Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13635ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/5ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Շնորհում2021-05-13 11:00:00
13634ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/5ծանրոցների փոխադրման ծառայությունների1Շնորհում2021-05-12 14:00:00
13632ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/5վառելիքի2Accept correction rating2021-05-13 10:30:00
13630ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/42021 թ. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար կենցաղային սառնարանների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/4 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ հրավեր1Չկայացած2021-05-13 10:00:00
13623ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Սպիրտի և դիմակի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ3Չեղարկված2021-05-12 12:00:00
13622ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար վկայականների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Շնորհում2021-05-12 10:00:00
13621ՀՀՔԿ-ԷԱՃԾՁԲ-ԱԽ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման1Շնորհում2021-05-12 11:00:00
13620ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Ցուցանակների և հարակից առարկաների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Շնորհում2021-05-11 15:00:00
13619ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/02ՀՀ ԲՏԱՆ կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ3Շնորհում2021-05-12 11:00:00
13617ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/4համազգեստի37Շնորհում2021-05-11 10:00:00
13615ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/02ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-05-11 11:00:00
13613ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/01ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար «Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթներ» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Շնորհում2021-05-10 12:30:00
13612ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր36Շնորհում2021-05-10 11:00:00
13611ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8-Քհեռուստացույցների2Չկայացած2021-05-10 11:00:00
13610ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/02Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2021-05-07 11:30:00
13609ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10-Քտնտեսական ապրանքների5Շնորհում2021-05-11 10:00:00
13608ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9-Քտնտեսական ապրանքների8Չկայացած2021-05-10 10:00:00
13606ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/019նախագծերի կառավարման համակարգի սպասարկման1Չկայացած2021-05-06 11:30:00
13605ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/2ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ2Չկայացած2021-05-06 10:30:00
13603ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/1ուղևորափոխադրման մասնագիտացված ծառայությունների1Շնորհում2021-05-06 10:00:00
13602ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/18ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/18 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Շնորհում2021-05-05 14:00:00
13601ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/22021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար վկայականների ձեռքբերում1Շնորհում2021-05-05 12:00:00
13600ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7-ՔԴրոշների2Շնորհում2021-05-04 10:00:00
13598ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/3Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր17Շնորհում2021-04-30 15:45:00
13597ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/017սերվերային համակարգի1Շնորհում2021-05-03 10:00:00
13596ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16» ծածկագրով ԷԱ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-04-30 15:00:00
13595ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/016սերվերային համակարգի1Չկայացած2021-05-10 11:30:00
13594ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/5ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/5 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման13Շնորհում2021-05-03 10:00:00
13593«ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1»Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր։1Չկայացած2021-05-03 15:00:00
13592ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/4«ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում» հեռավար դասընթացների ծառայությունների1Ավարտված2021-04-29 15:00:00
Ընդհանուր 128 տվյալ
1 2 3 4 5