Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
21991ՎՁՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/23ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռք բերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:00:00
21990ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ/2023/Հ-27ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ/2023/Հ-27 ծածկագրով մոդուլային մարտկոցների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-03 11:00:00
21989ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:00:00
21987ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2գրասենյակային նյութերի31Նախաաճուրդային2023-01-31 10:00:00
21986ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/29մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:00:00
21984ԵՊՀ-ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/3ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման հրավեր2Նախաաճուրդային2023-01-31 10:00:00
21983ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/23Պաշտպանիչ միջոցներ2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 12:00:00
21982ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08Շերտավարագույրների ձեռքբերում3Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:00:00
21981ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7ՀՀ դատախազության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում2Նախաաճուրդային2023-01-31 10:00:00
21980ԵՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/12«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2023-01-30 14:00:00
21978ԵՊՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/06Տպագրական աշխատանքներ20Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2023-01-30 11:00:00
21977ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-1-ԳՇԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված Շիրակի մարզ քաղաք Գյումրի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 2023 թվականի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութեր8Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 11:00:00
21976ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/8-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար համակարգիչներ ամբողջը մեկում ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 14:00:00
21975ԿՄՀՔ-էԱճԱՊՁԲ-23/06Հրազդանի համայնքապետարանի կարիքների համար ԿՄՀՔ–ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06 ծածկագրով շինանյութի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր։3Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 11:15:00
21974ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/05ԵՊՀ հիմնադրամի մասնաշենքերի ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայությունների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2023-01-31 16:00:00
21972ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/12ՊՊԾ կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ3Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 12:00:00
21971ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/37ներքին աուդիտի ծառայությունների1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:00:00
21966ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-1-ՎԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված Գեղարքունիքի մարզ քաղաք Վարդենիս պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2023 թվականի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութեր9Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 12:55:00
21965ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1А4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-02 14:00:00
21964ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09ԵՊՀ կարիքների համար ինտերակտիվ էկրանների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
21963ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1Նաիրի համայնքի կարիքների համար A4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չեղարկված2023-01-30 11:00:00
21962ՀԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար էլեկտրոնային նամակագրության անվտանգության համակարգի ձեռքբերում1Չկայացած2023-01-30 10:00:00
21960ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-5-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար ինվազիվ սրտաբանական պարագաների ձեռքբերում2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 10:00:00
21959ՀԽԳՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 11:00:00
21958ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար լաբորատոր ռեակտիվների ձեռքբերում79Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 09:00:00
21957ԼՄՍՀ-ԿՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի պատվերով Ստեփանավանի թիվ 1 3 4 5 մանկապարտեզներ ՀՈԱԿ ների կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում20Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 12:00:00
21956ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ, ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ1Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2023-01-30 10:30:00
21955ԵՊՀ-ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/2ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված մինիավտոբուսի ձեռքբերման հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 14:00:00
21954ԵՊՀ-ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/1ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2023-01-30 10:00:00
21952ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/32տրանսպորտային միջոցների վարձակալության2Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2023-01-30 10:00:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 6 7 ... 256 257