Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72
Վերնագիր
Մշակութային միջոցառում
Գնորդ
Երևանի քաղաքապետարան
Գնման տեսակ
Ծառայություն
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-05-13 12:43:25
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-05-20 14:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-05-23 14:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-05-18 14:00:00
Կարգավիճակ
Հրապարակված
Հրավեր