Loading
ID
Code
Title
Lots count
Status
end bid time
27553ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար տրակտորի ձեռքբերում2Finished2024-03-04 14:00:00
26033ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11/2023Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Finished2023-12-04 10:00:00
26807ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2023Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում2Finished2024-01-08 12:00:00
26899ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-16/2023Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերում1Finished2024-01-15 10:00:00
26810ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-14/2023Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերում1Canceled2024-01-08 10:00:00
14262ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Finished2021-09-16 16:00:00
14101ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Failed2021-08-25 15:00:00
14029ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Failed2021-08-13 14:00:00
13658ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION COMPETITION1Failed2021-05-20 12:30:00
13646ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS TENDER FOR PURCHASE OF PRINTING SERVICES9Finished2021-05-17 10:00:00
15012ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION FOR THE ACQUISITION OF HOUSEHOLD MATERIALS4Finished2021-11-11 10:00:00
14563ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION FOR PROCUREMENT OF ECONOMIC GOODS5Finished2021-10-15 12:00:00
14256ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ6Failed2021-09-16 15:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ12Finished2021-07-30 16:00:00
13840ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ17Finished2021-07-16 10:00:00
13725ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Finished2021-06-15 15:50:00
13687ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2021 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոմեքենայի մարտկոցի ձեռքբերում1Failed2021-06-03 12:00:00
17377ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2022 The Civil Aviation Committee submits a Fuel Acquisition for its needs1Failed2022-04-01 14:00:00
13581ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION FOR PURCHASE OF OFFICE MATERIALS29Finished2021-04-22 12:00:00
13557ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION FOR COMPETITION PACKAGE SERVICES1Finished2021-04-07 15:30:00
13556ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021 CIVIL AVIATION COMMITTEE NEEDS COMPETITION FOR FUEL PURCHASE2Finished2021-04-07 11:30:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Finished2021-08-02 16:00:00
15065ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/3Տպագրական և առաքման ծառայությունների1Finished2021-11-12 16:00:00
14591ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1Տպագրական և առաքման ծառայությունների1Finished2021-10-18 11:00:00
17943ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3Տպագրական և առաքման ծառայություններ2Finished2022-05-04 16:00:00
18141ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում23Finished2022-05-20 16:00:00
25550ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/330տնտեսական ապրանքների9Finished2023-11-06 09:00:00
21956ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16 PRINTING SERVICES WITH COVERAGE1Finished2023-01-30 10:30:00
21789ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14 WITH THE DESCRIPTION OF TRANSLATION SERVICES2Finished2023-01-11 15:00:00
15801ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/8ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/8 computer materials4Finished2021-12-14 16:00:00
Total 13282 data Lots 115939
1 2 3 4 5 ... 442 443