Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
16481ՀԱԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/02«Հայավտոկայարան» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/02 ծածկագրով պատվերով տպագրվող նյութերի ձեռքբերման մրցույթ4Հրապարակված2022-01-31 11:00:00
16480ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Վ-4Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2022 թվականի սննդամթերքի79Հրապարակված2022-01-31 09:30:00
16479ՊՊԾ-էԱՃԱՊՁԲ-1/2022-6ՊՊԾ կարիքների համար գրենական ապրանքներ12Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16478ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13Հայոց լեզվի դասընթացների իրականացման ծառայություններ1Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16477ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42շինանյութի1Հրապարակված2022-02-01 09:30:00
16476ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2022-8ՊՊԾ կարիքների համար հանդերձանք11Հրապարակված2022-01-31 12:00:00
16475ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱԲԱՏ/ՊԱՐԵԿ/2022/16ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պարեկային ծառայության հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱԲԱՏ/ՊԱՐԵԿ/2022/161Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16474ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/21Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2022-02-01 14:00:00
16473ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/20Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/20 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-02-01 10:00:00
16472ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3համակարգչային տեխնիկա8Հրապարակված2022-01-31 11:00:00
16471ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08ՀՀՌ կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-01-31 15:00:00
16470ՊՊԾ-էԱՃԱՊՁԲ-1/2022-7ՊՊԾ կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ11Հրապարակված2022-01-31 11:00:00
16468ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/2շենքերի մաքրման ծառայությունների3Հրապարակված2022-01-31 10:30:00
16467ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/40տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում47Հրապարակված2022-02-02 09:30:00
16466ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽ-1ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետաան ոչ առևտրային կազմակերպությունների ք Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք 2022 թվականի կարիքների համար տնտեական սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութեր82Հրապարակված2022-01-31 11:00:00
16465ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/13գրասենյակային ապրանքներ73Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16464ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/6համակարգչային ծրագրային փաթեթների3Հրապարակված2022-01-31 12:00:00
16463ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/19Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16462ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-56ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրենական պարագաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-5637Հրապարակված2022-02-01 10:00:00
16461ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար` ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եվ տեղեկատվական անվտանգության բաժնի ապրանքների ձեռքբերում17Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16460ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-Քհամակարգչային սարքավորումների2Հրապարակված2022-01-31 10:00:00
16459ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/7Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/7 հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2022-01-27 15:00:00
16458ՀՀՍՄ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/02-2ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կարիքների համար հեռախոսակապի ծառայության ձեռք բերում1Հրապարակված2022-01-27 14:30:00
16457ՀՀԱՄԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2սննդամթերքի5Հրապարակված2022-01-27 14:00:00
16456ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական դիմակների ձեռքբերման ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր1Հրապարակված2022-01-27 15:30:00
16454ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/15պատվերով տպագրվող նյութեր1Հրապարակված2022-01-27 12:00:00
16453ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14տնտեսական ապրանքներ34Հրապարակված2022-01-27 11:00:00
16452ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1Գրասենյակային և համակարգչային պարագաներ14Հրապարակված2022-01-31 10:30:00
16451ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/1A4 ֆորմատի թուղթ1Հրապարակված2022-01-27 09:30:00
16450ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51ԿՄՕ-2022-ի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների, պարագաների և այլ ապրանքների ձեռքբերում27Հրապարակված2022-01-31 11:00:00
Ընդհանուր 2679 տվյալ Չափաբաժիններ 21757
1 2 3 4 5 ... 89 90