Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
2440ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Ավտոմոբիլային վառելիք-12Չկայացած
2557ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2019/1Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար տպագրական ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2019/1 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր9Չկայացած2019-02-01 10:00:00
1617ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2018-12-19 11:00:00
1412ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2018-12-07 10:00:00
820ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/45Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար կենցաղային սառնարանների, փոքր էլեկտրական կամ գազային սալիկների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/45 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2018-11-09 10:00:00
603ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր22Չկայացած2018-10-31 10:00:00
426ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2018-10-10 10:00:00
328ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/36Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար բենզինի գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/36 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չեղարկված2018-09-25 10:00:00
3248ՏՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/01ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար ՏՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-19 14:00:00
2396ՏԿՏՏՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի գնման «ՏԿՏՏՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգ14Չկայացած2019-01-29 11:00:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
1659ՏԿՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/2Վառելիքի ձեռքբերման ՏԿՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգ1Չկայացած2018-12-21 10:00:00
806ՏԿՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/1ՏԿՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/1 ծածկագրով պետհամարանիշերի գնման ընթացակարգ1Չկայացած2018-11-08 15:00:00
1877ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1Տալինի ԲԿ 2019թ համար Վառելիքի ձեռքբերում 2 չափաբաժին2Չկայացած2018-12-28 10:00:00
3488ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1908Микроскоп и лабораторный диагностический прибор2Չկայացած2019-02-27 00:00:00
1836ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1907Վառելիք1Չկայացած2018-12-26 15:50:00
1811ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1906Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր89Չկայացած2018-12-26 15:30:00
1626ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1905Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր100Չկայացած2018-12-20 15:00:00
1475ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1904Վառելիք1Չկայացած2018-12-12 16:00:00
1311ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1903Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր83Չկայացած2018-12-03 12:00:00
1186ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1902Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր100Չկայացած2018-11-28 15:00:00
1097ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1901Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր100Չկայացած2018-11-26 12:00:00
182ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/7Սոնոգրաֆ սարքի տվիչ1Չկայացած2018-09-13 15:40:00
162ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/6Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր64Չկայացած2018-09-10 12:00:00
61ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/5Առողջապահական և լաբորատոր նյութերի38Չկայացած2018-08-22 12:00:00
30ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/4«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ - կարիքների համար «Առողջապահական և լաբորատոր նյութերի» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ90Չկայացած2018-08-10 15:25:00
35ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/3Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր80Չկայացած2018-08-15 12:00:00
1102ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/11/18Բժշկական պարագաներ և քիմիական նյութեր10Չկայացած2018-11-23 12:00:00
1006ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/11/18Բժշկական պարագաների և քիմիական նյութերի ձեռք բերում10Չեղարկված2018-11-21 14:00:00
1421ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-30/11/2018Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 2019թ.կարիքների համար լվացքի և չոր մաքրման ծառայությունների ձեռք բերում1Չկայացած2018-12-07 14:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90