Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
20046ԷԱՃԾՁԲ-2022/9-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տպագրության ծառայությունների ձեռքբերում4Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20045ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԱՆԻՎ/Ա-122ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԱՆԻՎ/Ա-1222Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20044ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11-7-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում4Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20043ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-42-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար ստոմատոլոգիական նյութերի և պարագաների ձեռքբերում58Հրապարակված2022-10-03 14:00:00
20042ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/26Ամսագրերի տպագրություն1Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20041ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/11Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` պատվերով տպագրվող նյութերի ձեռքբերում: Ծածկագիր՝ ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/1126Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20040ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար գրենական պիտույքների ձեռքբերում35Հրապարակված2022-10-04 10:00:00
20039ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում25Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20038ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար գրասենյակային գույքի ձեռքբերում4Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20037ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/249Լաբորատոր սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում23Հրապարակված2022-09-30 15:00:00
20036ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՔՈԳՎ/ՀՆ/Ա-123ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հատուկ նշանակության պարագաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՔՈԳՎ/ՀՆ/Ա-1235Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20034ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10/Բ/14/ԻԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2022-09-30 14:30:00
20033ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊԼԱՆՇԵՏ-ԿՏՏՎ/2022-68ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համակարգչային պլանշետի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-09-30 12:30:00
20032ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՈՆԻՏՈՐ-ԿՏՏՎ/2022-67ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համակարգչային մոնիտորի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-09-30 12:00:00
20031ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/133«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/133 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Հրապարակված2022-09-30 14:30:00
20030ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/68ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԵՐԿՈՒ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ` ՖՐԱՆՍԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԻ (ROAD SHOW) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ1Հրապարակված2022-09-30 11:00:00
20029ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/59-Քմագնիսական քարտեր կարդացող սարքերի1Հրապարակված2022-10-03 11:00:00
20028ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22էլեկտրակենցաղային տեխնիկաների, սերվերի, գործիքային հատուկ հարմարանքների27Հրապարակված2022-09-30 12:30:00
20027ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18Քարթրիջների73Հրապարակված2022-10-04 09:30:00
20026ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ՕՓՎ/2022/Հ-75ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ՕՓՎ/2022/Հ-75 ծածկագրով ցանցային բաժանարարների և ցանցային երթուղագծիչների ձեռքբերում5Հրապարակված2022-10-03 11:00:00
20025ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/28Սպիտակ համայնքի կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերում6Հրապարակված2022-09-30 10:00:00
20024ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում4Հրապարակված2022-09-30 12:00:00
20022ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/343Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/343 ծածկագրով թեք տանիքի նյութերի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-10-03 11:00:00
20021ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար օդափոխիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-10-03 11:00:00
20020ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/115Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների կազմակեպման ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1151Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20019ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/134«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստացույցի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/134 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Հրապարակված2022-09-29 15:00:00
20018ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/348լեդ լամպերի2Հրապարակված2022-09-29 14:00:00
20016ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/22գրասենյակային նյութերի6Հրապարակված2022-09-29 14:15:00
20015ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով հատուկ մասնագիտական սարքերի ձեռքբերում7Հրապարակված2022-10-04 10:00:00
20013ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17Ավտոմեքենաների անիվների14Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
Ընդհանուր 5847 տվյալ Չափաբաժիններ 49259
1 2 3 4 5 ... 194 195