Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
22069ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023/Հ-30ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023/Հ-30 ծածկագրով սեղանի համակարգիչների և թուղթ կտրող սարքերի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-13 11:00:00
22064ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ/2023/Հ-28ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ/2023/Հ-28 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-09 11:00:00
22063ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-Ատեքստիլի մաքրման ծառայությունների1Հրապարակված2023-02-07 10:00:00
22062ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/8ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
22061ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/30ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/30 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և այլ պարագաների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ4Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22060«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19»ԵՊՀ Ծաղկաձորի ՈւԱԲ-ի համար սնունդի ձեռքբերում11Հրապարակված2023-02-08 16:00:00
22059ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/02Իջևանի համայնքապետարանի 2023 թվականի կարիքների համար գրասենյակային թղթի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 10:30:00
22058ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/32ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/32 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար հեռուստացույցի և էլեկտրաջերմային տեխնիկայի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
22057ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/31ՀԿԱԾ-ԳՀԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22056ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով մետաղաձողերի ձեռքբերում5Հրապարակված2023-02-07 15:30:00
22054ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար էներգամատակարարման ապրանքների ձեռքբերում60Հրապարակված2023-02-06 15:45:00
22053ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2023-02-06 15:00:00
22052ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով տորֆի, հրաբխային խարամի, փտած գոմաղբի ձեռքբերման հրավեր3Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22051ՀԾԿՀ-23/12-ԷԱՃԱՊՁԲՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար ՀԾԿՀ-23/12-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով մարդատար մեքենայի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
22050ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05Գրենական ապրանքներ60Հրապարակված2023-02-06 12:45:00
22049ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/01Իջևանի համայնքապետարանի 2023 թվականի 1-ին կիսամյակի կարիքների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22048ԿՄՀՔ-էԱճԱՊՁԲ-23/09Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակա ՀՈԱԿ-ների կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր։1Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22045ՀՀ ԼՄՎՔ ԷԱՃԱՊՁԲ–23/07Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22044ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/36միջոցառումների1Հրապարակված2023-02-07 09:15:00
22043ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 DSC համակարգի օպերատորային համակարգիչների համար կոշտ սկավառակներ1Հրապարակված2023-02-06 14:00:00
22041ԵՊՀ-ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/4ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար գրենակն պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման հրավեր42Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22040ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15Ցանկապատման ապրանքներ5Հրապարակված2023-02-06 11:30:00
22037ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21նստարանների և աղբամանների2Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22036ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԿՏՏՎ/2023-Լ-27ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կոնֆերանսի աուդիոսարքերի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22035ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-23/1Տպագրական և առաքման ծառայությունների2Հրապարակված2023-02-06 11:00:00
22034ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/33ավտոբուսի վարձակալության2Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22033ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Հրապարակված2023-02-06 12:00:00
22032ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02կենցաղային և տնտեսական ապրանքների24Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22031ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով գործիքների և սարքերի ձեռքբերման հրավեր7Հրապարակված2023-02-06 10:00:00
22030ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով յուղերի ձեռքբերում2Հրապարակված2023-02-06 14:30:00
Ընդհանուր 7702 տվյալ Չափաբաժիններ 65040
1 2 3 4 5 ... 256 257