Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
26324ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար թուղթ A4 ֆորմատի մատակարարման պայմանագիր1Չեղարկված2023-12-19 14:30:00
26323ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13ըմպելու ջրի1Հրապարակված2023-12-19 11:30:00
26322ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12դռան փականի միջուկ3Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26320ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50սեդան թափքով մեքենաների2Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26319ՀՀ ՆԳՆ ՈԶ ԷԱՃԾՁԲ-24/7/Բ/1/ԿՇԾՀՀ ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՌԱՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ1Հրապարակված2023-12-15 15:45:00
26316ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-211/23ՀԱԷԿ կարիքների համար գազի բալոնների և պահեստամասերի ձեռքբերում9Հրապարակված2023-12-15 15:00:00
26315ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/19ապրանքների3Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26314ՀՀՌ-ԷԱՃԾՁԲ-24/06ՀՀՌ կարիքների համար ռադիոհաղորդումների հեռարձակման ծառայությունների ձեռք բերում1Հրապարակված2023-12-15 14:00:00
26313ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-24/6ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ24Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26312ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2024թ կարիքների համար բենզինի և սեղմված բնական գազի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-12-15 12:00:00
26311ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի 2024 թվականի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-15 12:00:00
26310ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06ավտոմեքենաների մարտկոցներ3Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26309ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-15 11:00:00
26308ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-214/23խողովակների և ձևավորվածքների6Հրապարակված2023-12-15 12:00:00
26307ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-215/23Մետաղներ, գունավոր մետաղներ5Հրապարակված2023-12-15 15:00:00
26306ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Վառելիքի2Հրապարակված2023-12-18 09:30:00
26305ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05վառելիք1Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26304ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-213/23«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրապոմպային ագրեգատի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-12-15 14:00:00
26302ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/32Սպիտակ համայնքի կարիքների համար աթոռների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2023-12-15 11:00:00
26301ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/180«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար խողովակների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/180 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2023-12-15 12:00:00
26300ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/179«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար պլաստմասե արկղների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/179 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-12-22 10:00:00
26299ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/18ներքին աուդիտի ծառայությունների1Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26297ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11օդորակիչների1Հրապարակված2023-12-15 10:00:00
26296ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-24/4տնտեսական ապրանքներ12Հրապարակված2023-12-15 10:00:00
26295ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11սանիտարահիգենիկ միջոցների7Հրապարակված2023-12-18 09:30:00
26294ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-7-ԵՊԲՀԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի համար անհրաժեշտ բժշկական նշանակության ապրանքների ստոմատոլոգիական նյութերի պարագաների և գործիքների ձեռքբերում71Հրապարակված2023-12-18 10:30:00
26293ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10մետաղյա աստիճանների1Հրապարակված2023-12-15 11:30:00
26292ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01«ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ» ՊՄ-ի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-15 12:00:00
26291ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/3ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի8Հրապարակված2023-12-14 12:30:00
26288ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8գրասենյակային աթոռների և բազկաթոռների3Հրապարակված2023-12-15 10:00:00
Ընդհանուր 11504 տվյալ Չափաբաժիններ 99047
1 2 3 4 5 6 ... 383 384