Загрузка
Код
ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1
Название
Объявление о электронном аукционе на приобретение пластиковых карт для нужд КГД. Код аукциона ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1
Покупатель
Комитет государственных доходов Республики Армения
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Բարև ձեզ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում /////(ռուսերեն և անգլերեն լեզուների թարգմանությունը պետք է իրականացնի կատարողը): Աշխատակիցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը /անուն ազգանուն, ստորաբաժանման անվանում, պաշտոն, կոչում և վկայականի համար/ տրամադրվելու է հայերեն լեզվով: ով է կրելու պատասխանատվություն վիճելի անունների և տառերի թարգմանության համար Արդյոք դուք կտրամադրեք կոնկրետ անունների թարգմանությունները?2023-01-24 20:57:44

Հրավերում հստակ նշված է, որ ռուսերեն և անգլերեն լեզուների թարգմանությունը պետք է իրականացնի կատարողը, աշխատակիցների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրվելու է համաձայն հրավերի, ինչ վերաբերվում է վիճելի անունների և տառերի թարգմանությանը, ապա այդ դեպքերում ՀՀ ՊԵԿ համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցը կհամագործակցի կատարողի հետ:

Հրավերում հստակ նշված է, որ ռուսերեն և անգլերեն լեզուների թարգմանությունը պետք է իրականացնի կատարողը, աշխատակիցների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրվելու է համաձայն հրավերի, ինչ վերաբերվում է վիճելի անունների և տառերի թարգմանությանը, ապա այդ դեպ

Время публикации
2023-01-23 14:45:24
Срок подачи заявок
2023-02-03 09:30:00
Reverse auction
2023-02-06 09:30:00
You can send request before
2023-01-29 09:30:00
Статус
Опубликованный
Заявление
Приглашение