Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/16
Վերնագիր
Մշակութային միջոցառում
Գնորդ
Երևանի քաղաքապետարան
Գնման տեսակ
Ծառայություն
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2021-10-14 11:14:18
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2021-10-22 09:30:00
Հակադարձ աճուրդ
2021-10-25 09:30:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2021-10-20 09:30:00
Կարգավիճակ
Հրապարակված
Հրավեր