Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
28505ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով ծառերի և թփերի ձեռքբերման հրավեր4Հրապարակված2024-04-22 15:10:00
28504ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/114սպորտային կոշիկների1Հրապարակված2024-04-23 09:30:00
28503ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման նպատակով ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-22 16:00:00
28502ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-22 14:15:00
28501ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՇՁԲ-2024/42024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ8Հրապարակված2024-04-22 11:00:00
28500ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-24/3համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի7Հրապարակված2024-04-23 14:30:00
28499ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11-Ացուցանակների և հարակից առարկաների2Հրապարակված2024-04-23 10:00:00
28497ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19ապրանքների13Հրապարակված2024-04-22 11:30:00
28496ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18սպասքի և խոհանոցային ապրանքների30Հրապարակված2024-04-22 11:00:00
28495ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով աշխատանքային ձեռնոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2024-04-22 12:00:00
28494ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3Համակարգչային ապրանքների22Հրապարակված2024-04-22 11:00:00
28493ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2024-04-22 14:00:00
28492ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում8Հրապարակված2024-04-22 11:00:00
28491ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով յուղերի ձեռքբերում6Հրապարակված2024-04-23 10:00:00
28490ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/24մարդատար մեքենաների1Հրապարակված2024-04-22 12:00:00
28489ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար պոմպերի պահեստամասերի ձեռքբերում3Հրապարակված2024-04-22 10:00:00
28488ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում: Ծածկագիր՝ ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2611Հրապարակված2024-04-22 09:00:00
28487ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով խողովակների և նրանց կցամասերի ձեռքբերման հրավեր101Հրապարակված2024-04-22 12:00:00
28486ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/73«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/73 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-22 15:15:00
28485ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-22 14:30:00
28484ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Հրապարակված2024-04-22 12:00:00
28483ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2Դյուրակիր համակարգիչներ1Հրապարակված2024-04-22 14:00:00
28482ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԷՄ-24/1էլեկտրական մեքենաների1Հրապարակված2024-04-26 14:30:00
28481ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ81Հրապարակված2024-04-22 11:00:00
28480ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/7-4-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր55Հրապարակված2024-04-22 10:00:00
28479ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-24/2վարչական սարքավորումների1Հրապարակված2024-04-22 14:00:00
28478ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման նպատակով ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-25 15:00:00
28477ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/24մարդատար մեքենաների1Հրապարակված2024-04-22 10:30:00
28476«ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26»Հայփոստ ՓԲԸ կարիքների համար տպիչների համալրող մասեր44Հրապարակված2024-04-23 12:00:00
28475ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման նպատակով ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2024-04-25 16:00:00
Ընդհանուր 13283 տվյալ Չափաբաժիններ 115943
1 2 3 4 5 ... 442 443