Loading
Code
ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2
Title
Announcement about the procedure that is declared under the code of ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 for the purchase
Procurer
A.I. ALIKHANYAN NATIONAL SCIENCE LABORATORY (YEREVAN PHYSICS INSTITUTE) Foundation
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի գործընկեր, «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով գործիքների և սարքերի ձեռքբերման հրավերի տեխնիկական բնութագրով բոլոր ապրանքները հղում ունեն կոնկրետ արտադրողի և մոդելի, արդյո՞ք տեխնիկական վրիպակի արդյունքում է բացակայում <<կամ համարժեք>> բառերը2023-01-26 12:34:07

Հարգելի գործընկերներ հրավերի 1-ին մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանի համաձայն՝ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը: Հարգելի գործընկերներ գործիքների և սարքերի ձեռքբերման բնութագրերի նկատմամբ խիստ մոտեցումը պայմանավորված է գործիքների շահագործման պայմաների հուսալիության և աշխատանքային երկարակեցությամբ։ Գործիքները նախատեսվում են օգտագործել Հիմնադրամի Արագած և Նոր Ամբերդ բարձր լեռնային ծովի մակերևույթից համապատասխանաբար և մ (3200 2000 բարձրություննեռի վրա գիտահետազոտական կայաներում՝ բնակլիմայական) բավականին անբարենպաստ պայմաններում տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու համար։ Պարամետրերը հիմնականում նշված են միջակայքերով, սակայն փոքր շեղումը՝ 2-5 տոկոս, ևս ընդունելի է: Նշված բնակլիմայական պայմաններում ներկայացված գործիքներն ու սարքերը ունեն անհամեմատ ավելի մեծ հուսալիություն աշխատում են ավելի երկար՝ հատկապես մարտկոցներով աշխատող գործիքները։ Բնականաբար չի բացառվում շուկայում պատվիրատուի կարիքին բավարարող այլ մոդելների առկա լինելը և խնդրում ենք հնարավորության դեպքում մինչև հրավերով սահմանված պարզաբանումների վերջնաժամկետը ներկայացնել համապատասխան մոդելներ, որոնք կդիտարկվեն պատվիրատուի կողմից և համապատասխանության դեպքում հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ:

Հարգելի գործընկերներ հրավերի 1-ին մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանի համաձայն՝ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվա

Հարգելի գործընկեր հրավերում նշված ապրանքների համար սահմանված է հստակ մոդելներ և չափորոշիչներ ինչը հակասում է ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը։ Արդյոք նշված մեդելների համար կիռելի է <<կամ համարժեք>> դրւյթը ինչպես նաև հստակ չափորոշիների համար կիրառելի է շեղումներ թե ոչ։2023-01-26 12:50:26

Հարգելի գործընկերներ հրավերի 1-ին մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանի համաձայն՝ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը: Հարգելի գործընկերներ գործիքների և սարքերի ձեռքբերման բնութագրերի նկատմամբ խիստ մոտեցումը պայմանավորված է գործիքների շահագործման պայմաների հուսալիության և աշխատանքային երկարակեցությամբ։ Գործիքները նախատեսվում են օգտագործել Հիմնադրամի Արագած և Նոր Ամբերդ բարձր լեռնային ծովի մակերևույթից համապատասխանաբար և մ (3200 2000 բարձրություննեռի վրա գիտահետազոտական կայաներում՝ բնակլիմայական) բավականին անբարենպաստ պայմաններում տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու համար։ Պարամետրերը հիմնականում նշված են միջակայքերով, սակայն փոքր շեղումը՝ 2-5 տոկոս, ևս ընդունելի է: Նշված բնակլիմայական պայմաններում ներկայացված գործիքներն ու սարքերը ունեն անհամեմատ ավելի մեծ հուսալիություն աշխատում են ավելի երկար՝ հատկապես մարտկոցներով աշխատող գործիքները։ Բնականաբար չի բացառվում շուկայում պատվիրատուի կարիքին բավարարող այլ մոդելների առկա լինելը և խնդրում ենք հնարավորության դեպքում մինչև հրավերով սահմանված պարզաբանումների վերջնաժամկետը ներկայացնել համապատասխան մոդելներ, որոնք կդիտարկվեն պատվիրատուի կողմից և համապատասխանության դեպքում հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ:

Հարգելի գործընկերներ հրավերի 1-ին մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանի համաձայն՝ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվա

Publish time
2023-01-25 13:48:18
Bid end time
2023-02-06 10:00:00
Reverse auction
2023-02-07 10:00:00
You can send request before
2023-02-01 10:00:00
Status
Published
Statement
Invitation