Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19978ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով գրենական պարագաների և սարքերի ձեռքբերման հրավեր19Հրապարակված2022-09-26 09:00:00
19977ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՊ-22/1առանցքային պոմպերի /առանցքային օդամղիչ/1Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19976ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-22/09ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման հայտարարություն5Հրապարակված2022-09-26 12:35:00
19975ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/69ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ1Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19974ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար ծաղիկների և ծաղկային կոմպոզիցիաների ձեռքբերում4Հրապարակված2022-09-28 11:00:00
19973ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԱԶԴ/ՀՄԿԳձայնաազդանշանային համակարգ1Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19972ՀՊ-ԷԱՃԾՁԲ-02/22հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Հրապարակված2022-09-26 14:30:00
19971ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/28ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿ» ՍՆՆԴԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/28 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ84Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19970ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի և սարքերի ձեռքբերում15Հրապարակված2022-09-30 10:00:00
19969ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՏՄ/Վ/ՀՄԿԳտեսաձայնագրիչ սարք1Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19968ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՕՓՎ/ՀԱՄ/Ա-120ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար անձնական համակարգիչների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՕՓՎ/ՀԱՄ/Ա-1201Հրապարակված2022-09-29 10:00:00
19967ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՔՈԳՎ/GPS/Ա-119ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար նավիգացիայի ― տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգեր սարքերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՔՈԳՎ/GPS/Ա-1191Հրապարակված2022-09-28 10:00:00
19965ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19964ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/10կնիքի ռեզինի1Հրապարակված2022-09-28 10:00:00
19963ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-151/22Մետաղներ և հեղուկ քլորի բալոններ21Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19962ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-153/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար "լվացքի մեքենա,դոզաչափական սարք" ապրանքների ձեռքբերում2Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19961ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/347սննդամթերքի3Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19960ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5Վարչապետի աշխատակազմի Կրթության տեսչական մարմնի 2023 թվականի կարիքների համար ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում8Հրապարակված2022-09-29 10:00:00
19958ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19957ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԱՆԻՎ/Ա-114ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԱՆԻՎ/Ա-11434Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19956ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում7Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
19954ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/140հատուկ նպատակային այլ նյութերի7Հրապարակված2022-09-26 14:00:00
19953ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-23/11Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների1Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19952ՀՀ ԱՄՎՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19Լեդ լուսատու և լամպ3Հրապարակված2022-09-26 15:00:00
19950ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ1Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19949ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19948ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03տնտեսական և սանհիգիենիկ ապրանքների62Հրապարակված2022-09-27 11:00:00
19947ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ/2022/ՏԵՔՍՏԻԼծառայություններ1Հրապարակված2022-09-26 15:00:00
19946ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-148/22''Կոմպրեսորներ''2Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19945ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/59Գորգերի1Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
Ընդհանուր 5847 տվյալ Չափաբաժիններ 49259
1 2 3 4 5 6 ... 194 195