Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
29330ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար ուլտրաձայնային հոսքաչափի ձեռքբերման նպատակով ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:11Հրապարակված2024-06-07 12:00:00
29329ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/58Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար ուլտրաձայնային հոսքաչափի ձեռքբերման նպատակով ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/58 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-06-07 12:30:00
29327ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/572024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԻ ՄԵԹԱԴՈՆ1Հրապարակված2024-06-07 14:00:00
29326ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/592024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԻ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼԻՆ1Հրապարակված2024-06-07 11:00:00
29325ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-24/125սննդի պատրաստման ծառայություններ1Հրապարակված2024-06-07 10:00:00
29324ԿՄ ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08«Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԿՄ ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման հրավեր7Հրապարակված2024-06-07 10:00:00
29323ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով էլեկտրական շարժիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-07 14:00:00
29322ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար անհրաժեշտ Գրենական պիտույքների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-06 16:00:00
29320ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով չափիչ քանոնների ձեռքբերում2Հրապարակված2024-06-07 11:00:00
29319ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/24ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հետադարձ փական1Հրապարակված2024-06-12 15:00:00
29318ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-24/26Իջևանի համայնքապետարանի 2024 թվականի կարիքների համար ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-10 10:00:00
29317ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21Էջմիածնի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար Սամսունգ R7 ուլտրաձայնային սկաների Կոնվեքս տվիչի ձեռքբերում ՀՀ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ օրենքի 15/6 կետով1Հրապարակված2024-06-06 16:00:00
29316ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1ՀՀ ԱՆ <Հանրապետական շտապ օգնության ծառայություն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Հրապարակված2024-06-06 15:30:00
29315ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14«Չարենցավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ծածկագրով ապրանքների ձեռքբերման հրավեր6Հրապարակված2024-06-06 14:00:00
29314ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար օդորակիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-07 11:00:00
29313ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/166համակարգչային տեխնիկայի14Հրապարակված2024-06-07 09:00:00
29312ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/162համակարգչային տեխնիկայի4Հրապարակված2024-06-07 09:15:00
29311ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/157սեղմված բնական գազի1Հրապարակված2024-06-05 09:30:00
29310ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով ձեռքի գործիքների ձեռքբերում9Հրապարակված2024-06-04 12:00:00
29309ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2024թ. կարիքների համար <<Լուսացույցերի և հարակից պարագաների>> ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-04 10:00:00
29308ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր42Հրապարակված2024-06-04 09:00:00
29307ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-04 09:30:00
29306ԵԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ3Հրապարակված2024-06-04 10:00:00
29305ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-04Մարտունու ԲԿ կաիքների համար ճոճանակ կշեռքի ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-03 16:00:00
29304ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-41/24Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում3Հրապարակված2024-06-04 15:00:00
29303ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/24ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար պաշտպանիչ արտահագուստի ձեռքբերում1Հրապարակված2024-06-03 15:00:00
29302ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/24հակահրդեհային գույքի9Հրապարակված2024-06-04 12:00:00
29301ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով արտադրական հանդերձանքի ձեռքբերում6Հրապարակված2024-06-03 14:00:00
29300ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/24ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար սևեռակիչ երևակիչի ժապավենի ձեռքբերում2Հրապարակված2024-06-03 15:00:00
29299ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար հեղուկ բութան գազի ձեռքբերման նպատակով ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:1Հրապարակված2024-06-05 12:00:00
Ընդհանուր 13888 տվյալ Չափաբաժիններ 121566
1 2 3 4 5 ... 462 463