Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18262ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-05-30 11:00:00
18261ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/65կահույք2Հրապարակված2022-05-27 10:00:00
18259ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԴԽՏ-22/37ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում8Հրապարակված2022-05-27 10:00:00
18258ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԿՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկի պատվերով Ստեփանավանի մանկապարտեզների կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում38Հրապարակված2022-05-27 10:30:00
18257ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2022-05-27 12:30:00
18256ԿՄՀՔ-էԱճԾՁԲ-22/19Հրազդանի համայնքապետարանի կարիքների Ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր։1Հրապարակված2022-06-06 11:00:00
18255ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐ/ԲՎ/2022/39ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐ/ԲՎ/2022/3911Հրապարակված2022-05-31 12:00:00
18254ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/70միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ1Հրապարակված2022-05-27 10:00:00
18253ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/169ձայնային ազդանշանային սարքերի` էլեկտրաշչակների (տեղադրում և կարգաբերումով)2Հրապարակված2022-05-27 10:00:00
18252ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/122«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/122 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2022-05-26 15:30:00
18251ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02Ճամբարակի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքերի (համակարգիչ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչ,անխափան սնուցման սարքի և այլ սարքերի) ձեռքբերում9Հրապարակված2022-05-26 15:00:00
18250ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/119«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/119 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Հրապարակված2022-05-26 15:00:00
18247ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/12ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/12 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ30Հրապարակված2022-05-26 14:00:00
18246ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/127«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար սննդի առաքման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/127 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-05-26 16:00:00
18245ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԼՈԲԱԼ-2022ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար նավիգացիայի և տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգերի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-30 16:00:00
18244ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10/Բ/8/ԻԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԵՎ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ7Հրապարակված2022-05-26 15:30:00
18243ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13Վ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ11Հրապարակված2022-05-26 14:00:00
18242ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով գնման հրավեր11Հրապարակված2022-05-26 14:00:00
18241ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/121«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/121 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր8Հրապարակված2022-05-26 15:15:00
18240ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/TVհեռուստացույց1Հրապարակված2022-05-26 15:30:00
18239ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՄՎ/ԲԱՐՁՐԱԽՈՍբարձրախոսներ1Հրապարակված2022-05-26 12:30:00
18237ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ԿՏՏՎ/2022/Հ-52ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ԿՏՏՎ/2022/Հ-52 ծածկագրով անխափան սնուցման սարքի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-30 10:30:00
18236ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵՍԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/2022/Հ-51ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵՍԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/2022/Հ-51 ծածկագրով տեսահսկողության համակարգի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-06 10:30:00
18235ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԼԾ-22/3Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում:ՀԼԾ-ԳՀԱՊՁԲ-22/31Հրապարակված2022-05-26 12:00:00
18233ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-100/22Մետաղների, գունավոր մետաղների27Հրապարակված2022-05-27 12:00:00
18232ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2Նաիրի համայնքի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-26 10:00:00
18231ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում10Հրապարակված2022-05-26 15:30:00
18230ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՈՆԻՏՈՐ-2022ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համակարգչային մոնիտորների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-30 16:00:00
18228ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/173Վերելակների սարքավորումներ4Հրապարակված2022-05-26 09:15:00
18227ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/692022թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար մալուխային միացումների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-25 14:45:00
Ընդհանուր 4331 տվյալ Չափաբաժիններ 38230
1 2 3 4 5 ... 144 145