Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23809ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/30«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/30 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-16 15:00:00
23808ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով ինքնաթողարկիչների և անջատիչ-զատիչներիի ձեռք բերում3Հրապարակված2023-06-12 14:00:00
23807ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար սարք սարքավորումների ձեռքբերման համար ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2023-06-12 14:00:00
23805ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Մ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Մ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով Մելիորացիա ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով գրենական պիտույքների ձեռքբերում31Հրապարակված2023-06-12 11:30:00
23804ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22Բենզին ռեգուլյար1Հրապարակված2023-06-12 12:30:00
23803ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/64ԵՊՀ կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում15Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23802ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՀԱԳԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ45Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23801ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար տոներային քարտրիջների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23800ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ցանցային սարքավորումների համակարգի ձեռքբերման համար ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-12 16:00:00
23798ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՁՍ-23/21ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար կինոխցիկների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-12 10:00:00
23797ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերում7Հրապարակված2023-06-12 10:00:00
23796ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4պաշտպանական միջոցների6Հրապարակված2023-06-12 16:00:00
23795ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր4Հրապարակված2023-06-12 12:30:00
23794ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/72Գեներատոր բենզինային1Հրապարակված2023-06-12 14:00:00
23792ԱԲՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/20Թափառող կենդանիների ստերջացման ծառայություններ1Հրապարակված2023-06-12 14:35:00
23791ՀՀԿԸՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/04ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-12 09:00:00
23790ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4Շինարարական ապրանքների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23789ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում3Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23788ԿԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Կապան Բարեգործական հիմնադրամի կարիքների համար խողովակների և դետալների գնում6Հրապարակված2023-06-12 10:00:00
23787ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՇՁԲ-23/46Վանաձոր համայնքում մետաղական փոքր աղբամանների պատրաստման աշխատանքներ1Հրապարակված2023-06-12 12:00:00
23786ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/65Թալին համայնքի կարիքների համար խողովակների ձեռքբերում15Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23784ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար հեղուկ գազի ձեռք բերում1Հրապարակված2023-06-12 15:00:00
23783ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ/2023/Հ-55ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ/2023/Հ-55 ծածկագրով ապրանքների ձեռքբերում3Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23780ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/89ծրագրային ծառայությունների1Հրապարակված2023-06-13 09:00:00
23779ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱԼՈՒԽՑանցային մալուխներ1Հրապարակված2023-06-09 14:50:00
23778ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/64Թալին համայնքի կարիքների համար շինարարակն նյութերի և ապրանքների ձեռքբերում13Հրապարակված2023-06-15 15:45:00
23777ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-09 12:30:00
23776ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ2Հրապարակված2023-06-09 14:00:00
23775ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/67Փրկարար ծառայության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/67 ծածկագրով շարժական մոդուլային զուգարանների և ցնցուղարանների ձեռքբերում2Հրապարակված2023-06-09 11:45:00
23773ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/33ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/33 ծածկագրով գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-09 12:00:00
Ընդհանուր 9169 տվյալ Չափաբաժիններ 80517
1 2 3 4 5 ... 305 306