Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23703ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/48աթոռների (ապահով դպրոց)1Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23702ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29 Տնտեսական ապրանքներ6Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23701ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում7Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23700ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/88ավտոբուսի վարձակալության2Հրապարակված2023-06-05 09:15:00
23699ԿՄՀՔ-էԱճԾՁԲ-23/27Հրազդանի համայնքապետարանի կարիքների Ներքին աուդիտի ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր։1Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23698ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/85Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/85 ծածկագրով հերթագրման համակարգի սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23697ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-06 12:00:00
23696ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/54Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կարիքների համար ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/54 ծածկագրով հատուկ նշանակության մեքենաների ձեռք բերման էլեկտրոնային աճուրդ1Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23695ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար յուղի ձեռքբերման համար ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23694ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/29Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգ1Հրապարակված2023-06-05 15:15:00
23693ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/175շինարարական ապրանքների3Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23690ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/165կահույքի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23689ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21սեդան թափքով մեքենաների1Հրապարակված2023-06-08 15:00:00
23688ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/48աթոռների1Չեղարկված2023-06-05 14:00:00
23687ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/10Չարենցավանի համայնքապետարանի կարիքների համար հակահրդեհային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2023-06-05 12:00:00
23686ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/28ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար դյուրակիր համակարգիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23685ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/7-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր70Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23684ԶԱՕԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/19Սարքերի4Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23683ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20տաբատների1Հրապարակված2023-06-06 11:00:00
23682ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/19Ուղեգորգի1Հրապարակված2023-06-07 10:00:00
23680ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/59Փրկարար ծառայության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/59 ծածկագրով ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում93Հրապարակված2023-06-02 16:00:00
23679ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/63սարքերի և սարքավորումների45Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23677ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19համազգեստի15Հրապարակված2023-06-05 11:00:00
23676ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-17-ԵՊԲՀԵՊԲՀ գիտական գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում53Հրապարակված2023-06-05 10:00:00
23675ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-23/62Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի կարիքների համար պատվերով տպագրվող նյութերի ձեռքբերում10Հրապարակված2023-06-02 15:00:00
23674ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/58Թալին համայնքի կարիքների համար գեներատորների և օդորակիչների ձեռքբերում3Հրապարակված2023-06-02 11:00:00
23673ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/34ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար կառավարման - հսկման համակարգի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-02 10:30:00
23672ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲԿՐԱԿՄԱՐԻՉ և ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐ4Հրապարակված2023-06-02 15:00:00
23670ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/58Փրկարար ծառայության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/58 ծածկագրով ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում80Հրապարակված2023-06-02 09:30:00
23668ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 շինարարական նյութերի ձեռքբերում2Նախաաճուրդային2023-06-01 15:00:00
Ընդհանուր 9173 տվյալ Չափաբաժիններ 80529
1 2 3 4 5 6 ... 305 306