Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
20012ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և հեռախոսային սարքերի ձեռքբերում4Հրապարակված2022-09-29 12:00:00
20011ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/346վարչական գույքի3Հրապարակված2022-09-29 10:30:00
20010ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/41Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար սեդան թափքով մեքենաների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/41 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-09-29 11:15:00
20009ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/342Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/342 ծածկագրով թեք տանիքի նյութերի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-09-30 11:00:00
20008ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների և սանհիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում16Հրապարակված2022-09-29 12:00:00
20007ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-2023-ԱՎՎ/821անձնագրերի տպագրման աշխատանքներ1Հրապարակված2022-10-03 10:00:00
20006ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16Ավտոմեքենաների մաքրող նյութերի3Հրապարակված2022-09-29 10:00:00
20005ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/341նպատակային նյութերի5Հրապարակված2022-09-27 12:00:00
20004ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/345վարչական գույքի1Հրապարակված2022-09-28 12:00:00
20003ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7Վարչապետի աշխատակազմի Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով գրասենյակային նյութերի, գրենական պիտույքների ձեռքբերում9Հրապարակված2022-09-30 12:00:00
20002ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/116սպորտային միջոցառումների2Հրապարակված2022-09-29 09:00:00
20001ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/72Հրապարակված2022-09-26 15:30:00
20000ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/144վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-09-27 16:00:00
19998ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/196«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/196 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր19Հրապարակված2022-09-26 14:30:00
19997ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար մեդալների և մեդալների տուփերի ձեռբերում2Հրապարակված2022-09-29 14:00:00
19996ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Վարչապետի աշխատակազմի՝ Կրթության տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերում5Հրապարակված2022-09-30 16:00:00
19995ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-152/22«Դրոշմոցներ»8Հրապարակված2022-09-26 11:30:00
19993ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով էլեկտրական սարքերի, պոմպերի, նրանց մասերի և այլ նյութերի ձեռքբերման հրավեր20Հրապարակված2022-09-27 09:00:00
19992ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/195ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ16Հրապարակված2022-09-26 11:00:00
19991ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/36Տրանսպորտային նյութեր2Հրապարակված2022-09-26 10:00:00
19990ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2022/4Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հայտարարվելիք ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2022/4 ծածկագրով «Գրենական պիտույքների» ձեռքբերում8Հրապարակված2022-09-26 15:30:00
19989ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում4Հրապարակված2022-09-28 10:00:00
19988ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/47ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/47 ծածկագրով գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման համար (Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում) հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-09-27 10:00:00
19986ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՓՔՎ/2022/Հ-75ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՓՔՎ/2022/Հ-75 ծածկագրով թվային տպագրության ծառայության ձեռքբերում1Հրապարակված2022-09-29 11:00:00
19985ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերում3Հրապարակված2022-09-28 12:00:00
19984ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14Համակարգչային օժանդակ նյութերի21Հրապարակված2022-09-28 10:00:00
19982ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում10Հրապարակված2022-09-30 10:00:00
19981ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/349տնտեսկան և գրասենյակային ապրանքների31Հրապարակված2022-09-29 10:00:00
19980ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/102«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսային, ձայնային համակարգեր2Հրապարակված2022-10-03 12:00:00
19979ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2022-09-26 12:00:00
Ընդհանուր 5847 տվյալ Չափաբաժիններ 49259
1 2 3 4 5 ... 194 195