Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
17620ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Չկայացած2022-04-15 15:00:00
22278ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/23№3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման ապրանքներ5Չկայացած2023-02-17 16:00:00
19672ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/22№3, 4 տուրբոգեներատորի օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների18Ավարտված2022-09-05 11:00:00
16595ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22№ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար բլոկների8Չկայացած2022-02-11 11:00:00
19368ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ֆոտոխցիկների, համակարգչի և տպիչի ձեռքբերում4Ավարտված2022-08-15 11:00:00
17948ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/88ֆիզոթերապիայի սարքերի2Ավարտված2022-05-05 14:00:00
23091ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-14-ԵՊԲՀՖակոէմուլսիֆիկացիայի և վիտրէկտոմիայի համար նախատեսված կոմբինացված վիրահատական համակարգի ձեռքբերում1Ավարտված2023-04-21 11:00:00
15478ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/Սև-ԺԱՊԱՎԵՆ-1օժանդակ նյութեր1Չկայացած2021-11-30 10:15:00
13697ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2օդորակչի ձեռքբերման1Ավարտված2021-06-03 16:00:00
20338ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/110օդորակչի /«Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ/1Չկայացած2022-10-25 14:30:00
17236ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4օդորակչի1Ավարտված2022-03-23 15:00:00
20691ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23օդորակիչների և ցանցային բաժանարարի /սվիչի/ ձեռքբերում2Չկայացած2022-11-15 15:00:00
15590ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31օդորակիչների և կենցաղային սառնարանների5Ավարտված2021-12-06 15:00:00
16621ՀԾԿՀ-22/9-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների1Ավարտված2022-02-11 12:00:00
14782ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/67Օդորակիչների1Ավարտված2021-10-29 11:00:00
15943ՀԾԿՀ-22/8-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների1Չկայացած2021-12-22 11:00:00
20710ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/24օդորակիչների3Չկայացած2022-11-14 09:30:00
15263ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/32օդորակիչների5Ավարտված2021-11-23 15:00:00
14938ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/072Օդորակիչների3Չկայացած2021-11-09 12:00:00
17913ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/123օդորակիչների2Ավարտված2022-05-06 10:00:00
21168ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Օդորակիչների3Ավարտված2022-12-19 09:30:00
14006ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ4Ավարտված2021-08-11 12:00:00
18900ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/239Օդորակիչների2Ավարտված2022-07-06 09:15:00
18889ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/45-Քօդորակիչների2Ավարտված2022-07-04 15:30:00
23771ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3օդորակիչների2Հրապարակված2023-06-09 16:00:00
19019ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51Օդորակիչների1Ավարտված2022-07-11 12:30:00
18442ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39-Քօդորակիչների2Չկայացած2022-06-09 11:00:00
19373ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/285Օդորակիչների1Ավարտված2022-08-15 09:15:00
23448ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/148օդորակիչների1Ավարտված2023-05-19 09:15:00
19556ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/304օդորակիչների1Ավարտված2022-08-29 09:30:00
Ընդհանուր 9176 տվյալ Չափաբաժիններ 80531
1 2 3 4 5 ... 305 306