Загрузка
Код
ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/58
Название
компьютерной и копировальной техники и вспомогательных материалов
Покупатель
Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲԸ
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք համաձայն ,,Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տեխնիկական պարամետրերը գրել ոչ ավել , ոչ պակաս , առնվազն տարբերակներով։2022-08-08 17:23:16

Հարգելի գործընկեր, տեխնիկական բնութագրերը կազմված են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, իսկ այն դեպքերում որտեղ նշված է կոնկրետ տեխնիկական պարամետր ընդունելի կհամարվեն նաև մատակարարված այն ապրանքները որոնց որակական հատկանիշները գերազանցում են պայմանագրով սահմանված պահանջները` ապահովելով կարիքի բավարարումը՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 109-րդ կետի համաձայն:

Уважаемый партнер, технические спецификации составляются в соответствии с требованиями статьи 13 Закона РА "О закупках", а в случаях, когда указан конкретный технический параметр, поставляемая продукция, технические характеристики которой превыш

Время публикации
2022-08-04 18:10:02
Срок подачи заявок
2022-08-15 10:00:00
Reverse auction
2022-08-16 10:00:00
You can send request before
2022-08-10 10:00:00
Статус
Оценивание Заявления
Заявление
Приглашение

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ Полное описание товара30000 AMD 24167 AMD20 %29000.4 AMD24167 AMD20 %29000.40 AMD
12ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара30000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
21Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ Полное описание товара25200 AMD 20875 AMD20 %25050 AMD20875 AMD20 %25050.00 AMD
22ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара25200 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
31ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара19500 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
41ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара8000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
51ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара162000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
61ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара1398000 AMD 529600 AMD20 %635520 AMD482000 AMD20 %578400.00 AMD
62ООО Микроринг Полное описание товара1398000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD487700 AMD20 %585240.00 AMD
63ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара1398000 AMD 684775 AMD20 %821730 AMD503940 AMD20 %604728.00 AMD
64ООО ПИ-ЛАНД Полное описание товара1398000 AMD 2330000 AMD20 %2796000 AMD2330000 AMD20 %2796000.00 AMDОтклонено
65ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара1398000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
71ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара1152000 AMD 662200 AMD20 %794640 AMD518000 AMD20 %621600.00 AMD
72ООО Микроринг Полное описание товара1152000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD525000 AMD20 %630000.00 AMD
73ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара1152000 AMD 680000 AMD20 %816000 AMD585000 AMD20 %702000.00 AMD
74Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ Полное описание товара1152000 AMD 958000 AMD20 %1149600 AMD613000 AMD20 %735600.00 AMD
75ООО Алфа Эталон Полное описание товара1152000 AMD 957600 AMD20 %1149120 AMD957600 AMD20 %1149120.00 AMD
76АННАРКА ООО Полное описание товара1152000 AMD 960000 AMD20 %1152000 AMD960000 AMD20 %1152000.00 AMD
77ООО ПИ-ЛАНД Полное описание товара1152000 AMD 1920000 AMD20 %2304000 AMD1920000 AMD20 %2304000.00 AMDОтклонено
78ИП Астгик Саргсян Ваагни Полное описание товара1152000 AMD 2000000 AMD20 %2400000 AMD2000000 AMD20 %2400000.00 AMDОтклонено
79ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара1152000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
81ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара792000 AMD 660000 AMD20 %792000 AMD618800 AMD20 %742560.00 AMD
82ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара792000 AMD 997815 AMD20 %1197378 AMD625400 AMD20 %750480.00 AMD
83ООО ПИ-ЛАНД Полное описание товара792000 AMD 1320000 AMD20 %1584000 AMD1320000 AMD20 %1584000.00 AMDОтклонено
84ООО Микроринг Полное описание товара792000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDОтклонено
85ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара792000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
91ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара1800000 AMD 1235000 AMD20 %1482000 AMD1235000 AMD20 %1482000.00 AMD
92ИП Астгик Саргсян Ваагни Полное описание товара1800000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDОтклонено
93ООО Микроринг Полное описание товара1800000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDОтклонено
94ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара1800000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
101ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара5400000 AMD 5982375 AMD20 %7178850 AMD5982375 AMD20 %7178850.00 AMDОтклонено
102ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара5400000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
111ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара1200000 AMD 907400 AMD20 %1088880 AMD907400 AMD20 %1088880.00 AMD
112ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара1200000 AMD 1072000 AMD20 %1286400 AMD1072000 AMD20 %1286400.00 AMDОтклонено
113ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара1200000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
121ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ Полное описание товара648000 AMD 390000 AMD20 %468000 AMD364000 AMD20 %436800.00 AMD
122ООО ТЕХНОФОРУМ Полное описание товара648000 AMD 385280 AMD20 %462336 AMD368000 AMD20 %441600.00 AMD
123ЗАО ЮНИКОМП Полное описание товара648000 AMD 570000 AMD20 %684000 AMD381000 AMD20 %457200.00 AMD
124ООО Алфа Эталон Полное описание товара648000 AMD 530000 AMD20 %636000 AMD530000 AMD20 %636000.00 AMD
125Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ Полное описание товара648000 AMD 536667 AMD20 %644000.4 AMD536667 AMD20 %644000.40 AMD
126ООО КОМПГАРАНТ Полное описание товара648000 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD550000 AMD20 %660000.00 AMDОтклонено
127ИП Астгик Саргсян Ваагни Полное описание товара648000 AMD 900000 AMD20 %1080000 AMD900000 AMD20 %1080000.00 AMDОтклонено
128ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара648000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено
131Треид энд Арт ООО Полное описание товара600000 AMD 777777 AMD0 %777777 AMD777777 AMD0 %777777.00 AMDОтклонено
132ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ Полное описание товара600000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDОтклонено

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
6 32251300/1 IP телефон
ООО Микроринг 524300 AMD 2022-08-16 10:00:29
ООО ТЕХНОФОРУМ 503940 AMD 2022-08-16 10:05:17
ООО Микроринг 498640 AMD 2022-08-16 10:07:40
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 493000 AMD 2022-08-16 10:09:03
ООО Микроринг 487700 AMD 2022-08-16 10:12:01
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 482000 AMD 2022-08-16 10:13:55
7 31151120/1 Бесперебойный источник питания
ООО Микроринг 655570 AMD 2022-08-16 10:33:43
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 648000 AMD 2022-08-16 10:34:25
ООО Микроринг 641370 AMD 2022-08-16 10:35:59
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 634000 AMD 2022-08-16 10:36:48
ООО Микроринг 627370 AMD 2022-08-16 10:37:55
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 620000 AMD 2022-08-16 10:38:25
Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ 613000 AMD 2022-08-16 10:39:31
ООО Микроринг 606300 AMD 2022-08-16 10:40:03
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 599000 AMD 2022-08-16 10:40:44
ООО Микроринг 592300 AMD 2022-08-16 10:41:53
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 585000 AMD 2022-08-16 10:42:44
ООО Микроринг 578300 AMD 2022-08-16 10:49:45
ООО Микроринг 571670 AMD 2022-08-16 10:50:32
ООО ТЕХНОФОРУМ 565000 AMD 2022-08-16 10:50:56
ООО Микроринг 558300 AMD 2022-08-16 10:54:33
ООО Микроринг 525000 AMD 2022-08-16 10:59:06
ООО ТЕХНОФОРУМ 518000 AMD 2022-08-16 10:59:58
8 30232130/1 Принтер «3 в 1» с ADF
ООО ТЕХНОФОРУМ 653400 AMD 2022-08-16 10:33:42
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 646000 AMD 2022-08-16 10:35:09
ООО ТЕХНОФОРУМ 639400 AMD 2022-08-16 10:37:24
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 632000 AMD 2022-08-16 10:38:59
ООО ТЕХНОФОРУМ 625400 AMD 2022-08-16 10:42:59
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 618800 AMD 2022-08-16 10:43:43
12 30237490/1 Монитор
ЗАО ЮНИКОМП 381000 AMD 2022-08-16 10:34:05
ООО ТЕХНОФОРУМ 377140 AMD 2022-08-16 10:35:50
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 372000 AMD 2022-08-16 10:37:28
ООО ТЕХНОФОРУМ 368000 AMD 2022-08-16 10:39:26
ԴՈՔՍ ՔՈՄՊՅՈՒՏՐ ՍՊԸ 364000 AMD 2022-08-16 10:41:17