Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
17620ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Չկայացած2022-04-15 15:00:00
24593ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/130Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդորակիչների ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/130 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Ավարտված2023-08-21 10:00:00
22278ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/23№3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման ապրանքներ5Չկայացած2023-02-17 16:00:00
19672ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/22№3, 4 տուրբոգեներատորի օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների18Ավարտված2022-09-05 11:00:00
16595ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22№ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար բլոկների8Չկայացած2022-02-11 11:00:00
19368ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ֆոտոխցիկների, համակարգչի և տպիչի ձեռքբերում4Ավարտված2022-08-15 11:00:00
26342ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/15ֆիքսված հեռախոսակապի13Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
17948ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/88ֆիզոթերապիայի սարքերի2Ավարտված2022-05-05 14:00:00
24153ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/216ֆանկոլների2Չկայացած2023-07-10 10:00:00
24667ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/272ֆանկոլների2Ավարտված2023-08-28 09:30:00
24391ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/247ֆանկոլների2Չկայացած2023-08-02 09:30:00
23091ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-14-ԵՊԲՀՖակոէմուլսիֆիկացիայի և վիտրէկտոմիայի համար նախատեսված կոմբինացված վիրահատական համակարգի ձեռքբերում1Ավարտված2023-04-21 11:00:00
24468ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-15/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար տպագրության աշխատանքների ձեռբերում10Ավարտված2023-08-07 10:00:00
23939ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք1/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում9Ավարտված2023-06-19 14:00:00
24033ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք3/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար կենցաղային ապրանքների և հեռախոսների ձեռքբերում7Ավարտված2023-06-26 11:00:00
24049ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Ք2/23Օրենսդրության զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում4Ավարտված2023-06-27 11:00:00
15478ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/Սև-ԺԱՊԱՎԵՆ-1օժանդակ նյութեր1Չկայացած2021-11-30 10:15:00
25646ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/23 ծածկագրով «Օրենսդրության զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային պլանշետի և դյուրակիր համակարգչի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2023-11-13 10:00:00
25211ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-29/23 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների գնման ընթացակարգ2Ավարտված2023-10-12 14:00:00
25657ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-34/23ՕԶԿՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-34/23 ծածկագրով «Օրենսդրության զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում6Շնորհում2023-11-13 11:00:00
13697ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2օդորակչի ձեռքբերման1Ավարտված2021-06-03 16:00:00
20338ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/110օդորակչի /«Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ/1Չկայացած2022-10-25 14:30:00
17236ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4օդորակչի1Ավարտված2022-03-23 15:00:00
20691ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23օդորակիչների և ցանցային բաժանարարի /սվիչի/ ձեռքբերում2Չկայացած2022-11-15 15:00:00
15590ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31օդորակիչների և կենցաղային սառնարանների5Ավարտված2021-12-06 15:00:00
24108ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/212օդորակիչների1Ավարտված2023-07-04 10:00:00
17294ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/006Օդորակիչների4Ավարտված2022-03-28 10:00:00
20288ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/363Օդորակիչների1Ավարտված2022-10-21 14:30:00
21828ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16օդորակիչների3Ավարտված2023-01-17 10:30:00
18741ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/225օդորակիչների1Ավարտված2022-07-01 10:00:00
Ընդհանուր 11504 տվյալ Չափաբաժիններ 99047
1 2 3 4 5 ... 383 384