Loading
Code
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44
Title
medical equipment
Procurer
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի գործընկեր Թիվ 23 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի վերջում գրված է <<Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք։>>: Այս ձևակերպումը անհասկանալի է և տարակերպ մեկնաբանության տեղիք է տալիս, մասնավորապես պարզ չէ, թե 1. Պատվիրատուի համար օրինակ որ վկայականն է համարվելու համարժեք <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC)>>-ին 2. Ինչ սկոզբունքով է Պատվիրատուն դա որոշելու։ 3. Մասնավորապես մեր համար անորոշ է, արդյոք <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC)>>-ին համարժեք է դիտարկվելու <<CE Mark 20141351EU Low Voltage Directive>> կամ <<CE MArk 20141301EU EMC Directive>> վկայականնները։ 4. Եթե ոչ, ապա խնդրում եմ գեթ մեկ համարժեք փաստաթղթի անվանում նշել, որն ըստ Ձեզ համարժեք է <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք։>>-ին, որպեսզի մասնակիցները նախապես իմանան, թե որն է ըստ Պատվիրատուի համարժեք համարվում նշված փաստաթղթին և մատակարարման փուլում տարակերպ մեկնաբանման պատճառով տարատեսակ խնդիրների չբախվեն։ Մենք գիտակցում ենք, որ <<կամ համարժեք>> տերմինի ներառումը բնութագրում օրենքի պահանջ է, սակայն այնուամենայնիվ խնդրում ենք պարզաբանել թե որ փաստաթուղթն է Պատվիրատուն համարելու համարժեք։2023-09-21 14:26:00

Հարգելի գործընկեր: CE Mark (Directive 93/42/EEC) սերտիֆիկատը տրվում է բժշկական նշանակության ապրանքատեսակներին։ Նշված CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA սերտիֆիկատներին համարժեք կհամարվեն ապրանքատեսակը բժշկական նշանակությամբ կիրառումը թույլատրող սերտիֆիկատները, օրինակ՝ EAC med սերտիֆիկատը։

Հարգելի գործընկեր: CE Mark (Directive 93/42/EEC) սերտիֆիկատը տրվում է բժշկական նշանակության ապրանքատեսակներին։ Նշված CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA սերտիֆիկատներին համարժեք կհամարվեն ապրանքատեսակը բժշկական նշանակությամբ կիրառումը թույլատրող սերտիֆ

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում 39 չափաբաժնի "Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ" չափորոշիչի համար։ Ելնելով Ձեր կողմից տրված նախորդ պարզաբանման, խնդրում ենք հստակ պատասխանել՝ Ձեր համար ընդունելի է արդյո՞ք միջազգային սերտիֆիկացում չանցած մարտկոցների ընդունումը։ Կանխավ շնորհակալություն։2023-09-25 10:17:45

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 31-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն ՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 31-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն ՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայություն

Հարգելի գործընկեր Թիվ 19 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված է՝ <<Հիշողությունը ոչ պակաս քան 100 >>։Այս ձևակերպումը անհասկանալի է, մասնավորապես պարզ չէ։Խնդրում եմ պարզաբանել այս <<100 հիշողություն >> ասվածը, միգուցե վրիպակ է պետք է նշված լիներ 10, կամ 100-ի դեպքում կարող է լինել 99-ը։Խնդրում եմ մի փոքր մանրակրկիտ պարզաբանել։ Կանխավ շնորհակալություն։2023-09-25 11:22:32

Հարգելի գործընկեր: 19-րդ չափաբաժնի համար սահմանված է <<Հիշողությունը ոչ պակաս քան 100 (մեկ հարյուր)>>։

Հարգելի գործընկեր: 19-րդ չափաբաժնի համար սահմանված է <<Հիշողությունը ոչ պակաս քան 100 (մեկ հարյուր)>>։

Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին՝ 1. սույն մրցույթի 5-րդ չափաբաժնում Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար անհրաժեշտ են ոչ պակաս քան 1000 թեստի համար ռեագենտ: 1000 թեստի համար ռեագենտների ծավալները և քանակները հաշվելու համար անհրաժեշտ են ելակետային/սկզբնական տվյալներ, թե միջինը օրական քանի թեստ է կատարվում, քանի որ օրական 10 թեստի դեպքում վերլուծիչը 1 հետազոտության համար ծախսում է այլ քանակի նյութ, իսկ օրական 10-ից ավել թեստի դեպքում ծախսում է մեկ այլ քանակի նյութ՝ 1 հետազոտության համար: Խնդրում ենք տրամադրել այս ելակետային տվյալները, որպեսզի մեր կողմից կատարվի ճիշտ ֆինանանսական հաշվարկ ռեագենտների ծավալի հետ կապված՝ վերլուծիչի հետ հնարավոր մատակարարման դեպքում: 2. սույն մրցույթի 6-րդ չափաբաժնում II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետի տեխնիկական բնութագրում նշված է HEPA ֆիլտրերի առկայություն: Քանի որ ֆիլտրերի համար կարևոր է ֆիլտրերի արդյունավետությունը, ընդունելի է արդյոք ULPA ֆիլտրերի առկայությունը, որի արդյունավետությունը պրակտիկայում ավելի բարձր է լինում քան HEPA ֆիլտրերինը և բավարարում է արդյունավետության ոչ պակաս քան 99,999% ոչ ավելի, քան 0,3 միկրոնի դեպքում ցուցանիշը: 3. սույն մրցույթի 7-րդ չափաբաժնում ավտոմատ քիմիական անալիզատորի համար նշված է ՝ մեկնարկի համար ոչ պակաս 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն: Խնդրում են տալ պարզաբանում, արդյոք անհրաժեշտ է ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact յուրաքանչյուր հետազոտությունից 500 թեստի առկայություն: 4. սույն մրցույթի 8-րդ չափաբաժնում Բինոկուլյար մանրադիտակի տեխնիկական բնութագրում նշված է ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ: Խնդրում ենք նշել, որոնք են հալոգեն լամպերի համարժեք տարբերակները, օրինակ LED կամ այլ: 5. սույն մրցույթի 9-րդ չափաբաժնում թերմոստատի համար նշված է Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում: Արդյոք 999 ժամը վրիպակ է և պետք է լիներ 999 րոպե: 6. սույն մրցույթի 17-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգայի արագության տիրույթը նշված է ոչ պակաս քան 200-ից 5000 պտ/ րոպե: Ինչ հետազոտության համար է անհրաժեշտ 200, 300, 400 պտույտ րոպեում արագությունը, արդյոք աշխատանքի ընթացքում կիրառվելու են այս արագությունները: Ընդունելի է արդյոք այնպիսի ցենտրիֆուգ, որը կապահովի բիոքիմիական (3000-4000 պտ/ր), և կոագուլյացիայի (1500-2500 պտ/ր) համար անհրաժեշտ արագությունները:2023-09-25 12:40:03

Հարգելի գործընկեր: Ի պատասխան Ձեր հարցմանը՝ 3.1 – Միջինում օրական կատարվում է 35-40 թեսթ։ 3.2 – Համակարգում առկա ֆիլտրը պետք է ապահովի ոչ ավելի քան 0,3 միկրոնի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 99,999% արդյունավետություն: 3.3- այո անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հետազոտության համար ապահովել 500 թեսթի առկայություն։ 3.4 – պահանջված հալոգենային լապերին համարժեք են հանդիսանում համապատասխան լույսի ինտենսիվություն ապահովող LED լամպերը։ 3.5 – Հրավերով սահմանված է ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայք։ 3.6 – որոշման 31-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն ՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։

Հարգելի գործընկեր: Ի պատասխան Ձեր հարցմանը՝ 3.1 – Միջինում օրական կատարվում է 35-40 թեսթ։ 3.2 – Համակարգում առկա ֆիլտրը պետք է ապահովի ոչ ավելի քան 0,3 միկրոնի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 99,999% արդյունավետություն: 3.3- այո անհրաժեշտ է յուրաքանչյու

սույն մրցույթի 17-րդ չափաբաժնում ցենտրիֆուգայի արագության տիրույթը նշված է ոչ պակաս քան 200-ից 5000 պտ/ րոպե: Ինչ հետազոտության համար է անհրաժեշտ 200, 300, 400 պտույտ րոպեում արագությունը, արդյոք աշխատանքի ընթացքում կիրառվելու են այս արագությունները, քանի որ բիոքիմիական հետազոտության (3000-4000 պտ/ր), և կոագուլյացիայի հետազոտության (1500-2500 պտ/ր) համար անհրաժեշտ արագությունները: Ինչ տեսակի հետազոտությունների համար է կիրառվելու ցենտրիֆուգը:2023-09-28 11:37:12

Հարգելի գործընկեր: Տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է տարբեր արտադրողների տարբեր մոդելների ցենտրիֆուգների բնութագրերի ուսումնասիրության արդյունքում և հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանում են մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված ցենտրիֆուգներ։ հրավերով սահմանված չէ 300 կամ 400 պտույտ/րոպե արագության առկայության պարտադիր պահանջ։

Հարգելի գործընկեր: Տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է տարբեր արտադրողների տարբեր մոդելների ցենտրիֆուգների բնութագրերի ուսումնասիրության արդյունքում և հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանում են մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված ցենտրիֆուգներ։ հ

Հարգելի գործընկեր Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցերը 1. Թիվ 19 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված է IEC 60601-2-27։ Արդյոք սա վրիպակ չէ, քանի որ IEC 60601-2-27 ստանդարտը վերաբերում է մոնիտորինգային էլեկտրասրտագրություն իրականացնող սարքերին։ Տես հղումը https://webstore.iec.ch/publication/2638 1.1 Եթե վրիպակ չէ, ապա խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչու է Էլեկտրավիրաբուժական սարքի համար պահանջվում էլեկտրասրտագրություն իրականացնող սարքերին վերաբերող ստանդարտին համապատասխանություն։ 2. Թիվ 19 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված է EN 1789:2007+A1:2010: Այս միջազգային ստանդարտը ճանաչվել է ուժը կորցրած, այսինքն այս ստանդարտը այլևս գործող չէ։ Բացի այդ, եթե նույնիսկ այս ստանդարտը լիներ գործող, ապա այն վերաբերելի չէր էլեկտրավիրաբուժական սարքին։ Այդ ստանդարտը վերաբերում է շտապ բուժօգնության տրանսպորտային միջոցներին և դրանց սարքավորումներին։ Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչու է տեխնիկական բնութագրում նշված չգործող, ուժը կորցրած ստանդարտ։ Տես հղումը https://standardsdevelopment.bsigroup.com/projects/2009-03158#/section 2.1 Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ կապ ունի էլեկտրավիրաբուժական սարքը շտապ բուժօգնության տրանսպորտային միջոցների և դրանց սարքավորումների հետ։2023-09-29 12:11:18

Հարգելի գործընկերներ. Հայտնում ենք, որ կատարվել է վրիպակ։ Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2, IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010 արտահայտությունը այսուհետ ընդունել Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2։

Հարգելի գործընկերներ. Հայտնում ենք, որ կատարվել է վրիպակ։ Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2, IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010 արտահայտությունը այսուհետ ընդունել Ելքային շղթ

Publish time
2023-09-20 17:27:55
Bid end time
2023-10-05 11:00:00
Reverse auction
2023-10-06 11:00:00
You can send request before
2023-09-30 11:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description906000 AMD 906000 AMD0 %906000 AMD540000 AMD0 %540000.00 AMD
12Երմեդ ՍՊԸ Product full description906000 AMD 906000 AMD0 %906000 AMD800940 AMD0 %800940.00 AMD
21ANNARKA" LLC Product full description6000000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD4078000 AMD0 %4078000.00 AMD
22Diavant LLC Product full description6000000 AMD 5990000 AMD0 %5990000 AMD4133000 AMD0 %4133000.00 AMD
23Մեդէքսպերտ Product full description6000000 AMD 5500000 AMD0 %5500000 AMD5500000 AMD0 %5500000.00 AMDRejected
31ANNARKA" LLC Product full description14000000 AMD 19000000 AMD0 %19000000 AMD8265000 AMD0 %8265000.00 AMD
32Diavant LLC Product full description14000000 AMD 13990000 AMD0 %13990000 AMD8400000 AMD0 %8400000.00 AMD
33"S.A.V. GROUP" LLC Product full description14000000 AMD 14000000 AMD0 %14000000 AMD13230000 AMD0 %13230000.00 AMD
34Մեդէքսպերտ Product full description14000000 AMD 13500000 AMD0 %13500000 AMD13500000 AMD0 %13500000.00 AMDRejected
41ANNARKA" LLC Product full description15500000 AMD 19000000 AMD0 %19000000 AMD8550000 AMD0 %8550000.00 AMD
42Diavant LLC Product full description15500000 AMD 15490000 AMD0 %15490000 AMD8700000 AMD0 %8700000.00 AMD
43Մեդէքսպերտ Product full description15500000 AMD 15000000 AMD0 %15000000 AMD15000000 AMD0 %15000000.00 AMDRejected
44"S.A.V. GROUP" LLC Product full description15500000 AMD 15500000 AMD0 %15500000 AMD15500000 AMD0 %15500000.00 AMD
51Մեդէքսպերտ Product full description3500000 AMD 2800000 AMD20 %3360000 AMD2300000 AMD20 %2760000.00 AMDRejected
52“Concern-Energomash” CJSC Product full description3500000 AMD 3500000 AMD0 %3500000 AMD2772000 AMD0 %2772000.00 AMD
53Delta Ltd Product full description3500000 AMD 3600000 AMD0 %3600000 AMD3600000 AMD0 %3600000.00 AMDRejected
61TAG HEM LLC Product full description2910000 AMD 2424985 AMD20 %2909982 AMD1733340 AMD20 %2080008.00 AMD
62Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description2910000 AMD 2500000 AMD20 %3000000 AMD2139000 AMD20 %2566800.00 AMD
63Մեդէքսպերտ Product full description2910000 AMD 2300000 AMD20 %2760000 AMD2300000 AMD20 %2760000.00 AMDRejected
64Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description2910000 AMD 2425000 AMD20 %2910000 AMD2425000 AMD20 %2910000.00 AMD
65Լինարե ՍՊԸ Product full description2910000 AMD 2425150 AMD20 %2910180 AMD2425150 AMD20 %2910180.00 AMDRejected
71“Concern-Energomash” CJSC Product full description3600000 AMD 3600000 AMD0 %3600000 AMD2672000 AMD0 %2672000.00 AMD
72Մեդէքսպերտ Product full description3600000 AMD 2800000 AMD20 %3360000 AMD2700000 AMD20 %3240000.00 AMDRejected
73Delta Ltd Product full description3600000 AMD 6000000 AMD0 %6000000 AMD6000000 AMD0 %6000000.00 AMDRejected
81Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 958000 AMD20 %1149600 AMD490000 AMD20 %588000.00 AMD
82TAG HEM LLC Product full description1150000 AMD 958330 AMD20 %1149996 AMD790000 AMD20 %948000.00 AMD
83«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 1140000 AMD0 %1140000 AMD928420 AMD0 %928420.00 AMD
84Լինարե ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 1920300 AMD20 %2304360 AMD1920300 AMD20 %2304360.00 AMDRejected
91Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description705000 AMD 675000 AMD20 %810000 AMD400000 AMD20 %480000.00 AMD
92TAG HEM LLC Product full description705000 AMD 833333.34 AMD20 %1000000 AMD416670 AMD20 %500004.00 AMD
93Լինարե ՍՊԸ Product full description705000 AMD 588150 AMD20 %705780 AMD588150 AMD20 %705780.00 AMDRejected
101“Concern-Energomash” CJSC Product full description1000000 AMD 1000000 AMD0 %1000000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMD
102Delta Ltd Product full description1000000 AMD 1100000 AMD0 %1100000 AMD940000 AMD0 %940000.00 AMD
111<> Ltd. Product full description1000000 AMD 999000 AMD0 %999000 AMD999000 AMD0 %999000.00 AMD
121Լինարե ՍՊԸ Product full description915000 AMD 763150 AMD20 %915780 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
122Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description915000 AMD 925000 AMD20 %1110000 AMD392000 AMD20 %470400.00 AMD
131Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1230000 AMD 1025000 AMD20 %1230000 AMD904650 AMD20 %1085580.00 AMD
132Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1230000 AMD 1125000 AMD20 %1350000 AMD914900 AMD20 %1097880.00 AMD
133Լինարե ՍՊԸ Product full description1230000 AMD 1026300 AMD20 %1231560 AMD935400 AMD20 %1122480.00 AMD
134“Concern-Energomash” CJSC Product full description1230000 AMD 1230000 AMD0 %1230000 AMD1230000 AMD0 %1230000.00 AMD
141Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3855000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD2100000 AMD20 %2520000.00 AMD
142Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3855000 AMD 3212300 AMD20 %3854760 AMD2240000 AMD20 %2688000.00 AMD
143Լինարե ՍՊԸ Product full description3855000 AMD 3213150 AMD20 %3855780 AMD2820000 AMD20 %3384000.00 AMD
144ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3855000 AMD 3855000 AMD0 %3855000 AMD2940000 AMD0 %2940000.00 AMD
145Մեդէքսպերտ Product full description3855000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
151Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1303000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD900000 AMD20 %1080000.00 AMD
152ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description1303000 AMD 1303000 AMD0 %1303000 AMD920000 AMD0 %920000.00 AMD
153Լինարե ՍՊԸ Product full description1303000 AMD 1086150 AMD20 %1303380 AMD1086150 AMD20 %1303380.00 AMDRejected
154Մեդէքսպերտ Product full description1303000 AMD 1200000 AMD20 %1440000 AMD1200000 AMD20 %1440000.00 AMDRejected
155AA ENGINEERING LLC Product full description1303000 AMD 1300000 AMD0 %1300000 AMD1300000 AMD0 %1300000.00 AMD
161AA ENGINEERING LLC Product full description3267000 AMD 3260000 AMD0 %3260000 AMD2020000 AMD0 %2020000.00 AMD
162Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3267000 AMD 3267000 AMD0 %3267000 AMD2600000 AMD0 %2600000.00 AMD
163Երմեդ ՍՊԸ Product full description3267000 AMD 3267000 AMD0 %3267000 AMD2880000 AMD0 %2880000.00 AMD
164Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3267000 AMD 3600000 AMD0 %3600000 AMD2912000 AMD0 %2912000.00 AMD
165Մեդէքսպերտ Product full description3267000 AMD 3200000 AMD0 %3200000 AMD3200000 AMD0 %3200000.00 AMDRejected
166ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3267000 AMD 3267000 AMD0 %3267000 AMD3267000 AMD0 %3267000.00 AMD
171ANNARKA" LLC Product full description10520000 AMD 12000000 AMD0 %12000000 AMD5499999 AMD0 %5499999.00 AMD
172Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description10520000 AMD 11000000 AMD0 %11000000 AMD5904999 AMD0 %5904999.00 AMD
173Մեդէքսպերտ Product full description10520000 AMD 9500000 AMD0 %9500000 AMD9200000 AMD0 %9200000.00 AMDRejected
181Երմեդ ՍՊԸ Product full description1920000 AMD 1920000 AMD0 %1920000 AMD1400000 AMD0 %1400000.00 AMD
182Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1920000 AMD 1920000 AMD0 %1920000 AMD1600000 AMD0 %1600000.00 AMD
183ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description1920000 AMD 1920000 AMD0 %1920000 AMD1746000 AMD0 %1746000.00 AMD
184Մեդէքսպերտ Product full description1920000 AMD 1800000 AMD0 %1800000 AMD1800000 AMD0 %1800000.00 AMDRejected
191ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description11781000 AMD 11781000 AMD0 %11781000 AMD7900000 AMD0 %7900000.00 AMD
192Մեդէքսպերտ Product full description11781000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
193Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ Product full description11781000 AMD 11781000 AMD0 %11781000 AMD8900000 AMD0 %8900000.00 AMD
201Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description5910000 AMD 5910000 AMD0 %5910000 AMD3850000 AMD0 %3850000.00 AMD
202Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description5910000 AMD 6500000 AMD0 %6500000 AMD4958000 AMD0 %4958000.00 AMD
203Երմեդ ՍՊԸ Product full description5910000 AMD 5910000 AMD0 %5910000 AMD5015000 AMD0 %5015000.00 AMD
204AA ENGINEERING LLC Product full description5910000 AMD 5900000 AMD0 %5900000 AMD5186000 AMD0 %5186000.00 AMD
205Մեդէքսպերտ Product full description5910000 AMD 5700000 AMD0 %5700000 AMD5300000 AMD0 %5300000.00 AMDRejected
211Երմեդ ՍՊԸ Product full description1830000 AMD 1830000 AMD0 %1830000 AMD1100000 AMD0 %1100000.00 AMD
212AA ENGINEERING LLC Product full description1830000 AMD 1800000 AMD0 %1800000 AMD1395000 AMD0 %1395000.00 AMD
213Մեդէքսպերտ Product full description1830000 AMD 1500000 AMD0 %1500000 AMD1500000 AMD0 %1500000.00 AMDRejected
214Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1830000 AMD 2500000 AMD0 %2500000 AMD2500000 AMD0 %2500000.00 AMDRejected
221Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3456000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD1800000 AMD20 %2160000.00 AMD
222ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3456000 AMD 3456000 AMD0 %3456000 AMD2492000 AMD0 %2492000.00 AMD
223Լինարե ՍՊԸ Product full description3456000 AMD 2880600 AMD20 %3456720 AMD2548000 AMD20 %3057600.00 AMD
224Մեդէքսպերտ Product full description3456000 AMD 2800000 AMD20 %3360000 AMD2744000 AMD20 %3292800.00 AMDRejected
231ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description4326000 AMD 4326000 AMD0 %4326000 AMD2658000 AMD0 %2658000.00 AMD
232Մեդէքսպերտ Product full description4326000 AMD 4200000 AMD0 %4200000 AMD2700000 AMD0 %2700000.00 AMDRejected
233ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ Product full description4326000 AMD 24999999 AMD20 %29999998.8 AMD3605000 AMD20 %4326000.00 AMD
241Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description2800000 AMD 2800000 AMD0 %2800000 AMD2446500 AMD0 %2446500.00 AMD
242ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description2800000 AMD 2800000 AMD0 %2800000 AMD2473000 AMD0 %2473000.00 AMD
243Մեդէքսպերտ Product full description2800000 AMD 2650000 AMD0 %2650000 AMD2500000 AMD0 %2500000.00 AMDRejected
251Երմեդ ՍՊԸ Product full description300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD297000 AMD0 %297000.00 AMD
261Մեդէքսպերտ Product full description7194000 AMD 2800000 AMD20 %3360000 AMD2000000 AMD20 %2400000.00 AMDRejected
262Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description7194000 AMD 5995000 AMD20 %7194000 AMD5995000 AMD20 %7194000.00 AMD
263Լինարե ՍՊԸ Product full description7194000 AMD 5997450 AMD20 %7196940 AMD5997450 AMD20 %7196940.00 AMDRejected
264Երմեդ ՍՊԸ Product full description7194000 AMD 7194000 AMD0 %7194000 AMD7194000 AMD0 %7194000.00 AMD
265MEDTRADE LLC Product full description7194000 AMD 7194000 AMD0 %7194000 AMD7194000 AMD0 %7194000.00 AMD
266ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description7194000 AMD 7194000 AMD0 %7194000 AMD7194000 AMD0 %7194000.00 AMD
267Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description7194000 AMD 7250000 AMD20 %8700000 AMD7250000 AMD20 %8700000.00 AMDRejected
268TAG HEM LLC Product full description7194000 AMD 7500000 AMD20 %9000000 AMD7500000 AMD20 %9000000.00 AMDRejected
269Siun LLC Product full description7194000 AMD 12000000 AMD0 %12000000 AMD12000000 AMD0 %12000000.00 AMDRejected
271Մեդէքսպերտ Product full description3468000 AMD 2800000 AMD20 %3360000 AMD2000000 AMD20 %2400000.00 AMDRejected
272TAG HEM LLC Product full description3468000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD2772000 AMD20 %3326400.00 AMD
273Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3468000 AMD 2890000 AMD20 %3468000 AMD2890000 AMD20 %3468000.00 AMD
274Լինարե ՍՊԸ Product full description3468000 AMD 2892450 AMD20 %3470940 AMD2892450 AMD20 %3470940.00 AMDRejected
275MEDTRADE LLC Product full description3468000 AMD 3468000 AMD0 %3468000 AMD3468000 AMD0 %3468000.00 AMD
276ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3468000 AMD 3468000 AMD0 %3468000 AMD3468000 AMD0 %3468000.00 AMD
277Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3468000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD3500000 AMD20 %4200000.00 AMDRejected
278Siun LLC Product full description3468000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
281Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3078000 AMD 3600000 AMD0 %3600000 AMD1700000 AMD0 %1700000.00 AMD
282Մեդէքսպերտ Product full description3078000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD1800000 AMD0 %1800000.00 AMDRejected
283Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3078000 AMD 3078000 AMD0 %3078000 AMD2300000 AMD0 %2300000.00 AMD
284MEDTRADE LLC Product full description3078000 AMD 3078000 AMD0 %3078000 AMD3078000 AMD0 %3078000.00 AMD
285ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3078000 AMD 3078000 AMD0 %3078000 AMD3078000 AMD0 %3078000.00 AMD
291Մեդէքսպերտ Product full description4321000 AMD 4200000 AMD0 %4200000 AMD1916000 AMD0 %1916000.00 AMDRejected
292Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description4321000 AMD 4800000 AMD0 %4800000 AMD2958000 AMD0 %2958000.00 AMD
293MEDTRADE LLC Product full description4321000 AMD 4321000 AMD0 %4321000 AMD4321000 AMD0 %4321000.00 AMD
294ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description4321000 AMD 4321000 AMD0 %4321000 AMD4321000 AMD0 %4321000.00 AMD
295Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description4321000 AMD 4321000 AMD0 %4321000 AMD4321000 AMD0 %4321000.00 AMD
301Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description921000 AMD 1050000 AMD0 %1050000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMD
302AA ENGINEERING LLC Product full description921000 AMD 920000 AMD0 %920000 AMD680000 AMD0 %680000.00 AMD
303Երմեդ ՍՊԸ Product full description921000 AMD 921000 AMD0 %921000 AMD737000 AMD0 %737000.00 AMD
304Մեդէքսպերտ Product full description921000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
311Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description81000 AMD 81000 AMD0 %81000 AMD80000 AMD0 %80000.00 AMD
321Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3080000 AMD 3600000 AMD0 %3600000 AMD1650000 AMD0 %1650000.00 AMD
322AA ENGINEERING LLC Product full description3080000 AMD 3080000 AMD0 %3080000 AMD2000000 AMD0 %2000000.00 AMD
323ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3080000 AMD 3080000 AMD0 %3080000 AMD2250000 AMD0 %2250000.00 AMD
324Մեդէքսպերտ Product full description3080000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD2400000 AMD0 %2400000.00 AMDRejected
331Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1408000 AMD 1173000 AMD20 %1407600 AMD1161000 AMD20 %1393200.00 AMD
341Երմեդ ՍՊԸ Product full description1100000 AMD 1100000 AMD0 %1100000 AMD450000 AMD0 %450000.00 AMD
342Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1100000 AMD 915000 AMD20 %1098000 AMD550000 AMD20 %660000.00 AMD
351MEDTRADE LLC Product full description3120000 AMD 3120000 AMD0 %3120000 AMD1000000 AMD0 %1000000.00 AMD
352Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3120000 AMD 2600000 AMD20 %3120000 AMD1500000 AMD20 %1800000.00 AMD
353Մեդէքսպերտ Product full description3120000 AMD 2500000 AMD20 %3000000 AMD2500000 AMD20 %3000000.00 AMDRejected
354ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3120000 AMD 3120000 AMD0 %3120000 AMD3120000 AMD0 %3120000.00 AMD
361Մեդէքսպերտ Product full description3200000 AMD 3200000 AMD0 %3200000 AMD1400000 AMD0 %1400000.00 AMDRejected
362Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3200000 AMD 3200000 AMD0 %3200000 AMD2768000 AMD0 %2768000.00 AMD
363ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description3200000 AMD 3200000 AMD0 %3200000 AMD2935000 AMD0 %2935000.00 AMD
371Մեդէքսպերտ Product full description9760000 AMD 7900000 AMD20 %9480000 AMD7800000 AMD20 %9360000.00 AMDRejected
381MEDTRADE LLC Product full description2439000 AMD 2439000 AMD0 %2439000 AMD1800000 AMD0 %1800000.00 AMD
382Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description2439000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD1900000 AMD0 %1900000.00 AMD
383Մեդէքսպերտ Product full description2439000 AMD 2300000 AMD0 %2300000 AMD2300000 AMD0 %2300000.00 AMDRejected
384Լինարե ՍՊԸ Product full description2439000 AMD 2439450 AMD0 %2439450 AMD2439450 AMD0 %2439450.00 AMDRejected
391ANNARKA" LLC Product full description13000000 AMD 15000000 AMD20 %18000000 AMD5749999 AMD20 %6899998.80 AMD
392Siun LLC Product full description13000000 AMD 17000000 AMD20 %20400000 AMD6391656 AMD20 %7669987.20 AMD
393Diavant LLC Product full description13000000 AMD 10833333.33 AMD20 %12999999.99 AMD9891665 AMD20 %11869998.00 AMD
394ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ Product full description13000000 AMD 24999999 AMD20 %29999998.8 AMD24999999 AMD20 %29999998.80 AMDRejected
401Մեդէքսպերտ Product full description1900000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD1500000 AMD20 %1800000.00 AMDRejected
402Լինարե ՍՊԸ Product full description1900000 AMD 1584300 AMD20 %1901160 AMD1584300 AMD20 %1901160.00 AMDRejected
411Մեդէքսպերտ Product full description1000000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD900000 AMD0 %900000.00 AMDRejected
421Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1250000 AMD 1350000 AMD20 %1620000 AMD1040000 AMD20 %1248000.00 AMD
431Մեդէքսպերտ Product full description22000000 AMD 20000000 AMD0 %20000000 AMD14600000 AMD0 %14600000.00 AMDRejected
432Երմեդ ՍՊԸ Product full description22000000 AMD 22000000 AMD0 %22000000 AMD17800000 AMD0 %17800000.00 AMD
441Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1780000 AMD 1780000 AMD0 %1780000 AMD1120000 AMD0 %1120000.00 AMD
442AA ENGINEERING LLC Product full description1780000 AMD 1770000 AMD0 %1770000 AMD1374500 AMD0 %1374500.00 AMD
443Մեդէքսպերտ Product full description1780000 AMD 1550000 AMD0 %1550000 AMD1550000 AMD0 %1550000.00 AMDRejected
451Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description4750000 AMD 4750000 AMD0 %4750000 AMD4455000 AMD0 %4455000.00 AMD
452Մեդէքսպերտ Product full description4750000 AMD 4500000 AMD0 %4500000 AMD4500000 AMD0 %4500000.00 AMDRejected
461Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description255000 AMD 212500 AMD20 %255000 AMD210000 AMD20 %252000.00 AMD
462Լինարե ՍՊԸ Product full description255000 AMD 213150 AMD20 %255780 AMD213150 AMD20 %255780.00 AMDRejected
471Մեդէքսպերտ Product full description2860000 AMD 2700000 AMD0 %2700000 AMD1600000 AMD0 %1600000.00 AMDRejected
472MEDTRADE LLC Product full description2860000 AMD 2860000 AMD0 %2860000 AMD2860000 AMD0 %2860000.00 AMD
473ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description2860000 AMD 2860000 AMD0 %2860000 AMD2860000 AMD0 %2860000.00 AMD
474Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description2860000 AMD 2860000 AMD0 %2860000 AMD2860000 AMD0 %2860000.00 AMD
481Երմեդ ՍՊԸ Product full description1320000 AMD 1320000 AMD0 %1320000 AMD1306800 AMD0 %1306800.00 AMD
491AA ENGINEERING LLC Product full description1700000 AMD 1600000 AMD0 %1600000 AMD1100000 AMD0 %1100000.00 AMD
492Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1700000 AMD 1700000 AMD0 %1700000 AMD1300000 AMD0 %1300000.00 AMD
493ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description1700000 AMD 1700000 AMD0 %1700000 AMD1484000 AMD0 %1484000.00 AMD
501Մեդէքսպերտ Product full description3000000 AMD 4000000 AMD0 %4000000 AMD3500000 AMD0 %3500000.00 AMDRejected
511Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ Product full description750000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD618740 AMD20 %742488.00 AMD
512TAG HEM LLC Product full description750000 AMD 624996.67 AMD20 %749996 AMD624996.67 AMD20 %749996.00 AMD
521Երմեդ ՍՊԸ Product full description15900000 AMD 15900000 AMD0 %15900000 AMD5500000 AMD0 %5500000.00 AMD
522Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description15900000 AMD 15900000 AMD0 %15900000 AMD9900000 AMD0 %9900000.00 AMD
523ԱՄԱ Մեդիքլ Product full description15900000 AMD 15873259 AMD0 %15873259 AMD13000000 AMD0 %13000000.00 AMD
531Երմեդ ՍՊԸ Product full description850000 AMD 850000 AMD0 %850000 AMD350000 AMD0 %350000.00 AMD
532Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description850000 AMD 850000 AMD0 %850000 AMD799000 AMD0 %799000.00 AMD
533ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description850000 AMD 850000 AMD0 %850000 AMD850000 AMD0 %850000.00 AMD
541Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description550000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMD
551Երմեդ ՍՊԸ Product full description350000 AMD 350000 AMD0 %350000 AMD316500 AMD0 %316500.00 AMD
552Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description350000 AMD 350000 AMD0 %350000 AMD320000 AMD0 %320000.00 AMD
553ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description350000 AMD 350000 AMD0 %350000 AMD350000 AMD0 %350000.00 AMD
561Երմեդ ՍՊԸ Product full description370000 AMD 370000 AMD0 %370000 AMD330000 AMD0 %330000.00 AMD
562Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description370000 AMD 370000 AMD0 %370000 AMD340000 AMD0 %340000.00 AMD
571Երմեդ ՍՊԸ Product full description550000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD533500 AMD0 %533500.00 AMD
572Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description550000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD539000 AMD0 %539000.00 AMD
573ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ Product full description550000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMD
581Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD980000 AMD0 %980000.00 AMD
582“Concern-Energomash” CJSC Product full description1200000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD1088000 AMD0 %1088000.00 AMD
583Մեդէքսպերտ Product full description1200000 AMD 1300000 AMD0 %1300000 AMD1300000 AMD0 %1300000.00 AMDRejected
591Մեդէքսպերտ Product full description700000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
601Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description3500000 AMD 3500000 AMD0 %3500000 AMD2900000 AMD0 %2900000.00 AMD
602“Concern-Energomash” CJSC Product full description3500000 AMD 3500000 AMD0 %3500000 AMD2940000 AMD0 %2940000.00 AMD
603Մեդէքսպերտ Product full description3500000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD3000000 AMD0 %3000000.00 AMDRejected
611Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ Product full description300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD297000 AMD0 %297000.00 AMD

Live

Lot number CPV Title Bids
1 33111150/503 Նեգատասկոպ
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 896940 AMD 2023-10-06 11:01:57
Երմեդ ՍՊԸ 887880 AMD 2023-10-06 11:06:51
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 878820 AMD 2023-10-06 11:11:08
Երմեդ ՍՊԸ 869760 AMD 2023-10-06 11:15:55
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 810000 AMD 2023-10-06 11:20:34
Երմեդ ՍՊԸ 800940 AMD 2023-10-06 11:25:10
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 600000 AMD 2023-10-06 11:29:46
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 540000 AMD 2023-10-06 11:29:54
2 33121260/503 Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3
ANNARKA" LLC 5445000 AMD 2023-10-06 11:03:08
Diavant LLC 5390000 AMD 2023-10-06 11:07:21
ANNARKA" LLC 5335000 AMD 2023-10-06 11:07:40
Diavant LLC 5280000 AMD 2023-10-06 11:12:02
ANNARKA" LLC 4990000 AMD 2023-10-06 11:12:30
Diavant LLC 4935000 AMD 2023-10-06 11:16:46
ANNARKA" LLC 4750000 AMD 2023-10-06 11:16:58
Diavant LLC 4695000 AMD 2023-10-06 11:21:26
ANNARKA" LLC 4640000 AMD 2023-10-06 11:21:42
Diavant LLC 4585000 AMD 2023-10-06 11:24:21
ANNARKA" LLC 4299000 AMD 2023-10-06 11:24:33
Diavant LLC 4244000 AMD 2023-10-06 11:26:55
ANNARKA" LLC 4188000 AMD 2023-10-06 11:28:00
Diavant LLC 4133000 AMD 2023-10-06 11:28:52
ANNARKA" LLC 4078000 AMD 2023-10-06 11:29:09
3 33121260/504 Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով
"S.A.V. GROUP" LLC 13365000 AMD 2023-10-06 11:03:42
"S.A.V. GROUP" LLC 13230000 AMD 2023-10-06 11:07:23
ANNARKA" LLC 13095000 AMD 2023-10-06 11:08:57
Diavant LLC 12960000 AMD 2023-10-06 11:13:17
ANNARKA" LLC 12825000 AMD 2023-10-06 11:13:31
Diavant LLC 12690000 AMD 2023-10-06 11:17:49
ANNARKA" LLC 12555000 AMD 2023-10-06 11:18:11
Diavant LLC 12420000 AMD 2023-10-06 11:22:26
ANNARKA" LLC 9990000 AMD 2023-10-06 11:22:47
Diavant LLC 9855000 AMD 2023-10-06 11:24:59
ANNARKA" LLC 9720000 AMD 2023-10-06 11:25:19
Diavant LLC 9585000 AMD 2023-10-06 11:27:35
ANNARKA" LLC 9450000 AMD 2023-10-06 11:29:19
Diavant LLC 8400000 AMD 2023-10-06 11:29:40
ANNARKA" LLC 8265000 AMD 2023-10-06 11:29:52
4 33121260/505 Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 4 տվիչով
ANNARKA" LLC 14849000 AMD 2023-10-06 11:02:41
Diavant LLC 14699000 AMD 2023-10-06 11:06:55
ANNARKA" LLC 13990000 AMD 2023-10-06 11:09:05
Diavant LLC 13840000 AMD 2023-10-06 11:13:29
ANNARKA" LLC 12999000 AMD 2023-10-06 11:13:37
Diavant LLC 12849000 AMD 2023-10-06 11:18:01
ANNARKA" LLC 11999999 AMD 2023-10-06 11:18:29
Diavant LLC 11849999 AMD 2023-10-06 11:22:55
ANNARKA" LLC 9999999 AMD 2023-10-06 11:23:23
Diavant LLC 9849999 AMD 2023-10-06 11:25:21
ANNARKA" LLC 9299999 AMD 2023-10-06 11:27:19
Diavant LLC 9149999 AMD 2023-10-06 11:28:11
ANNARKA" LLC 8890000 AMD 2023-10-06 11:28:57
Diavant LLC 8700000 AMD 2023-10-06 11:29:51
ANNARKA" LLC 8550000 AMD 2023-10-06 11:29:55
5 38431390/502 Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ
“Concern-Energomash” CJSC 2772000 AMD 2023-10-06 11:03:39
Մեդէքսպերտ 2300000 AMD 2023-10-06 11:05:43
6 33141174/504 II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2277000 AMD 2023-10-06 11:01:23
TAG HEM LLC 2254000 AMD 2023-10-06 11:05:01
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2231000 AMD 2023-10-06 11:09:16
TAG HEM LLC 2208000 AMD 2023-10-06 11:13:22
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2185000 AMD 2023-10-06 11:17:40
TAG HEM LLC 2162000 AMD 2023-10-06 11:21:46
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2139000 AMD 2023-10-06 11:24:54
TAG HEM LLC 2116000 AMD 2023-10-06 11:28:57
TAG HEM LLC 1733340 AMD 2023-10-06 11:29:56
7 38431380/502 Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր
Մեդէքսպերտ 2700000 AMD 2023-10-06 11:31:34
“Concern-Energomash” CJSC 2672000 AMD 2023-10-06 11:34:48
8 33141174/505 Բինօկուլյար մանրադիտակ
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 948000 AMD 2023-10-06 11:31:55
TAG HEM LLC 938000 AMD 2023-10-06 11:35:24
«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ 928420 AMD 2023-10-06 11:39:31
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 850000 AMD 2023-10-06 11:42:39
TAG HEM LLC 840000 AMD 2023-10-06 11:46:32
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 800000 AMD 2023-10-06 11:50:42
TAG HEM LLC 790000 AMD 2023-10-06 11:55:04
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 650000 AMD 2023-10-06 11:59:47
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 490000 AMD 2023-10-06 11:59:58
9 42941160/502 Թերմոստատ
TAG HEM LLC 582000 AMD 2023-10-06 11:32:16
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 576118 AMD 2023-10-06 11:36:10
TAG HEM LLC 570000 AMD 2023-10-06 11:39:34
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 564000 AMD 2023-10-06 11:43:33
TAG HEM LLC 558000 AMD 2023-10-06 11:47:04
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 552000 AMD 2023-10-06 11:51:24
TAG HEM LLC 546000 AMD 2023-10-06 11:55:14
TAG HEM LLC 416670 AMD 2023-10-06 11:59:49
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 400000 AMD 2023-10-06 11:59:59
10 38431340/504 Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ
“Concern-Energomash” CJSC 990000 AMD 2023-10-06 11:32:33
Delta Ltd 980000 AMD 2023-10-06 11:37:08
“Concern-Energomash” CJSC 970000 AMD 2023-10-06 11:40:54
Delta Ltd 960000 AMD 2023-10-06 11:45:30
“Concern-Energomash” CJSC 950000 AMD 2023-10-06 11:47:34
Delta Ltd 940000 AMD 2023-10-06 11:52:27
“Concern-Energomash” CJSC 930000 AMD 2023-10-06 11:56:39
“Concern-Energomash” CJSC 700000 AMD 2023-10-06 11:59:27
12 42911160/502 Ջրի թորիչ
Լինարե ՍՊԸ 755500 AMD 2023-10-06 11:31:27
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 747000 AMD 2023-10-06 11:35:29
Լինարե ՍՊԸ 739000 AMD 2023-10-06 11:35:45
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 731000 AMD 2023-10-06 11:40:03
Լինարե ՍՊԸ 700000 AMD 2023-10-06 11:40:19
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 692000 AMD 2023-10-06 11:44:09
Լինարե ՍՊԸ 600000 AMD 2023-10-06 11:44:19
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 592000 AMD 2023-10-06 11:48:53
Լինարե ՍՊԸ 500000 AMD 2023-10-06 11:49:11
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 492000 AMD 2023-10-06 11:51:47
Լինարե ՍՊԸ 400000 AMD 2023-10-06 11:52:16
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 392000 AMD 2023-10-06 11:54:41
Լինարե ՍՊԸ 300000 AMD 2023-10-06 11:55:00
Լինարե ՍՊԸ 245000 AMD 2023-10-06 11:59:55
13 42931100/502 Ցենտրիֆուգ լաբորատոր
Լինարե ՍՊԸ 1010000 AMD 2023-10-06 12:01:36
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 999750 AMD 2023-10-06 12:03:59
Լինարե ՍՊԸ 980000 AMD 2023-10-06 12:04:56
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 969750 AMD 2023-10-06 12:05:51
Լինարե ՍՊԸ 956000 AMD 2023-10-06 12:06:05
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 945750 AMD 2023-10-06 12:10:00
Լինարե ՍՊԸ 935400 AMD 2023-10-06 12:12:06
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 925150 AMD 2023-10-06 12:16:15
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 914900 AMD 2023-10-06 12:20:51
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 904650 AMD 2023-10-06 12:22:14
14 33191110/503 ավտոկլավներ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2970000 AMD 2023-10-06 12:01:56
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2940000 AMD 2023-10-06 12:05:40
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2910000 AMD 2023-10-06 12:06:10
Լինարե ՍՊԸ 2880000 AMD 2023-10-06 12:06:25
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2850000 AMD 2023-10-06 12:10:27
Լինարե ՍՊԸ 2820000 AMD 2023-10-06 12:12:26
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2790000 AMD 2023-10-06 12:16:26
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2760000 AMD 2023-10-06 12:20:43
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2730000 AMD 2023-10-06 12:24:20
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2700000 AMD 2023-10-06 12:25:26
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2500000 AMD 2023-10-06 12:29:40
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2240000 AMD 2023-10-06 12:29:47
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2100000 AMD 2023-10-06 12:29:57
15 33191110/504 Ավտոկլավ սեղանի
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1075288 AMD 2023-10-06 12:02:18
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1060000 AMD 2023-10-06 12:06:53
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1049138 AMD 2023-10-06 12:11:45
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1037500 AMD 2023-10-06 12:16:14
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1026638 AMD 2023-10-06 12:18:44
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1014500 AMD 2023-10-06 12:23:15
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1003638 AMD 2023-10-06 12:24:45
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 920000 AMD 2023-10-06 12:29:31
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 900000 AMD 2023-10-06 12:29:53
16 33191480/502 Ավտոմատ ներարկիչ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 3168000 AMD 2023-10-06 12:02:37
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 3136000 AMD 2023-10-06 12:06:29
AA ENGINEERING LLC 3104000 AMD 2023-10-06 12:06:57
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 3072000 AMD 2023-10-06 12:11:12
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 3040000 AMD 2023-10-06 12:15:24
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 3008000 AMD 2023-10-06 12:19:28
Երմեդ ՍՊԸ 2976000 AMD 2023-10-06 12:22:06
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2944000 AMD 2023-10-06 12:24:05
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2912000 AMD 2023-10-06 12:24:35
Երմեդ ՍՊԸ 2880000 AMD 2023-10-06 12:24:59
AA ENGINEERING LLC 2848000 AMD 2023-10-06 12:25:28
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2816000 AMD 2023-10-06 12:25:44
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2600000 AMD 2023-10-06 12:29:43
AA ENGINEERING LLC 2020000 AMD 2023-10-06 12:29:54
17 33181190/504 դեֆիբրիլյատոր
ANNARKA" LLC 9399000 AMD 2023-10-06 12:01:24
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 9304000 AMD 2023-10-06 12:03:39
Մեդէքսպերտ 9200000 AMD 2023-10-06 12:03:56
ANNARKA" LLC 7399000 AMD 2023-10-06 12:05:12
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 7304000 AMD 2023-10-06 12:09:36
ANNARKA" LLC 6599999 AMD 2023-10-06 12:09:41
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 6504999 AMD 2023-10-06 12:14:00
ANNARKA" LLC 5999999 AMD 2023-10-06 12:14:04
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 5904999 AMD 2023-10-06 12:18:13
ANNARKA" LLC 5499999 AMD 2023-10-06 12:18:47
18 33161100/505 Էլեկտրավիրաբուժական սարք 200 Վտ
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1782000 AMD 2023-10-06 12:03:47
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1764000 AMD 2023-10-06 12:06:49
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1746000 AMD 2023-10-06 12:09:42
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1728000 AMD 2023-10-06 12:14:05
Երմեդ ՍՊԸ 1710000 AMD 2023-10-06 12:18:56
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1692000 AMD 2023-10-06 12:22:30
Երմեդ ՍՊԸ 1674000 AMD 2023-10-06 12:24:46
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1656000 AMD 2023-10-06 12:26:03
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1600000 AMD 2023-10-06 12:29:45
Երմեդ ՍՊԸ 1400000 AMD 2023-10-06 12:29:56
19 33161100/504 Էլեկտրավիրաբուժական սարք 400 Վտ
Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ 9850000 AMD 2023-10-06 12:30:39
Մեդէքսպերտ 9000000 AMD 2023-10-06 12:31:01
Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ 8900000 AMD 2023-10-06 12:31:58
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 8800000 AMD 2023-10-06 12:36:43
Մեդէքսպերտ 8400000 AMD 2023-10-06 12:36:52
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 8300000 AMD 2023-10-06 12:41:16
Մեդէքսպերտ 8200000 AMD 2023-10-06 12:41:31
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 8100000 AMD 2023-10-06 12:46:00
Մեդէքսպերտ 8000000 AMD 2023-10-06 12:46:13
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 7900000 AMD 2023-10-06 12:50:58
20 33191540/503 Հիվանդի մոնիտոր
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 5643000 AMD 2023-10-06 12:31:25
Մեդէքսպերտ 5300000 AMD 2023-10-06 12:32:01
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 5243000 AMD 2023-10-06 12:33:45
AA ENGINEERING LLC 5186000 AMD 2023-10-06 12:38:00
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 5129000 AMD 2023-10-06 12:42:04
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 5072000 AMD 2023-10-06 12:45:46
Երմեդ ՍՊԸ 5015000 AMD 2023-10-06 12:50:16
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 4958000 AMD 2023-10-06 12:54:17
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 4901000 AMD 2023-10-06 12:55:41
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 4400000 AMD 2023-10-06 12:59:51
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 3850000 AMD 2023-10-06 12:59:55
21 33191540/504 Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով
AA ENGINEERING LLC 1485000 AMD 2023-10-06 12:33:54
Երմեդ ՍՊԸ 1470000 AMD 2023-10-06 12:38:20
AA ENGINEERING LLC 1455000 AMD 2023-10-06 12:43:14
Երմեդ ՍՊԸ 1440000 AMD 2023-10-06 12:47:52
AA ENGINEERING LLC 1425000 AMD 2023-10-06 12:52:29
Երմեդ ՍՊԸ 1410000 AMD 2023-10-06 12:53:32
AA ENGINEERING LLC 1395000 AMD 2023-10-06 12:58:07
Երմեդ ՍՊԸ 1100000 AMD 2023-10-06 12:59:48
22 33191100/503 Մանրէազերծիչ չոր օդային
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2772000 AMD 2023-10-06 12:31:51
Մեդէքսպերտ 2744000 AMD 2023-10-06 12:33:10
Լինարե ՍՊԸ 2716000 AMD 2023-10-06 12:36:07
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2688000 AMD 2023-10-06 12:40:23
Լինարե ՍՊԸ 2660000 AMD 2023-10-06 12:40:41
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2632000 AMD 2023-10-06 12:44:45
Լինարե ՍՊԸ 2604000 AMD 2023-10-06 12:44:55
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2576000 AMD 2023-10-06 12:49:01
Լինարե ՍՊԸ 2548000 AMD 2023-10-06 12:50:48
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2520000 AMD 2023-10-06 12:54:22
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2492000 AMD 2023-10-06 12:57:36
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1800000 AMD 2023-10-06 12:59:58
23 33191100/504 Օդի ռեցիրկուլյատոր
ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ 3605000 AMD 2023-10-06 12:30:34
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 3563000 AMD 2023-10-06 12:34:46
Մեդէքսպերտ 3000000 AMD 2023-10-06 12:35:22
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2958000 AMD 2023-10-06 12:39:34
Մեդէքսպերտ 2800000 AMD 2023-10-06 12:41:50
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2758000 AMD 2023-10-06 12:46:41
Մեդէքսպերտ 2700000 AMD 2023-10-06 12:46:53
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2658000 AMD 2023-10-06 12:51:06
24 33141174/506 Վիրաբուժական արտածծիչ
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2621500 AMD 2023-10-06 12:33:22
Մեդէքսպերտ 2500000 AMD 2023-10-06 12:33:39
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2473000 AMD 2023-10-06 12:37:36
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2446500 AMD 2023-10-06 12:39:03
25 33161180/505 Վիրաբուժական ճակատային լույս
Երմեդ ՍՊԸ 297000 AMD 2023-10-06 14:04:39
26 33161180/506 Վիրահատական լուսատու առաստաղային
Մեդէքսպերտ 2000000 AMD 2023-10-06 14:01:25
27 33161180/507 Վիրահատական լուսատու շարժական
TAG HEM LLC 2772000 AMD 2023-10-06 14:01:23
Մեդէքսպերտ 2000000 AMD 2023-10-06 14:01:36
28 33191220/504 Ունիվերսալ վիրահատական սեղան
Մեդէքսպերտ 2400000 AMD 2023-10-06 14:02:03
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2370000 AMD 2023-10-06 14:06:12
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2300000 AMD 2023-10-06 14:07:34
Մեդէքսպերտ 2270000 AMD 2023-10-06 14:08:50
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2240000 AMD 2023-10-06 14:12:53
Մեդէքսպերտ 2200000 AMD 2023-10-06 14:17:36
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2170000 AMD 2023-10-06 14:22:22
Մեդէքսպերտ 2000000 AMD 2023-10-06 14:27:15
Մեդէքսպերտ 1800000 AMD 2023-10-06 14:29:51
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1700000 AMD 2023-10-06 14:29:59
29 33191220/505 Ունիվերսալ վիրահատական սեղան
Մեդէքսպերտ 3000000 AMD 2023-10-06 14:02:46
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2958000 AMD 2023-10-06 14:06:48
Մեդէքսպերտ 1916000 AMD 2023-10-06 14:07:53
30 33191490/502 Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 891000 AMD 2023-10-06 14:03:18
Մեդէքսպերտ 800000 AMD 2023-10-06 14:03:37
AA ENGINEERING LLC 791000 AMD 2023-10-06 14:04:09
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 782000 AMD 2023-10-06 14:08:42
Երմեդ ՍՊԸ 773000 AMD 2023-10-06 14:13:23
AA ENGINEERING LLC 764000 AMD 2023-10-06 14:18:07
Երմեդ ՍՊԸ 755000 AMD 2023-10-06 14:22:53
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 746000 AMD 2023-10-06 14:24:43
Երմեդ ՍՊԸ 737000 AMD 2023-10-06 14:27:24
AA ENGINEERING LLC 680000 AMD 2023-10-06 14:29:56
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 600000 AMD 2023-10-06 14:30:00
31 33151250/507 Բժշկական նեբուլայզեր
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 80000 AMD 2023-10-06 14:31:33
32 33121150/502 էլեկտրասրտագրիչ շարժական
Մեդէքսպերտ 2900000 AMD 2023-10-06 14:31:05
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2870000 AMD 2023-10-06 14:35:10
Մեդէքսպերտ 2400000 AMD 2023-10-06 14:39:14
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2370000 AMD 2023-10-06 14:43:54
AA ENGINEERING LLC 2340000 AMD 2023-10-06 14:48:45
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2310000 AMD 2023-10-06 14:53:28
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2280000 AMD 2023-10-06 14:54:30
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2250000 AMD 2023-10-06 14:59:16
AA ENGINEERING LLC 2000000 AMD 2023-10-06 14:59:57
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1650000 AMD 2023-10-06 15:00:02
33 42921180/507 Կշեռք մանկական հասակաչափով
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1161000 AMD 2023-10-06 14:33:45
34 42921180/508 Կշեռք մեծահասակի հասակաչափով
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 905850 AMD 2023-10-06 14:34:11
Երմեդ ՍՊԸ 896700 AMD 2023-10-06 14:38:47
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 887550 AMD 2023-10-06 14:42:54
Երմեդ ՍՊԸ 878400 AMD 2023-10-06 14:47:47
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 869250 AMD 2023-10-06 14:52:06
Երմեդ ՍՊԸ 860100 AMD 2023-10-06 14:53:21
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 850000 AMD 2023-10-06 14:55:16
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 600000 AMD 2023-10-06 14:59:50
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 550000 AMD 2023-10-06 14:59:54
Երմեդ ՍՊԸ 450000 AMD 2023-10-06 14:59:59
35 33161180/508 Հետազոտման լամպ
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2475000 AMD 2023-10-06 14:34:31
MEDTRADE LLC 2450000 AMD 2023-10-06 14:39:03
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2425000 AMD 2023-10-06 14:43:17
MEDTRADE LLC 2400000 AMD 2023-10-06 14:47:44
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2375000 AMD 2023-10-06 14:51:54
MEDTRADE LLC 2350000 AMD 2023-10-06 14:54:46
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2325000 AMD 2023-10-06 14:55:29
MEDTRADE LLC 2300000 AMD 2023-10-06 14:57:34
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1900000 AMD 2023-10-06 14:59:52
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1500000 AMD 2023-10-06 14:59:57
MEDTRADE LLC 1000000 AMD 2023-10-06 15:00:02
36 33121200/501 Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 3168000 AMD 2023-10-06 14:34:06
Մեդէքսպերտ 3000000 AMD 2023-10-06 14:34:13
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2968000 AMD 2023-10-06 14:38:22
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 2935000 AMD 2023-10-06 14:42:27
Մեդէքսպերտ 2900000 AMD 2023-10-06 14:45:53
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2868000 AMD 2023-10-06 14:49:56
Մեդէքսպերտ 2800000 AMD 2023-10-06 14:53:45
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2768000 AMD 2023-10-06 14:55:42
Մեդէքսպերտ 2500000 AMD 2023-10-06 14:57:13
Մեդէքսպերտ 1400000 AMD 2023-10-06 14:59:52
37 33121200/502 Սթրես թեստային համակարգ
Մեդէքսպերտ 7800000 AMD 2023-10-06 15:04:46
38 33191200/511 Վիրակապական սեղան
MEDTRADE LLC 2277000 AMD 2023-10-06 15:03:03
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2254000 AMD 2023-10-06 15:07:45
MEDTRADE LLC 2231000 AMD 2023-10-06 15:12:37
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2208000 AMD 2023-10-06 15:17:29
MEDTRADE LLC 2185000 AMD 2023-10-06 15:21:46
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 2162000 AMD 2023-10-06 15:24:34
MEDTRADE LLC 2139000 AMD 2023-10-06 15:29:29
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1900000 AMD 2023-10-06 15:29:55
MEDTRADE LLC 1800000 AMD 2023-10-06 15:29:58
39 31151120/502 Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)
ANNARKA" LLC 10699999 AMD 2023-10-06 15:02:10
Diavant LLC 10591665 AMD 2023-10-06 15:05:25
ANNARKA" LLC 9999999 AMD 2023-10-06 15:05:38
Diavant LLC 9891665 AMD 2023-10-06 15:08:42
ANNARKA" LLC 8999999 AMD 2023-10-06 15:08:50
Siun LLC 8888888 AMD 2023-10-06 15:09:46
ANNARKA" LLC 8199999 AMD 2023-10-06 15:10:21
Siun LLC 8090000 AMD 2023-10-06 15:14:49
ANNARKA" LLC 7899999 AMD 2023-10-06 15:14:56
Siun LLC 7777777 AMD 2023-10-06 15:19:24
ANNARKA" LLC 7499999 AMD 2023-10-06 15:19:46
Siun LLC 7391600 AMD 2023-10-06 15:24:17
ANNARKA" LLC 6999998 AMD 2023-10-06 15:24:21
Siun LLC 6891664 AMD 2023-10-06 15:27:59
ANNARKA" LLC 6499990 AMD 2023-10-06 15:28:05
Siun LLC 6391656 AMD 2023-10-06 15:28:59
ANNARKA" LLC 5900000 AMD 2023-10-06 15:29:05
ANNARKA" LLC 5749999 AMD 2023-10-06 15:29:49
42 37411580/501 Սառնարան՝ արյան բաղադրիչները տեղափոխելու համար
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1336500 AMD 2023-10-06 15:03:23
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1250000 AMD 2023-10-06 15:03:56
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1040000 AMD 2023-10-06 15:06:55
43 33161190/503 Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ
Երմեդ ՍՊԸ 19800000 AMD 2023-10-06 15:34:19
Մեդէքսպերտ 18000000 AMD 2023-10-06 15:38:14
Երմեդ ՍՊԸ 17800000 AMD 2023-10-06 15:42:24
Մեդէքսպերտ 14600000 AMD 2023-10-06 15:44:23
44 33191550/502 Պտղի մոնիտոր
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1534500 AMD 2023-10-06 15:31:28
AA ENGINEERING LLC 1519000 AMD 2023-10-06 15:36:19
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1503500 AMD 2023-10-06 15:40:41
AA ENGINEERING LLC 1488000 AMD 2023-10-06 15:45:37
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1390000 AMD 2023-10-06 15:50:05
AA ENGINEERING LLC 1374500 AMD 2023-10-06 15:54:57
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1340000 AMD 2023-10-06 15:59:09
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1240000 AMD 2023-10-06 15:59:46
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1120000 AMD 2023-10-06 15:59:58
45 33191200/512 Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 4455000 AMD 2023-10-06 15:31:54
46 38431760/503 Ջրային բաղնիք
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 210000 AMD 2023-10-06 15:32:20
47 33191220/506 Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) գինեկոլոգիական
Մեդէքսպերտ 1600000 AMD 2023-10-06 15:31:47
48 33141224/505 Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 1306800 AMD 2023-10-06 15:34:20
49 33121240/502 Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1584000 AMD 2023-10-06 16:04:01
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1565000 AMD 2023-10-06 16:07:58
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1549000 AMD 2023-10-06 16:12:06
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1530000 AMD 2023-10-06 16:16:11
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1500000 AMD 2023-10-06 16:20:25
ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 1484000 AMD 2023-10-06 16:24:28
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1468000 AMD 2023-10-06 16:25:18
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1400000 AMD 2023-10-06 16:29:44
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1300000 AMD 2023-10-06 16:29:49
AA ENGINEERING LLC 1200000 AMD 2023-10-06 16:29:51
AA ENGINEERING LLC 1100000 AMD 2023-10-06 16:29:58
50 33121140/501 Թվային աուդիոմետր տիմպանոմետրով
Մեդէքսպերտ 3500000 AMD 2023-10-06 16:04:35
51 33141223/505 Լաբորատոր գործիքների հավաքածու
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 618740 AMD 2023-10-06 16:00:40
52 33141224/506 Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 15714526 AMD 2023-10-06 16:04:04
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 15500000 AMD 2023-10-06 16:04:23
ԱՄԱ Մեդիքլ 15297863 AMD 2023-10-06 16:07:09
Երմեդ ՍՊԸ 15139130 AMD 2023-10-06 16:11:00
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 14900000 AMD 2023-10-06 16:14:22
ԱՄԱ Մեդիքլ 14616753 AMD 2023-10-06 16:18:03
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 14100000 AMD 2023-10-06 16:22:15
ԱՄԱ Մեդիքլ 13900000 AMD 2023-10-06 16:24:36
ԱՄԱ Մեդիքլ 13700000 AMD 2023-10-06 16:25:35
Երմեդ ՍՊԸ 13541267 AMD 2023-10-06 16:25:49
ԱՄԱ Մեդիքլ 13000000 AMD 2023-10-06 16:28:19
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 11000000 AMD 2023-10-06 16:29:47
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 9900000 AMD 2023-10-06 16:29:53
Երմեդ ՍՊԸ 5500000 AMD 2023-10-06 16:29:54
53 33141223/506 ԱՄԲՈՒ-հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 841500 AMD 2023-10-06 16:03:56
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 833000 AMD 2023-10-06 16:07:36
Երմեդ ՍՊԸ 824500 AMD 2023-10-06 16:11:03
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 816000 AMD 2023-10-06 16:15:24
Երմեդ ՍՊԸ 807500 AMD 2023-10-06 16:19:40
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 799000 AMD 2023-10-06 16:23:14
Երմեդ ՍՊԸ 350000 AMD 2023-10-06 16:27:36
55 33141224/507 Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 346500 AMD 2023-10-09 09:01:10
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 343000 AMD 2023-10-09 09:03:14
Երմեդ ՍՊԸ 339500 AMD 2023-10-09 09:06:54
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 336000 AMD 2023-10-09 09:09:12
Երմեդ ՍՊԸ 332500 AMD 2023-10-09 09:13:00
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 320000 AMD 2023-10-09 09:14:38
Երմեդ ՍՊԸ 316500 AMD 2023-10-09 09:19:09
56 33141224/508 Հղիության ընդհատման գործիքների հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 366300 AMD 2023-10-09 09:01:23
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 362600 AMD 2023-10-09 09:03:34
Երմեդ ՍՊԸ 358900 AMD 2023-10-09 09:07:54
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 355000 AMD 2023-10-09 09:09:27
Երմեդ ՍՊԸ 351300 AMD 2023-10-09 09:13:21
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 340000 AMD 2023-10-09 09:14:50
Երմեդ ՍՊԸ 330000 AMD 2023-10-09 09:19:02
57 33141223/507 ՔԿԱ գործիքների հավաքածու
Երմեդ ՍՊԸ 544500 AMD 2023-10-09 09:01:07
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 539000 AMD 2023-10-09 09:03:57
Երմեդ ՍՊԸ 533500 AMD 2023-10-09 09:08:03
58 33151180/501 Գերբարձր հաճախականության սարքավորում
“Concern-Energomash” CJSC 1188000 AMD 2023-10-09 09:01:27
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1176000 AMD 2023-10-09 09:04:28
“Concern-Energomash” CJSC 1164000 AMD 2023-10-09 09:07:49
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1150000 AMD 2023-10-09 09:09:52
“Concern-Energomash” CJSC 1138000 AMD 2023-10-09 09:13:07
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1126000 AMD 2023-10-09 09:15:20
“Concern-Energomash” CJSC 1114000 AMD 2023-10-09 09:19:29
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 1100000 AMD 2023-10-09 09:21:21
“Concern-Energomash” CJSC 1088000 AMD 2023-10-09 09:25:34
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 980000 AMD 2023-10-09 09:29:49
60 33151180/503 Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2970000 AMD 2023-10-09 09:03:02
“Concern-Energomash” CJSC 2940000 AMD 2023-10-09 09:06:16
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 2900000 AMD 2023-10-09 09:08:37
61 33151180/504 Գալվանիզացիայի և էլեկտրաֆորեզի ֆիզիոթերապևտիկ սարք
Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 297000 AMD 2023-10-09 09:30:45