Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3424ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի 2019թ-ի կարիքների համար դեղորայք և վիրակապային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր60Հրապարակված2019-02-26 15:00:00
3423ՀՀ ԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10պատվաստանյութերի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-25 15:00:00
3422ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 19/4«Գյումրու Ն.Ա.Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա»ՓԲԸ-ան 2019 թվականի ԷԱՃ-ով դեղորայքի և վիրակապական նյութերի ձեռքբերում42Հրապարակված2019-02-26 12:00:00
3421ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/5ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական ապրանքների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/510Հրապարակված2019-02-26 10:00:00
3420ՀՀ ՇՄ ԷԱԱՊՁԲ 19/01Ռեգուլյար բենզինի մատակարարում1Հրապարակված2019-02-25 10:00:00
3419ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/6Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում29Աճուրդ2019-02-25 10:00:00
3416ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի4Հրապարակված2019-02-25 15:00:00
3415ՍՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ51Հրապարակված2019-02-25 09:30:00
3414ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար համարակալված, նիշավորված կնիքների և չափիչ միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1:8Հրապարակված2019-02-25 10:00:00
3413ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03Տավարի մսի ձեռքբերում:1Աճուրդ2019-02-25 09:00:00
3412ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4-6-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում53Հրապարակված2019-02-26 10:00:00
3411ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի նյութերի ձեռքբերում27Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3410ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/46Աճուրդ2019-02-25 10:00:00
3409ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Ջրառ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1 էլեկտրոնային աճուրդի ձևով ավտոյուղերի ձեռքբերում4Աճուրդ2019-02-25 11:00:00
3407ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Հայտարարություն էլեկտրոնային աճուրդի մասին-օդորակիչների ձեռքբերում2Հրապարակված2019-02-25 10:00:00
3406ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կուտակիչ մարտկոցների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3405ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/43Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/432Աճուրդ2019-02-22 16:15:00
3404ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/77Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/773Աճուրդ2019-02-25 10:00:00
3403ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/12Պետական պահպանության ծառայության կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում33Աճուրդ2019-02-22 16:00:00
3402ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8 ծածկագրով հրավեր19Հրապարակված2019-02-22 15:30:00
3400ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բալոնների զննման և փորձարկման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/11Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3399ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի հղիների համար լրացուցիչ սննդամթերքի ձեռքբերում4Հրապարակված2019-02-22 15:30:00
3398ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/91մանկապարտեզի կահույքի8Աճուրդ2019-02-25 11:00:00
3397ՀՀՄՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով համակարգչային և պաճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր6Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3396ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7 ծածկագրով հրավեր8Աճուրդ2019-02-22 14:30:00
3395ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար մարտկոցների և մարտկոցների լիցքավորիչների ձեռքբերման հարավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/44Աճուրդ2019-02-25 11:30:00
3394ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/2ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հաղորդակցման մալուխների, մարտկոցների, ձեռքի սխոցների և բահերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24Աճուրդ2019-02-26 11:00:00
3393ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների գնման հրավեր1Հրապարակված2019-02-22 14:30:00
3392ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/3ՀՀ ՊՆ կաչիքների համար մարտկոցների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/32Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3391ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11ՀՀ Սահմանադրական դատարանի համար գրապահարանի ձեռքբերում1Աճուրդ2019-02-25 14:30:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 33 34