Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
29074ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/147սպորտային կոշիկների1Հրապարակված2024-05-24 09:30:00
29073ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/73ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ25Հրապարակված2024-05-23 14:00:00
29072ՎՁՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար բենզինի/ռեգուլյար/ձեռք բերում1Հրապարակված2024-05-23 15:00:00
29069ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12ՀՀ ԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ19Հրապարակված2024-05-27 11:00:00
29068ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/153գրքերի35Հրապարակված2024-05-24 10:00:00
29067ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Մ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Մ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով Մելիորացիա ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով համակարգիչ ամբողջը մեկում ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-23 09:30:00
29066ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և այլ պարագաների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2024-05-23 09:30:00
29065ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/27Սպիտակ համայքնի կարիքների համար հեղուկ գազի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2024-05-21 15:00:00
29064ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12Հանրային իշխանության մարմիններին տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավման նպատակով մարդատար մեքենաների ձեռքբերում2Հրապարակված2024-05-21 12:00:00
29063ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/11Հանրային իշխանության մարմիններին տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավման նպատակով մարդատար մեքենաների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-21 12:00:00
29062ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10Հանրային իշխանության մարմիններին տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավման նպատակով մարդատար մեքենաների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-21 12:00:00
29061ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/9Հանրային իշխանության մարմիններին տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավման նպատակով մարդատար մեքենաների ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-27 12:00:00
29060ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/008Ցուցանակներ և հարակից առարկաներ2Հրապարակված2024-05-21 11:00:00
29059ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 24/6տեսախցիկների և համակարգչային տեխնիկայի3Հրապարակված2024-05-21 10:00:00
29058ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր18Հրապարակված2024-05-20 15:45:00
29057ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60Շինանյութեր4Հրապարակված2024-05-21 09:00:00
29056ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար համակարգիչների (ERASMUS+ T-GREEN) ձեռքբերում1Հրապարակված2024-05-23 16:00:00
29055ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2024/362024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԱՐՇԱՎՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՒՈՒՆՆԵՐ1Հրապարակված2024-05-20 16:00:00
29054ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2024/352024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽԹԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՒՈՒՆՆԵՐ1Հրապարակված2024-05-20 15:20:00
29053ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/145կենցաղային տեխնիկայի2Հրապարակված2024-05-21 09:00:00
29051ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2024/Լ-49ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կարիքների համար ջերմային տպիչներ1Հրապարակված2024-05-21 12:00:00
29050ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/108Կենցաղային ապրանքների7Հրապարակված2024-05-20 14:00:00
29049ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/88տրանսպորտային ծառայությունների1Հրապարակված2024-05-23 10:00:00
29048ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/7ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման հրավեր2Հրապարակված2024-05-20 10:30:00
29047ԿԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01Պոլիէթիլենային խողովակի1Հրապարակված2024-05-21 11:00:00
29046ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԾՁԲ-ՆԱ-24/1ներքին աուդիտի ծառայությունների1Հրապարակված2024-05-21 11:00:00
29045ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12-Աչհրկիզվող պահարանների1Հրապարակված2024-05-22 10:00:00
29044ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/100ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերում93Հրապարակված2024-05-21 15:00:00
29043ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10-1ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՆՈՒՆ ԿԱՆԱՉ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ6Հրապարակված2024-05-20 12:00:00
29042ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՆՈՒՆ ԿԱՆԱՉ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ4Հրապարակված2024-05-20 11:00:00
Ընդհանուր 13758 տվյալ Չափաբաժիններ 120476
1 2 3 4 5 6 ... 458 459