Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3374ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/88Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/88 ծածկագրով կահույքի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3373ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Ալավերդի համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների կարիքների համար տավարի միս1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3372ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար խոտհնչձիչ մեքենաների ՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/4 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ2Չկայացած2019-02-25 14:00:00
3371ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/3ՀՀ ՊՆ կարիքների համար վառելափայտի ՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/3 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ1Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3370ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/59Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5912Չկայացած2019-02-25 12:30:00
3369ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/3Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում26Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3368ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ ՖՆ կարիքների համար ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն27Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3367ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ104Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3366ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/11Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3365ՄՍՎԲԳԿ ԷԱՃԱՊՁԲ 19/6ՄՍՎԲԳԿ ԷԱՃԱՊՁԲ 19/6 լաբորատոր նյութերի ձեռք բերում30Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3364ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20194/Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկայի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 09:15:00
3363ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ըմպելու ջրի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 12:00:00
3362ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ-2018/140Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3360ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/09Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի համար տպագրական աշխատանքների ձեռք բերում, ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/0915Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3359ՀԱԿՓԲԸ-ԷԱՃ ԱՊՁԲ-19/01Հայավտոկայարան ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքներում1Չկայացած
3358ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում11Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3355ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/18Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում N ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/186Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3354ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/2-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար վառելիքի, հանդերձանքի, գրասենյակային գույքի և կահույքի, գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում32Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3352ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5/1Դեղեր2Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3351ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5Դեղեր4Չկայացած2019-02-22 15:00:00
3349ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:24Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3348ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/5Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում50Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3343ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2-5ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ-21Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3342ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՔԱՐԹՐԻՋ-ՏՎ-2019/Ա-19ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար քարթրիջների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-ՔԱՐԹՐԻՋ-ՏՎ-2019/Ա-1917Չկայացած2019-02-26 10:00:00
3341ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-18ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-1833Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3339ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106 ծածկագրով էքսկավատոր-ամբարձիչի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3336ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռք բերում1Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3335ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բահերի, ձեռքի գործիքների, քլունգների և կացինների ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/15Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3334ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2/Բ/4/ՊԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՑԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր1Չկայացած2019-02-21 14:30:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 89 90