Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13952ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար քրեակատարողական ծառայողի շապիկ դատապարտյալների հանդերձանք և անկողնային պարագաներ65Մինչև Դիմում-Հայտարարության շտկման գնահատում2021-08-03 11:00:00
13951ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր32Շնորհում2021-08-03 10:00:00
13950ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-21/16Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում7Չկայացած2021-08-02 11:30:00
13949ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/18ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ1Շնորհում2021-08-02 10:00:00
13948ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/52ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/52 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Գրենական պիտույքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ28Շնորհում2021-08-02 14:00:00
13946ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/045Խոսափողով ականջակալների1Չկայացած2021-08-02 10:00:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Շնորհում2021-08-02 16:00:00
13944ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-9ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-9 ծածկագրով կենցաղային նյութերի ձեռքբերում42Շնորհում2021-08-03 10:00:00
13943ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1Վառելիքի ձեռքբերում2Շնորհում2021-08-02 11:00:00
13942ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ/Ա-8ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով վարչական սարքավորումների ձեռքբերում21Շնորհում2021-08-02 10:00:00
13941ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2 Բենզին, ռեգուլյարի ձեռքբերում1Շնորհում2021-07-30 14:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ36Շնորհում2021-07-30 16:00:00
13939ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-ՄՀ-21/2ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ4Շնորհում2021-08-02 10:00:00
13938ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-21/01Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար ծառայողական մեքենայի ձեռքբերում1Շնորհում2021-07-30 10:00:00
13937ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29-Քփաստաթղթերի ոչնչացման սարքերի1Չկայացած2021-07-30 10:00:00
13935ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով անձնագրերի ձեռքբերմում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎ1Շնորհում2021-07-29 10:00:00
13934ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/79Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում2Շնորհում2021-07-29 10:00:00
13933ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/332021թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար թատրոնի նստատեղերի ձեռքբերում2Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13932ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/322021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար գործիքների ձեռքբերում /հիմքի սալիկներ, կշեռքներ, ձեռքի և ոտնակի միջոցով աշխատող գործիքներ/7Չկայացած2021-07-29 12:00:00
13931ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/2Բժշկական նշանակության ապրանքներ111Շնորհում2021-07-28 16:00:00
13930ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/23համազգեստի4Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13929ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-Քխոնավաչափերի1Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13927ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/043նախագծերի կառավարման համակարգի սպասարկման2Շնորհում2021-07-28 10:00:00
13926ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81/16Շնորհում2021-07-28 11:00:00
13924ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով հատուկ պարագաների ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6 ծածկագրով գնման ըաթացակարգ11Շնորհում2021-07-28 10:00:00
13923ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/312021 թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերում (Աջակցություն Արցախի Հանրապետության երիտասարդության ոլորտին)1Ավարտված2021-07-27 10:00:00
13922ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/17ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ1Ավարտված2021-07-27 10:00:00
13921ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/82Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի` յուղերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/82/6Չկայացած2021-07-27 11:20:00
13920ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/302021թՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերում /Հայ-վրացական համաժողով/3Շնորհում2021-07-27 12:00:00
13919ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27-Քդարակներով պահարանների1Չեղարկված2021-07-27 11:00:00
Ընդհանուր 436 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 14 15