Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18
Վերնագիր
Քարթրիջների
Գնորդ
Վարչապետի աշխատակազմ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-09-20 15:20:05
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-10-04 09:30:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-10-05 09:30:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-09-29 09:30:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Կոպի Սերվիս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 325000 AMD20 %390000 AMD325000 AMD20 %390000.00 AMD
21Կոպի Սերվիս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
51Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 80000 AMD20 %96000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
52ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMD
61Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 78750 AMD20 %94500 AMD78750 AMD20 %94500.00 AMD
62ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83000 AMD20 %99600 AMD83000 AMD20 %99600.00 AMD
71Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 78750 AMD20 %94500 AMD78750 AMD20 %94500.00 AMD
72ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83000 AMD20 %99600 AMD83000 AMD20 %99600.00 AMD
81Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 78750 AMD20 %94500 AMD78750 AMD20 %94500.00 AMD
82ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83000 AMD20 %99600 AMD83000 AMD20 %99600.00 AMD
91Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 78750 AMD20 %94500 AMD78750 AMD20 %94500.00 AMD
92ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83000 AMD20 %99600 AMD83000 AMD20 %99600.00 AMD
101Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 245000 AMD20 %294000 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
111Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 123750 AMD20 %148500 AMD123750 AMD20 %148500.00 AMD
112ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124950 AMD20 %149940 AMD124950 AMD20 %149940.00 AMD
121Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 123750 AMD20 %148500 AMD123750 AMD20 %148500.00 AMD
122ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124950 AMD20 %149940 AMD124950 AMD20 %149940.00 AMD
131Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 123750 AMD20 %148500 AMD123750 AMD20 %148500.00 AMD
132ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124950 AMD20 %149940 AMD124950 AMD20 %149940.00 AMD
141Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 123750 AMD20 %148500 AMD123750 AMD20 %148500.00 AMD
142ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124950 AMD20 %149940 AMD124950 AMD20 %149940.00 AMD
151Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
152Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 830000 AMD20 %996000 AMD706500 AMD20 %847800.00 AMD
153ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD825000 AMD20 %990000.00 AMD
161Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
162Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 830000 AMD20 %996000 AMD706500 AMD20 %847800.00 AMD
163ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD825000 AMD20 %990000.00 AMD
171ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD625000 AMD20 %750000.00 AMD
172Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 830000 AMD20 %996000 AMD731750 AMD20 %878100.00 AMD
173Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD825000 AMD20 %990000.00 AMD
181ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD625000 AMD20 %750000.00 AMD
182Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 830000 AMD20 %996000 AMD731500 AMD20 %877800.00 AMD
183Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000000 AMD 825000 AMD20 %990000 AMD825000 AMD20 %990000.00 AMD
191Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41650 AMD20 %49980 AMD41650 AMD20 %49980.00 AMD
192ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMDՄերժված
201ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 120000 AMD20 %144000 AMD120000 AMD20 %144000.00 AMD
202Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 121500 AMD20 %145800 AMD121500 AMD20 %145800.00 AMD
211ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 712500 AMD20 %855000 AMD712500 AMD20 %855000.00 AMD
212Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 742500 AMD20 %891000 AMD742500 AMD20 %891000.00 AMD
221ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMD
222Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 202500 AMD20 %243000 AMD202500 AMD20 %243000.00 AMD
231ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42500 AMD 35000 AMD20 %42000 AMD34650 AMD20 %41580.00 AMD
232Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42500 AMD 35000 AMD20 %42000 AMD35000 AMD20 %42000.00 AMD
241ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD27720 AMD20 %33264.00 AMD
242Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
251ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD27720 AMD20 %33264.00 AMD
252Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
261ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD27720 AMD20 %33264.00 AMD
262Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
271Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր264000 AMD 219500 AMD20 %263400 AMD219500 AMD20 %263400.00 AMD
272ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր264000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMDՄերժված
281Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 131250 AMD20 %157500 AMD131250 AMD20 %157500.00 AMD
282ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 136500 AMD20 %163800 AMD136500 AMD20 %163800.00 AMDՄերժված
291Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 131250 AMD20 %157500 AMD131250 AMD20 %157500.00 AMD
292ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 136500 AMD20 %163800 AMD136500 AMD20 %163800.00 AMDՄերժված
301Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 131250 AMD20 %157500 AMD131250 AMD20 %157500.00 AMD
302ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր158000 AMD 136500 AMD20 %163800 AMD136500 AMD20 %163800.00 AMDՄերժված
311ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 57500 AMD20 %69000 AMD56925 AMD20 %68310.00 AMD
312Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 57500 AMD20 %69000 AMD57500 AMD20 %69000.00 AMD
321ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 147500 AMD20 %177000 AMD147500 AMD20 %177000.00 AMD
322Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 149000 AMD20 %178800 AMD149000 AMD20 %178800.00 AMD
331Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր75000 AMD 62250 AMD20 %74700 AMD62250 AMD20 %74700.00 AMD
341ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 325000 AMD20 %390000 AMD325000 AMD20 %390000.00 AMD
342Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 330000 AMD20 %396000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
351ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 115000 AMD20 %138000 AMD113850 AMD20 %136620.00 AMD
352Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 115000 AMD20 %138000 AMD115000 AMD20 %138000.00 AMD
361ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր46000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMD
362Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր46000 AMD 38000 AMD20 %45600 AMD38000 AMD20 %45600.00 AMD
371ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 24750 AMD20 %29700 AMD24500 AMD20 %29400.00 AMD
372Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 24750 AMD20 %29700 AMD24750 AMD20 %29700.00 AMD
381ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17820 AMD20 %21384.00 AMD
382Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
391ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17820 AMD20 %21384.00 AMD
392Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
401ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17820 AMD20 %21384.00 AMD
402Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
411ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 28750 AMD20 %34500 AMD28450 AMD20 %34140.00 AMD
412Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 28750 AMD20 %34500 AMD28750 AMD20 %34500.00 AMD
421ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99500 AMD20 %119400 AMD99500 AMD20 %119400.00 AMD
422Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99750 AMD20 %119700 AMD99750 AMD20 %119700.00 AMD
431ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99500 AMD20 %119400 AMD99500 AMD20 %119400.00 AMD
432Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99750 AMD20 %119700 AMD99750 AMD20 %119700.00 AMD
441ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99500 AMD20 %119400 AMD99500 AMD20 %119400.00 AMD
442Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99750 AMD20 %119700 AMD99750 AMD20 %119700.00 AMD
451ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99500 AMD20 %119400 AMD99500 AMD20 %119400.00 AMD
452Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 99750 AMD20 %119700 AMD99750 AMD20 %119700.00 AMD
461Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր33000 AMD 27495 AMD20 %32994 AMD27495 AMD20 %32994.00 AMD
471Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30600 AMD 25500 AMD20 %30600 AMD25500 AMD20 %30600.00 AMD
481Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30600 AMD 25500 AMD20 %30600 AMD25500 AMD20 %30600.00 AMD
491Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30600 AMD 25500 AMD20 %30600 AMD25500 AMD20 %30600.00 AMD
501Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 24525 AMD20 %29430 AMD24525 AMD20 %29430.00 AMD
502ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDՄերժված
511Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 24525 AMD20 %29430 AMD24525 AMD20 %29430.00 AMD
512ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDՄերժված
521Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 24525 AMD20 %29430 AMD24525 AMD20 %29430.00 AMD
522ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDՄերժված
531Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 24525 AMD20 %29430 AMD24525 AMD20 %29430.00 AMD
532ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր29700 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDՄերժված
541ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր411000 AMD 337500 AMD20 %405000 AMD337500 AMD20 %405000.00 AMD
542Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր411000 AMD 340500 AMD20 %408600 AMD340500 AMD20 %408600.00 AMD
551Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր275000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
552ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր275000 AMD 227500 AMD20 %273000 AMD227500 AMD20 %273000.00 AMD
561Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14400 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
562ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14400 AMD 13000 AMD20 %15600 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMDՄերժված
611Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD165000 AMD20 %198000.00 AMD
612ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 330000 AMD20 %396000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
621Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD165000 AMD20 %198000.00 AMD
622ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 330000 AMD20 %396000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
631Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD165000 AMD20 %198000.00 AMD
632ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 330000 AMD20 %396000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
641Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD165000 AMD20 %198000.00 AMD
642ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 330000 AMD20 %396000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
651Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր330000 AMD 268750 AMD20 %322500 AMD268750 AMD20 %322500.00 AMD
652ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր330000 AMD 271250 AMD20 %325500 AMD271250 AMD20 %325500.00 AMD
661ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 247500 AMD20 %297000 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
662Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 247500 AMD20 %297000 AMD247500 AMD20 %297000.00 AMD
671Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 49750 AMD20 %59700 AMD49750 AMD20 %59700.00 AMD
681ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMDՄերժված
691ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMDՄերժված
701ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMDՄերժված
711ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMDՄերժված
721ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMDՄերժված
731ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD81675 AMD20 %98010.00 AMD
732Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
15 30121500/617 15. Քարտրիջներ
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 800000 AMD 2022-10-05 10:31:43
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 791750 AMD 2022-10-05 10:34:46
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 780000 AMD 2022-10-05 10:35:12
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 771750 AMD 2022-10-05 10:38:47
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 760000 AMD 2022-10-05 10:39:05
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 751750 AMD 2022-10-05 10:43:18
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 740000 AMD 2022-10-05 10:45:46
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 731750 AMD 2022-10-05 10:49:43
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 723000 AMD 2022-10-05 10:50:03
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 714750 AMD 2022-10-05 10:54:08
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 706500 AMD 2022-10-05 10:55:06
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 500000 AMD 2022-10-05 10:59:53
16 30121500/618 16. Քարտրիջներ
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 800000 AMD 2022-10-05 10:31:59
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 791750 AMD 2022-10-05 10:35:09
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 780000 AMD 2022-10-05 10:35:29
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 771750 AMD 2022-10-05 10:39:17
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 760000 AMD 2022-10-05 10:39:32
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 751750 AMD 2022-10-05 10:43:33
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 740000 AMD 2022-10-05 10:46:01
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 731750 AMD 2022-10-05 10:49:57
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 723000 AMD 2022-10-05 10:50:31
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 714750 AMD 2022-10-05 10:54:42
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 706500 AMD 2022-10-05 10:56:10
Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ 500000 AMD 2022-10-05 10:59:53
17 30121500/619 17. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 816750 AMD 2022-10-05 10:30:53
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 800000 AMD 2022-10-05 10:32:17
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 791750 AMD 2022-10-05 10:36:53
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 780000 AMD 2022-10-05 10:37:11
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 770000 AMD 2022-10-05 10:41:49
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 750000 AMD 2022-10-05 10:46:24
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 740000 AMD 2022-10-05 10:51:12
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 731750 AMD 2022-10-05 10:55:24
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 625000 AMD 2022-10-05 10:59:57
18 30121500/620 18. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 816750 AMD 2022-10-05 10:31:17
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 800000 AMD 2022-10-05 10:32:42
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 791750 AMD 2022-10-05 10:37:17
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 780000 AMD 2022-10-05 10:37:30
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 770000 AMD 2022-10-05 10:42:14
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 750000 AMD 2022-10-05 10:46:39
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 740000 AMD 2022-10-05 10:51:26
Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ 731500 AMD 2022-10-05 10:55:44
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 625000 AMD 2022-10-05 10:59:55
23 30121500/625 23. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 34650 AMD 2022-10-05 11:01:19
24 30121500/626 24. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 27720 AMD 2022-10-05 11:01:44
25 30121500/627 25. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 27720 AMD 2022-10-05 11:02:02
26 30121500/628 26. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 27720 AMD 2022-10-05 11:02:12
31 30121500/633 31. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 56925 AMD 2022-10-05 11:31:34
35 30121500/637 35. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 113850 AMD 2022-10-05 12:01:33
37 30121500/639 37. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 24500 AMD 2022-10-05 12:02:05
38 30121500/640 38. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 17820 AMD 2022-10-05 12:02:27
39 30121500/641 39. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 17820 AMD 2022-10-05 12:30:31
40 30121500/642 40. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 17820 AMD 2022-10-05 12:30:42
41 30121500/643 41. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 28450 AMD 2022-10-05 12:31:27
66 30121500/668 66. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 245000 AMD 2022-10-05 15:02:39
73 30121500/675 73. Քարտրիջներ
ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ 81675 AMD 2022-10-05 16:01:35