Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3438ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/33Երևանի քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար ուղևորատար փոխադրման ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/33 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2019-02-26 10:00:00
3437ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/6ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հրավեր17Չկայացած2019-02-25 14:00:00
3436ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/48ՀՀ ՊՆ կարիքների համար թթվասերի, կաթնաշոռի և սխտորի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/483Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3435ԵՊԼՀ-ԷԱԱՊՁԲ19/06«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար` Գրենական(գրասենյակային) ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՊԼՀ - ԷԱԱՊՁԲ 19/06 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի կազմակերպման հայտարարություն և հ51Չկայացած2019-02-26 09:30:00
3434ՎՊՀ-ԷԱԾՁԲ-19/1Սարք-սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ126Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3433ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/58Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5810Չկայացած2019-02-26 12:30:00
3432ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-04/19ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կարիքների համար` ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-04/19 ծածկագրով, քարտրիջների և տոներների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր17Չկայացած2019-02-25 14:30:00
3431ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԾՁԲ-19/06ՀՀ ԱԳԿԿ կարիքների համար կարճ հաղորդագրությունների (sms) ուղարկման ծառայություններ1Չկայացած2019-02-25 14:00:00
3430ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՂ-25ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՂ-251Չկայացած2019-02-26 14:15:00
3429ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՄԱՑԱՆՑ-24ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համացանցային ծառայությունների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՄԱՑԱՆՑ-241Չկայացած2019-02-27 14:15:00
3428ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/21ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի 2019 թվականի կարիքների համար վարչական սարքավորումների (սկաներներ,լազերային տպիչներ,ցանցային բաժանարար) ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3426ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2019/18Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ-19117Չկայացած
3425ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/21Գավառի ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական դեղորայքի ձեռք բերման հրավեր61Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3424ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի 2019թ-ի կարիքների համար դեղորայք և վիրակապային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր60Չկայացած2019-02-26 15:00:00
3423ՀՀ ԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10պատվաստանյութերի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-25 15:00:00
3422ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 19/4«Գյումրու Ն.Ա.Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա»ՓԲԸ-ան 2019 թվականի ԷԱՃ-ով դեղորայքի և վիրակապական նյութերի ձեռքբերում42Չկայացած2019-02-26 12:00:00
3421ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/5ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական ապրանքների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/510Չկայացած2019-02-26 10:00:00
3420ՀՀ ՇՄ ԷԱԱՊՁԲ 19/01Ռեգուլյար բենզինի մատակարարում1Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3419ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/6Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում29Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3418ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Էջմիածին ԲԿ կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Չեղարկված2019-02-25 09:10:00
3416ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի4Չկայացած2019-02-25 15:00:00
3415ՍՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ51Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3414ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար համարակալված, նիշավորված կնիքների և չափիչ միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1:8Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3413ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03Տավարի մսի ձեռքբերում:1Չկայացած2019-02-25 09:00:00
3412ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4-6-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում53Չկայացած2019-02-26 10:00:00
3411ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի նյութերի ձեռքբերում27Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3410ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/46Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3409ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Ջրառ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1 էլեկտրոնային աճուրդի ձևով ավտոյուղերի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3407ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Հայտարարություն էլեկտրոնային աճուրդի մասին-օդորակիչների ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3406ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կուտակիչ մարտկոցների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Չկայացած2019-02-25 11:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90