Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-22/06
Վերնագիր
ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում
Գնորդ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-08-04 15:33:10
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-08-15 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-08-16 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-08-10 10:00:00
Կարգավիճակ
Դիմում-Հայտարարության գնահատում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Տոդոս-Ակա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 40833.33 AMD20 %48999.99 AMD40833.33 AMD20 %48999.99 AMD
31Էկոֆորմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 10166.67 AMD20 %12200 AMD10166.67 AMD20 %12200.00 AMD
32Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
33Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16667 AMD20 %20000.4 AMD16667 AMD20 %20000.40 AMDՄերժված
34Գագիկ Սիմոնյան Արթուրի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 19550 AMD0 %19550 AMD19550 AMD0 %19550.00 AMD
41Էկոֆորմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 9166.67 AMD20 %11000 AMD9166.67 AMD20 %11000.00 AMD
42Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
43Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16667 AMD20 %20000.4 AMD16667 AMD20 %20000.40 AMDՄերժված
51Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
52Էկոֆորմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 11500 AMD20 %13800 AMD11500 AMD20 %13800.00 AMD
53Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
54ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
61Էկոֆորմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD40000 AMD20 %48000.00 AMD
62Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 83334 AMD20 %100000.8 AMD83334 AMD20 %100000.80 AMD
63ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 96600 AMD20 %115920 AMD96600 AMD20 %115920.00 AMD
64Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
65Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
66Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 110000 AMD0 %110000 AMD110000 AMD0 %110000.00 AMD
67Գագիկ Սիմոնյան Արթուրի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 119550 AMD0 %119550 AMD119550 AMD0 %119550.00 AMD
71ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16500 AMD 13520 AMD20 %16224 AMD13520 AMD20 %16224.00 AMD
72Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16500 AMD 13750 AMD20 %16500 AMD13750 AMD20 %16500.00 AMD
81Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 16667 AMD20 %20000.4 AMD16667 AMD20 %20000.40 AMD
82Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
91Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր88000 AMD 73334 AMD20 %88000.8 AMD68124 AMD20 %81748.80 AMD
92ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր88000 AMD 72600 AMD20 %87120 AMD68850 AMD20 %82620.00 AMD
93Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր88000 AMD 73333.34 AMD20 %88000 AMD73333.34 AMD20 %88000.00 AMD
101ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9750 AMD20 %11700 AMD9400 AMD20 %11280.00 AMD
102Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9500 AMD20 %11400 AMD9500 AMD20 %11400.00 AMD
103Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
104Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
9 39831283/2 հատակի լվացման լաթ
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 71840 AMD 2022-08-16 10:31:29
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 71114 AMD 2022-08-16 10:35:16
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 70340 AMD 2022-08-16 10:36:11
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 69614 AMD 2022-08-16 10:40:37
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 68850 AMD 2022-08-16 10:41:02
Սոֆթ Թրեյդ ՍՊԸ 68124 AMD 2022-08-16 10:43:48
10 39831282/2 կահույք մաքրելու լաթ
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 9400 AMD 2022-08-16 10:31:01