Բեռնում
Ծածկագիր
ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14
Վերնագիր
տնտեսական ապրանքներ
Գնորդ
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-01-20 00:43:37
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-01-27 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-01-31 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-01-25 11:00:00
Կարգավիճակ
Շնորհում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 16000 AMD20 %19200 AMD16000 AMD20 %19200.00 AMD
12ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
21Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 52101 AMD20 %62521.2 AMD37125 AMD20 %44550.00 AMD
22Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 37500 AMD0 %37500 AMD37500 AMD0 %37500.00 AMD
23Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 45833.34 AMD20 %55000 AMD45833.34 AMD20 %55000.00 AMD
24ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
31Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6375 AMD 8501 AMD20 %10201.2 AMD8501 AMD20 %10201.20 AMDՄերժված
32Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6375 AMD 16125 AMD20 %19350 AMD16125 AMD20 %19350.00 AMDՄերժված
33ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6375 AMD 16667 AMD20 %20000.4 AMD16667 AMD20 %20000.40 AMDՄերժված
34Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6375 AMD 21225 AMD20 %25470 AMD21225 AMD20 %25470.00 AMDՄերժված
35Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6375 AMD 1250000 AMD0 %1250000 AMD1250000 AMD0 %1250000.00 AMDՄերժված
41Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 6301 AMD20 %7561.2 AMD5445 AMD20 %6534.00 AMD
42ԼԱՎԵՆԴԵՐ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 5500 AMD20 %6600 AMD5500 AMD20 %6600.00 AMD
43Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 5500 AMD20 %6600 AMD5500 AMD20 %6600.00 AMD
44Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 7800 AMD0 %7800 AMD7800 AMD0 %7800.00 AMD
45ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMDՄերժված
46Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10350 AMD 13300 AMD20 %15960 AMD13300 AMD20 %15960.00 AMDՄերժված
51Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 25001 AMD20 %30001.2 AMD12200 AMD20 %14640.00 AMD
52Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 12416.67 AMD20 %14900 AMD12416.67 AMD20 %14900.00 AMD
53ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
54Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 15000 AMD0 %15000 AMD15000 AMD0 %15000.00 AMD
55Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 16833.34 AMD20 %20200 AMD16833.34 AMD20 %20200.00 AMD
61Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 11000 AMD20 %13200 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMDՄերժված
62Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 26400 AMD0 %26400 AMD26400 AMD0 %26400.00 AMDՄերժված
63ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 41000 AMD20 %49200 AMD41000 AMD20 %49200.00 AMDՄերժված
71Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր66000 AMD 41983.34 AMD20 %50380 AMD41983.34 AMD20 %50380.00 AMD
72ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր66000 AMD 66000 AMD20 %79200 AMD66000 AMD20 %79200.00 AMDՄերժված
73Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր66000 AMD 66000 AMD0 %66000 AMD66000 AMD0 %66000.00 AMD
74Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր66000 AMD 70033.34 AMD20 %84040 AMD70033.34 AMD20 %84040.00 AMDՄերժված
81Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 9666.67 AMD20 %11600 AMD9666.67 AMD20 %11600.00 AMDՄերժված
82ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 17000 AMD20 %20400 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMDՄերժված
83Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 17000 AMD0 %17000 AMD17000 AMD0 %17000.00 AMDՄերժված
84Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 18583.34 AMD20 %22300 AMD18583.34 AMD20 %22300.00 AMDՄերժված
91Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMDՄերժված
92Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 215000 AMD20 %258000 AMD215000 AMD20 %258000.00 AMDՄերժված
93Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 290333.34 AMD20 %348400 AMD290333.34 AMD20 %348400.00 AMDՄերժված
101Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 5001 AMD20 %6001.2 AMD3118 AMD20 %3741.60 AMDՄերժված
102Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 3150 AMD0 %3150 AMD3150 AMD0 %3150.00 AMDՄերժված
103Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 3475 AMD20 %4170 AMD3475 AMD20 %4170.00 AMDՄերժված
104ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 3750 AMD20 %4500 AMD3750 AMD20 %4500.00 AMDՄերժված
105Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 4775 AMD20 %5730 AMD4775 AMD20 %5730.00 AMDՄերժված
111Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 7416.67 AMD20 %8900 AMD7416.67 AMD20 %8900.00 AMDՄերժված
112Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 10000 AMD0 %10000 AMD10000 AMD0 %10000.00 AMDՄերժված
113ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMDՄերժված
114Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 16833.34 AMD20 %20200 AMD16833.34 AMD20 %20200.00 AMDՄերժված
121Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2100 AMD 1907.5 AMD20 %2289 AMD1907.5 AMD20 %2289.00 AMDՄերժված
122Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2100 AMD 3500 AMD20 %4200 AMD3500 AMD20 %4200.00 AMDՄերժված
123Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2100 AMD 4200 AMD0 %4200 AMD4200 AMD0 %4200.00 AMDՄերժված
131Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 75001 AMD20 %90001.2 AMD22275 AMD20 %26730.00 AMD
132Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22500 AMD0 %22500 AMD22500 AMD0 %22500.00 AMD
133Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDՄերժված
141Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 66666 AMD20 %79999.2 AMD65900 AMD20 %79080.00 AMDՄերժված
142ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 73334 AMD20 %88000.8 AMD73334 AMD20 %88000.80 AMDՄերժված
143Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 78666.67 AMD20 %94400 AMD78666.67 AMD20 %94400.00 AMDՄերժված
151Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 57000 AMD0 %57000 AMD57000 AMD0 %57000.00 AMD
152Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 137500 AMD20 %165000 AMD137500 AMD20 %165000.00 AMDՄերժված
161Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 15666.67 AMD20 %18800 AMD13850 AMD20 %16620.00 AMD
162Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 14000 AMD0 %14000 AMD14000 AMD0 %14000.00 AMD
163Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 23333 AMD20 %27999.6 AMD23333 AMD20 %27999.60 AMDՄերժված
164ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 26667 AMD20 %32000.4 AMD26667 AMD20 %32000.40 AMDՄերժված
165Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 33000 AMD20 %39600 AMD33000 AMD20 %39600.00 AMDՄերժված
171Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 1600 AMD0 %1600 AMD1600 AMD0 %1600.00 AMD
172Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 3333.34 AMD20 %4000 AMD3333.34 AMD20 %4000.00 AMD
173ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 6667 AMD20 %8000.4 AMD6667 AMD20 %8000.40 AMDՄերժված
174Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 9833.34 AMD20 %11800 AMD9833.34 AMD20 %11800.00 AMDՄերժված
175Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 16666 AMD20 %19999.2 AMD16666 AMD20 %19999.20 AMDՄերժված
181ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2400 AMD 1700 AMD20 %2040 AMD1700 AMD20 %2040.00 AMD
182Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2400 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD2500 AMD20 %3000.00 AMDՄերժված
191Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5000 AMD 7000 AMD0 %7000 AMD7000 AMD0 %7000.00 AMDՄերժված
192Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDՄերժված
193ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5000 AMD 11667 AMD20 %14000.4 AMD11667 AMD20 %14000.40 AMDՄերժված
194Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5000 AMD 15466.67 AMD20 %18560 AMD15466.67 AMD20 %18560.00 AMDՄերժված
201Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 8000 AMD0 %8000 AMD8000 AMD0 %8000.00 AMD
202ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 11667 AMD20 %14000.4 AMD11667 AMD20 %14000.40 AMDՄերժված
203Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMDՄերժված
204Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 25150 AMD20 %30180 AMD25150 AMD20 %30180.00 AMDՄերժված
211Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10800 AMD 11400 AMD0 %11400 AMD11400 AMD0 %11400.00 AMDՄերժված
212ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10800 AMD 14000 AMD20 %16800 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMDՄերժված
213Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10800 AMD 19000 AMD20 %22800 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMDՄերժված
214Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10800 AMD 46680 AMD20 %56016 AMD46680 AMD20 %56016.00 AMDՄերժված
221Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD13333.34 AMD20 %16000.00 AMDՄերժված
222Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 14150 AMD20 %16980 AMD14150 AMD20 %16980.00 AMDՄերժված
223ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 15750 AMD20 %18900 AMD15750 AMD20 %18900.00 AMDՄերժված
231Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 6250 AMD20 %7500 AMD6250 AMD20 %7500.00 AMD
232Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD0 %10000 AMD10000 AMD0 %10000.00 AMD
233ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 12084 AMD20 %14500.8 AMD12084 AMD20 %14500.80 AMDՄերժված
234Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 31825 AMD20 %38190 AMD31825 AMD20 %38190.00 AMDՄերժված
241Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 266666.67 AMD20 %320000 AMD266666.67 AMD20 %320000.00 AMDՄերժված
251ԼԱՎԵՆԴԵՐ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 11250 AMD20 %13500 AMD11250 AMD20 %13500.00 AMD
252Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 26100 AMD20 %31320 AMD26100 AMD20 %31320.00 AMDՄերժված
253Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 27001 AMD20 %32401.2 AMD27001 AMD20 %32401.20 AMDՄերժված
254Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 34560 AMD0 %34560 AMD34560 AMD0 %34560.00 AMDՄերժված
255ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 36450 AMD20 %43740 AMD36450 AMD20 %43740.00 AMDՄերժված
256Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16200 AMD 37350 AMD20 %44820 AMD37350 AMD20 %44820.00 AMDՄերժված
261Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 22500 AMD20 %27000 AMD22500 AMD20 %27000.00 AMDՄերժված
271ԼԱՎԵՆԴԵՐ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5160 AMD 4000 AMD20 %4800 AMD4000 AMD20 %4800.00 AMD
272Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5160 AMD 10320 AMD0 %10320 AMD10320 AMD0 %10320.00 AMDՄերժված
273Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5160 AMD 11900 AMD20 %14280 AMD11900 AMD20 %14280.00 AMDՄերժված
274Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5160 AMD 14230 AMD20 %17076 AMD14230 AMD20 %17076.00 AMDՄերժված
281Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր13200 AMD 10560 AMD0 %10560 AMD10560 AMD0 %10560.00 AMD
282Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր13200 AMD 35933.34 AMD20 %43120 AMD35933.34 AMD20 %43120.00 AMDՄերժված
291Բիո-Քիմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 65000 AMD0 %65000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMD
292Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 62500 AMD0 %62500 AMD62500 AMD0 %62500.00 AMD
293ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 70000 AMD20 %84000 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
294ԼԱՎԵՆԴԵՐ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 70833 AMD20 %84999.6 AMD70833 AMD20 %84999.60 AMD
295Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 80375 AMD20 %96450 AMD80375 AMD20 %96450.00 AMD
296Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 416666.67 AMD20 %500000 AMD416666.67 AMD20 %500000.00 AMDՄերժված
301Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր80000 AMD 833333.34 AMD20 %1000000 AMD833333.34 AMD20 %1000000.00 AMDՄերժված
311Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD16500 AMD20 %19800.00 AMD
312ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 21334 AMD20 %25600.8 AMD21334 AMD20 %25600.80 AMDՄերժված
313Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 24083.34 AMD20 %28900 AMD24083.34 AMD20 %28900.00 AMDՄերժված
321ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 58334 AMD20 %70000.8 AMD58334 AMD20 %70000.80 AMDՄերժված
322Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 75000 AMD0 %75000 AMD75000 AMD0 %75000.00 AMDՄերժված
323Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMDՄերժված
331ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD40000 AMD20 %48000.00 AMD
332Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMDՄերժված
341Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 501250 AMD20 %601500 AMD486750 AMD20 %584100.00 AMD
342ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 491667 AMD20 %590000.4 AMD491667 AMD20 %590000.40 AMD
343Մարատ Ջաղացպանյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD0 %500000 AMD500000 AMD0 %500000.00 AMD
344Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
2 33711480/2 օճառ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 37125 AMD 2022-01-31 11:01:40
4 39831245/2 օճառ, հեղուկ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 5445 AMD 2022-01-31 11:02:20
5 33761100/1 զուգարանի թուղթ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 12200 AMD 2022-01-31 11:02:55
10 39221500/1 կաթսաշփիչ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 3118 AMD 2022-01-31 11:33:12
13 33141118/2 անձեռոցիկներ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 22275 AMD 2022-01-31 12:04:16
14 33141118/3 անձեռոցիկներ
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 65900 AMD 2022-01-31 12:03:28
16 19641000/1 պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար
Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ 13850 AMD 2022-01-31 12:04:45
29 24451141/1 ախտահանիչ հեղուկ նյութեր
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 61000 AMD 2022-01-31 14:04:08
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 59000 AMD 2022-01-31 14:05:13
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 50000 AMD 2022-01-31 14:07:53
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 49000 AMD 2022-01-31 14:09:47
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 48000 AMD 2022-01-31 14:10:21
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 46500 AMD 2022-01-31 14:12:44
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 45000 AMD 2022-01-31 14:13:27
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 44000 AMD 2022-01-31 14:15:37
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 43000 AMD 2022-01-31 14:17:02
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 42000 AMD 2022-01-31 14:20:39
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 41000 AMD 2022-01-31 14:23:57
Բիո-Քիմ ՍՊԸ 40000 AMD 2022-01-31 14:25:56
34 39811300/2 հոտազերծիչ, օդի
Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ 486750 AMD 2022-01-31 14:34:07