Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
22029ՀԳԴ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/2ՀՀ դատախազության կարիքների համար` տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում6Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22028ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/38բեռների փոխադրման ծառայություններ1Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22027ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05Դիզելային վառելիք ամառային1Չեղարկված2023-02-06 10:00:00
22026ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20շինանյութի4Հրապարակված2023-02-06 09:15:00
22023ԿՄՀՔ-էԱճԱՊՁԲ-23/05Դիզելային վառելիք ձմեռային1Հրապարակված2023-02-06 10:30:00
22020ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անվադողեր4Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
22019ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/2Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-08 10:00:00
22018ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01գրասենյակային նյութերի (ապրանքների)45Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22017ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33Համակարգչային տեխնիկա2Հրապարակված2023-02-03 15:00:00
22016ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով վառելիքի ձեռքբերում3Հրապարակված2023-02-03 14:30:00
22015ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ինդուստրիալ յուղերի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն2Հրապարակված2023-02-03 15:30:00
22013ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ23/01Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար բենզին ռեգուլյարի ձեռք բերում1Հրապարակված2023-02-03 14:30:00
22012ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/23քիմիկատների16Հրապարակված2023-02-03 12:00:00
22011ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/3Ալավերդու համայնքապետարանին պատկանող տեխնիկայի կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-08 15:00:00
22009ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի լիցքավորիչների ձեռքբերման նպատակով ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-02-02 16:00:00
22008ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17մատնահետք կարդացող սարքերի և բազմաֆուկցիոնալ տպիչ սարքերի2Հրապարակված2023-02-06 10:30:00
22007ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-02 15:00:00
22006ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1Պլաստիկ քարտերի1Հրապարակված2023-02-03 09:30:00
22004ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2Վառելիքի1Հրապարակված2023-02-02 12:00:00
22003ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7Տավուշի մարզպետարանի 2023թ կարիքների համար սեղանի համակարգչի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր1Հրապարակված2023-02-02 12:00:00
22002ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղական թիթեղի և ցինկապատ ջրահեռացման խողովակների2Հրապարակված2023-02-02 11:30:00
22001ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/8-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար համակարգչային սարքերի և պարագաների ձեռքբերում93Հրապարակված2023-02-02 14:00:00
22000ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1Ռեգուլյար բենզինի1Հրապարակված2023-02-02 11:00:00
21999ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 23/1գրենական պիտույքների18Հրապարակված2023-02-02 10:00:00
21998ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում39Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
21996ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:30:00
21995ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10ԵՊՀ կարիքների համար տաղավարների ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 14:00:00
21994ԱԲՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/04Տրանսպորտային փոխադրման ծառայություններ1Չկայացած2023-01-30 15:00:00
21993ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ալյումինե ջեռուցման մարտկոցի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2023-01-30 15:30:00
21992ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Մասիս համայնքի ենթակայությամբ գործող ՄՊՍԿ ՀՈԱԿ-ի 2023 թվականի կարիքների համար գույքի ձեռքբերում15Նախաաճուրդային2023-01-31 11:00:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 6 ... 256 257