Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3516ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-20-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների, քիմիական նյութերի, դեղորայքի ձեռքբերում15Չկայացած
3515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում13Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3514ՀՀ ԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/12պատվաստանյութերի, ախտորոշման և ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3513ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Թուղթ A4 ֆորմատի1Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3512ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1ֆինանսական վերլուծական և համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3511ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4 ծածկագրով կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների գնման հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2019-02-27 10:30:00
3510ԳԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի 2019թ. կարիքների համար բենզինի ձեռքներման աճուրդ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3509ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3Կապանի համայնքապետարանի մեքենաների տեխսպասարկման ծառայություններ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3506ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխսպասարկման ծառայությունների հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3505ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-14ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տարանցիկ համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-141Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3504ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-13ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ժամանակավոր համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-131Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3503ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-23ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-231Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3502ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՁԲ-19/19Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի դեղորայք և պատվաստանյութեր96Չկայացած2019-02-27 14:00:00
3497ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Հեռախոսային կայանի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3496ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/1-7ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար ցանցային ադմինիստրատորի, վեբ կայքի և էլեկտրոնային փոստի սերվերների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-26 15:40:00
3495ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-21ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-214Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3494ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/5ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար վարորդական գործիքների հավաքածուի ձե21Չկայացած2019-02-27 10:30:00
3493ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապանի մ/ճ կարիքների համար համացանցային ծառայության ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3492ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր:1Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3491ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներիի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3490ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապան մ/ճ-ի 2019 թվականի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3489ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերման հրավեր. Ծածկագիրը ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/418Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3488ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1908Микроскоп и лабораторный диагностический прибор2Չկայացած2019-02-27 00:00:00
3486ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/9ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/9 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար կաթսայի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության և կաթսայատան հակահրդեհային փորձաքննության ծառայությունների գնման հրավեր2Չկայացած
3485ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/6ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հատուկ բանալիների (ակի մանեկ, թիակ) ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/62Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3484ՍՊ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/8/1ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կարիքների համար ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ և 4-ից-7-րդ դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3482ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 15:00:00
3481ՀՀ ԱՄ ԷԱՃ ԾՁԲ -19/03«ՄԱԼԲԵՐԻ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն1Չկայացած2019-02-26 14:00:00
3480ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի կարիքների համար ԷԱՃ միջոցով գրենական պիտույքների ձեռքբերում17Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3479ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11-19Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ2Չկայացած2019-02-26 14:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ Չափաբաժիններ
1 2 3 4 5 ... 89 90