Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3405ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/43Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/432Չկայացած2019-02-22 16:15:00
3404ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/77Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/773Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3403ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/12Պետական պահպանության ծառայության կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում33Չկայացած2019-02-22 16:00:00
3402ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8 ծածկագրով հրավեր19Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3400ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բալոնների զննման և փորձարկման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/11Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3399ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի հղիների համար լրացուցիչ սննդամթերքի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3398ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/91մանկապարտեզի կահույքի8Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3397ՀՀՄՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով համակարգչային և պաճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր6Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3396ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7 ծածկագրով հրավեր8Չկայացած2019-02-22 14:30:00
3395ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար մարտկոցների և մարտկոցների լիցքավորիչների ձեռքբերման հարավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/44Չկայացած2019-02-25 11:30:00
3394ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/2ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հաղորդակցման մալուխների, մարտկոցների, ձեռքի սխոցների և բահերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3393ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների գնման հրավեր1Չկայացած2019-02-22 14:30:00
3392ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/3ՀՀ ՊՆ կաչիքների համար մարտկոցների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/32Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3391ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11ՀՀ Սահմանադրական դատարանի համար գրապահարանի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-25 14:30:00
3390ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/49ՀՀ ՊՆ կարիքների համար մածունի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/491Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3389ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-19-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում56Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3388ԳՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 19.3Դեղորայքի ձեռքբերում 19/4.326Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3387ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/12-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում45Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3386ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/65«Մեդիա մոնիթորինգ» և «Սոցիալական մեդիա»2Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3385ԳԻՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/6"Գյումրու ինֆեկցիոն-հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց"ՓԲԸ-ի 2019թ․ կարիքների համար "Դեղորայք և պատվաստանյութերի" ձեռքբերում5Չկայացած2019-02-22 15:00:00
3384ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-8/19ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար խողովակներ և արտուղումներ3Չկայացած2019-02-26 16:00:00
3383ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/101Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում, ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1018Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3382ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ՃՈ/ԾԱՂ-21ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ծաղկային կոմպոզիցիաների ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ՃՈ/ԾԱՂ-211Չկայացած2019-02-22 14:15:00
3381ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-2019-ԱՎՎ/ԹԵՐԹ-15/1ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար թերթերի տպագրական աշխտանքների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-2019-ԱՎՎ/ԹԵՐԹ-15/11Չկայացած2019-02-25 12:15:00
3380ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների և գրենական պիտույքների ձեռքբերում12Չկայացած2019-02-22 12:00:00
3379ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/92Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/92 ծածկագրով ավտոմեքենայի անվադողերի ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-26 15:00:00
3378ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/16վառելիք/բենզին ռեգուլյար/1Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3377ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/01ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏԵՍԱԿԻ ԲԵՆԶԻՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3376ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ19/3Սևանի ԲԿ ՓԲԸ վառելիքի ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-22 16:00:00
3375ՄԾ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3Միգրացիոն ծառայության կարիքների համար ՄԾ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2019-02-22 14:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 6 ... 89 90