Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23779ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱԼՈՒԽՑանցային մալուխներ1Հրապարակված2023-06-09 14:50:00
23778ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/64Թալին համայնքի կարիքների համար շինարարակն նյութերի և ապրանքների ձեռքբերում13Հրապարակված2023-06-15 15:45:00
23777ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-09 12:30:00
23776ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ2Հրապարակված2023-06-09 14:00:00
23775ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/67Փրկարար ծառայության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/67 ծածկագրով շարժական մոդուլային զուգարանների և ցնցուղարանների ձեռքբերում2Հրապարակված2023-06-09 11:45:00
23773ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/33ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/33 ծածկագրով գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-09 12:00:00
23772ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/70ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-06-09 15:00:00
23771ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3օդորակիչների2Հրապարակված2023-06-09 16:00:00
23770ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/22Իջեվանի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի կարիքների համար գույքի ձեռքբերում16Հրապարակված2023-06-12 10:00:00
23769ՀՀ ՆԳՆ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3/Բ/3/ԱՀՏԱՀՀ ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԵՌԱԳՈՒՅՆ ԴՐՈՇՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-06-09 15:50:00
23768ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/001տպագրական աշխատանքներ16Հրապարակված2023-06-12 11:00:00
23767ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի կարիքների համար ցանցային համակարգի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-09 11:00:00
23765ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/48ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2023թ. կարիքների համար համակարգիչների և տպիչների գնում4Հրապարակված2023-06-09 11:30:00
23762ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/66Փրկարար ծառայության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/66 ծածկագրով համակարգիչների և դիզելային տաքացուցիչների ձեռքբերում2Հրապարակված2023-06-09 09:00:00
23760ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25 ծածկագրով կուտակիչ մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2023-06-09 12:00:00
23759ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/23ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ2Հրապարակված2023-06-09 14:00:00
23758ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/64ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ2Հրապարակված2023-06-09 10:00:00
23757ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8-Գ-3Գավառի մանկատուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2023 թվականի սննդամթերքի ձեռքբերում13Հրապարակված2023-06-08 16:00:00
23756ՀՀ ՆԳՆ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7/Բ/11/ԿՇԾՀՀ ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ5Հրապարակված2023-06-08 15:45:00
23755ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/179տնտեսական ապրանքների և նյութերի10Հրապարակված2023-06-09 10:00:00
23753ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23հակահրդեհային դռների3Հրապարակված2023-06-08 14:30:00
23752ԷԿԵՆԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ կարիքների համար լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում5Հրապարակված2023-06-08 15:00:00
23751ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 ծածկագրով բեռնատարների անիվների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2023-06-09 11:00:00
23750ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/100«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/100 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2023-06-08 15:30:00
23749ՀՀԱՄԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1սննդամթերքի52Հրապարակված2023-06-09 10:00:00
23748ՀՀ-ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47ՀՀ-ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47 ծածկագրով մանր եղջերավոր կենդանիների ծաղիկի, խոշոր եղջերավոր կենդանիների հանգուցավոր մաշկաբորբի ասոցացված կուլտուրալ, չոր, վիրուսային պատվաստանյութի1Հրապարակված2023-06-08 14:30:00
23747ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23Տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացի միջոցների ձեռքբերում18Հրապարակված2023-06-08 15:00:00
23746ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16Սպիտակ համայնքի կարիքների համար Սպիտակ համայնքի թափառող շների վնացազերծման ծառայության հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2023-06-09 12:00:00
23745ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/8տպագրական աշխատանքների6Հրապարակված2023-06-09 11:00:00
23744ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/84գրքերի կազմման ծառայությունների1Հրապարակված2023-06-09 10:00:00
Ընդհանուր 9176 տվյալ Չափաբաժիններ 80531
1 2 3 4 5 ... 305 306