Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
15550ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-8-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար հեղուկ թթվածնի համակարգի ձեռքբերում1Հրապարակված2021-12-03 15:00:00
15549ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/142Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/142 ծածկագրով վարչական սարքավորումների ձեռքբերում2Հրապարակված2021-12-02 16:00:00
15548ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6Ավտոմեքենաների մաքրող միջոցներ1Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15547ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16 ծածկագրով կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում3Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15546ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/03Բենզին ռեգուլյարի1Հրապարակված2021-12-03 12:00:00
15545ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2022/3/22022-2024 թվականների համար ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների2Հրապարակված2021-12-03 11:00:00
15544ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/02համացանցի1Հրապարակված2021-12-03 11:00:00
15543ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների, դեկորատիվ բույսերի և հոսանքի կարգավորիչի ձեռքբերում31Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15542ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՎԱՌԵԼԻՔՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար ՎԱՌԵԼԻՔԻ ձեռքբերում2Հրապարակված2021-12-13 11:00:00
15541ՀՀՔԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1տպագրական և առաքման ծառայություններ1Հրապարակված2021-12-02 15:00:00
15540ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/37տնտեսական ապրանքների10Հրապարակված2021-12-03 12:00:00
15539ՀՀ-ԲԾ-էԱՃ-ԱՊՁԲ-22/01Գրենական պիտույքների6Հրապարակված2021-12-02 14:40:00
15538ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/155ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2021-12-02 14:00:00
15537ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/11-01ՀՀ Սահմանադրական դատարանի համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում2Հրապարակված2021-12-06 11:00:00
15536ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/198ԵՊՀ թիվ 1 մասնաշենքի ջրամատակարարման համակարգի բաղադրամասերի38Հրապարակված2021-12-02 12:30:00
15535ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10անվադողերի2Հրապարակված2021-12-03 09:30:00
15534ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/16գրքերի կարման և կազմման ծառայությունների2Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15533ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/107ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար այլ պոլոգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/107 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2021-12-02 12:30:00
15532ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/93-Քպահեստի խողովակաշարերի18Հրապարակված2021-12-06 09:00:00
15531ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի 2022 թ կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հրավեր29Հրապարակված2021-12-03 12:00:00
15530ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/34ՎԱՌԵԼԻՔ (ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ ԱՄԱՌԱՅԻՆ և ԲԵՆԶԻՆ ՊՐԵՄԻՈՒՄ)2Հրապարակված2021-12-02 10:00:00
15529ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10Վարչական սարքավորումներ (բարձրախոսներ, խոսափողներ, դյուրակի համակարգիչներ)3Հրապարակված2021-12-02 11:30:00
15528ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃ-22/1-ՄԱՄՈՒԼՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ձեռքբերում32Հրապարակված2021-12-06 09:00:00
15527ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար գրասենյակային նյութերի և հագուստի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ7Հրապարակված2021-12-02 11:00:00
15526ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Պատվերով տպագրվող նյութեր, ցուցահանդեսի սարքեր և հուշանվերներ3Հրապարակված2021-12-02 10:30:00
15525ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար սովորական ավել1Հրապարակված2021-12-02 12:00:00
15524ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար մեդալների հուշանվերների3Հրապարակված2021-12-02 11:00:00
15523ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար կին դատապարտյալների հանդերձանք5Հրապարակված2021-12-02 10:00:00
15522ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայություններ1Հրապարակված2021-12-02 10:00:00
15521ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/36համազգեստի28Հրապարակված2021-12-02 14:30:00
Ընդհանուր 1907 տվյալ
1 2 3 4 5 6 ... 63 64