Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
15119ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ դատախազության կարիքների համար կնիքների և դրոշմակնիքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-11-16 14:00:00
14881ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7բենզինի ձեռքբերման1Ավարտված2021-11-04 12:00:00
16098ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7/Բ/5/ԿՇԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ26Ավարտված2021-12-29 14:00:00
13521ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում18Ավարտված2019-08-20 10:30:00
15435ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի հարակից պարագաների ձեռքբերման նպատակով ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր24Ավարտված2021-11-26 14:00:00
13872ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-Քտնտեսական ապրանքների2Ավարտված2021-07-19 11:30:00
14696ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/83ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/83 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-10-25 12:00:00
15976ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/1տպագրական աշխատանքների16Ավարտված2021-12-23 09:30:00
15010ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/15-5-ԵՊԲՀԵՊԲՀ գիտական գործունեության կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում46Ավարտված2021-11-11 10:00:00
16227ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԱԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Ավարտված2022-01-04 11:00:00
15586ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԼՏ-21/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար լազերային տպիչների ձեռքբերում1Ավարտված2021-12-06 14:00:00
14226ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15Վարչապետի աշխատակազմի Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-10 11:30:00
14607ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/116Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար կենցաղային և հանրային սննդի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/11631Ավարտված2021-10-19 15:45:00
15555ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78-Քգրենական պիտույքների22Ավարտված2021-12-07 11:00:00
15892ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12Բենզին, ռեգուլյար1Ավարտված2021-12-20 11:00:00
14580ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/02Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-10-15 11:30:00
14007ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների1Ավարտված2021-08-13 11:00:00
15157ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում3Ավարտված2021-11-17 12:30:00
14916ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3մշակույթային միջոցառումների3Ավարտված2021-11-10 10:00:00
14141ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38-Քդիմակների1Ավարտված2021-08-31 11:00:00
15471ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով 2022 թվականի կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի և ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2021-11-30 11:00:00
13915ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/04«ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ» ՄՈԴՈՒԼԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ (ARPIS) «ՎՃԱՐՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Ավարտված2021-07-26 11:30:00
14824ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/36-Ս«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի ձեռքներում27Ավարտված2021-11-02 10:00:00
15381ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/20Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի ամանորյա միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ1Ավարտված2021-11-26 10:00:00
15712ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-18ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրենական պարագաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-1843Ավարտված2021-12-14 10:00:00
14357ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր7Ավարտված2021-09-25 10:00:00
14735ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/14Խորհրդակցական մարմինների ներուժի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի1Ավարտված2021-10-28 09:30:00
15291ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1Չարենցավանի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսող լամպերի ձեռքբերում3Ավարտված2021-11-23 11:00:00
15043ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/01Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար հեռախոսային կապի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/01 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-11-15 10:00:00
14261ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում4Ավարտված2021-09-15 12:30:00
Ընդհանուր 2679 տվյալ Չափաբաժիններ 21757
1 2 3 4 5 ... 89 90