Loading

Code
ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13
Title
Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով բժշկական նշանակության ապրանքների գնման ընթացակարգ
Procurer
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի Գործընկեր, 167-րդ չափաբաժնի ISE 9180 տպիչի թուղթ - PAPER 91XX SERIES PRINTER (5 / PKG.) անվանման մեջ նշված է (5 / PKG.), ինչ ենթադրում է տուփ: Կարո՞ղ ենք հիմք ընդունել չափման միավոր հատը և անվանումը նշել միայն ISE 9180 տպիչի թուղթ- PAPER 91XX SERIES PRINTER, 1 piece : Կանխավ՝ շնորհակալություն:2019-02-15 11:42:14Պարզաբանում N 1 61-րդ չափաբաժնի չափման միավորը հատն է
Հարգելի Գործընկեր, 61-րդ չափաբաժնի ISE 9180 տպիչի թուղթ - PAPER 91XX SERIES PRINTER (5 / PKG.) անվանման մեջ նշված է (5 / PKG.), ինչ ենթադրում է տուփ: Կարո՞ղ ենք հիմք ընդունել չափման միավոր հատը և անվանումը նշել միայն ISE 9180 տպիչի թուղթ- PAPER 91XX SERIES PRINTER, 1 piece : Կանխավ շնորհակալություն:2019-02-15 14:48:21Պարզաբանում N 1 61-րդ չափաբաժնի չափման միավորը հատն է
Հարգելի գործընկերներ: Ձեր հրավերի թիվ 85, 86, և 87-րդ չափաբաժինների մասով պահանջվում են տարբեր տեսակի ախտահանիչ միջոցներ, որոնց <<անվանումը>> և <<տեխնիկական բնութագիրը>> սյունակներում ներառված անվանումները, թվային, տոկոսային կամ բառային պահանջները նույնականացնող տվյալներ և հղումներ են պարունակում դեպի կոնկրետ արտադրողի՝ կոնկրետ ֆիրմային անվանումներ ունեցող ախտահանիչ միջոցները, սակայն ոչ այդ սյունակներում և ոչ էլ որևէ այլ տեղ չի պահպանվել նման դեպքերում <<Գնումների մասին>> ՀՀ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը՝ << 5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:>> , ոչ մի տեղ առկա չեն «կամ համարժեք» բառերը: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին՝ Եթե <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ի կողմից այդ չափաբաժինների մասով առաջարկվեն ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հայերեն հրահանգ ունեցող ախտահանիչ նյութեր, որոնք կիրառվում են միևնույն նպատակների համար, օժտված են նմանատիպ մանրէասպան հատկություններով, պարունակում են միևնույն խմբերին պատկանող ազդող նյութերը՝ սակայն այլ տոկոսներով, ապա այդ առաջարկվածները Ձեր կողմից կհամարվեն համարժեքներ, թե ոչ: Հարգանքով՝ <<Խաչպար>>ՍՊԸ տնօրեն՝ Սմբատ Բալասանյան2019-02-16 10:38:42Պարզաբանում N 2 Եթե մասնակիցների կողմից 85-րդ, 86-րդ և 87-րդ չափաբաժինների մասով առաջարկվեն ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հայերեն հրահանգ ունեցող ախտահանիչ նյութեր, որոնք կիրառվում են միևնույն նպատակների համար, օժտված են նմանատիպ մանրէասպան հատկություններով, պարունակում են միևնույն խմբերին պատկանող ազդող նյութերը՝ սակայն այլ տոկոսներով, ապա այդ առաջարկվածները կարող են գնահատվել որպես համարժեք։ Նաև հայտնում ենք, որ 85-րդ, 86-րդ և 87-րդ չափաբաժիններում ներառված գնման առարկաների համար կիրառելի է <<կամ համարժեք>> արտահատությունը, այսինքն մասնակիցները կաորղ են ներկայացնել նաև 85-րդ, 86-րդ և 87-րդ չափաբաժիններում ներառված գնման առարկաներին համարժեք ախտահանիչ նյութեր։
Publish time
2019-02-13 14:49:32
Bid end time
2019-02-20 14:50:00
Reverse auction
2019-02-22 14:50:00
You can send request before
2019-02-18 14:50:00
Status
Failed
Statement
Invitation