Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19944ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ՎՍ/Ա-118ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ՎՍ/Ա-1184Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19943ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-117ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրենական պարագաների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԳԱԲ/ԳՐԵՆԱԿԱՆ/Ա-1172Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19942ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-3Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում7Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19941ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/29ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/29 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ15Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19940ՀԾԿՀ-22/18-ԷԱՃԱՊՁԲՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար ՀԾԿՀ-22/18-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19939ՀԱՊՀ-ԷԱԾՁԲ-22/5ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԾՁԲ-22/5 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ2Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19938ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչա¬կան մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում9Հրապարակված2022-09-26 10:30:00
19937ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12Ավտոմոբիլային վառելիք2Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19936ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/142Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար լեդ լամպերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1422Հրապարակված2022-09-26 15:00:00
19935ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՆԻՎ/R18/17անիվներ2Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19934ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/340Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/340 ծածկագրով ֆանկոլների ձեռքբերում2Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19933ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/141Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ըմպելու ջրի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1411Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19932ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/09Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայությունների ձեռքբերում: Ծածկագիր՝ ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-23/091Հրապարակված2022-09-26 14:00:00
19931ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/01Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19930ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10Համակարգչային տեխնիկա3Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19929ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02Վարչապետի աշխատակազմի (Կրթության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերում7Հրապարակված2022-09-27 12:00:00
19928ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար ռեգուլյար գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերում11Նախաաճուրդային2022-09-23 16:00:00
19927ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆ-22/5տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-09-26 15:00:00
19926ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11ՀՀ ԲՏԱՆ կարիքների համար «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման ծրագրով նախատեսված օժանդակ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Նախաաճուրդային2022-09-23 15:00:00
19925ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/58Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2022-09-23 15:00:00
19924ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13գրասենյակային պարագաների14Նախաաճուրդային2022-09-23 15:00:00
19923ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/139անկողնային պարագաների ձեռքբերում4Նախաաճուրդային2022-09-23 12:30:00
19922ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/336մանկական խաղասարքերի7Հրապարակված2022-09-27 09:30:00
19921տեստային-վերապատրաստում-ապ-3/2022տեստ3Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-09-12 10:00:00
19920ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-61-ՔԱՐՏ-2022/ԿԱՊՀՀ ոստիկանության կարիքների համար մագնիսական քարտերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-61-ՔԱՐՏ-2022/ԿԱՊ1Չկայացած2022-09-23 11:00:00
19919ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար ավտոպահեստամասեր4Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19918ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/332աղբամանների և նստարանների3Հրապարակված2022-09-26 09:30:00
19917ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/9Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում39Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19916ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար ավտոպահեստամասեր2Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19915ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` տնտեսական ապրանքների և սանհիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում: Ծածկագիր՝ ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/0819Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
Ընդհանուր 5847 տվյալ Չափաբաժիններ 49259
1 2 3 4 5 6 7 ... 194 195