Загрузка
Код
ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/80
Название
Для нужд министерства по чрезвычайным ситуациям РА - приобретение униформы
Покупатель
Министерство по чрезвычайным ситуациям РА
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով. ՈՒսումնասիրելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի թիվ 1 չափաբաժնով նախատեսված ճտքավոր կոշիկների տեխնիկական բնութագիրը, խնդրում ենք պարզաբանել. ● Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված է «Բնական, սև կաշվից, անջրանցիկ ծածկույթով....» հատկորոշիչները: «Անջրանցիկ» հատկորոշիչը ինչ ժամկետի համար է նախատեսված (մեկ ժամ, չորս ժամ և այլն....): ● Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված է, որ ճտքավոր կոշիկները նախատեսված են +/-50°С պայմաններում կրելու համար: Արդյոք հնարավոր է ջերմաստիճանի տիրույթը սահմանել «....+/-30°С պայմաններում կրելու համար....»՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմաններից: Հարգանքով՝2021-07-16 16:31:48

Հարգելի մասնակիցներ, հայտնում ենք, որ ճտքավոր կոշիկների Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված «Բնական, սև կաշվից, անջրանցիկ ծածկույթով....» հատկորոշիչը նշված է հրդեհաշիջման ողջ գործընթացում կոշիկի տակացուի և լեզվակի՝ կոշիկին միացման կարերից ջրի ներթափանցումը բացառելու նպատակով: Ըստ տեխնիկական բնութագրի ճտքավոր կոշիկները նախատեսված են +/-50°С պայմաններում կրելու համար, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները և հանրապետության տարբեր տարածքներում Փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների գտնվելու վայրերը (Աշոցք, Արագած, Սիսիան - հնարավոր -30-ից ցածր ջերմաստիճան ունեցող վայրեր, Երևան - հնարավոր +40-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող վայրեր): +/-30°С ջերմաստիճանային տիրույթը ծառայողական անհաժեշտությունից ելնելով նպատակահարմար չէ:

Հարգելի մասնակիցներ, հայտնում ենք, որ ճտքավոր կոշիկների Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված «Բնական, սև կաշվից, անջրանցիկ ծածկույթով....» հատկորոշիչը նշված է հրդեհաշիջման ողջ գործընթացում կոշիկի տակացուի և լեզվակի՝ կոշիկին միացման կարերից ջրի նե

Время публикации
2021-07-15 12:52:28
Срок подачи заявок
2021-07-22 14:00:00
Reverse auction
2021-07-23 14:00:00
You can send request before
2021-07-20 14:00:00
Статус
Finished
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11ИП Гаяне Казазян Полное описание товара21450000 AMD 21367500 AMD0 %21367500 AMD21153000 AMD0 %21153000.00 AMD

Live

Номер лота CPV Название Ставки
1 18811210/2 ճտքավոր կոշիկներ
ИП Гаяне Казазян 21153000 AMD 2021-07-23 14:02:52