Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18207ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21Մասիս համայնքի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում3Հրապարակված2022-05-25 10:00:00
18206ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28Վարչապետի աշխատակազմի (Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար` գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-25 11:00:00
18203ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-24 15:40:00
18202ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-99/22Ա4 ֆորմատի թղթի, թաղանթների, գործիքի, մարտկոցի6Հրապարակված2022-05-24 15:30:00
18199ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-11/2022 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների ծառայությունների ձեռքբերում10Հրապարակված2022-05-25 09:00:00
18198ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30կահույք2Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18196ՀՆԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/70Աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծառայություններ4Հրապարակված2022-05-26 10:00:00
18195ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Պ-22/35ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում15Հրապարակված2022-05-24 12:30:00
18194ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06/1ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06/1 Արբանյակային ընդունիչի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-05-25 12:00:00
18193ՇՄՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ Վառելանյութի ձեռքբերում հրավեր1Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18192ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքապետարանի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր7Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18188ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/17ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-01 10:00:00
18187ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/18ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար պրեմիում բենզինի և ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերում2Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18184ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/71մշակութային միջոցառումների11Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18183ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4«Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարան» ԲԲԸ-ի կարիքների համար ներկանյութերի ձեռքբերման նպատակով ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր16Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18182ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/68անվտանգության համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայություններ1Հրապարակված2022-05-24 12:00:00
18181ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/9ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐ)1Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18180ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐ)1Հրապարակված2022-05-23 15:00:00
18179ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԴԽԳ-22/36ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում8Հրապարակված2022-05-23 14:00:00
18178ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/22''Փական փակիչ, սողնակ''3Հրապարակված2022-05-23 12:30:00
18177ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն5Հրապարակված2022-05-23 15:30:00
18176ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/21ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ3Չեղարկված2022-05-30 12:15:00
18175ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/20Մասիս համայնքի կարիքների համար գրասենյակային գույքի ձեռքբերում7Հրապարակված2022-05-23 12:00:00
18174ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/35-Քտպագրական աշխատանքների9Հրապարակված2022-05-24 11:00:00
18173ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/06Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում24Հրապարակված2022-05-25 10:00:00
18172ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ծածկագրով նյութերի ձեռքբերում7Հրապարակված2022-05-24 10:00:00
18171ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/28նստարանների2Հրապարակված2022-05-23 10:00:00
18170ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-ՀԱՄԱՐԱՆԻՇ/2022/Հ-49ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՇՁԲ-ՀԱՄԱՐԱՆԻՇ/2022/Հ-49 ծածկագրով «Հաշվառման համարանիշների պատրաստում» գնման առարկայի ձեռքբերում1Հրապարակված2022-06-01 10:00:00
18169ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով կենդանիների դաբաղ հիվանդության նկատմամբ բազմավալենտ, սորբինացված, կուլտուրալ, ակտիվազրկված պատվաստանյութի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Հրապարակված2022-05-30 10:00:00
18168ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/06աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների1Հրապարակված2022-05-20 16:00:00
Ընդհանուր 4249 տվյալ Չափաբաժիններ 37497
1 2 3 4 5 ... 141 142