Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
17997ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/06ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-05-10 10:00:00
14897ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1/Բ/3/ՎՔՆՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Ավարտված2021-11-04 14:00:00
18627ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/85կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման ծառայություններ2Ավարտված2022-06-28 09:30:00
14073ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման հրավեր3Ավարտված2021-08-23 11:00:00
15905ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11 ծածկագրով ավտոպահեստամասերի և տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում14Ավարտված2021-12-23 10:00:00
17593ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութեր6Ավարտված2022-04-15 12:30:00
16524ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում14Ավարտված2022-02-02 15:30:00
16885ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/172022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐԻ (ՄԵԹԱԴՈՆԻ)1Ավարտված2022-03-02 14:00:00
18252ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/122«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/122 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Ավարտված2022-05-26 15:30:00
15299ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2021/3Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «Բենզին»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Ավարտված2021-11-25 10:00:00
19042ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23»սարքավորումների2Ավարտված2022-07-15 11:00:00
14401ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/21Գրասենյակային կահույքի3Ավարտված2021-10-05 14:00:00
17257ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Էլեկտրական տնտեսական ապրանքներ2Ավարտված2022-03-24 11:00:00
16117ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/13ՀՀ ՎԿ կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր29Ավարտված2021-12-30 10:00:00
13582ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր8Ավարտված2021-04-22 15:00:00
18569ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/215սարքերի սարքավորումների ձեռքբերում4Ավարտված2022-06-21 09:30:00
17567ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/83Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/83 ծածկագրով շինարարական նյութերի և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում5Ավարտված2022-04-13 12:00:00
16786ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/57Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/57 ծածկագրով համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-02-25 10:00:00
18152ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար թղթադրամների հաշվիչ մեքենաների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Ավարտված2022-05-20 11:45:00
15204ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/67ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/67 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ3Ավարտված2021-11-18 15:30:00
18930ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30Դրոշներ4Ավարտված2022-07-08 12:00:00
14308ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/114«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/114 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Ավարտված2021-09-22 10:00:00
17165ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/48տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայությունների2Ավարտված2022-03-22 10:00:00
17824ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ–ԷԱԱՊՁԲ-25/22Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ–ԷԱԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով ծաղիկների ձեռքբերում4Ավարտված2022-04-29 12:00:00
14715ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Ավարտված2021-10-26 12:00:00
18473ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/1համազգեստի մոդելավորման ծառայություններ1Ավարտված2022-06-10 12:00:00
15515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊՍ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում1Ավարտված2021-12-01 15:30:00
15728ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/92022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱՀԵՄՈՖԻԼԻԿ ԴԵՂԵՐԻ (VIII ԳՈՐԾՈՆ)1Ավարտված2021-12-20 14:00:00
16337ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/33մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ5Ավարտված2022-01-18 10:00:00
16697ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ԼԱԲ/Ա-61ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ԼԱԲ/Ա-6116Ավարտված2022-02-21 10:00:00
Ընդհանուր 5396 տվյալ Չափաբաժիններ 46199
1 2 3 4 5 6 7 ... 179 180