Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում13Աճուրդ2019-02-27 11:00:00
3513ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Թուղթ A4 ֆորմատի1Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3512ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1ֆինանսական վերլուծական և համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3511ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4 ծածկագրով կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների գնման հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2019-02-27 10:30:00
3510ԳԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի 2019թ. կարիքների համար բենզինի ձեռքներման աճուրդ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3509ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3Կապանի համայնքապետարանի մեքենաների տեխսպասարկման ծառայություններ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3506ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխսպասարկման ծառայությունների հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3505ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-14ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տարանցիկ համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-141Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3504ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-13ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ժամանակավոր համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-131Հրապարակված2019-02-27 11:00:00
3503ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-23ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-231Հրապարակված2019-02-28 11:00:00
3497ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Հեռախոսային կայանի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-27 10:00:00
3496ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/1-7ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար ցանցային ադմինիստրատորի, վեբ կայքի և էլեկտրոնային փոստի սերվերների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում2Հրապարակված2019-02-26 15:40:00
3495ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-21ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-214Հրապարակված2019-02-28 11:00:00
3494ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/5ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար վարորդական գործիքների հավաքածուի ձե21Հրապարակված2019-02-27 10:30:00
3493ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապանի մ/ճ կարիքների համար համացանցային ծառայության ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-27 11:00:00
3492ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր:1Հրապարակված2019-02-27 12:00:00
3490ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապան մ/ճ-ի 2019 թվականի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-27 10:00:00
3489ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերման հրավեր. Ծածկագիրը ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/418Հրապարակված2019-02-27 11:00:00
3485ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/6ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հատուկ բանալիների (ակի մանեկ, թիակ) ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/62Հրապարակված2019-02-27 10:00:00
3484ՍՊ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/8/1ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կարիքների համար ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ և 4-ից-7-րդ դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-27 11:00:00
3482ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում4Հրապարակված2019-02-27 15:00:00
3481ՀՀ ԱՄ ԷԱՃ ԾՁԲ -19/03«ՄԱԼԲԵՐԻ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն1Աճուրդ2019-02-26 14:00:00
3480ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի կարիքների համար ԷԱՃ միջոցով գրենական պիտույքների ձեռքբերում17Հրապարակված2019-02-27 11:00:00
3479ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11-19Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ2Հրապարակված2019-02-26 14:00:00
3478ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/5ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար ցանցային մալուխների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/53Հրապարակված2019-02-27 11:30:00
3477ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/9ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական նյութի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/91Հրապարակված2019-03-01 10:00:00
3475ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03Հատուկ կապ ՓԲ Ընկերության կարիքների համար բնական սեղմված գազի կտրոնների ձեռք բերման ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03 էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2019-02-27 15:00:00
3474ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/14ՀՀ ԱԳԿԿ կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում5Աճուրդ2019-02-26 11:00:00
3473ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3 ծածկագրով A4 ֆորմատի թղթի գնման հրավեր և հայտարարություն1Հրապարակված2019-02-26 11:30:00
3472ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/1:ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/1:9Հրապարակված2019-02-26 12:30:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 33 34