Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18906ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28Պողպատյա անկյունակներ և այլ անհրաժեշտ նութեր9Հրապարակված2022-07-07 12:00:00
18904ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՌԱԴԻՈՑԱՆՑ/2022/Հ-55ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՌԱԴԻՈՑԱՆՑ/2022/Հ-55 ծածկագրով ռադիոցանցի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18903ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Տեսահսկման համակարգերի ,լուսային ազդանշանների, անվտանգության արգելապատնեշների3Հրապարակված2022-07-06 11:00:00
18902ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11-4-ԵՊԲՀՀակահրդեհային ապրանքներ և պարագաներ7Հրապարակված2022-07-07 11:00:00
18901ՔԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9Ռենտգենյան Ճառագայթահարման կայան (կաբինետ)1Հրապարակված2022-07-11 11:00:00
18900ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/239Օդորակիչների2Հրապարակված2022-07-06 09:15:00
18898ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ավտոաշտարակի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-11 10:00:00
18897ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/70Բենզին ռեգուլյար1Հրապարակված2022-07-04 15:00:00
18896ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91մշակութային միջոցառումների6Հրապարակված2022-07-07 09:15:00
18895ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/87Տրանսպորտային ծառայությունների2Հրապարակված2022-07-07 09:30:00
18894ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների և բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր37Հրապարակված2022-07-04 14:00:00
18892ՀԾԿՀ-22/15-ԷԱՃԱՊՁԲԳրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի6Հրապարակված2022-07-06 11:00:00
18891ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/194Քիմիական նյութերի ձեռքբերում39Հրապարակված2022-07-04 14:00:00
18890ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47-ՔA4 ֆորմատի թղթի1Հրապարակված2022-07-07 10:00:00
18889ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/45-Քօդորակիչների2Հրապարակված2022-07-04 15:30:00
18886ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/107Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ֆիզոթերապիայի սարքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1071Հրապարակված2022-07-04 16:00:00
18883ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր2Հրապարակված2022-07-04 12:00:00
18880ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/77համակարգչային ապրանքներ27Հրապարակված2022-07-04 10:00:00
18879ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով ցախավելների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2022-07-04 11:00:00
18878ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/49Գրենական ապրանքների ձեռքբերման3Հրապարակված2022-07-04 15:30:00
18876ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/15Սպիտակի համայնքապետարանի կարիքների համար տեսահսկման սարքավորումների ձեռքբերում6Հրապարակված2022-07-06 12:00:00
18871ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-07-04 14:30:00
18860ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17Միգրացիոն ծառայության կարիքների համար՝ ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով նույնականացման անվանաքարտերի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-07-04 11:30:00
18820ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39Սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-04 10:00:00
18808ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35գրասենյակային գույքի6Հրապարակված2022-07-04 10:00:00
18807ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/09ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար կենցաղային ապրանքների ձեռքբերման ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/09 ծածկագրով ընթացակարգի հրավեր3Հրապարակված2022-07-04 10:00:00
18806ՀԾԿՀ-22/14-ԷԱՃԱՊՁԲհամակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի3Հրապարակված2022-07-04 12:00:00
18805ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/09Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-04 12:30:00
18804ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2022/2Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «Բենզին»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Հրապարակված2022-07-04 11:00:00
18803ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25Վարչապետի աշխատակազմի՝ Կրթության տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-07-04 10:00:00
Ընդհանուր 4862 տվյալ Չափաբաժիններ 42612
1 2 3 4 5 ... 162 163