Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
17620ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Չկայացած2022-04-15 15:00:00
16595ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22№ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար բլոկների8Չկայացած2022-02-11 11:00:00
17948ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/88ֆիզոթերապիայի սարքերի2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-05-05 14:00:00
15478ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՃՈ/Սև-ԺԱՊԱՎԵՆ-1օժանդակ նյութեր1Չկայացած2021-11-30 10:15:00
13697ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2օդորակչի ձեռքբերման1Ավարտված2021-06-03 16:00:00
17236ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4օդորակչի1Ավարտված2022-03-23 15:00:00
15590ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31օդորակիչների և կենցաղային սառնարանների5Ավարտված2021-12-06 15:00:00
13949ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/18ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ1Ավարտված2021-08-02 10:00:00
15901ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40օդորակիչների4Չկայացած2021-12-21 12:00:00
15263ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/32օդորակիչների5Ավարտված2021-11-23 15:00:00
14782ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/67Օդորակիչների1Ավարտված2021-10-29 11:00:00
14938ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/072Օդորակիչների3Չկայացած2021-11-09 12:00:00
14006ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ4Ավարտված2021-08-11 12:00:00
17294ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/006Օդորակիչների4Ավարտված2022-03-28 10:00:00
15943ՀԾԿՀ-22/8-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների1Չկայացած2021-12-22 11:00:00
16621ՀԾԿՀ-22/9-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների1Ավարտված2022-02-11 12:00:00
17913ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/123օդորակիչների2Շնորհում2022-05-06 10:00:00
15490ՀԾԿՀ-22/4-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների4Ավարտված2021-11-30 14:00:00
14329ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/23ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐ3Չկայացած2021-09-27 10:00:00
14684ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/171քիմիական նյութերին առնչվող ԵՊՀ աշխատակիցների համար անհատական պաշտպանման միջոցների ձեռքբերում14Ավարտված2021-10-22 15:00:00
16249ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11Քիմիական նյութերի ձեռքբերում ԿՄՕ-2022-ի համար4Չկայացած2022-01-05 10:00:00
15239ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/186Քիմիական նյութերի ձեռքբերում17Ավարտված2021-11-23 11:00:00
15794ԱՆ-ԷԱՃ-22/2Քիմիական նյութերի ձեռքբերում12Ավարտված2021-12-14 15:45:00
17733ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/102Քիմիական նյութերի ձեռքբերում71Շնորհում2022-04-22 16:00:00
17420ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-8-ԵՊԲՀՔիմիական նյութեր և պարագաներ58Ավարտված2022-04-05 12:00:00
16430ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/01-22Քարթրիջների ձեռք բերում28Ավարտված2022-01-25 09:20:00
13846ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4քարթրիջների3Ավարտված2021-07-15 12:00:00
16698ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09քարթրիջների18Ավարտված2022-02-17 12:00:00
14705ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08քարթրիջների16Ավարտված2021-10-25 14:45:00
16009ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/41քարթրիջների7Ավարտված2021-12-24 11:30:00
Ընդհանուր 4330 տվյալ Չափաբաժիններ 38210
1 2 3 4 5 ... 144 145