Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
22818ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/4ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ3Հրապարակված2023-03-31 09:00:00
22816ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/74Գույքի3Հրապարակված2023-04-04 10:00:00
22814ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2023/ՌԴՑծառայություններ1Հրապարակված2023-04-04 15:30:00
22813ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԳԱԲ/ՀՈՒՇ/Ա-41ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հուշանվեր-հեռուստացույցների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԳԱԲ/ՀՈՒՇ/Ա-411Հրապարակված2023-03-31 10:00:00
22812ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42ԵՊՀ հիմնադրամի ավտոպարկի կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-03-30 15:00:00
22811ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով եռակցման նյութերի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-03-30 12:30:00
22810ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-23/5ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար ինտերնետ /պահուստային/ կապի տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-03-30 11:30:00
22809ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար կրակմարիչների ձեռքբերում:2Հրապարակված2023-03-30 12:00:00
22808ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար ըմպելու ջրի (աղբյուրի բնական խմելու ջուր, տարայով) ձեռքբերում1Հրապարակված2023-03-30 11:00:00
22807ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/05համակարգչային սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր36Հրապարակված2023-03-29 09:30:00
22806ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4Վայքի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաֆունկցիոնալ տպիչի,կոշտ սկավառակների և փոշեկուլի ձեռքբերման ՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2023-03-31 11:00:00
22805ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով խողովակների, նրանց համակցող մասերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման հրավեր78Հրապարակված2023-03-28 10:00:00
22804ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/69գրենական պիտույքների1Հրապարակված2023-04-03 10:00:00
22803ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/68սեղան-աթոռակների1Հրապարակված2023-03-31 10:00:00
22802ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների, բժշկական նշանակության ապրանքների և գործիքների ձեռքբերում68Հրապարակված2023-03-30 09:15:00
22801ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/6տպագրական աշխատանքների2Հրապարակված2023-03-28 10:00:00
22800ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/44ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ16Հրապարակված2023-03-28 12:00:00
22799ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-23/45Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար` ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-23/45 ծածկագրով քաղաքացու օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-03-27 16:00:00
22798ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-41/23Կոմպրեսորի և կոմպրեսորների պահեստամասերի2Հրապարակված2023-03-27 15:00:00
22796ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն10Հրապարակված2023-03-27 15:15:00
22795ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով A4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-03-27 14:00:00
22794ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-40ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-407Հրապարակված2023-03-29 10:00:00
22793ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/43ԵՊՀ Ծաղկաձորի ՈւԱԲ-ի համար սնունդի ձեռքբերում22Հրապարակված2023-03-29 11:00:00
22792ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Վառելիքի ձեռքբերման ընթացակարգ2Հրապարակված2023-03-27 14:00:00
22790ՀՀԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07Վեդու համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր7Հրապարակված2023-03-27 15:30:00
22789ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2023-03-27 12:00:00
22788ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով գործիքների ձեռքբերման հրավեր37Հրապարակված2023-03-27 14:00:00
22787ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2Նաիրիի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-03-30 11:00:00
22786ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՄ-ԿՏՏՎ/2023-Լ-46ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համակարգչային մոնիտորի և դյուրակիր համակարգչի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-03-29 12:00:00
22785ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար մալուխների և մալուխային պատրաստվածքների ձեռքբերում55Հրապարակված2023-03-31 10:00:00
Ընդհանուր 8289 տվյալ Չափաբաժիններ 71518
1 2 3 4 5 ... 276 277