Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14552ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/111Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/11187Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-14 15:30:00
14551ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/15«Հանրային հատվածի ծրագրային բյուջետավորման ներդրման գործընթացում ներգրավված մասնագետների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում» հեռավար դասընթացի4Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2021-10-13 15:45:00
14550ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/22Գրասենյակային կահույքի1Չկայացած2021-10-13 15:45:00
14549ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Հուշամեդալի1Չկայացած2021-10-13 16:00:00
14548ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/9Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար բենզին ռեգուլյարիի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2021-10-13 14:30:00
14547ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում1248Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-14 10:00:00
14546ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/1մուրհակների ձեռքբերման1Չկայացած2021-10-13 12:00:00
14544ՀԱՊՀ-ԷԱԾՁԲ-21/1ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԾՁԲ-21/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԹՎԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ39Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-13 12:00:00
14543ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/062Սերվերային համակարգերի և տեղեկատվության պահոցների սպասարկման ծառայությունների10Շնորհում2021-10-13 10:00:00
14540«ԲԷՑ-ԷԱՃԾՁԲ-21/59»«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԲԷՑ-ԷԱՃԾՁԲ-21/59» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-13 15:00:00
14539ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32գրասենյակային կահույքի99Նախաաճուրդային2021-10-15 10:00:00
14538ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-20/105Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/67 ծածկագրով առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում54Չեղարկված2021-10-13 10:00:00
14537ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-33ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-3354Շնորհում2021-10-14 10:00:00
14535ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/7-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում15Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-14 10:00:00
14534ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1/Բ/1/ՎՔՆՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ2Չկայացած2021-10-12 15:00:00
14533ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/30-Հ-Սհանդերձանք4Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-14 12:00:00
14532ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով «Ցիպերմետրին» ազդող նյութ պարունակող թունանյութի ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն2Չկայացած2021-10-12 15:00:00
14531ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/106Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/106 ծածկագրով դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Չկայացած2021-10-12 14:30:00
14530ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-Ս-Խսննդամթերք60Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-14 14:00:00
14529ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4Շարժական դարպասի էլեկտրական ռեդուկտորի1Շնորհում2021-10-14 09:30:00
14528ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/50Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/50 ծածկագրով մատնահետք կարդացող սարքի ձեռքբերում2Չկայացած2021-10-13 11:00:00
14527ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2-ԴԵՂՈՐԱՅՔԴեղորայքի, բժշկական նշանակության ապրանքների, անասնաբուժության մեջ կիրառվող պատվաստանյութերի և ախտորոշման բժշկական հավաքածուների301Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2021-10-13 10:00:00
14526ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/01Երկրատարածական տվյալների կառավարման (ԱՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստման ծառայություններ 2022 թ.4Չկայացած2021-10-13 11:30:00
14525ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Ավտոմոբիլային վառելիք4Շնորհում2021-10-13 10:00:00
14524ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃ-1/21-ԳԱՐԻՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար գարու ձեռքբերում4Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2021-10-12 11:00:00
14523ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/4ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ212Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-10-12 10:00:00
14521ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/100ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ5Չկայացած2021-10-11 16:00:00
14520ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/115ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ4Չկայացած2021-10-11 15:30:00
14519ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/76ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ուղղահայաց շերտավարագույրների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/76 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր5Շնորհում2021-10-11 15:00:00
14518ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14Վ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ25Շնորհում2021-10-11 14:00:00
Ընդհանուր 1010 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34