Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
16338ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/30Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր3Շնորհում2022-01-17 09:00:00
16337ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/33մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ5Շնորհում2022-01-18 10:00:00
16336ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/30Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/30 ծածկագրով ընտանի կենդանիների կերի ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-14 12:00:00
16335ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-ԾԱՌ-ԿՏՏՎ/2022-17ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-ԾԱՌ-ԿՏՏՎ/2022-171Շնորհում2022-01-17 11:00:00
16334ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6Բենզին ռեգուլյար1Շնորհում2022-01-17 11:00:00
16333ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Շնորհում2022-01-13 10:00:00
16332ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/22Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ16Չկայացած2022-01-13 12:30:00
16331ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10/Բ/2/ԻԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ6Շնորհում2022-01-12 15:35:00
16329ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17տնտեսական ապրանքների49Շնորհում2022-01-17 10:00:00
16328ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՇՁԲ-ՏՊ-22/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում5Շնորհում2022-01-12 15:30:00
16327ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱԱՊՁԲ- 10/22Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Շնորհում2022-01-12 15:00:00
16325ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊ-8/22«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար զոդման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ30Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-13 11:00:00
16323ՀՊՄՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1-2ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ հիմնադրամի կարիքների համար՝ համացանցային ծառայությունների ձեռքբերում1Շնորհում2022-01-12 16:00:00
16322ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/133ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ԶբոսաշրջությաՆ կոմիտեի կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/133 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Շնորհում2022-01-12 15:30:00
16321ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/132ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/132 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն2Շնորհում2022-01-12 15:00:00
16320ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱԱՊՁԲ- 09/22Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Շնորհում2022-01-11 15:00:00
16319ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀ-22/1ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում76Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-12 10:00:00
16318ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/129ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/129 ծածկագրով գրավոր թարգմանության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր1Շնորհում2022-01-12 14:00:00
16317ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱԱՊՁԲ-08/22Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Չեղարկված2022-01-11 15:00:00
16316ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱՂ-2022/ԿՇԲՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային և հիգիենիկ ապրանքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱՂ-2022/ԿՇԲ47Շնորհում2022-01-11 10:00:00
16313ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-ԵԽԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետաան ոչ առևտրային կազմակերպությունների ք. Երևան և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնք 2022 թվականի կարիքների համար՝ հանդերձանքի և անկողնային պարագաներ148Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-12 15:30:00
16311ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով տավարի ականջների պիտակների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2022-01-17 12:00:00
16310ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/15ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/15 ծածկագրով Էլեկտրոնային արխիվացման և թվայնացման ծառայությունների ձեռքբերում1Շնորհում2022-01-07 10:00:00
16309ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-ՎԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-Վ ծածկագրով «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2022 թվականի կարիքների համար հանդերձանքի և անկողնային պարագաների ձեռքբերում64Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-10 10:00:00
16308ՄԻՊԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3-1Տպագրության ծառայություններ13Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-01-13 11:00:00
16307ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/114ՀՀ ՊԵԿ-ում ներդրված «Հարկային ստուգումների էլեկտրոնային կառավարման համակարգի և նրա ենթահամակարգերի» սպասարկման ծառայությունների1Չկայացած2022-01-10 10:00:00
16306ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/126-Քչհրկիզվող պահարանների1Չկայացած2022-01-13 14:00:00
16305ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/125-Քդրոշների2Շնորհում2022-01-11 14:00:00
16304ՀՀԱՄԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1սննդամթերք37Շնորհում2022-01-11 10:00:00
16303ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/124-Քաստիճանների և փաստաթղթերի ոչնչացման սարքերի3Շնորհում2022-01-14 12:00:00
Ընդհանուր 2679 տվյալ Չափաբաժիններ 21757
1 2 3 4 5 6 7 ... 89 90