Loading
Code
ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/8-2-ԵՊԲՀ
Title
Acquisition of computer equipment and accessories for the needs of YSMU
Procurer
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/8-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով 76 չափաբաժնի <<Տոներ Konica Minolta bizhub266 մեքենայի համար TN222 կոդ A98R050 բազմաֆունկցիոնալ տպիչի համար, գույնը՝ սև, փաթեթավորում 1 կգ չափի տուբաներով>> տեխնիկական բնութագրով օրիգինալ ապրանք Konica Minolta-ի կողմից չի արտադրվում։ Konica Minolta-ի կողմից արտադրվում է TONER TN222 Part number A98R050, մեկ հատ տուբայի նետտօ քաշը 281,5 գրամ՝ նախատեսված bizhub 306/266 բազմաֆունկցիոնալ սարքերի համար։ Ապրանքի Վաճառքի չափման միավորը հատ է։ Խնդրում ենք Ձեր պարզաբանումը։2023-01-23 17:31:25

Հարգելի գործընկեր: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ համալսարանի բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել բարձրորակ տոներ–քարթրիջներ տուբաներով, և պահպանելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի նպատակն ու սկզբունքը, հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված նկատառումները, եկավ այն եզրահանգման, որ համալսարանի համար ընդունելի կլինի նաև Ձեր կողմից առաջարկված քաշով ապրանքը՝ չափաբաժնի համար նախատեսված քանակը պահպանելու պայմանով, հետևաբար կարող եք առաջարկել առնվազն 120 կգ-ին համապատասխան 0,2815 կգ քաշով տոներային քարթրիջներ տուբաներով: Ինչ վերաբերվում է ապրանքի վաճառքի չափման միավորրին՝ ՀՀ ՖՆ-ի կողմից հրապարակվում են ձեռքբերվելիք ապրանքների միջանցիկ ծածկագրերը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV կոդեր), և համակարգում ինքնաշխատ եղանակով արտացոլվում են ընտրված կոդին համապատասխան չափման միավորները:

Уважаемый коллега, принимая за основу то обстоятельство, что для организации нормальной работы университета необходимо приобрести высококачественные тонер–картриджи с тубами, и соблюдая цель и принцип Закона РА О закупках, комиссия, изучив представл

Հարգելի գործընկերեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ չափաբաժինների համար՝ 73 և 74 չափաբաժիններում համար նշված ներկերի չափման միավորը պետք է լինի լիտր. Քանի որ հրավերում չափման միավոր նշված է Կգ. ապա տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է նշել 1կգ=1լիտրի: 74 չափաբաժնում նշված է 1000մգ., պետք է լինի 1000մլ.: 75 և 76 չափաբաժիններում նշված տոներ քարթրիջները չեն լինում 1 կգ տուբայով այլ ավելի քիչ: Կանխավ շնորհակալություն:2023-01-24 17:11:45

Հարգելի գործընկեր: Ի պատասխան Ձեր կողմից 24.01.2023 թ-ի հարցման՝ նշենք, որ ՀՀ ՖՆ-ի կողմից հրապարակվում են ձեռքբերվելիք ապրանքների միջանցիկ ծածկագրերը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV կոդեր), և համակարգում ինքնաշխատ եղանակով արտացոլվում են ընտրված կոդին համապատասխան չափման միավորները: Եթե Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի 1 լիտրի քաշը 1 կգ է, իսկ 1000 մգ-ն համապատասխանաբար 1000 մլ, մասնակցության առումով արհեստական խոչընդոտներ չեն առաջանում, և հրավիրում ենք մասնակցելու ընթացակարգին, որի գնահատումն իրականացվելու է հրավերի պայմաններին համապատասխան, ուստի մասնակցելուց առաջ խնդրում ենք համոզվել, որ ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքատեսակների ծավալ/քաշ հարաբերակցությունը համընկնում է: Ինչ վերաբերվում է 75 և 76 չափաբաժիններով սահմանված ապրանքներին, հայտնում ենք, որ մասնակիցների կողմից կարող են առաջւարկվել նշված քաշով տուբաներից տարբերվող, բայց վերոնշյալ չափաբաժինների բնութագրերում ներառված կոդերին համապատասխանող տոներային քարթրիջներ տուբաներով՝ պահպանելով այդ չափաբաժինների համար սահմանված քանակները (75 չափաբաժնի համար՝ 350 կգ և 76 չափաբաժնի համար՝ 120 կգ):

Уважаемый коллега, В ответ на ваш запрос от 24.01.2023 г. Отметим, что МФ РА публикуют сквозные коды приобретаемых товаров по классификации ЕНЗ (коды CPV), и в системе автоматически отражаются единицы измерения, соответствующие выбранному коду. Если вес 1

Publish time
2023-01-23 11:46:31
Bid end time
2023-02-02 14:00:00
Reverse auction
2023-02-03 14:00:00
You can send request before
2023-01-28 14:00:00
Status
Published
Statement
Invitation
Protocol