Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14537ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-33ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-3318Ավարտված2021-10-14 10:00:00
18608ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33գրենական պիտույքների ձեռքբերում11Ավարտված2022-06-21 10:00:00
19174ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/91«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/91 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն34Ավարտված2022-07-26 14:30:00
18045ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17Մասիսի համայնքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի և բենզինի ձեռքբերում2Ավարտված2022-05-12 11:00:00
15581ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-18-ՉՈՐԿԵՐ/2022/ՊՊԳՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար չոր կերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-18-ՉՈՐԿԵՐ/2022/ՊՊԳՎ1Ավարտված2021-12-07 10:00:00
17647ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչյաին տեխնիկայի, պարագաների և նյութերի ձեռքբերում6Ավարտված2022-04-18 15:30:00
19024ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԵՐՎԵՐ-22/20ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար համակարգչային սերվերի ձեռքբերում1Ավարտված2022-07-11 15:00:00
19481ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305կենցաղային տեխնիկայի4Ավարտված2022-08-23 09:15:00
17549ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/119Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/119 ծածկագրով վարչական սարքավորումների ձեռքբերում5Ավարտված2022-04-15 10:00:00
15281ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/187Լաբորատոր սարքերի և պարագաների ձեռքբերում31Ավարտված2021-11-22 16:00:00
15888ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/196ԿՄՕ-2022-ի շրջանակներում ուղևորափոխադրումների ծառայություն4Ավարտված2021-12-17 15:00:00
16255ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-Թ-22/3ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար թղթի ձեռքբերում1Ավարտված2022-01-07 15:30:00
17954ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԱԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ14Ավարտված2022-05-05 12:30:00
17148ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով էլեկտրոնաիին աճուրդ ընթացակարգով համազգեստի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2022-03-18 11:00:00
18293ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/98Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/9820Ավարտված2022-05-31 16:00:00
14696ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/83ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/83 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-10-25 12:00:00
18914ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-114/21անավադողերի4Ավարտված2022-07-07 12:00:00
19397ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/132Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների (ռացիաներ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1321Ավարտված2022-08-15 12:00:00
13637ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/2ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/2 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար գրքերի կազմման ծառայությունների գնման հրավեր1Ավարտված2021-05-13 11:00:00
17458ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/87ԵՊՀ կարիքների համար կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում22Ավարտված2022-04-06 14:00:00
15800ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների ձեռքբերում6Ավարտված2021-12-20 10:00:00
16166ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/117-Քտնտեսական ապրանքների1Ավարտված2022-01-04 12:00:00
15010ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/15-5-ԵՊԲՀԵՊԲՀ գիտական գործունեության կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում46Ավարտված2021-11-11 10:00:00
17868ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08Միգրացիոն ծառայության կարիքների համար ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով տպիչ սարքի քարթրիջների գնման հրավեր1Ավարտված2022-04-29 14:00:00
19683ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Ավարտված2022-09-05 15:00:00
18198ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30կահույք2Ավարտված2022-05-24 12:00:00
15497ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՄԵԴԱԼ-15ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար մեդալների և կրծքանշանների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՄԵԴԱԼ-153Ավարտված2021-12-03 10:30:00
16480ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Վ-4Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2022 թվականի սննդամթերքի79Ավարտված2022-01-31 09:30:00
16990ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով ընթացակարգով տորֆի, կարմիր ավազի, կրի և պարարտանյութերի ձեռքբերման հրավեր5Ավարտված2022-03-09 15:15:00
14607ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/116Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար կենցաղային և հանրային սննդի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/11631Ավարտված2021-10-19 15:45:00
Ընդհանուր 5847 տվյալ Չափաբաժիններ 49259
1 2 3 4 5 ... 194 195