Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
23734ԷԿԵՆԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ կարիքների համար տեղեկեությունների պահպանման կրիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2023-06-06 16:00:00
23733ԷԿԵՆԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ կարիքների համար տեղեկեությունների պահպանման կրիչների ձեռքբերում1Չեղարկված2023-06-06 15:00:00
23732ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/86«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/86 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր8Հրապարակված2023-06-05 15:30:00
23731ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/85ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Հրապարակված2023-06-05 16:00:00
23730ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԱ-23/20ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում3Հրապարակված2023-06-06 10:00:00
23729ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով Պրոյեկտորի (լրակազմ) ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-06-06 14:30:00
23728ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2023-06-06 10:00:00
23727ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/27«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/27 ծածկագրով ֆոտոդիոդների ձեռքբերման հրավեր3Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23725ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-85/23բետոնի1Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23724ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար մաքսային հսկողության սարքավորումների գնման հայտարարություն և հրավեր7Հրապարակված2023-06-12 10:00:00
23723ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-23/63ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ1Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23722ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-Քգրենական պիտույքների3Հրապարակված2023-06-06 10:30:00
23721ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-06-05 11:00:00
23720ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08դյուրակիր համակարգիչների1Հրապարակված2023-06-05 11:30:00
23719ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/23Ապարան համայնքի կարիքների համար դրոշների ձեռքբերում4Հրապարակված2023-06-05 12:00:00
23717ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12-1ՀՀ աշխատանքի և սոցիլական հարցերի նախարարության 2023 թվականի կարիքների համար գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր 2 փուլ1Հրապարակված2023-06-05 15:50:00
23716ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏՊբազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ1Հրապարակված2023-06-13 11:00:00
23715ԼՄՍՀ-ԿՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկի պատվերով Ստեփանավանի մանկապարտեզների կարիքների համար ամառային բանջարեղենի ձեռքբերում8Հրապարակված2023-06-08 14:00:00
23714ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61ԵՊՀ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ67Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23713ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում7Հրապարակված2023-06-05 11:30:00
23712ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-11/23Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար սպորտային համազգեստի ձեռքբերում6Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23711ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով բեռնատար մեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր46Հրապարակված2023-06-05 11:00:00
23710ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊՍ-23/1բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքերի1Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23709ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22բազկաթոռների1Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
23708ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/49աթոռների (հանրակրթություն)1Հրապարակված2023-06-05 14:30:00
23705ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13ՀՀ ԲՏԱՆ կարիքների համար «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման ծրագրով նախատեսված օժանդակ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր3Հրապարակված2023-06-05 11:00:00
23704ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/87արխիվացման1Հրապարակված2023-06-06 09:15:00
23703ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/48աթոռների (ապահով դպրոց)1Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23702ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29 Տնտեսական ապրանքներ6Հրապարակված2023-06-05 14:00:00
23701ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում7Հրապարակված2023-06-05 15:00:00
Ընդհանուր 9170 տվյալ Չափաբաժիններ 80519
1 2 3 4 5 ... 305 306