Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18219ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/152Բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում4Հրապարակված2022-05-27 12:00:00
18218ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲՎ/ԿՈՄՊսեղանի համակարգիչներ1Հրապարակված2022-05-25 15:00:00
18217ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ՏՊԻՉ/Ա-78ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ջերմային տպիչների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ՏՊԻՉ/Ա-781Հրապարակված2022-05-25 15:00:00
18216ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42գրենական ապրանքներ32Հրապարակված2022-05-25 12:00:00
18215ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Տարածքային զարգացման հիմնադրամով ձեռք բերված տեխնիկայի շահագործման համար դիզելային վառելիքի ձեռք բերում1Հրապարակված2022-06-01 15:00:00
18214ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2022-IP/ՀԵՌԱԽՈՍIP հեռախոսներ1Հրապարակված2022-05-25 12:45:00
18213ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/120ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ7Հրապարակված2022-05-25 15:00:00
18212ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-22/2գրասենյակային կահույքի1Հրապարակված2022-05-26 12:00:00
18211ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՄ-ԿՏՏՎ/2022-38ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սեղանի համակարգիչների ձեռքբերում սեղանի համակարգիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-02 12:00:00
18210ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/14Գավառի պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի գնում4Հրապարակված2022-05-25 11:30:00
18208ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/56Լուսատուներ6Հրապարակված2022-05-25 09:30:00
18207ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21Մասիս համայնքի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-05-25 10:00:00
18206ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-25 11:00:00
18205ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/07ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂի 2022թվականի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում20Հրապարակված2022-05-26 10:00:00
18204ԵՔ-էԱՃԱՊՁԲ-22/174էլեկտրոնային վահանակ1Հրապարակված2022-05-26 09:30:00
18203ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-24 15:40:00
18202ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-99/22Ա4 ֆորմատի թղթի, թաղանթների, գործիքի, մարտկոցի6Հրապարակված2022-05-24 15:30:00
18201ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/31կահույքի լրակազմ1Հրապարակված2022-05-25 11:00:00
18199ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների ծառայությունների ձեռքբերում10Հրապարակված2022-05-25 09:00:00
18198ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30կահույք2Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18196ՀՆԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/70Աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծառայություններ4Հրապարակված2022-05-26 10:00:00
18195ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Պ-22/35ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում15Հրապարակված2022-05-24 12:30:00
18194ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06/1ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06/1 Արբանյակային ընդունիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-25 12:00:00
18193ՇՄՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ Վառելանյութի ձեռքբերում հրավեր1Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18192ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքապետարանի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր7Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18191ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6Գրքեր14Հրապարակված2022-05-26 16:00:00
18190ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Սպորտային պարագաներ11Հրապարակված2022-05-26 14:00:00
18189ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Համակարգչային տեխնիկա14Հրապարակված2022-05-26 11:00:00
18188ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/17ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-01 10:00:00
18187ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/18ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար պրեմիում բենզինի և ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
Ընդհանուր 4325 տվյալ Չափաբաժիններ 38124
1 2 3 4 5 ... 144 145