Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
22106ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24ԵՊՀ կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-14 15:00:00
22105ՀՊՀՖ-ԷԱՃԾՁԲ-23/11գրավոր թարգմանության ծառայություններ6Հրապարակված2023-02-09 14:30:00
22104ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-423/14-4 Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2023թ. կարիքների համար սննդամթերքի ձեռք բերում4Հրապարակված2023-02-10 10:30:00
22103ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/04բենզինի2Հրապարակված2023-02-10 10:00:00
22102ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-5Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2023թ. կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում 23/14-53Հրապարակված2023-02-09 15:30:00
22101ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով պարոնիտի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-02-09 12:30:00
22099ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23ցածրավոլտ սարքավորումների և պահեստամասերի23Հրապարակված2023-02-09 12:30:00
22098ՀՀԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Արարատի մարզ Վեդի համայնքի կարիքների համար բենզին ռեգուլյարի և դեզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-09 14:30:00
22096ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/35Երևան քաղաքում կանգնակների ներկման ծառայությունների1Հրապարակված2023-02-10 09:30:00
22095ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22Ձեռքերը չորացնող սարքեր1Հրապարակված2023-02-09 12:00:00
22094ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով եռակցման նյութերի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-02-09 11:30:00
22092ՇՄԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/13ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար ներքին ուղևորափոխադրման մասնագիտացված ծառայություն1Հրապարակված2023-02-09 12:00:00
22091ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների ձեռքբերման հրավեր15Հրապարակված2023-02-10 14:30:00
22090ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/4տպագրական աշխատանքների5Հրապարակված2023-02-09 11:00:00
22089ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար մեկանգամյա օգտագործման բաժակների ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-09 12:00:00
22088ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/34Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/34 ծածկագրով տվյալների հաղորդման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-10 11:00:00
22087ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3ՏԱՎԱՐԻ ԱԿԱՆՋՆԵՐԻ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ1Հրապարակված2023-02-14 11:00:00
22086ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20ԵՊՀ կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-07 12:00:00
22084ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար ըմպելու ջրի (աղբյուրի բնական խմելու ջուր, տարայով) ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-09 11:00:00
22083ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1Գրենական պիտույքների76Հրապարակված2023-02-07 11:00:00
22082ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓՔՎ/2023-Լ-26ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար փորձաքրեագիտական նյութերի ձեռքբերում20Հրապարակված2023-02-07 11:00:00
22081ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06Տնտեսական ապրանքներ29Հրապարակված2023-02-06 15:30:00
22079ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար թղթերի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Հրապարակված2023-02-06 15:00:00
22078ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ սարքերի ձեռքբերման հրավեր16Հրապարակված2023-02-06 14:00:00
22077ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար կենցաղային նյութերի ձեեռքբերում36Հրապարակված2023-02-06 16:00:00
22076«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/23»Չոր բորաթթու1Հրապարակված2023-02-07 15:00:00
22073ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16-Ադրոշների2Հրապարակված2023-02-09 10:00:00
22072ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում50Հրապարակված2023-02-06 15:00:00
22071ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22070ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13ՊՊԾ կարիքների համար գրենական ապրանքներ2Հրապարակված2023-02-08 14:00:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 ... 256 257