Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
26388ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/20ապրանքների5Հրապարակված2023-12-19 11:00:00
26387ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 24/1սննդամթերքի44Հրապարակված2023-12-18 09:30:00
26386ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում40Հրապարակված2023-12-20 12:00:00
26385ՀԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4համակարգիչների1Հրապարակված2023-12-21 11:00:00
26384ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05ՀՀՌ կարիքների համար անհրաժեշտ տնտեսական նյութերի ձեռք բերում20Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26383ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/186«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/186 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-12-18 15:30:00
26382ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-24/18տեխնիկական վկայագրերի տպագրության ծառայություններ1Հրապարակված2023-12-18 16:00:00
26381ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/185«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/185 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր11Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26380ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/21ինտերնետ կապի ծառայություններ6Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26379ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-197/23ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացոց միջոցներ13Հրապարակված2023-12-18 14:30:00
26378ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-24/1տոներային քարտրիջների32Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26377ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-24/16ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-24/16 ծածկագրով ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր1Հրապարակված2023-12-18 10:30:00
26376ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-24/19Տպագրական ծառայություններ2Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26375ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/05ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26374ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/11-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ապրանքների ձեռքբերում51Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26373ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Գ-1«Գավառի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2024 թվականի սննդամթերքի ձեռքբերում19Հրապարակված2023-12-20 12:00:00
26372ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/21ՀՀԿԳՄՍՆ 2024թ կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների(Իրազեկման արշավ) ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-21 14:30:00
26371ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-24/17թարգմանչական ծառայություններ2Հրապարակված2023-12-18 14:00:00
26370ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ5Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26369ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/03ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԵՆԶԻՆ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ1Հրապարակված2023-12-18 14:30:00
26368ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՊՐԵՄԻՈՒՄվառելիք պրեմիում1Հրապարակված2023-12-25 10:45:00
26367ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԱՄՈՒԼՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ26Հրապարակված2023-12-18 11:15:00
26366ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13պարկերի, ձեռնոցների, բահերի և փոցխերի4Հրապարակված2023-12-19 09:15:00
26365ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20համակարգչային և կենցաղային տեխնիկա7Հրապարակված2023-12-18 14:00:00
26364ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՌԵԳՈՒԼՅԱՐվառելիք ռեգուլյար1Հրապարակված2023-12-25 10:00:00
26363ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-218/23ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր1Հրապարակված2023-12-22 12:00:00
26362ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/16Երևան քաղաքի Հրազդան և Գետառ գետի վրա կառուցված աղբահավաք պատնեշների և մաքրման կայանի տարածքից կուտակված աղբի հավաքման և տեղափոխման1Հրապարակված2023-12-18 09:15:00
26360ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-24/4ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-24/4 ծածկագրով Ազգային ժողովի 2024 թվականի կարիքների համար ինտերնետ (պահուստային) կապի տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-18 11:30:00
26359ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7-1ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7-1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2024 թվականի կարիքների համար կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26358ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԽ-3ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԽ-3 ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (ԵՐԵՎԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ)17Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
Ընդհանուր 11504 տվյալ Չափաբաժիններ 99047
1 2 3 4 5 ... 383 384