Загрузка
П/н
Код
Название
Количество лотов
Статус
Время окончания ставки
13975ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01Поливочная машинa1Несостоявшийся2021-08-13 15:00:00
17910ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7Станция (кабинет) Рентгеновского Облучения1Несостоявшийся2022-05-11 11:00:00
17434ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Дизельное топливо1Законченный2022-04-05 14:00:00
17480ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Компютеры-22Несостоявшийся2022-04-07 10:00:00
16975ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3Компютеры2Несостоявшийся2022-03-09 10:00:00
15572ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Компютерные приборы9Заключение2021-12-06 11:00:00
15105ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Computer devices3Несостоявшийся2021-11-16 11:00:00
14817ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Компютерные устройства10Законченный2021-11-01 10:00:00
14525ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Бензин Премиум и дизельное топливо2Законченный2021-10-13 10:00:00
14262ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-13/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Законченный2021-09-16 16:00:00
18199ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022Комитет гражданской авиации представляет следующее: Закупка услуг профессионального обучения для своих нужд10Опубликованный2022-05-25 09:00:00
14101ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Несостоявшийся2021-08-25 15:00:00
17995ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2022CPC-ADRF-10/2022 Комитет гражданской авиации представляет следующее: Закуп полиграфических услуг для своих нужд6Несостоявшийся2022-05-10 12:00:00
14029ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-10/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ3Несостоявшийся2021-08-13 14:00:00
13658ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021 КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН КОНКУРС НА АККУМУЛЯТОР1Несостоявшийся2021-05-20 12:30:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Законченный2021-08-02 16:00:00
17357ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2022КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН ТЕНДЕР НА УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНОЙ УПАКОВКИ1Законченный2022-03-31 10:30:00
13646ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-04/2021 КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН ТЕНДЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ9Законченный2021-05-17 10:00:00
17041ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-02/2022КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ-02/2021 ЗАЯВКА НА КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ1Несостоявшийся2022-03-11 16:00:00
15856ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2021КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН КОНКУРС ДЛЯ ЗАКУПКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ1Законченный2021-12-17 12:45:00
15481ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/2021КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН КОНКУРС НА ПОКУПКУ ОФИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ2Законченный2021-12-01 11:30:00
15480ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2021КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН ТЕНДЕР НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ1Законченный2021-12-01 10:30:00
15012ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-15/2021 КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН ТЕНДЕР НА БЫТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ4Законченный2021-11-11 10:00:00
14563ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021 КОМИТЕТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НУЖЕН КОНКУРС ДЛЯ ЗАКУПКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ5Законченный2021-10-15 12:00:00
14256ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ6Несостоявшийся2021-09-16 15:00:00
17994ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2022CPC-09/2022 Комитет гражданской авиации представляет: Закупка канцтоваров для своих нужд4Оценивание Заявления2022-05-10 11:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ12Законченный2021-07-30 16:00:00
17993ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2022CPC-08/2022 Комитет гражданской авиации представляет для своих нужд закупку хозяйственных товаров.6Заключение2022-05-10 10:00:00
13840ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ17Законченный2021-07-16 10:00:00
17979ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/2022Комитет гражданской авиации представляет Закупку топлива для своих нужд1Заключение2022-05-10 10:00:00
Всего 4332 данные Лоты 38239
1 2 3 4 5 ... 144 145