված2021-08-23 11:00:00
13995ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2ԱՅՐՈՒՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Չկայացած2021-08-10 14:00:00
13943ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1Վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-02 11:00:00
16464ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/6համակարգչային ծրագրային փաթեթների3Հրապարակված2022-01-31 12:00:00
16382ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/4Ներքին աուդիտի ծառայությունների1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-19 12:00:00
Ընդհանուր 2679 տվյալ Չափաբաժիններ 21757
1 2 3 4 5 ... 89 90