Загрузка
Код
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/29/1
Название
медицинское оборудование и мебель
Покупатель
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի Պատվիրատու, Խնդրում ենք պարզաբանել․ - Արդյո՞ք սենյակը նախատեսված է UPS-ի և մարտկոցների առանձին պահարան տեղադրելու համար: Մրցույթի տեխնիկական նկարագրում չափսեր նշված են միայն UPS-ի համար է: - Կոնկրետ հզորության ծանրաբեռնվածության դեպքում որքա՞ն է UPS-ի աշխատանքի ակնկալվող ժամանակահատվածը / քանի րոպե/ ։ Այս տվյալների հիման վրա մենք կարող ենք հաշվարկել մարտկոցների օպտիմալ քանակը և հզորությունը։ - «Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում» - Խնդրում ենք ստուգել, թե արդյո՞ք այս նկարագրության ճիշտ է: Որպես կանոն, 400 Վ լարման սնուցմամբ եռաֆազ UPS-ների տատանումների միջակայքը, առաջատար արտադրողներից, կարող է լինել - 20% + 15%: - Արդյո՞ք այս UPS-ները միացված կլինեն գոյություն ունեցող մալուխային սնուցման համակարգին, թե՞ կպահանջվի առանձին մալուխային մոնտաժում դեպի UPS: Եթե տեղադրումը չի պահանջվում, խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն տեղադրված մալուխների, դրանց պարամետրերի և երկարության մասին։ - Խնդրում եմ նշել կոնտակտային հեռախոսահամար, ում հետ կարող ենք քննարկել Թալին, Քոթանյան 1 և Եղեգնաձոր, Զորավար Վարդան 12/1 նշված տարածքում UPS-ի տեղադրման մանրամասները։2024-02-14 19:29:58

Հարգելի գործընկերներ: Այո, սենյակը նախատեսված է UPS-ի և մարտկոցների առանձին պահարան տեղադրելու համար: Հրավերով սահմանված է՝ «Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե» աշխատանքի ժամանակահատվածները կոնկրետ ծանրաբեռնվածությունների դեպքում։ Հրավերով սահմանված է՝ «Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում»։ UPS-ի և մարտկոցների պահարանի տեղադրելու համար նախատեսված սենյակում առկա է լինելու UPS-ի սնուցման համար մալուխ ավտոմատ անջատիչով։ Պետք է իրականացվի սենյակում առկա ավտոմատ-անջատիչից մինչ UPS մալուխի տեղադրում, ինչպես նաև նույն սենյակում UPS-ից սարքավորումների սնուցման համար ելքային լարման ավտոմատ-անջատիչի տեղադրում։

Հարգելի գործընկերներ: Այո, սենյակը նախատեսված է UPS-ի և մարտկոցների առանձին պահարան տեղադրելու համար: Հրավերով սահմանված է՝ «Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150%

Время публикации
2024-02-09 15:56:17
Срок подачи заявок
2024-02-20 11:00:00
Reverse auction
2024-02-21 11:00:00
You can send request before
2024-02-15 11:00:00
Статус
Оценивание поправки Заявления
Заявление
Приглашение

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11ООО Сиун Полное описание товара28290000 AMD 23575000 AMD20 %28290000 AMD15499998 AMD20 %18599997.60 AMD
12АННАРКА ООО Полное описание товара28290000 AMD 23575000 AMD20 %28290000 AMD17450000 AMD20 %20940000.00 AMD

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 31151120/501 անխափան սնուցման աղբյուրներ
АННАРКА ООО 22999999 AMD 2024-02-21 11:00:52
ООО Сиун 22764000 AMD 2024-02-21 11:05:35
АННАРКА ООО 21999999 AMD 2024-02-21 11:05:45
ООО Сиун 21764000 AMD 2024-02-21 11:10:30
АННАРКА ООО 20999999 AMD 2024-02-21 11:10:43
ООО Сиун 20764000 AMD 2024-02-21 11:15:30
АННАРКА ООО 19999999 AMD 2024-02-21 11:15:39
ООО Сиун 19764000 AMD 2024-02-21 11:20:25
АННАРКА ООО 18999999 AMD 2024-02-21 11:21:06
ООО Сиун 18764000 AMD 2024-02-21 11:25:52
АННАРКА ООО 17999999 AMD 2024-02-21 11:26:01
АННАРКА ООО 17450000 AMD 2024-02-21 11:29:44
ООО Сиун 15499998 AMD 2024-02-21 11:29:57