Загрузка
Код
ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/83
Название
медицинские изделия
Покупатель
ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Время публикации
2024-07-10 10:05:27
Срок подачи заявок
2024-07-23 09:00:00
Reverse auction
2024-07-24 09:00:00
You can send request before
2024-07-18 09:00:00
Статус
Аукцион
Заявление
Приглашение

Bids

П/н Номер лота Название лота Начальная цена аукциона Начало
210210 1 լուսատարրեր AMD Несостоявшийся
210211 2 Մանրադիտակի ադհեզիոն առարկայակիր ապակիներ 425000 AMD 2024-07-24 09:00:00
210212 3 Առարկայական ապակի 60000 AMD 2024-07-24 09:00:00
210213 4 Ծածկապակի 24մմ*50մմ 260000 AMD 2024-07-24 09:00:00
210214 5 Sysmex XS- 500i Սելկլին 244800 AMD 2024-07-24 09:00:00
210215 6 Թթվածնի բալոն 10լ 350000 AMD 2024-07-24 09:00:00
210216 7 Բիպոլյար պինցետ AMD Несостоявшийся
210217 8 Stryker Arthroscopy Pump-ի համար նախատեսված խողովակների լրակազմ։ AMD Несостоявшийся
210218 9 Benchmark GX սարքի ախտահանման ռեագենտ 52250 AMD 2024-07-24 09:00:00
210219 10 Հեմոդիալիզի սարքի ախտահանիչ լուծույթ AMD Несостоявшийся
210220 11 Her2/neu ճագարի մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, 4B5 կլոն 3843000 AMD 2024-07-24 09:30:00
210221 12 STA® Liquid Fib 960 թեստ 3950700 AMD 2024-07-24 09:30:00
210222 13 Glypican-3 մկան մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, 1G12 կլոն 240000 AMD 2024-07-24 09:30:00
210223 14 Sox-10 257500 AMD 2024-07-24 09:30:00
210224 15 PD-L1 որոշման ռեագենտ 3390000 AMD 2024-07-24 09:30:00
210225 16 p63 մկան մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, 4A4 կլոն 130000 AMD 2024-07-24 09:30:00
210226 17 MUM1 ճագարի մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, MRQ-43 կլոն 230000 AMD 2024-07-24 10:00:00
210227 18 GATA3 մկան մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, L50-823 կլոն 565833.34 AMD 2024-07-24 10:00:00
210228 19 Pan Keratin մկան մոնոկլոնային առաջնային հակամարմին, AE1/AE3/PCK26 կլոն 180000 AMD 2024-07-24 10:00:00
210229 20 Ներկանյութ ցիտոլոգիական նմուշների տեսակավորման համար 54000 AMD 2024-07-24 10:00:00
210230 21 Cobas e 411 Elecsys 2010 total PSA քանակական որոշման թեստ-հավաքածու 492333.34 AMD 2024-07-24 10:00:00
210231 22 Cobas e411 Elecsys PreciControl Varia 48583.34 AMD 2024-07-24 10:00:00
210232 23 Ասեղների հավաքածու (Probe Set) cobas Integra 400 plus 150000 AMD 2024-07-24 10:30:00
210233 24 Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ (Chlesterol, cobas Integra, cobas c 7333.34 AMD 2024-07-24 10:30:00
210234 25 OWREN-KOLLER 24x15 ml 99000 AMD 2024-07-24 10:30:00
210235 26 Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու 95000 AMD 2024-07-24 10:30:00
210236 27 Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Կրծքագեղձի քաղցկեղի CA 15-3 անտիգենի կալիբրատոր 59250 AMD 2024-07-24 10:30:00
210237 28 Cobas e411 vitamin B12 Վիտամին B12 31916.67 AMD 2024-07-24 10:30:00
210238 29 Cobas e411 vitamin B12 Վիտամին B12 կալիբրատոր 20000 AMD 2024-07-24 11:00:00
210239 30 Cobas c111 CFAS CkMB կալիբրատոր` բիոքիմիական անալիզների համար 14500 AMD 2024-07-24 11:00:00
210240 31 Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-T Gen.3, 250Tests, cobas c, Integra 275000 AMD 2024-07-24 11:00:00
210241 32 Հեմատոքսիլին Gill 3 705000 AMD 2024-07-24 11:00:00
210242 33 Օստեոդեկ Ռեագենտ դեկալցիֆիկացման համար 219000 AMD 2024-07-24 11:00:00