Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
769ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2“Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)” հիմնադրամի կարիքների համար ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2 ծածկագրով համակարչային սարքավորումների գնման հրավեր20Չկայացած2018-11-06 11:00:00
265ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1“Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)” հիմնադրամի կարիքների համար ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով վառելիքի գնման հրավեր3Չկայացած2018-09-20 11:00:00
2915ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ19/03Ֆուրշետի և հյուրասիրությունների կազմակերպման ծառայության ձեռքբերում48Չկայացած2019-02-12 16:00:00
3512ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1ֆինանսական վերլուծական և համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
1146ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1Ֆինանսական աուդիտի ծառայության գնման ընթացակարգ1Չեղարկված2018-11-26 10:00:00
1403ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/5Ֆինանսական աուդիտի ծառայության գնման ընթացակարգ1Չկայացած2018-12-06 12:30:00
3285ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/7Օսելտամիվիր դեղ1Չկայացած2019-02-20 14:00:00
2942ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15օդատաքացուցիչներ և օդորակման սարքավորումներ ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/152Չկայացած2019-02-13 10:00:00
3224ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7Քիմիական նյութերի ձեռքբերում ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/732Չկայացած2019-02-19 10:00:00
49ՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/18-3Քիմիական նյութերի ձեռքբերում 15/18-31Չեղարկված2018-08-15 10:00:00
2281ԳՈՒԴ - ԷԱԱՊՁԲ -19-ՔՔիմիական նյութերի ձեռքբերում17Չկայացած2019-01-24 15:30:00
456ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18-94Քիմիական նյութերի ձեռքբերում38Չկայացած2018-10-15 16:00:00
3154ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Քիմիական նյութերի ձեռքբերում61Չկայացած2019-02-15 15:00:00
53ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18-1Քիմիական նյութերի ձեռքբերում11Չկայացած2018-08-16 14:00:00
555ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18/101Քիմիական նյութերի ձեռքբերում48Չկայացած2018-10-26 16:00:00
1902Վ5Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15-1Քիմիական նյութերի ձեռք բերում18Չկայացած2018-12-28 14:00:00
1568ԼՄԱՓԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15-1Քիմիական նյութերի ձեռք բերում17Չկայացած2018-12-19 10:00:00
2183ԼՄԱՓԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/15-2Քիմիական նյութերի ձեռք բերում2Չկայացած2019-01-21 16:00:00
421ԻԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/3Քիմիական նյութեր-428Չկայացած2018-10-09 12:00:00
2876ԻԱԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/3Քիմիական նյութեր-142Չկայացած2019-02-11 10:30:00
2953ԻԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/7Քիմիական նյութեր-168Չկայացած2019-02-12 11:15:00
2611ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-25/01/2019/2Քիմիական նյութեր 2019/231Չկայացած2019-02-04 09:45:00
2610ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-25/01/2019Քիմիական նյութեր 201937Չկայացած2019-02-04 09:30:00
2944ՎԳԿՊ-ԷԱԱՊՁԲ-19/3Քիմիական նյութեր 2019թ. առաջին կիսամյակ38Չկայացած2019-02-12 12:00:00
3257ՍԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/14քիմիական նյութեր25Չկայացած2019-02-19 16:00:00
2622ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9քիմիական նյութեր31Չկայացած2019-02-05 15:00:00
2112ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4քիմիական նյութեր69Չկայացած2019-01-16 16:00:00
23Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-2Քիմիական նյութեր7Չկայացած2018-08-09 14:00:00
80Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-2Քիմիական նյութեր6Չկայացած2018-08-20 09:00:00
5Վ5Պ-ԷԱԱՊՁԲ-18/15-1Քիմիական նյութեր13Չեղարկված2018-08-02 10:30:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90