Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18188ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/17ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-01 10:00:00
18187ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/18ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար պրեմիում բենզինի և ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18184ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/71մշակութային միջոցառումների11Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18183ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4«Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարան» ԲԲԸ-ի կարիքների համար ներկանյութերի ձեռքբերման նպատակով ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր16Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18182ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/68անվտանգության համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայություններ1Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18181ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/9ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐ)1Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18180ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐ)1Նախաաճուրդային2022-05-23 15:00:00
18178ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/22''Փական փակիչ, սողնակ''3Նախաաճուրդային2022-05-23 12:30:00
18177ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն5Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18176ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/21ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ3Չեղարկված2022-05-30 12:15:00
18175ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/20Մասիս համայնքի կարիքների համար գրասենյակային գույքի ձեռքբերում7Նախաաճուրդային2022-05-23 12:00:00
18174ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/35-Քտպագրական աշխատանքների9Հրապարակված2022-05-24 11:00:00
18172ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ծածկագրով նյութերի ձեռքբերում7Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18171ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28նստարանների2Նախաաճուրդային2022-05-23 10:00:00
18170ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-ՀԱՄԱՐԱՆԻՇ/2022/Հ-49ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-ՀԱՄԱՐԱՆԻՇ/2022/Հ-49 ծածկագրով «Հաշվառման համարանիշների պատրաստում» գնման առարկայի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-01 10:00:00
18169ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով կենդանիների դաբաղ հիվանդության նկատմամբ բազմավալենտ, սորբինացված, կուլտուրալ, ակտիվազրկված պատվաստանյութի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-05-30 10:00:00
18168ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/06աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների1Նախաաճուրդային2022-05-20 16:00:00
18167ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար մարտկոցների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Նախաաճուրդային2022-05-20 15:30:00
18166ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ՏԻ-2ԱՍՀՆ ենթակայության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի «անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» միջոցառման 2022 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռք բերում 22Նախաաճուրդային2022-05-20 15:30:00
18165ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/34ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/34 ծածկագրով գնման հրավեր1Նախաաճուրդային2022-05-20 15:30:00
18164ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն19Նախաաճուրդային2022-05-20 15:30:00
18163ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/13Գավառի պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար ավտոմոբիլային վառելիքի ձեռքբերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-05-20 14:30:00
18161ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6/Բ//ԱԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ6Հրապարակված2022-05-23 15:55:00
18160ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎԿԱՅԱԿԱՆ-2022ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վարորդական վկայականի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-30 14:00:00
18159ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13ՀՀ դատախազության կարիքների համար` դատախազների համազգեստի ձեռքբերում29Նախաաճուրդային2022-05-23 10:00:00
18158ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար վկայականների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2022-05-20 12:30:00
18157ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29տպիչ սարք1Նախաաճուրդային2022-05-23 10:00:00
18156ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար արխիվի դարակաշարերի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2022-05-20 12:15:00
18155ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72Մշակութային միջոցառում9Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-05-20 14:00:00
18154ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար պլաստիկ քարտերի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2022-05-20 12:00:00
Ընդհանուր 4327 տվյալ Չափաբաժիններ 38190
1 2 3 4 5 6 ... 144 145