Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
26355ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր32Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26354ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար թուղթ A4 ֆորմատի մատակարարման պայմանագիր1Հրապարակված2023-12-18 14:30:00
26353ՀԾԿՀ-24/5-ԷԱՃԱՊՁԲբենզինի1Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26352ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և խելացի գրատախտակի ձեռքբերում11Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26351ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-217/23ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար ПТ 6/160-С տեսակի պոմպի պահեստամասեր1Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26349ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-212/23Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ17Հրապարակված2023-12-19 15:00:00
26348ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/66«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար արգելակման հեղուկի ձեռքբերման նպատակով ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/66 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:1Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26347ՄՍԾ ԷԱՃԱՇՁԲ-24/2տպագրության և առաքման ծառայություններ5Հրապարակված2023-12-19 09:30:00
26346ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/41Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռք բերում3Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26345ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/28Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար համակարգիչների և համակարգչային տեխնիկայի (ERASMUS+ T-GREEN) ձեռքբերում7Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26344ԵՊՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-24/02Տպագրական աշխատանքներ4Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26343ԵՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-24/06ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ /ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ/ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2023-12-21 14:00:00
26342ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/15ֆիքսված հեռախոսակապի13Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26341ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր22Հրապարակված2023-12-19 14:00:00
26340ԷԿԵՆԳ-ԳՀԱՊՁԲ-23/5Էկենգ ՓԲԸ կարիքների համար ցանցային բաղադրիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26339ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4համակարգչի կոշտ սկավառակների2Հրապարակված2023-12-19 10:30:00
26338ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար Տնտեսող լուսատուների և էլեկտրական լամպերի ձեռքբերում՝ ծածկագիր ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/012Հրապարակված2023-12-18 10:00:00
26337ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար բենզին, ռեգուլյարի մատակարարում1Հրապարակված2023-12-20 14:30:00
26336ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1Բենզին և դիզելային վառելիք2Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26335ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-24/14ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԴԱԲԱՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ1Հրապարակված2023-12-22 11:00:00
26334ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-219/23Հիդրազին-հիդրատ1Հրապարակված2023-12-18 15:00:00
26333ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26331ՊԳԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/4ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կարիքների համար օդորակիչների3Հրապարակված2023-12-18 11:45:00
26330ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5Լարային հեռահաղոդակցական ցանցով տվյալների փոխանցման ծառայությունների1Հրապարակված2023-12-22 09:30:00
26329ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09ՀՀ արդարադատության նախարարության 2024 թվականի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում7Հրապարակված2023-12-18 10:30:00
26328ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/3Չարենցավանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26327ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Վ/1Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար 2024 թվականի սննդամթերքի21Հրապարակված2023-12-18 14:00:00
26326ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԳՇ-1Գյումրու երեխաների տուն և Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիքների համար 2024 թվականի սննդամթերքի6Հրապարակված2023-12-18 11:00:00
26325ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/181«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/181 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2023-12-18 12:00:00
26324ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար թուղթ A4 ֆորմատի մատակարարման պայմանագիր1Չեղարկված2023-12-19 14:30:00
Ընդհանուր 11503 տվյալ Չափաբաժիններ 99045
1 2 3 4 5 ... 383 384