Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13591ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/11Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Դիզելային վառելիքի» ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ծածկագիր՝ ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/111Ավարտված2021-04-29 14:15:00
13590ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/4ծառայողական շների համար անհրաժեշտ դեղամիջոցների և լաբորատոր նյութերի13Շնորհում2021-04-28 14:00:00
13589ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/015անվտանգության ապահովման սարքերի2Շնորհում2021-04-29 10:00:00
13587ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/3ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/3 ծածկագրով սառցարանների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն2Ավարտված2021-04-28 11:30:00
13586ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/18ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/18 ծածկագրով տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր5Ավարտված2021-04-28 11:00:00
13585ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/02Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2021-04-28 11:30:00
13584ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/12021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում /Լավագույն մարզական ընտանիք/1Չկայացած2021-04-27 11:00:00
13583ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/3համազգեստի4Չկայացած2021-04-26 10:00:00
13582ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր8Ավարտված2021-04-22 15:00:00
13581ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ29Շնորհում2021-04-22 12:00:00
13580ՄՍԾ ԷԱՃԾՁԲ-21/1կարճ հաղորդագրությունների (SMS) ուղարկման ծառայություններ1Շնորհում2021-04-22 11:00:00
13579ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-21 14:00:00
13578ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/21ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար` պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/21 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի ձևով կազմակերպման հայտարարություն և հրավեր12Շնորհում2021-04-21 14:00:00
13577ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/3ծանրոցների փոխադրման ծառայությունների1Չեղարկված2021-04-21 14:00:00
13576ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր20Ավարտված2021-04-21 11:00:00
13575ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար գրքերի կազմման ծառայությունների գնման հրավեր1Չեղարկված2021-04-22 09:00:00
13574ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01ԿԿ կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերում2Շնորհում2021-04-21 14:30:00
13573ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/01Կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի (ARPIS) քարտեզագրական բաղադրիչում կատարվող փոփոխությունների իրականացման ծառայություններ1Ավարտված2021-04-20 11:30:00
13572ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6-Քհեռուստացույցների2Չկայացած2021-04-21 10:00:00
13571ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/4ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/4Ծ ծածկագրով տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-04-19 12:30:00
13570ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5-ՔՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5-Ք ծածկագրով դրոշների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Չեղարկված2021-04-19 10:00:00
13569ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/3ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/3Ծ ծածկագրով պետհամարանիշների պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-19 12:00:00
13568ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր58Ավարտված2021-04-14 16:00:00
13567ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2 ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և վարչական սարքավորումների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չեղարկված2021-04-13 15:00:00
13566ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1.ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1. ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և վարչական սարքավորումների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն2Ավարտված2021-04-12 15:30:00
13565ՀԾԿՀ-21/2-ԷԱՃԱՊՁԲՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար ՀԾԿՀ-21/2-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում1Ավարտված2021-04-13 10:30:00
13563ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-08 12:00:00
13562ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/014դիմակների և ախտահանիչ միջոցների3Ավարտված2021-04-09 10:00:00
13561ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար պլաստիկ քարտերի գնման հրավեր1Չեղարկված2021-04-08 09:00:00
13560ՍԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2ախտահանիչ և պաշտպանիչ միջոցների4Ավարտված2021-04-08 11:00:00
Ընդհանուր 128 տվյալ
1 2 3 4 5