Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
30160ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/42Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում3Հրապարակված2024-07-25 10:00:00
30159ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/102«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/102 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Նախաաճուրդային2024-07-23 15:00:00
30158ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր14Նախաաճուրդային2024-07-23 12:00:00
30157ԿՄՀՔ-էԱճԱՊՁԲ-24/30Հրազդանի համայնքապետարանի կարիքների համար մարզասարքերի ձեռքբերման և տեղադրման հրավեր՝ ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով։1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-23 09:30:00
30156ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-16/24Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար մասնակցային բյուջետավորման ծրագրի շրջանակում նստարանների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2024-07-23 11:00:00
30155ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/102փաստաթղթերի կազմման և կարման1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-23 09:30:00
30154ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի 2024թ. կարիքների համար` ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով արխիվային դարակաշերերի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2024-07-23 12:00:00
30152ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34Վարդենիսի համայնքապետարանի կարիքների համար փողոցների լուսավորության Լուսադիոդային լամպերի և ներքին լուսավորության Լուսադիոդային էներգախնայող լամպերի ձեռքբերում2Նախաաճուրդային2024-07-23 11:00:00
30150ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/225համակարգչի1Նախաաճուրդային2024-07-24 09:00:00
30149ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/230գրասենյակային գույքի և շերտավարագույրի10Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-23 09:00:00
30148ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/119մեդիա մարքեթինգի1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-23 09:00:00
30147ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-108/24ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար սիլիցիում օրգանական հեղուկի 131-209 ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 15:00:00
30146ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/218վարագույների և աթոռների2Նախաաճուրդային2024-07-24 09:00:00
30144ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/221կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի7Նախաաճուրդային2024-07-24 09:00:00
30143ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ 2024 թվականի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Նախաաճուրդային2024-07-23 14:00:00
30141ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/5հատուկ նշանակության մեքենաներ3Հրապարակված2024-07-29 10:00:00
30140ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ-24-76Հրապարակված2024-07-26 14:00:00
30139ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42 ծածկագրով էլեկտրոնիկայի ձեռքբերման հրավեր5Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 12:00:00
30136ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/163ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկա5Աճուրդ2024-07-23 10:00:00
30135ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10Օդորակիչի և սնուցման բլոկ2Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 12:00:00
30134ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12ՉՀԳ ԲԲԸ-ի կարիքների համար ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի ձևով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր2Շնորհում2024-07-22 11:00:00
30133ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/118մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների4Աճուրդ2024-07-23 10:00:00
30132ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով թփերի /ֆոտինիա/ հրավեր2Չկայացած2024-07-22 10:00:00
30131ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱՍ/2024/Հ-36ՀՀ ՆԳՆ կարիքների համար ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱՍ/2024/Հ-36 ծածկագրով տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում12Աճուրդ2024-07-23 10:00:00
30130ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱՍ/2024/Հ-35ՀՀ ՆԳՆ կարիքների համար ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱՍ/2024/Հ-35 ծածկագրով տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում22Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 10:00:00
30129ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14Վարչապետի աշխատակազմի՝ Կրթության տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ծածկագրով ազդանշանային համակարգի ձեռքբերում1Չկայացած2024-07-22 10:00:00
30128ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1Գորիսի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար դեղորայքի ձեռք բերում24Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 11:00:00
30127ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ27Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 10:00:00
30126ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/84ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2024թ. կարիքների համար <<Դրոշների>> ձեռքբերում1Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2024-07-22 10:00:00
30125ՀՀՊԾ-ԷԱՃԾՁԲ-24/06Պրոբացիայի ծառայության կարիքների համար միջքաղաքային հեռախոսային ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀՊԾ-ԷԱՃԾՁԲ-24/06 ծածկագրով գնման հրավեր և հայտարարություն1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2024-07-22 14:00:00
Ընդհանուր 14740 տվյալ Չափաբաժիններ 130109
1 2 3 4 5 6 7 ... 491 492