Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3358ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում11Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3355ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/18Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում N ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/186Հրապարակված2019-02-25 10:00:00
3354ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/2-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար վառելիքի, հանդերձանքի, գրասենյակային գույքի և կահույքի, գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում32Աճուրդ2019-02-25 09:30:00
3352ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5/1Դեղեր2Աճուրդ2019-02-22 15:30:00
3351ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5Դեղեր4Հրապարակված2019-02-22 15:00:00
3349ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:24Աճուրդ2019-02-22 11:00:00
3348ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/5Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում50Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3343ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2-5ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ-21Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3342ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՔԱՐԹՐԻՋ-ՏՎ-2019/Ա-19ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար քարթրիջների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-ՔԱՐԹՐԻՋ-ՏՎ-2019/Ա-1917Հրապարակված2019-02-26 10:00:00
3341ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-18ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-1833Աճուրդ2019-02-25 09:30:00
3339ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106 ծածկագրով էքսկավատոր-ամբարձիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Հրապարակված2019-02-22 11:00:00
3336ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռք բերում1Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3335ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բահերի, ձեռքի գործիքների, քլունգների և կացինների ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/15Աճուրդ2019-02-25 11:00:00
3334ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2/Բ/4/ՊԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՑԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր1Աճուրդ2019-02-21 14:30:00
3333ՀԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/0102ՀՐԱՎԵՐ «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ99Աճուրդ2019-02-21 15:00:00
3331ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱԱՊՁԲ-05/19Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար տորթերի և շամպայնի ձեռքբերում2Հրապարակված2019-02-21 12:35:00
3330ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-19/6/ԱԲ/2/ՎՔՆՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր4Աճուրդ2019-02-21 12:30:00
3329ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/20ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի համար ամբողջը մեկում համակարգիչների ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-25 11:00:00
3328ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/6Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն՝ վարորդի հետ միասին1Հրապարակված2019-02-21 15:00:00
3327ՆՀԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/6ՀՀ ԱՆ Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար` դեղերի ձեռքբերում15Աճուրդ2019-02-21 14:00:00
3326ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-17-ԵՊԲՀԵՊԲՀ-ի կարիքների համար ուրոլոգիական պարագաների ձեռքբերում32Աճուրդ2019-02-21 12:00:00
3325ՀՀ ՏԶՆՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՏԶՆՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18 ծածկագրով ծրագրային ապահովման ծառայությունների մատուցման հայտարարություն1Աճուրդ2019-02-21 15:00:00
3324ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Հրապարակված2019-02-21 14:00:00
3323ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ3Աճուրդ2019-02-22 11:00:00
3322ԻԱԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/5Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ-19/145Աճուրդ2019-02-21 09:00:00
3321ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրասենյակային, տնտեսական և սանհիգիենիկ ապրանքների ձեռքբերում50Աճուրդ2019-02-22 09:30:00
3320ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում56Հրապարակված2019-02-22 10:00:00
3319ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/14Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 6 ձեռքբերում52Աճուրդ2019-02-22 10:00:00
3311ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/51գրասենյակային նյութերի5Աճուրդ2019-02-22 11:30:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34