Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3378ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/16վառելիք/բենզին ռեգուլյար/1Հրապարակված2019-02-22 14:00:00
3363ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ըմպելու ջրի ձեռքբերում1Աճուրդ2019-02-22 12:00:00
3380ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների և գրենական պիտույքների ձեռքբերում12Աճուրդ2019-02-22 12:00:00
3311ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/51գրասենյակային նյութերի5Աճուրդ2019-02-22 11:30:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
3339ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106 ծածկագրով էքսկավատոր-ամբարձիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
3323ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ3Աճուրդ2019-02-22 11:00:00
3373ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Ալավերդի համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների կարիքների համար տավարի միս1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
3349ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:24Աճուրդ2019-02-22 11:00:00
3367ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ104Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3307ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/13Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 5 ձեռքբերում60Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3348ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/5Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում50Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3320ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում56Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3360ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/09Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի համար տպագրական աշխատանքների ձեռք բերում, ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/0915Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3336ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռք բերում1Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3362ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ-2018/140Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3343ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2-5ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ-21Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3319ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/14Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 6 ձեռքբերում52Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3358ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում11Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3310ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԵՆՑԱՂ-ԱՎՎ-2019/Ա-17ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԵՆՑԱՂ-ԱՎՎ-2019/Ա-1731Աճուրդ2019-02-22 09:30:00
3321ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրասենյակային, տնտեսական և սանհիգիենիկ ապրանքների ձեռքբերում50Աճուրդ2019-02-22 09:30:00
3364ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20194/Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկայի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-22 09:15:00
3229ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՁԲ-16/19Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի բժշկական նշանակության նյութեր և պարագաներ60Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-21 16:00:00
3297ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02-02ԱՊԱՐԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ66Աճուրդ2019-02-21 16:00:00
3268ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/43տնտեսական ապրանքների13Հրապարակված2019-02-21 15:00:00
3333ՀԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/0102ՀՐԱՎԵՐ «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ99Աճուրդ2019-02-21 15:00:00
3325ՀՀ ՏԶՆՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՏԶՆՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18 ծածկագրով ծրագրային ապահովման ծառայությունների մատուցման հայտարարություն1Աճուրդ2019-02-21 15:00:00
3274ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/53Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/53 ծածկագրով սպորտային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերում7Դիմում-Հայտարարության գնահատում2019-02-21 15:00:00
3328ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/6Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն՝ վարորդի հետ միասին1Հրապարակված2019-02-21 15:00:00
3334ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2/Բ/4/ՊԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՑԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր1Աճուրդ2019-02-21 14:30:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34