Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91
Վերնագիր
մշակութային միջոցառումների
Գնորդ
Երևանի քաղաքապետարան
Գնման տեսակ
Ծառայություն
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-06-22 16:42:44
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-07-07 09:15:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-07-08 09:15:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-07-02 09:15:00
Կարգավիճակ
Փոփոխված
Հրավեր

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ