Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18359ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2022/1Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «Գրենական պիտույքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր14Ավարտված2022-06-06 10:00:00
19180ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12-4-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար Էլեկտրատեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի, կենցաղային գույքի, համակարգչային և հակահրդեհային պարագաների ձեռքբերում25Ավարտված2022-07-28 10:00:00
20156ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/344համակարգչային սարքավորումների2Ավարտված2022-10-17 10:00:00
20871ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/178Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1786Ավարտված2022-11-18 10:30:00
15308ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/20-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար Լրատվամիջոցների ձեռքբերում37Ավարտված2021-11-29 14:00:00
21838ՄՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/1տեղային հեռախոսային1Ավարտված2023-01-20 14:15:00
13905ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-3ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ավտոմեքենաների պահեստամասերի ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-3 ծածկագրով գնման ըաթացակարգ60Ավարտված2021-07-23 12:00:00
16005ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ԿՐԻՉ/Ա-32ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տեղեկությունների պահպանման կրիչների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ԿՐԻՉ/Ա-321Ավարտված2021-12-24 10:00:00
22641ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար թվային հեռախոսների ձեռքբերում2Ավարտված2023-03-17 10:00:00
22875ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/85ՀՀ եռագույն և Երևան քաղաքի դրոշների4Ավարտված2023-04-05 09:15:00
17714ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/127գրասենյակային նյութերի11Ավարտված2022-04-28 09:15:00
18686ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/88մշակութային միջոցառումների3Ավարտված2022-06-30 09:30:00
19488ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/133վառելիքի2Ավարտված2022-08-22 14:00:00
19748ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի 2022 թվականի կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի ձեռքբերում1Ավարտված2022-09-12 10:00:00
21422ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/16ծանրոցների փոխադրման ծառայության (Ինկասացիա)1Ավարտված2022-12-23 12:00:00
15610ԲՊՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/18Վ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման գնանշման հարցում1Ավարտված2021-12-07 12:00:00
22226ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/6ՍՊԻՏԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԳՐԵՆԱԿԱՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ12Ավարտված2023-02-14 10:00:00
14219ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-10 15:00:00
16316ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱՂ-2022/ԿՇԲՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային և հիգիենիկ ապրանքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱՂ-2022/ԿՇԲ47Ավարտված2022-01-11 10:00:00
17301ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12դատավորների պատմուճանների3Ավարտված2022-03-25 15:00:00
14975ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22Վարչապետի աշխատակազմի Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում7Ավարտված2021-11-10 12:00:00
23201ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՔՈԳՎ/Ա-45ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հատուկ նշանակության պարագաների ձեռքբերում ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՔՈԳՎ/Ա-451Ավարտված2023-04-25 10:00:00
18269ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում13Ավարտված2022-05-30 14:00:00
19089ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԴԽՏ-22/48Արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում3Ավարտված2022-07-21 12:00:00
20063ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/04գրենական պիտույքների39Ավարտված2022-10-06 11:00:00
20767ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների և սանհիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում5Ավարտված2022-11-17 10:00:00
15212ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/5Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/5 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր4Ավարտված2021-11-18 15:20:00
21745ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/13Վառելիքի2Ավարտված2023-01-09 10:00:00
15916ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/188«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կուտակիչ մարտկոց (UPS) ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/188 ծածկագրով հրավեր1Ավարտված2021-12-20 14:15:00
16899ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12ՀՀՌ կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռք բերում2Ավարտված2022-03-02 14:00:00
Ընդհանուր 9175 տվյալ Չափաբաժիններ 80530
1 2 3 4 5 ... 305 306