Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3439ՀՀ ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2019թ-ի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-26 10:00:00
1810ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/3Հոգեկան առողջության պահպանման ազգաին կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժկական պարագաներ ձեռքբերում11Չկայացած2018-12-26 12:00:00
3046ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/79Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/79 ծածկագրով բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-14 11:00:00
611ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-18/9/ԱԲ/11/ԿԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ4Չկայացած2018-10-31 15:00:00
1352ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/1Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում21Չկայացած2018-12-05 11:00:00
1911ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/16Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` «Մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ միջոցառում կազմակերպելու» ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/16 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2018-12-28 14:15:00
2505ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/13ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/13 Պարագաների ձեռքբերում83Չկայացած2019-01-31 11:00:00
881ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/60Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ագային կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար բենզինի փեռքբերում1Չկայացած2018-11-13 11:00:00
93ՀՀ ԱԺ ԷԱԱՊՁԲ-18/2.ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար կապի օժանդակ մասերի ձեռքբերում2Չկայացած2018-08-27 10:30:00
3351ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5Դեղեր4Չկայացած2019-02-22 15:00:00
1693ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/40ՀՀ ՊՆ կարիքների համար իրային միջոցների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/405Չկայացած2018-12-24 11:00:00
2303ԱՊ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1«Արմենպրես» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԱՊ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1 ծածկագրով տաքսի ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2019-01-24 09:15:00
2935ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/20Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի 2019թ-ի կարիքների համար դեղորայք և վիրակապային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր63Չկայացած2019-02-12 12:30:00
501ԱՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18Արմենպրես» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԱՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման հրավեր31Չկայացած2018-10-23 10:30:00
787ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1» ծածկագրով ԷԱՃ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2018-11-07 11:00:00
3253ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/20ՎԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/20 Բժշկական սարքավորման ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-20 11:00:00
2787ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/09ՀՀ ԱԳԿԿ կարիքների համար տնտեսական , սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում18Չկայացած2019-02-08 10:00:00
1186ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1902Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր100Չկայացած2018-11-28 15:00:00
405ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար ազդանշանային համակարգերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր 18/21Չկայացած2018-10-08 11:00:00
657ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՈՒՇ/2018/ԱՀՀ ոստիկիանության կարիքների համար հուշանվերների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՈՒՇ/2018/Ա1Չկայացած2018-11-02 11:00:00
3163ՀՀ ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2019թ-ի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր30Չկայացած2019-02-18 10:00:00
1484ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/04ՀՀ ԱԳ կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար ավտոմեքենաների ձեռքբերում1Չկայացած2018-12-12 16:00:00
2041ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի 2019թվականի Քիմիական / լաբորատոր/ նյութերի ձեռքբերում 19/972Չկայացած2019-01-09 14:00:00
2659ԱԳՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/3Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթեր 20191Չկայացած2019-02-05 16:00:00
1035ՀՀԱՄԱՇՏ–ԷԱՃԾՁԲ-18/1մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություն1Չկայացած2018-11-21 15:45:00
277ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-18/3ՀՀ ՖՆ կարիքների համար ձևաթղթերի տպագրության աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-18/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն, հրավեր9Չկայացած2018-09-20 10:00:00
3481ՀՀ ԱՄ ԷԱՃ ԾՁԲ -19/03«ՄԱԼԲԵՐԻ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն1Չկայացած2019-02-26 14:00:00
1848ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-19/3փաստաթղթերի կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ1Չկայացած2018-12-26 15:10:00
2450ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/62համակարգչային սարքավորումների17Չկայացած2019-02-04 11:00:00
3106ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2019/14Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ/հեմոդիալիզ8Չկայացած2019-02-14 15:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90