Loading
Code
ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46
Title
In the question of quotations for the purchase of computer equipment and other accessories for needs with the code ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46
Procurer
COMPULSORY ENFORCEMENT SERVICE
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք հիմք ընդունել այս, 2-րդ պարզաբանումը։ 1-ին պարզաբանման հարցման մեջ կա վրիպակ։ Խնդրում ենք պարզաբանել 2-րդ չափաբաժնում նշված հետևյալ տվյալները՝ 1․ Ցանցի շահագործման համար մուտքային լարման միջակայք 151 - 302 Կարգավորելի, 160-286 Վ։ Խնդրում ենք նշել ոչ ավել, ոչ պակաս և որ տվյալից (այս տողի առաջինն, թ՞ե երկրորդը) 2․ Ինտերֆեյս DB-9 RS-232, SmartSlot, USB։ Խնդրում ենք նշել ԱՍԱ-ը պետք է ունենա հնարավորություն այս ինտերֆեյսներով աշխատելու, թ՞ե արդեն իսկ ներառած են այս ինտերֆեիսները մատակարարման ժամանակ 3․ Պահանջներին համապատասխանելը C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE։ Ավստրալիայի համապատասխանության սհավաստագիրը (C-Tick) արդյո՞ք ավելի վստահելի է․ քան CE հավաստագիրը։ Խնդրում ենք նշել համարժեքությունից ելնելով։ Նաև ուզում ենք նշել, որ EN 50091-1, EN 50091-2 պահանջները հին են և արդեն փոփոխված են EN IEC 62040-1, 62040-2 և այլն։ Խնդրում ենք հստակեցնել։2022-05-14 12:39:06

Ձեր տրված բոլոր հարցերը կարող են լինել նաև համարժեք կամ առնվազն հավասար այդ պայմաններին։

Все ваши вопросы также могут быть равноценными или, по крайней мере, равными этим условиям.

Հարգելի պատվիրատու, 4-րդ չափաբաժնի լազերային տպիչի բնութագրում նշված է "Դուպլեքս տպագրություն, մանուալ": Խնդրում ենք պարզաբանել՝ պահանջվում է ավտոմատ դուպլեքս տպագրություն, թե ոչ, քանի որ նշված է նաև մանուալ: Կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ կետադրության մեջ վրիպակ է և նկատի ունենանք "Դուպլեքս տպագրություն՝ մանուալ":2022-05-16 16:35:29

Այո կարող եք դիտարկել որպես կետադրական վրիպակ

Вы можете рассматривать как ошибку пунктуации

Հարգելի պատվիրատու, 4-րդ չափաբաժնի լազերային տպիչի բնութագրում նշված է "Դուպլեքս տպագրություն, մանուալ": Խնդրում ենք պարզաբանել՝ պահանջվում է ավտոմատ դուպլեքս տպագրություն, թե ոչ, քանի որ նշված է նաև մանուալ: Կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ կետադրության մեջ վրիպակ է և նկատի ունենանք "Դուպլեքս տպագրություն՝ մանուալ":2022-05-16 16:36:25

Այո կարող եք դիտարկել որպես կետադրական վրիպակ

Вы можете рассматривать как ошибку пунктуации

Publish time
2022-05-13 11:24:35
Bid end time
2022-05-20 11:30:00
Reverse auction
2022-05-23 11:30:00
You can send request before
2022-05-18 11:30:00
Status
Published
Statement
Invitation