Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14573ՋՏՄ-ՊԾԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2021/1Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «գրենական պիտույքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված9Ավարտված2021-10-18 10:00:00
16902ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով հայտարարված ԷԱՃ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-03-02 15:30:00
17622«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29»շինանյութի79Ավարտված2022-04-18 10:00:00
18588ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197բամբակյա սրբիչների1Ավարտված2022-06-21 10:00:00
19407ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-22/06ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում12Ավարտված2022-08-15 10:00:00
20362ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-168/22«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Յուղերի» ձեռքբերում11Ավարտված2022-10-27 11:00:00
21096ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/07ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր43Ավարտված2022-12-15 10:00:00
21342ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-6/23Տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացի միջոցների ձեռքբերում29Ավարտված2022-12-22 15:00:00
15526ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Պատվերով տպագրվող նյութեր, ցուցահանդեսի սարքեր և հուշանվերներ3Ավարտված2021-12-02 10:30:00
16228ՀՀՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/02ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռք բերում18Ավարտված2022-01-05 16:00:00
17216ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3գրասենյակային պարագաների24Ավարտված2022-03-22 15:50:00
17931ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2022-05-04 11:00:00
18172ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ծածկագրով նյութերի ձեռքբերում7Ավարտված2022-05-24 10:00:00
19972ՀՊ-ԷԱՃԾՁԲ-02/22հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Ավարտված2022-09-26 14:30:00
21656ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10/Բ/2/ԻԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ14Ավարտված2023-01-09 09:00:00
15834ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/9համակարգչային ապրանքներ2Ավարտված2021-12-20 10:00:00
14459ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8ախտահանիչ և պահպանիչ միջոցների3Ավարտված2021-10-07 10:30:00
16544ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԿՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկի պատվերով Ստեփանավանի թիվ 1,3,4,5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ ների կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում35Ավարտված2022-02-08 10:00:00
16805ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԾԱՂԻԿ/Ա-64ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ծաղիկների և ծաղկային կոմպոզիցիաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԾԱՂԻԿ/Ա-642Ավարտված2022-02-28 10:00:00
17529ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/1ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Ավարտված2022-04-12 12:00:00
18495ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/133«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/133 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր7Ավարտված2022-06-13 15:30:00
19310ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/9տպագրական աշխատանքների4Ավարտված2022-08-09 09:15:00
20281ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով քառակուսի մետաղական խողովակների ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2022-10-21 14:00:00
21001ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8-Գ«Գավառի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2023 թվականի սննդամթերքի ձեռքներում94Ավարտված2022-11-22 09:00:00
21257ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-12-19 11:00:00
15438ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/2-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում31Ավարտված2021-11-30 10:00:00
16139ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի հարակից պարագաների ձեռքբերման նպատակով ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր25Ավարտված2021-12-30 12:30:00
17125ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16առաստաղի լուսավորման սարքեր1Ավարտված2022-03-18 10:00:00
14792ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/21անվադողերի15Ավարտված2021-10-29 14:00:00
17846ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4«ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում» դասընթացի1Ավարտված2022-04-28 15:50:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 ... 256 257