Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
15520ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման ընթացակարգ1Հրապարակված2021-12-02 11:00:00
15519ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/9Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների12Հրապարակված2021-12-02 10:00:00
15518ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/088Ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների1Հրապարակված2021-12-02 10:00:00
15517ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/106ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/106 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով համակարգչային մոնիտորի ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Նախաաճուրդային2021-12-01 15:30:00
15516ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար մինչև 3 տարեկան երեխաներին տրվող հանդերձանք, հիգիենիկ և այլ պարագաներ12Հրապարակված2021-12-02 12:00:00
15515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊՍ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2021-12-01 15:30:00
15513ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԾՁԲ-22/3ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար տեքստիլի մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում4Նախաաճուրդային2021-12-01 12:30:00
15512ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/86-Քտնտեսական ապրանքների2Հրապարակված2021-12-02 11:00:00
15511ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Ծաղիկներ և ծաղկային կոմպոզիցիաներ4Հրապարակված2021-12-02 11:00:00
15510ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/9Էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների1Նախաաճուրդային2021-12-01 12:00:00
15509ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/89-Քմարտկոցների1Հրապարակված2021-12-03 10:00:00
15508ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/089Համակարգչային սարքավորումների4Նախաաճուրդային2021-12-01 12:00:00
15507ՉՀ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/1Չարենցավան համայնքի կարիքների համար թափառող կենդանիների վնասազերծման ստերիլիզացման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2021-12-01 12:00:00
15506ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/1Չարենցավանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Նախաաճուրդային2021-12-01 11:00:00
15505ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1ՆՈւՀ ՀՈԱԿ ների և բնակավայրերեում գործող խմբերի կարիքների համար կենտրոնացված կարգով սննդի ձեռքբերում38Նախաաճուրդային2021-12-01 11:00:00
15504ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃ-1/22-ԹՂԹԱՂԱՑՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար թղթաղացների ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2021-12-01 09:00:00
15503ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/02ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի 2022 թվականի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Նախաաճուրդային2021-12-01 14:00:00
15502ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Չկայացած2021-12-01 10:00:00
15501ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/8Արաբկիր վարչական շրջանի մատնահետքով վերահսկման համակարգի սպասարկման ծառայությունների1Նախաաճուրդային2021-12-01 10:00:00
15500ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/192կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի (ԿՄՕ-2022) համար նոթբուքերի ձեռքբերում1Հրապարակված2021-12-09 10:00:00
15498ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/70գույքի և տնտեսական ապրանքների12Նախաաճուրդային2021-12-01 12:00:00
15497ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՄԵԴԱԼ-15ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար մեդալների և կրծքանշանների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՄԵԴԱԼ-153Հրապարակված2021-12-03 10:30:00
15496ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՀՈՒՇԱՆՎԵՐ-16ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հուշանվերների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՀՈՒՇԱՆՎԵՐ-162Հրապարակված2021-12-03 11:00:00
15495ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/150ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Չկայացած2021-11-30 16:00:00
15494ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական ապրանքների ձեռքբերում67Նախաաճուրդային2021-12-01 15:00:00
15493ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՆՑԱԳԻՐ/2022/6-ՃՈՀՀ ոստիկանության կարիքների համար երթևեկության ժամանակավոր թույլտվության անցագրերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՆՑԱԳԻՐ/2022/6-ՃՈ1Նախաաճուրդային2021-12-01 16:00:00
15492ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ2ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ110Հրապարակված2021-12-06 15:15:00
15491ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/28ՀՀ պետական պարտքի կառավարման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունների (հոլովակների), հաղորդումների (հոլովակների) պատրաստման և հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակման, հայտարարությունների պատրաստման և ռադիոյով եթեր հեռարձակման ծառայությունների3Նախաաճուրդային2021-12-01 11:30:00
15490ՀԾԿՀ-22/4-ԷԱՃԱՊՁԲօդորակիչների4Շնորհում2021-11-30 14:00:00
15489ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/176«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրական տաքացուցիչի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/176 ծածկագրով հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2021-11-30 14:30:00
Ընդհանուր 1907 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 63 64