Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18921ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/146«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար արտադրական յուղերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/146 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2022-07-07 15:00:00
18918ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/94տրանսպորտային միջոցների վարձակալության ծառայությունների1Հրապարակված2022-07-08 10:00:00
18916ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48-Քգրենական պիտույքների2Հրապարակված2022-07-08 10:30:00
18915ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ27Հրապարակված2022-07-07 14:00:00
18914ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-114/21անավադողերի4Հրապարակված2022-07-07 12:00:00
18913ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/241հեռախոսային սարքերի1Հրապարակված2022-07-08 10:00:00
18912ՎԱԲՏ-ԷԱՃԾՁԲ-22/26Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԾՁԲ-22/26 ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում14Հրապարակված2022-07-07 11:00:00
18911ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-07 12:00:00
18909ՄԻՊԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/27-1Ուսուցողական ֆիլմերի և տեսաֆիլմերի արտադրություն1Հրապարակված2022-07-06 11:00:00
18908ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234 ծածկագրով թվով 150 ավտոբուսների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18907ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/240գրասենյակային ապրանքների11Հրապարակված2022-07-07 09:15:00
18906ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28Պողպատյա անկյունակներ և այլ անհրաժեշտ նութեր9Հրապարակված2022-07-07 12:00:00
18904ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՌԱԴԻՈՑԱՆՑ/2022/Հ-55ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՌԱԴԻՈՑԱՆՑ/2022/Հ-55 ծածկագրով ռադիոցանցի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18903ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Տեսահսկման համակարգերի ,լուսային ազդանշանների, անվտանգության արգելապատնեշների3Հրապարակված2022-07-06 11:00:00
18902ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11-4-ԵՊԲՀՀակահրդեհային ապրանքներ և պարագաներ7Հրապարակված2022-07-07 11:00:00
18901ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18900ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/239Օդորակիչների2Հրապարակված2022-07-06 09:15:00
18899ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ փոքր ամբարձիչ մեքենայի և փոքր տրակտորի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-06 10:00:00
18898ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-11 10:00:00
18897ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/70Բենզին ռեգուլյար1Հրապարակված2022-07-04 15:00:00
18896ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91մշակութային միջոցառումների6Հրապարակված2022-07-07 09:15:00
18895ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/87Տրանսպորտային ծառայությունների2Հրապարակված2022-07-07 09:30:00
18894ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների և բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր37Հրապարակված2022-07-04 14:00:00
18892ՀԾԿՀ-22/15-ԷԱՃԱՊՁԲԳրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի6Հրապարակված2022-07-06 11:00:00
18891ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/194Քիմիական նյութերի ձեռքբերում39Հրապարակված2022-07-04 14:00:00
18890ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47-ՔA4 ֆորմատի թղթի1Հրապարակված2022-07-07 10:00:00
18889ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/45-Քօդորակիչների2Հրապարակված2022-07-04 15:30:00
18887ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197Համակարգչային և կենցաղային տեխնիկայի22Հրապարակված2022-07-04 12:00:00
18886ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/107Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ֆիզոթերապիայի սարքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1071Հրապարակված2022-07-04 16:00:00
18883ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր2Հրապարակված2022-07-04 12:00:00
Ընդհանուր 4816 տվյալ Չափաբաժիններ 42069
1 2 3 4 5 ... 160 161