Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
156ՀՀ ԱԺ ԷԱԱՊՁԲ-18/3ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում:1Չկայացած2018-09-07 12:30:00
1841ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/4Վեդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում90Չկայացած2018-12-26 12:30:00
3130ԵՋԷԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/18«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵՋԷԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով մատյանների և բլանկերի ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-15 10:00:00
3099ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կարիքների համար տնտեսական նյութերի ձեռքբերման հրավեր5Չկայացած2019-02-14 14:00:00
577ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-18/56-1ՀՀ ԱՍՀՆ կարիքների համար պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական ծառայությունների գնման ընթացակարգ19Չկայացած2018-10-29 11:00:00
1388ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/4Հանրային և բջջային հեռախոսակապի ծառայությունների գնման ընթացակարգ2Չկայացած2018-12-05 14:30:00
847ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18/104Լաբորատոր սարքավորումներ55Չկայացած2018-11-12 11:00:00
3439ՀՀ ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2019թ-ի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-26 10:00:00
2068ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2019/1վառելիքի ձեռք բերում1Չկայացած2019-01-14 15:00:00
2541ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/8Հոգեկան առողջության պահպանման ազգաին կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-01 10:00:00
40ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1Բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ5Չկայացած2018-08-14 11:00:00
1728ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀՀ ԱՍՀՆ 2019թ. կարիքների համար բենզին ռեգուլյարի գնման ընթացակարգ1Չկայացած2018-12-24 10:00:00
1247ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5վառելիքի (բենզին սուպեր)1Չկայացած2018-11-30 12:30:00
2970ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար հակահրդեհային սարքավորումների ձեռքբերում5Չկայացած2019-02-12 14:20:00
749ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/7ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կարագի և մածունի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/7:3Չկայացած2018-11-14 10:00:00
3351ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5Դեղեր4Չկայացած2019-02-22 15:00:00
1973ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2019-ՎԱՌ/ՊՊԳՎ-9ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վառելիքի ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2019-ՎԱՌ/ՊՊԳՎ-91Չկայացած2019-01-09 11:30:00
1616ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի 2019 թ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռք բերում96Չկայացած2018-12-19 12:00:00
1142ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/1ՀՀ ԱԳԿԿ կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Չկայացած2018-11-23 16:00:00
2380ՀՊՄՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար` ավիափոխադրման ծառայությունների /ավիատոմս/ գնում1Չկայացած2019-01-25 14:00:00
2847ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/19Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն ՓԲԸ -ի 2019թ-ի կարիքների համար բժշկական գործիքների և պարագաների ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով ԷԱՃ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր8Չկայացած2019-02-08 16:20:00
360ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/6Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար դեղորայքի,պատվաստանյութի և լաբորատոր ազդանյութերի ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/6 ծածկագրով հրավեր31Չկայացած2018-10-01 10:00:00
3253ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/20ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/20 Բժշկական սարքավորման ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-20 11:00:00
1883ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-19/12/2018Դեղորայք և պատվաստանյութեր 2019թ.172Չկայացած2018-12-27 15:00:00
1518ԱԲԿ19-ԷԱՃԱՊՁԲ2/5ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ65Չկայացած2018-12-17 11:30:00
995ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/25Գավառի ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ համակարգչային մոնիտորի ձեռք բերում1Չկայացած2018-11-20 14:00:00
2249ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/2Դեղորայքի ձեռքբերում 1100Չկայացած2019-01-23 10:00:00
2691ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/15ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ51Չկայացած2019-02-06 15:30:00
193ՀԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-18/1012Հրազդանի բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում1Չկայացած2018-09-14 14:30:00
3163ՀՀ ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2019թ-ի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր30Չկայացած2019-02-18 10:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90