Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/47
Վերնագիր
2021թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար գունավոր տպիչների և դյուրակիր համակարգիչների ձեռբերում
Գնորդ
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հարգելի պատվիրատու, խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցը: Եթե հրավերով նախատեսված ապրանքների համար առաջարկվում է ոչ հայաստանյան ծագում ունեցող ապրանքներ, ապա արդյո՞ք լրացվում է հավելված 1,1-ը և եթե այո, ապա ինչ տեքստով է այն ներկայացվում: Արդյո՞ք հրավերում առկա հավելված 1,1-ի օրինակելի ձևի վերնագիրը և պահանջվող ցուցանիշները ճիշտ են ճիշտ են արտահայտում պահանջվող նպատակը (հրավերում առկա հավելված 1,1-ում պահանջվող տեղեկատվությունը համարյա ամբողջությամբ կրկնում է Հավելված 1-ի տեղեկատվությունը, ո՞րն է դրամ իմաստը ):2021-10-08 10:04:12

Ըստ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/47 ծածկագրով հրավերի Մասնակիցը ներկայացնում է հրավերի 1.1 հավելվածով նախատեսված դիմում-հայտարարությունը, եթե տվյալ չափաբաժնի մասով իր կողմից ներկայացվող գնային առաջարկը գերազանցում է 1 մլն դրամը և ցանկանում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով ստանալ պայմանագրի գնի 1 տոկոսի չափով փոխհատուցում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 01․04․2021թ․ թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված պայմանների։ Ինչ վերաբերում է հրավերի հավելվածների ճիշտ լինելուն, ապա դրանք ճիշտ են և կազված են ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 20-ի N 166-Ա հրամանով հաստատված հրավերի օրինակելի ձևի հիման վրա:

Согласно заявлению-заявлению, предусмотренному приложением 1.1 к приглашению, если ценовое предложение, представляемое им по части данной доли, превышает 1 млн драмов и желает на условиях, установленных настоящим приглашением, получить компенсацию в разме

Հրապարակման ժամանակ
2021-10-07 15:36:18
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2021-10-15 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2021-10-18 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2021-10-10 10:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
21Տելեկոմ Սիստեմս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3985200 AMD 3321000 AMD20 %3985200 AMD3287700 AMD20 %3945240.00 AMD
22Էյչ Գրուպ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3985200 AMD 4455000 AMD20 %5346000 AMD4455000 AMD20 %5346000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
2 30211200/6 դյուրակիր համակարգիչներ
Տելեկոմ Սիստեմս ՍՊԸ 3287700 AMD 2021-10-18 10:03:59