Загрузка
Код
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/29
Название
медицинское оборудование и мебель
Покупатель
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Խնդրում ենք տալ պարզաբանում 1․ Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ (օրինակ` մալուխներ, տեղադրման նյութեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն) – խնդրում ենք տալ բացվածք , թե ի՞նչ հավելյալ պարագաներ են ներառված << և այլն>> -ի մեջ, քանի որ այս չափորոշիչը յուրաքանչյուր անձի կողմից կարող է պարզաբանվել տարբեր ձևի։ 2․ Այս հետևյալ չափորոշիչները ՝ <<Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ (օրինակ` մալուխներ, տեղադրման նյութեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն)>>, <<Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար>>, <<Անխափան սնուցման աղբյուրից (UPS) մինչև ռենտգենյան սարքավորում եռաֆազ հոսանքի սնուցման մալուխի առկայություն (մինչև 30 մետր) և այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման համար բոլոր պարագաների առկայություն>> միանման են և մոլորեցնող։ Խնդրում ենք ընդհանրացնել և հստակ նշել, թե՞ քանի մետր մալուխ է անհրաժեշտ համակարգի միացման համար։ 3․ << Մրցույթին մասնակից բոլոր ընկերությունները պետք է տրամադրեն ապրանքի տվյալների թերթիկներ, որոնք հաստատում են տեխնիկական բնութագրերը: Համապատասխանության հայտարարությունը պետք է լրացվի խիստ մրցույթում նշված վերնագրի ներքո: Համապատասխանության հայտարարության մեջ հաստատված յուրաքանչյուր հստակեցում պետք է նշի էջի համարը, որտեղ այն նշված է ապրանքի տվյալների թերթիկում: Թերի լրացված տեղեկատվությունը չի դիտարկվի։>> Հարգելի գործընկեր, հասկանում ենք, որ տեխնիկական բնութագիրը վերցված է ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից Մարտունու ԲԿ-ի համար գնման մրցույթից և այնտեղ այս պահանջի առկայությունը թելադրված էր համաձայն գնման գործընթացի պայմանների (ոչ ՀՀ գնումների մասին օրենք)։ Ուստի,պարզաբանեք խնդրեմ ինչո՞վ է պայմանավորված վերը նշված չափորոշիչի առկայությունը այս մրցույթում, որ նույնիսկ այս փաստաթղթի (որպես օրինակ) առկայությունը չի ապահովված հրավերի փաթեթում։2024-02-16 15:18:10

Հարգելի մասնակիցներ: Ի պատասխան ներկայացրած հարցումներին տրամադրում ենք պարզաբանումներ: 1.«Բոլոր այն սարքերն ու պարագաները որոնք անհրաժեշտ կլինեն հայտով առաջարկվող կոնկրետ սարքավորման տեղադրման, մոնտաժման, գործարկման և աշխատանքը ապահովելու համար։» 2. «Ինչպես արդեն նշված է կպահանջվի առավելագույնը 30 մետր մալուխ։» 3. «Հրավերով սահմանված է, որ Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ։ << Մրցույթին մասնակից բոլոր ընկերությունները պետք է տրամադրեն ապրանքի տվյալների թերթիկներ, որոնք հաստատում են տեխնիկական բնութագրերը: Համապատասխանության հայտարարությունը պետք է լրացվի խիստ մրցույթում նշված վերնագրի ներքո: Համապատասխանության հայտարարության մեջ հաստատված յուրաքանչյուր հստակեցում պետք է նշի էջի համարը, որտեղ այն նշված է ապրանքի տվյալների թերթիկում: Թերի լրացված տեղեկատվությունը չի դիտարկվի։>> դրույթով պահանջվող տեղեկատվությունը դիտարկվում է երաշխիքային նամակի բովանդակության մեջ։»

Հարգելի մասնակիցներ: Ի պատասխան ներկայացրած հարցումներին տրամադրում ենք պարզաբանումներ: 1.«Բոլոր այն սարքերն ու պարագաները որոնք անհրաժեշտ կլինեն հայտով առաջարկվող կոնկրետ սարքավորման տեղադրման, մոնտաժման, գործարկման և աշխատանքը ապահովելու համար։&ra

Время публикации
2024-02-09 15:38:35
Срок подачи заявок
2024-02-26 11:00:00
Reverse auction
2024-02-27 11:00:00
You can send request before
2024-02-21 11:00:00
Статус
Оценивание поправки Заявления
Заявление
Приглашение

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11АННАРКА ООО Полное описание товара328000000 AMD 328000000 AMD0 %328000000 AMD208000000 AMD0 %208000000.00 AMD
12Теофарма Импорт ООО Полное описание товара328000000 AMD 327800000 AMD0 %327800000 AMD211725000 AMD0 %211725000.00 AMD
13Марг-Фармация ООО Полное описание товара328000000 AMD 328000000 AMD0 %328000000 AMD235600000 AMD0 %235600000.00 AMD
14ООО Диавант Полное описание товара328000000 AMD 327500000 AMD0 %327500000 AMD327500000 AMD0 %327500000.00 AMD
15ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ Полное описание товара328000000 AMD 327998000 AMD0 %327998000 AMD327998000 AMD0 %327998000.00 AMD
16ԱՄԱ Մեդիքլ Полное описание товара328000000 AMD 327999990 AMD0 %327999990 AMD327999990 AMD0 %327999990.00 AMD

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 33111460/501 տոմոգրաֆիկ սարքեր
АННАРКА ООО 277000000 AMD 2024-02-27 11:00:19
Теофарма Импорт ООО 273725000 AMD 2024-02-27 11:03:57
АННАРКА ООО 259000000 AMD 2024-02-27 11:04:16
Марг-Фармация ООО 255000000 AMD 2024-02-27 11:08:19
АННАРКА ООО 249000000 AMD 2024-02-27 11:08:39
Теофарма Импорт ООО 245725000 AMD 2024-02-27 11:12:40
АННАРКА ООО 239000000 AMD 2024-02-27 11:13:14
Марг-Фармация ООО 235600000 AMD 2024-02-27 11:14:52
АННАРКА ООО 229000000 AMD 2024-02-27 11:15:16
Теофарма Импорт ООО 219999999 AMD 2024-02-27 11:19:10
АННАРКА ООО 215000000 AMD 2024-02-27 11:20:35
Теофарма Импорт ООО 211725000 AMD 2024-02-27 11:23:02
АННАРКА ООО 208000000 AMD 2024-02-27 11:24:34