Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
15585ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15Գրասենյակային կահույք5Չեղարկված2021-12-09 10:00:00
15584ՀԿԱԾ-ԷԱՃԾՁԲ-22/14ՀԿԱԾ-ԷԱՃԾՁԲ-22/14 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար հանրային հեռախոսային ծառայությունների ձեռքբերման գնանշման հարցում1Հրապարակված2021-12-06 12:30:00
15583ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՈՆԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Հրապարակված2021-12-06 11:30:00
15582ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/197Լաբորատոր սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում13Հրապարակված2021-12-08 14:00:00
15581ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-18-ՉՈՐԿԵՐ/2022/ՊՊԳՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար չոր կերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-18-ՉՈՐԿԵՐ/2022/ՊՊԳՎ1Հրապարակված2021-12-07 10:00:00
15580ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/8-1Տեղեկատվական ծառայություններ1Հրապարակված2021-12-06 15:00:00
15579ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/82022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ37Հրապարակված2021-12-15 10:00:00
15578ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2021-12-08 12:00:00
15577ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4-1Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում10Հրապարակված2021-12-06 12:00:00
15576ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Ըմպելու ջուր2Հրապարակված2021-12-06 11:00:00
15575ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/15գրավոր և բանավոր թարգմանչական ծառայությունների3Հրապարակված2021-12-06 10:00:00
15574ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/15Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/2 ծածկագրով ընտանի կենդանիների կերի ձեռքբերում1Հրապարակված2021-12-06 10:30:00
15573ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/143Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/143 ծածկագրով էլեկտրական լամպերի և մալուխների ձեռքբերում2Հրապարակված2021-12-06 10:00:00
15572ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Համակարգչային սարքեր9Հրապարակված2021-12-06 11:00:00
15571ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/91-Քտպագրական աշխատանքների2Հրապարակված2021-12-10 12:00:00
15569ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/35ԴԱՐԱԿԱՇԱՐԵՐ3Հրապարակված2021-12-03 16:00:00
15568ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2022/ԿՏՏՎ/ԹՎ/ՀԵՌՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ծառայությունների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2022/ԿՏՏՎ/ԹՎ/ՀԵՌ1Հրապարակված2021-12-06 10:00:00
15567ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/90-Քներքին շերտավարագույրների1Հրապարակված2021-12-10 11:00:00
15564ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-16-TV-2022/ԿՏՏՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-16-TV-2022/ԿՏՏՎ1Հրապարակված2021-12-09 10:00:00
15563ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-15-ISP-2022/ԿՏՏՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համացանցային ծառայություններ մատուցողների (isp) ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-15-ISP-2022/ԿՏՏՎ1Հրապարակված2021-12-07 10:00:00
15560ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8Անվադողեր2Հրապարակված2021-12-06 10:00:00
15559ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-14-ՀԱՄԱՑԱՆՑ-2022/ՊՊԳՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համացանցային ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-14-ՀԱՄԱՑԱՆՑ-2022/ՊՊԳՎ2Հրապարակված2021-12-08 10:00:00
15558ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11մատնահետք կարդացող սարքի1Հրապարակված2021-12-06 12:00:00
15557ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-2ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիքների համար վառելիքի3Հրապարակված2021-12-03 10:15:00
15556ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/92-Քտնտեսական ապրանքների2Հրապարակված2021-12-09 10:00:00
15555ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78-Քգրենական պիտույքների22Հրապարակված2021-12-07 11:00:00
15554ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար ըմպելու ջրի (աղբյուրի բնական խմելու ջուր, տարայով) ձեռքբերում1Հրապարակված2021-12-03 09:30:00
15553ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/6պատվերով տպագրվող նյութեր2Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15552ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/090Չհրկիզվող պահարանների1Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15551ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/12ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/12 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ1Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
Ընդհանուր 1907 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 63 64