Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
769ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2“Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)” հիմնադրամի կարիքների համար ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2 ծածկագրով համակարչային սարքավորումների գնման հրավեր20Ավարտված2018-11-06 11:00:00
265ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1“Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)” հիմնադրամի կարիքների համար ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով վառելիքի գնման հրավեր3Ավարտված2018-09-20 11:00:00
1403ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/5Ֆինանսական աուդիտի ծառայության գնման ընթացակարգ1Ավարտված2018-12-06 12:30:00
1146ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1Ֆինանսական աուդիտի ծառայության գնման ընթացակարգ1Չեղարկված2018-11-26 10:00:00
49ՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/18-3Քիմիական նյութերի ձեռքբերում 15/18-31Չեղարկված2018-08-15 10:00:00
555ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18/101Քիմիական նյութերի ձեռքբերում48Ավարտված2018-10-26 16:00:00
456ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18-94Քիմիական նյութերի ձեռքբերում38Ավարտված2018-10-15 16:00:00
53ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18-1Քիմիական նյութերի ձեռքբերում11Ավարտված2018-08-16 14:00:00
2183ԼՄԱՓԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15-2Քիմիական նյութերի ձեռք բերում2Ավարտված2019-01-21 16:00:00
1568ԼՄԱՓԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15-1Քիմիական նյութերի ձեռք բերում17Ավարտված2018-12-19 10:00:00
421ԻԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/3Քիմիական նյութեր-428Ավարտված2018-10-09 12:00:00
23Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-2Քիմիական նյութեր7Ավարտված2018-08-09 14:00:00
5Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-1Քիմիական նյութեր13Չեղարկված2018-08-02 10:30:00
80Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-2Քիմիական նյութեր6Ավարտված2018-08-20 09:00:00
818ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/3քիմիական նյութերի ձեռք բերում5Չկայացած2018-11-08 15:30:00
625ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/68Քարթրիջներ և համակարգչային սարքավորումներ / ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/688Ավարտված2018-10-31 11:00:00
436ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/62Քարթրիջներ և համակարգչային սարքավորումներ / ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/6223Ավարտված2018-10-12 10:00:00
1758ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/15քարթչիջների լիցքավորման1Ավարտված2018-12-24 15:00:00
1848ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-19/3փաստաթղթերի կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ1Ավարտված2018-12-26 15:10:00
2431ՀՀԼՄ-ԷԱԾՁԲ-19/07Ցանցային օպերացիոն համակարգի համակարգչային ծրագրային փաթեթների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2019-01-30 14:00:00
905ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35Ցածր աղմկող բլոկների ձեռքբերում2Ավարտված2018-11-14 12:00:00
372ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում1Չեղարկված2018-10-03 12:00:00
488ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/28Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում1Ավարտված2018-10-18 12:00:00
1206ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/11Տվյալների հաղորդում1Ավարտված2018-11-28 12:00:00
171ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ - ՔԱԾՁԲ-18/2Տպագրական ծառայություն2Ավարտված2018-09-11 12:00:00
802ՎՊՀ-ԷԱԱՇՁԲ-18/1Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում26Ավարտված2018-11-08 14:00:00
406ԵՊՀ-ԷԱԱՇՁԲ-18/96Տպագրական աշխատանքներ15Ավարտված2018-10-05 16:00:00
866ԵՊՀ-ԷԱԱՇՁԲ-18/109Տպագրական աշխատանքներ10Ավարտված2018-11-12 16:00:00
1139ԵՊՀ-ԷԱԱՇՁԲ-18/109Տպագրական աշխատանքներ18Ավարտված2018-11-23 16:00:00
1859ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03Տպագիր պարբերական մամուլ / ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/0316Ավարտված2018-12-27 10:00:00
Ընդհանուր 1672 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 55 56